Parkinsonova choroba: Čo je to za ochorenie a ako sa dá liečiť?

Parkinsonova choroba je po Alzheimerovej chorobe druhou najčastejšou neurodegeneratívnou poruchou na svete. Centrálna časť mozgu je zodpovedná za pohyb svalov. Bola pomenovaná po Jamesovi Parkinsonovi, ktorý v roku 1817 ako prvý uverejnil podrobný opis ochorenia.

Ide o progresívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Charakterizuje ju kombinácia motorických a nemotorických príznakov vrátane tremoru, rigidity, bradykinézy, posturálnej nestability a porúch chôdze. Ochorenie je spôsobené odumieraním buniek produkujúcich dopamín v mozgu, čo má za následok neschopnosť vytvárať a kontrolovať pohyb.

Príznaky sa v priebehu času postupne zhoršujú, čo nakoniec vedie ku kognitívnym problémom, ako napr. demencia. Aj keď Parkinsonova choroba môže spôsobiť vážne postihnutie, našťastie sa jedná o ochorenie, ktoré má pomalý priebeh. Väčšina ľudí má roky po diagnostikovaní iba mierne príznaky.

Čo je príčinou Parkinsonovej choroby?

Za hlavnú príčinu jej vzniku možno považovať genetiku. Zistilo sa, že u ľudí, ktorí mali u svojich predkov Parkinsonovu chorobu, je väčšia pravdepodobnosť vzniku ochorenia ako u ostatných. V máji 2011 bol publikovaný výskum, ktorý poukázal, že mutácie v géne LRRK2 sú spojené s najčastejšími dedičnými formami ochorenia.

Okrem toho sa mnohí odborníci domnievajú, že samotná genetická predispozícia nevyhnutne neznamená, že sa vyvinie Parkinsonova choroba. Sú presvedčení, že ľudia, ktorí sú viac vystavení negatívnym environmentálnym vplyvom, akými sú herbicídy a pesticídy, môžu byť vystavení oveľa väčšiemu riziku vzniku choroby.

Napríklad niektoré lieky môžu tiež spôsobiť parkinsonizmus, ak sa užívajú vo väčšom alebo nadmernom množstve, než je odporúčané. Patria sem lieky používané na liečbu psychiatrických porúch a lieky používané na liečbu nevoľnosti. Je dôležité, aby nespôsobovali Parkinsonovu chorobu a len čo ich pacient prestane užívať, príznaky spôsobené užívaním liekov zmiznú.

Prevencia je dôležitá

Odhaduje sa, že týmto ochorením trpia milióny ľudí na celom svete. Hoci príčina Parkinsonovej choroby zatiaľ nie je známa, existujú kroky, ktoré možno podniknúť na zníženie rizika jej vzniku.

Jedným z najdôležitejších krokov pri prevencii Parkinsonovej choroby je dodržiavanie zdravého životného štýlu. Vyvážená strava, pravidelná fyzická aktivita a vyhýbanie sa fajčeniu a nadmernému požívaniu alkoholu sú dôležité pre zníženie rizika vzniku Parkinsonovej choroby. Okrem toho môže k zníženiu rizika prispieť aj užívanie niektorých vitamínov a minerálov, ako sú vitamín E, vitamín B6 a horčík.

Okrem úpravy životného štýlu existujú aj niektoré lieky, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko Parkinsonovej choroby. Štúdie ukázali, že užívanie lieku selegilín (známy aj ako Eldepryl alebo Deprenyl) môže pomôcť znížiť riziko vzniku Parkinsonovej choroby. Užívanie tohto lieku môže byť obzvlášť prospešné pre ľudí, ktorí majú vyššie riziko ochorenia v dôsledku genetických faktorov.

Napokon, výskum ukázal, že pravidelné cvičenie môže pomôcť znížiť riziko Parkinsonovej choroby. Cvičenie môže zlepšiť schopnosť mozgu udržiavať kontrolu pohybov a koordináciu. Môže tiež pomôcť zlepšiť náladu, znížiť stres a zlepšiť kvalitu spánku, čo je dôležité pre udržanie celkového zdravia.

Hoci neexistuje záruka, že dodržiavaním týchto krokov sa Parkinsonovej chorobe predíde, môžu pomôcť znížiť riziko a zlepšiť celkový zdravotný stav. Zachovanie zdravého životného štýlu, užívanie určitých liekov a pravidelné cvičenie sú dôležité pre zníženie rizika Parkinsonovej choroby.

Aké sú príznaky Parkinsonovej choroby

Najčastejším príznakom Parkinsonovej choroby je tras, čo je mimovoľné chvenie alebo trasenie rúk, paží, nôh, čeľuste alebo iných častí tela. Tento tras je zvyčajne najvýraznejší, keď je osoba v pokoji alebo nevykonáva žiadnu fyzickú aktivitu. Medzi ďalšie časté príznaky patrí spomalenie pohybu, stuhnutosť končatín a trupu, zlá rovnováha a koordinácia a šuchtavá chôdza.

