Ako predchádzať sarkopénii: bielkoviny, životný štýl

Každý rok majú všetci spoločnú skúsenosť: starnú o rok. Starnutie je normálny proces života, ale dôsledky starnutia sa neprejavujú rovnomerne a môžu byť ovplyvnené činnosťami, ktoré dnes ľudia robia. Čo je sarkopénia a ako sa jej vyvarovať?

Hoci je známe, čo sa dá urobiť pre podporu zdravého starnutia – jesť vyváženú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, udržiavať pokrok cvičením mozgu – existujú niektoré aspekty starnutia, o ktorých sa až tak často nehovorí. Jedným z nich je sarkopénia.

Čo je sarkopénia?

Jeden z najvýznamnejších procesov starnutia súvisí s ľudskými svalmi. Ako človek starne, dochádza k nedobrovoľnej strate hmoty a sily kostrového svalstva. Tento stav je známy ako sarkopénia.

Vplyv sarkopénie môže byť vážny. Jedným z veľmi konkrétnych príkladov je nárast zlomenín bedrového kĺbu. Viac ako 95 percent všetkých zlomenín bedra je spôsobených pádom. Zlomeniny bedrového kĺbu zdôrazňujú kombinovaný účinok starnutia a životne dôležitú úlohu svalov.

Jedným z dôsledkov starnutia je možná strata vápnika v kostiach, známa ako osteoporóza. Kosti sa teda môžu ľahšie zlomiť. Keď však človek stráca svalovú hmotu a silu, je náchylnejší na pády.

Žiaľ, čo nie je potešujúca správa, v dnešnej dobe existuje rastúci trend straty svalov dokonca aj u mladších žien. Je to spôsobené diétou s vysokým obsahom sacharidov a nízkym obsahom bielkovín. Tiež nedostatkom pohybu – faktormi, ktoré sú rozhodujúce pre budovanie svalov.

Keď má človek primeranú svalovú silu, môže znížiť pravdepodobnú udalosť pádu a tým minimalizovať riziko zlomenín.

Ako predchádzať a zvládať sarkopéniu pre zdravé starnutie

Dobrou správou je, že existujú preventívne opatrenia na zníženie dôsledkov starnutia na svalovú hmotu a silu. Existujú silné dôkazy naznačujúce, že výživa zohráva dôležitú úlohu pri prevencii a liečbe sarkopénie.

Spomalenie rýchlosti sarkopénie konzumáciou dostatočného množstva bielkovín a zlepšením svalovej sily, môže zlepšiť kvalitu života.

V skutočnosti podľa expertnej skupiny ESPEN (Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus) existuje nasledujúci konsenzus a odporúčania týkajúce sa príjmu bielkovín staršími dospelými, ktoré im pomôžu udržať si svalovú silu a funkciu:

  • U zdravých starších ľudí by ich strava mala poskytovať aspoň 1,0  – 1,2 g bielkovín/kg telesnej hmotnosti/deň.
  • Pre starších ľudí, ktorí sú podvyživení alebo sú ohrození podvýživou z dôvodu akútneho alebo chronického ochorenia, by ich strava mala poskytovať 1,2 – 1,5 g bielkovín/kg telesnej hmotnosti/deň, pričom u jedincov s ťažkým ochorením alebo úrazom by mal byť príjem ešte vyšší.
  • Každodennú fyzickú aktivitu alebo cvičenie (odporový tréning, aeróbne cvičenie) by mali vykonávať všetci starší ľudia tak dlho, ako je to možné.

Dodržiavanie zdravej stravy v rannom veku, ako je stredomorská strava, ktorej štúdie naznačujú pozitívny vplyv na funkciu svalov, môže znížiť riziko sarkopénie u starších dospelých.

Iné údaje ukazujú, že príjem bielkovín hrá zásadnú úlohu vo svalovej hmote, sile a funkčnosti vo všeobecnosti a je obzvlášť dôležitý pre starších ľudí.

Úloha výživovej politiky

Aj keď sa ľudia často spoliehajú na všeobecné usmernenia pre výživu, môžu existovať jedinečné nutričné ​​potreby pre optimálne zdravie v špecifických vekových skupinách a podmienkach životného štádia.

Herbalife Nutrition poskytla pripomienky Poradnému výboru pre diétne usmernenia a poskytla vedecky podložené dôkazy o potrebe vyššieho množstva príjmu bielkovín u starších dospelých sarkopenických jedincov v porovnaní so súčasným všeobecným výživovým odporúčaním.

Naša globálna filozofia výživy zahŕňa bielkoviny ako dôležitú makroživinu spojenú so zdravým aktívnym životným štýlom – dve dôležité zložky zdravého starnutia.

Ako ľudia starnú, ich hlavnou filozofiou je zamerať sa na kritické kroky, ktoré môžu podniknúť na zlepšenie svojho celkového zdravia a pohody. To najmä prostredníctvom optimálnej výživy a udržiavania kroku s aktívnym životným štýlom.