Založenie živnosti – koľko stojí, vybavenie online, poplatky

založenie živnosti

Založenie živnosti prináša množstvo vecí, ktoré by sa mali vziať do úvahy. Živnostenský list je špeciálne vyhlásenie Ministerstva vnútra SR, ktoré dovoľuje vykonávať živnosť právnickej alebo fyzickej osobe. Takýto list umožňuje vykonávať určitú profesiu, ktorá je uvedená v živnostenskom liste.

Založenie živnosti počíta teda s vydaním živnostenského listu. Pred jeho získaním je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a vybrať si z ponúkaných živností, ktoré najviac vyhovujú žiadateľovi.

Ako založiť či vybaviť živnosť?

Založenie živnosti patrí medzi najčastejšie úkony, ktoré občania a podnikatelia vykonávajú na Slovensku. Každá živnosť predstavuje samostatne vykonávanú činnosť podnikateľov, ktorí sú povinní platiť dane a odvody. Predtým, ako si žiadateľ založí živnosť, musí si vybrať činnosť, ktorou sa bude zaoberať.

Môže to byť akákoľvek obchodná činnosť alebo neobchodná činnosť, ktorá je v súlade s právom Slovenskej republiky a zákonmi, ktoré vymedzujú, čo sa považuje za podnikanie a či vyžaduje licenciu alebo nie.

Skôr, ako sa založí živnosť bude potrebné podniknúť nasledujúce kroky:

  • Ak chce žiadateľ vybaviť živnosť, mal by sa obrátiť na najbližší Okresný úrad. Prvý krok je vyplnenie prihlášky na živnostenský list. Táto prihláška môže byť vyplnená buď elektronicky alebo fyzicky na úrade. Je potrebné poskytnúť údaje ako je meno, adresa bydliska a rodné číslo.
  • Potom bude potrebné uhradiť poplatok za založenie živnosti. Živnostenský list je vydávaný na mieste, v momente okamihu jeho vybavenia.
  • Akonáhle je živnostenský list schválený a uznaný, je možné začať so živnostenskou činnosťou.

Ak sa záujemca pýta ako vybaviť živnosť, existujú na to 3 spôsoby. Buď osobne na okresnom úrade, prostredníctvom webu slovensko.sk, kde je potrebné mať k dispozícii občiansky preukaz s čipom, prípadne využiť súkromné spoločnosti, ktoré za poplatok vybavia živnosť pre klienta.

Otvorenie alebo založenie živnosti má nejaký poplatok?

Ak chce záujemca pristúpiť k otvoreniu alebo založeniu živnosti, musí zaplatiť jednorázový poplatok za každú voľnú živnosť vo výške 5 €. Založenie remeselnej alebo viazanej živnosti má poplatok 15 €.

Tento poplatok je možné zaplatiť prostredníctvom platobného terminálu v budove okresného úradu, pomocou tzv. eKolku, ktorý je možné zakúpiť ako v platobnom terminále, tak aj na pobočkách Slovenskej pošty.

Otvorenie živnosti elektronickou formou je zadarmo, v prípade ak ide o voľné živnosti, pri remeselných a viazaných živnostiach sa poplatok znižuje na polovicu, teda na 7,50 €.

Koľko stojí založenie živnosti?

Koľko stojí založenie živnosti sme písali v predchádzajúcich riadkoch. Žiadateľ si môže založiť živnosť zadarmo, prípadne za znížený poplatok, ak sa rozhodne pre jeho elektronické podanie na stránke slovensko.sk.

V prípade, že uprednostňuje osobný kontakt, môže si založiť živnosť na okresnom úrade, tam však zaplatí poplatok 5 € za každú voľnú živnosť. Ak si teda vyberie napríklad 3 voľné živnosti zapísané na jednom živnostenskom liste, zaplatí spolu 15 €.

Ak sa teda žiadateľ pýta koľko stojí založenie živnosti, už teraz pozná odpoveď na túto otázku.

Potrebné doklady na založenie živnosti

Zakladanie živnosti je v dnešnej dobe relatívne jednoduché a nemusí trvať dlho. Záleží však na tom, aké druhy povolení sú potrebné a čo všetko bude žiadateľ presne potrebovať na úspešné založenie živnosti.

Pre úspešné založenie živnosti sú potrebné nasledujúce doklady:

  • občiansky preukaz
  • výpis z Registra trestov
  • doklad, ktorý preukazuje odbornú spôsobilosť – iba v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti
  • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť – v prípade, ak je adresa podnikania iná ako miesto bydliska

Vo všeobecnosti medzi doklady na založenie živnosti patrí predovšetkým občiansky preukaz a výpis z Registra trestov. Ak má žiadateľ pripravené všetky potrebné doklady, môže začať s procesom zakladania živnosti.

Živnosť môže založiť aj iná osoba, musí však mať generálnu plnú moc od splnomocniteľa.

Ako dlho trvá založenie živnosti?

Ak sa žiadateľ rozhodol začať podnikať a založiť si živnosť, prvá otázka, ktorú si mnohí začínajúci podnikatelia kladú, je ako dlho trvá založenie živnosti.

Založenie živnosti sa skladá z niekoľkých krokov. Prvým krokom je vyhľadanie vhodnej obchodnej činnosti a identifikovanie jej podmienok. Toto je dôležité, pretože je potrebné zistiť, či oblasť obchodnej činnosti, ktorú si záujemca vybral, vyžaduje špeciálne povolenie alebo registráciu.

