Slováci myslia na budúcnosť – viac ako polovica pravidelne šetrí na dôchodok

V súčasnom finančnom prostredí Slovenska si na dôchodok pravidelne sporí viac ako polovica obyvateľov. Medzi týmito sporiteľmi si väčšina odloží mesačne sumu do 100 eur. Tento trend poukazuje na rastúce povedomie o dôležitosti finančnej prípravy na starobu. Zároveň reflektuje ekonomické možnosti a prioritizáciu dlhodobého sporenia v domácnostiach.

Podľa nedávneho prieskumu pracovného portálu Kariéra.sk, ktorého sa zúčastnilo 4 700 respondentov, si takmer polovica Slovákov nevytvára žiadne úspory na dôchodok.

Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR portálu, uviedla, že 47 percent respondentov priznalo absenciu akýchkoľvek finančných rezerv určených na dôchodok. Toto číslo poukazuje na nedostatočnú diverzifikáciu finančnej stratégie mnohých Slovákov v oblasti dlhodobého sporenia a prípravy na dôchodkový vek.

Niektorí Slováci si dokážu odložiť viac

Z nedávneho prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica obyvateľov Slovenska (53 percent) si odkladá peniaze, ktoré im zostanú po základných výdavkoch, bez ohľadu na ich veľkosť. Tento trend naznačuje, že aj menšie sumy sa považujú za dôležité pre dlhodobé finančné plánovanie.

Okrem toho, výsledky poukazujú na priamu súvislosť medzi výškou príjmov Slovákov a množstvom peňazí, ktoré si môžu alebo chcú odložiť na budúce potreby alebo investície.

V rámci Európskej únie patria mzdy Slovákov medzi najnižšie, čo podľa údajov pracovného portálu spôsobuje, že 59 percent Slovákov dokáže mesačne usporiť menej ako 100 eur. Tento faktor ovplyvňuje ich schopnosť prispievať na dôchodok a zároveň znižuje možnosti pre predčasný odchod do dôchodku.

Konkrétne, 22 percent respondentov šetrí mesačne práve sumu 100 eur, zatiaľ čo približne sedem percent dokáže prispieť na svoj dôchodok čiastkou 200 eur.

Podľa prieskumu si niektorí obyvatelia Slovenska dokážu mesačne na dôchodok odložiť vyššie sumy. Konkrétne, päť percent respondentov šetrí medzi 300 až 400 eurami mesačne, zatiaľ čo takmer sedem percent dokáže odkladať až 500 eur. Tieto údaje poskytol pracovný portál a poukazujú na to, že existuje skupina ľudí s lepšími finančnými možnosťami pre dlhodobé sporenie na Slovensku.

Je preto dôležité zvážiť, koho voliť v nadchádzajúcich voľbách, pretože politické rozhodnutia v oblasti ekonomiky a dôchodkového systému môžu ovplyvniť možnosti ľudí šetriť na svoj dôchodok a zabezpečiť si tak finančnú stabilitu v budúcnosti.

Ako si našetriť na dôchodok?

Našetrenie na dôchodok je dôležitým krokom v finančnom plánovaní. Prvým krokom môže byť využitie služieb brokerov ako XTB, ktorí poskytujú prístup k širokej škále investičných nástrojov. S pomocou takýchto platforiem je možné diverzifikovať investičné portfólio, čo je kľúčové pre minimalizovanie rizika a optimalizovanie výnosov.

Okrem toho, Portu.sk je ďalšia platforma, ktorá ponúka rôzne investičné možnosti. Je vhodná pre tých, ktorí hľadajú jednoduchší spôsob, ako investovať do rôznych aktív bez potreby hlbokých znalostí trhu.

Investovanie do ETF (Exchange-Traded Funds) fondov môže byť tiež rozumnou stratégiou. ETF fondy sú známe svojou nízkou náročnosťou na správu a schopnosťou sledovať výkonnosť rôznych trhových indexov. Vyhľadávanie najlepších ETF fondov môže priniesť vyvážené kombinácie rastu a bezpečnosti, čo je ideálne pre dlhodobé sporenie na dôchodok.

Vždy je dôležité poradiť sa s finančným poradcom alebo spraviť dôkladný prieskum, aby sa zabezpečilo, že investičné rozhodnutia sú v súlade s osobnými finančnými cieľmi a toleranciou rizika.

Kedy začať s investovaním na dôchodok?

Začať šetriť na dôchodok je kľúčovým krokom v osobnom finančnom plánovaní, a ideálny čas na to je čo najskôr. Začať by sa malo už v mladom veku, ideálne hneď po získaní prvého stáleho príjmu. Tento skorý štart umožňuje využiť výhody úrokového zloženia, čo znamená, že aj malé sumy šetrené pravidelne môžu postupne narásť na významné čiastky.

Vstup do sveta práce a príjem prvého platu je často sprevádzaný mnohými inými finančnými záväzkami, ako sú splátky študentských pôžičiek alebo náklady na bývanie. Napriek tomu je dôležité vyčleniť aspoň malú časť príjmu na dôchodkové sporenie. Aj malé sumy, ktoré sa zdajú v súčasnosti nevýznamné, môžu v dlhodobom horizonte významne prispieť k finančnej stabilite v dôchodku.

Pre tých, ktorí s šetrením začnú neskôr, napríklad v strednom veku, je dôležité si uvedomiť, že stále je možné vytvoriť slušný dôchodkový fond. V takom prípade môže byť potrebné šetriť vyššie sumy, aby sa dosiahli rovnaké ciele ako pri skoršom začiatku. Aj tu platí, že dôsledné a konzistentné šetrenie môže priniesť významné výsledky.

Súčasťou plánovania by malo byť aj pravidelné prehodnocovanie finančnej situácie a sporiacich cieľov. S rastúcim príjmom, zmenou pracovných podmienok alebo rodinnou situáciou je dobré prispôsobiť sporiace plány aktuálnym možnostiam a potrebám. Napríklad, po zvýšení platu je vhodné zvážiť aj zvýšenie mesačnej sporiacej sumy.

Navyše, je dôležité využívať rôzne finančné nástroje a produkty, ktoré môžu pomôcť zefektívniť sporenie. Možnosti ako dôchodkové sporiace účty, investičné fondy alebo iné finančné produkty môžu poskytnúť vyššie výnosy a zároveň diverzifikovať riziko. Pomôcť môže aj jednoduchý vzorec na výpočet dôchodku.

V oblasti osobných financií takisto existuje koncept nazývaný „Pravidlo 4%„, ktorý sa často používa pri plánovaní dôchodku. Toto pravidlo slúži ako orientačný ukazovateľ, ktorý pomáha stanoviť sumu peňazí, ktorú by mali mať ľudia našetrenú, aby si udržali prijateľnú úroveň finančného krytia počas dôchodku.

V konečnom dôsledku, šetrenie na dôchodok je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje disciplínu, strategické plánovanie a prispôsobenie sa meniacim sa životným okolnostiam. Základom úspechu je stanoviť si realistické ciele, byť konzistentný v šetrení a byť pružný v prispôsobovaní sa zmenám v osobnom živote. Finančná bezpečnosť v dôchodku je hodnotnou odmenou za roky dôsledného plánovania a šetrenia.