V niektorých prípadoch sa u ľudí s Parkinsonovou chorobou vyskytuje aj depresia, úzkosť a zmeny myslenia a správania. Môžu sa vyskytnúť aj kognitívne zmeny, ako je strata pamäti, zmätenosť a halucinácie. Medzi ďalšie menej časté príznaky patrí nadmerné potenie, zápcha a únava.

Medzi ďalšie príznaky patria tiež:

 • chvenie postihujúce viaceré časti tela
 • spomalený pohyb
 • stuhnuté svaly
 • pocit straty rovnováhy
 • problémy s rečou
 • problémy s prehĺtaním
 • demencia

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, čo znamená, že príznaky sa zvyčajne časom zhoršujú. Liečba zvyčajne zahŕňa lieky na kontrolu príznakov, ako aj fyzikálnu a pracovnú terapiu, ktorá pomáha udržať mobilitu a nezávislosť. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť chirurgický zákrok, ktorý pomôže kontrolovať príznaky. Pri správnej liečbe môže mnoho ľudí s Parkinsonovou chorobou viesť dlhý a produktívny život.

Diagnostika Parkinsonovej choroby

Diagnóza choroby je založená na anamnéze a dôkladnom neurologickom vyšetrení. Neexistujú žiadne špecifické krvné testy ani röntgenové vyšetrenia, ktoré by potvrdili diagnózu. Lekári sa zvyčajne pýtajú, aký druh liekov pacient užíva a či sa už v jeho rodine vyskytla Parkinsonova choroba.

Následne skúmajú rovnováhu, chôdzu, koordináciu a obratnosť. Aj keď príznaky nie sú veľmi zrejmé, kvalifikovaný lekár dokáže rozpoznať včasné, jemné príznaky Parkinsonovej choroby, ako napríklad nedostatočná gestikulácia alebo mierny tras.

Odhaduje sa, že na celom svete žije približne 10 miliónov ľudí s týmto ochorením. Hoci Parkinsonova choroba sa môže rozvinúť u každého, najčastejšie sa vyskytuje u ľudí vo veku nad 60 rokov.

Parkinsonova choroba sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien, pričom približne 60 % prípadov postihuje mužov. Štúdie zistili, že riziko ochorenia môžu zvyšovať aj niektoré faktory životného štýlu, ako napríklad fajčenie a vystavenie určitým pesticídom.

Ľudia s Parkinsonovou chorobou môžu pociťovať rôzne príznaky vrátane trasenia, stuhnutosti a ťažkostí s pohybom a rovnováhou. Ochorenie môže viesť aj ku kognitívnym zmenám, ako sú problémy s pamäťou, myslením a rozhodovaním.

Čo urobiť pre zmiernenie príznakov ochorenia?

Liečba Parkinsonovej choroby je zameraná na zvládnutie príznakov a zlepšenie kvality života. Na zvýšenie hladiny dopamínu v mozgu sa môžu používať lieky, ako sú levodopa a agonisty dopamínu. Ďalšia liečba môže zahŕňať fyzikálnu terapiu, logopédiu a pracovnú terapiu. Na zlepšenie pohybu a zmiernenie príznakov sa môže použiť aj chirurgický zákrok.

Hoci Parkinsonovu chorobu nemožno vyliečiť, príznaky sa dajú zvládnuť a progresia ochorenia sa dá spomaliť. V oblasti Parkinsonovej choroby prebieha výskum a vyvíjajú sa nové liečebné postupy na zlepšenie kvality života postihnutých osôb. Ako teda lepšie zvládať príznaky?

 • Vyhnúť sa kofeínu: Kofeín zvyšuje hladinu adrenalínu, ktorý môže zhoršovať tras.
 • Vyhnúť sa alkoholu: Alkohol pôsobí na centrálny nervový systém a tým môže zhoršiť tras.
 • Pravidelné cvičenie:Tai Chi alebo cvičenie s ľahkými činkami môže pomôcť zmierniť tras.
 • Užívať koenzým Q10: Niektoré štúdie ukazujú, že konzumácia vysokých dávok koenzýmu Q10 (1000 – 1200 mg/deň) môže byť prospešná. Počas výskumu dostalo 80 pacientov v ranom štádiu ochorenia 300, 600 a 1200 mg koenzýmu Q10 počas 16 mesiacov. Výsledky ukázali, že koenzým Q10 je bezpečný a dobre tolerovaný aj pri denných dávkach 1200 mg. U ľudí užívajúcich koenzým Q10 sa vyskytlo menej príznakov ako u pacientov užívajúcich placebo.

Hoci ide o zákerné neurologické ochorenie,stále existuje niekoľko vecí, ktoré pomôžu zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života. Cvičenie, lieky, rečová a pracovná terapia, strava, zvládanie stresu a sociálna podpora sú dôležité aspekty zvládania príznakov Parkinsonovej choroby.