Druhým krokom je vytvorenie podnikateľského zámeru, v ktorom by sa mal klient rozhodnúť pre obchodné meno, uvedomiť si svoju firemnú stratégiu, vytvoriť plán marketingových aktivít a stanoviť ciele, ktoré hodlá dosiahnuť.

Tretím krokom je podanie žiadosti na založenie živnosti na príslušnom miestnom úrade. Žiadosť musí obsahovať úplný zoznam osobných informácií, súhlas s podmienkami zo strany podnikateľa a informácie o potencionálnej firemnej činnosti.

Proces schvaľovania je obvykle rýchly a vykonáva sa ihneď v prípade ak žiadateľ požiada o otvorenie živnosti osobne na úrade. Trvá iba niekoľko minút.

Ak sa záujemca snaží zistiť ako dlho trvá založenie živnosti, potom vie, že ak ju chce mať otvorenú ihneď, musí navštíviť okresný úrad.

Kde je možné dozvedieť sa všetko o živnosti?

Mnoho podnikateľov má záujem užiť si všetky výhody, ktoré im živnosť prináša, avšak nie vždy vedia, ako sa naladiť. Čo je živnosť, aké sú kroky, ktoré treba podniknúť na jej získanie a aké sú náklady a povinnosti súvisiace so živnostenským oprávnením?

Všetko o živnosti je možné dozvedieť sa na stránke slovensko.sk. Všetky tieto a ďalšie otázky sú zodpovedané na tejto stránke v časti podnikanie.

Na stránke slovensko.sk je k dispozícii množstvo informácií o tom, ako môžu podnikatelia otvárať živnosti. Ako začať so živnosťou, ako začať s podnikaním vo forme živnosti a podobne.

Prostredníctvom stránky slovensko.sk je možné vybaviť si živnostenské oprávnenie. Stránka takisto prináša informácie o udržiavaní živnosti, o tom kto je oprávnený začať so živnosťou, ako si vytvoriť bezpečné podnikateľské riešenie a mnoho iných informácií.

Stránka slovensko.sk poskytuje všetko o živnosti. Ako napríklad, kto môže živnosť začať, ako začať s podnikaním vo forme živnosti, aké sú jej výhody a ako je možné udržiavať podnikanie vo forme živnosti.

Záujemcovia si tak môžu prečítať všetky podrobnosti a následne zvoliť najvhodnejšiu možnosť pre ich podnikanie. Vždy je dobré požiadať o radu expertov o tom, aká forma riadenia a použitia je najlepšia pre každú konkrétnu situáciu.

Založenie živnosti online

Založenie živnosti online je rýchly a pohodlný spôsob, ako zlepšiť a vylepšiť svoju situáciu. Ak chce človek začať s podnikaním a čo najrýchlejšie založiť živnosť, určite by mal vyskúšať založiť si ju cez internet. Dnes už existujú stránky, cez ktoré môže živnosť založiť za pár minút.

Upozorňujeme však, že tento proces sa musí vykonať veľmi opatrne. Každá zmätočná položka vyplnená nesprávne môže mať vplyv na celkovú legalitu prevádzky.

Prvým krokom je vyplnenie žiadosti online. Keď bude človek vyzvaný na zadanie niekoľkých údajov, treba si pripraviť potrebné informácie na vyplnenie údajov, ako je adresa, meno a priezvisko a pod.

Potom bude treba vybrať typ živnosti, ktorú chce človek založiť. Rôzne typy živností majú rôzny druh vstupu v rámci svojho konkrétneho odboru.

Medzi najčastejšie druhy živností patria reštaurácie, maloobchodné podniky, služby, produkty a pod. Po vyplnení formulára online a zvolení typu živnosti bude klient požiadaný o zaslanie dokumentov, ako sú kolky a potvrdenie o zaplatení poplatkov.

Môže to trvať určitý čas, kým bude mať klient potvrdenie, že živnosť bola skutočne založená. Aby mohol využívať výhody, ktoré má samostatná živnosť, bude potrebovať IČO a formálne vyhlásenie na prevádzkovanie.

Založenie živnosti online je rýchly a pohodlný spôsob, ako dosiahnuť svoje podnikateľské ciele. Upozorňujeme však, že je potrebné veľmi opatrne zadať všetky požadované informácie, aby ste neskôr nemali žiadne problémy. Online sa dá takisto vykonať aj zrušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti.

Vybavenie živnosti a jej podmienky

Vybavenie živnosti a jej podmienky pre jej úspešnú prevádzku sú jednou z najdôležitejších vecí pre každého začínajúceho podnikateľa. Je dôležité, aby sa získali všetky potrebné povolenia a licencie v rámci živnosti.

Okrem toho by sa mali vykonať ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu zúročiť úsilie. Lepšie je začať od vybrania si vhodnej lokality.

Ďalšie veci, ktoré by sa mali zvažovať sú jednoduché potreby na prevádzku podniku, ako sú pracovný stôl, stoličky, svetlá, stolná doska alebo počítačové stoly. Ak chce človek, aby jeho prevádzka zostala efektívna, mal by si tiež zabezpečiť, aby bola vybavená bezpečnostnými opatreniami.

Okrem toho je vhodné mať aj finančné účty a živnostenské povolenie, ktoré by sa mali získať pre používanie verejných zdrojov.

Dôležitými otázkami sú aj zdravotné poistenie, sociálne poistenie a koľko je dph. Tieto veci sú veľmi dôležité pre bezpodmienečnú podporu prevádzky. Pri prerušení živnosti a daňovom priznaní, treba byť taktiež dôsledný.

Samozrejme vybavenie živnosti a spĺňať všetky jej podmienky si vyžaduje trpezlivosť a dôslednosť.