Poistenie hypotéky – kto ho ponúka a ako funguje

Poistenie hypotéky je kľúčovým aspektom pri kúpe nehnuteľnosti a uzavretí hypotekárneho úveru. V dnešnej dobe, keď nevyhnutne čelíme nečakaným udalostiam a nejistote, poistenie hypotéky sa stáva stále dôležitejším nástrojom na zabezpečenie finančnej stability a ochrany pre vlastníkov domov. Kto ponúka poistenie hypotéky? Aké sú výhody uzavretia poistenia hypotéky?

Poistenie hypotéky poskytuje ochranu v prípade nečakaných udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť klienta splácať hypotekárny úver


Význam poistenia hypotéky

 • Ochrana pred finančným rizikom.
 • Zabezpečenie stability vo finančných záležitostiach.
 • Ochrana rodiny v prípade nečakaných udalostí.

Bez riadneho poistenia hypotéky môžu klienti v ťažkej životnej situácii čeliť finančným ťažkostiam a v konečnom dôsledku strate nehnuteľnosti. 

Hypotéka 

Hypotéka je typ úveru poskytovaného bankou alebo inou finančnou inštitúciou, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Je to dlhodobý úver, ktorý sa zvyčajne využíva na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ako sú domy, byty, alebo pozemky.

Podstata hypotéky spočíva v tom, že nehnuteľnosť, za ktorú je úver poskytnutý, slúži ako záruka pre banku. To znamená, že ak dlžník (hypotekár) prestane splácať úver, banka má právo zobrať nehnuteľnosť a predávať ju, aby pokryla svoje straty. Táto záruka umožňuje bankám poskytnúť hypotekárne úvery s nižšími úrokovými sadzbami a dlhším splatnostným obdobím.

Hypotéka sa obvykle spláca mesačnými splátkami, ktoré zahŕňajú časť úrokov a časť hlavnice úveru. Splácanie hypotéky môže trvať niekoľko desaťročí a môže sa líšiť v závislosti od dohodnutých podmienok medzi dlžníkom a veriteľom.

Poistenie hypotéky

Poistenie hypotéky je forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu hypotekárneho úveru v prípade nečakaných udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť dlžníka splácať úver. Toto poistenie môže byť uzatvorené ako súčasť hypotekárnej zmluvy a zabezpečuje, že v prípade straty zamestnania, vážnej choroby, úrazu alebo dokonca úmrtia dlžníka budú splátky úveru pokryté poisťovňou.

Existujú rôzne formy poistenia hypotéky, z ktorých najčastejšie sú:

 • Poistenie schopnosti splácať: Poskytuje krytie v prípade straty zamestnania, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo iných situácií, ktoré by ovplyvnili príjem dlžníka.
 • Poistenie na prípad úmrtia: Zabezpečuje, že v prípade úmrtia dlžníka zostávajúca suma úveru bude splatená, čím sa minimalizuje finančné riziko pre pozostalých.
 • Poistenie na prípad vážnej choroby alebo úrazu: Poskytuje finančnú ochranu v prípade, že dlžník utrpí vážnu chorobu alebo úraz, ktoré ho vylúčia na dlhú dobu zo zamestnania.

Medzi ďalšie formy poistenia hypotéky patrí tiež dlhodobá PN alebo invalidita. Tieto ťažkosti môžu dlhodobo obmedziť človeka a jeho možnosť vykonávať prácu alebo zárobkovú činnosť.

Bez riadneho poistenia hypotéky môžu klienti v ťažkej životnej situácii čeliť finančným ťažkostiam a v konečnom dôsledku strate nehnuteľnosti. 

Ako si vybrať poistenie hypotéky – 3 kroky

Výber vhodného poistenia hypotéky je dôležitý krok pri ochrane majetku a finančnej stability. Tu sú niektoré kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu pri tomto rozhodovaní:

1. Zhodnotenie potrieb

Pred začatím hľadania vhodného poistenia hypotéky je dôležité zhodnotiť potreby žiadateľa. Treba zvážiť, aký typ krytia je potrebný, či je nutná poistka, ktorá by pokrývala všetky splátky úveru na bývanie, alebo len časť z nich. Je dôležité zistiť, či je potrebná poistka, ktorá ponúka dodatočnú ochranu, ako je životné poistenie alebo poistenie pre prípad invalidity.

2. Preskúmanie možností

Prvým krokom je pre žiadateľa preskúmať rôznych poskytovateľov, ktorí sú k dispozícii. Prečítať si recenzie a porovnať rôzne poistné zmluvy, ktoré ponúkajú, je základným krokom pri správnom výbere. Je dôležité overiť, že vybraná poistka je cenovo dostupná a zároveň poskytuje krytie, ktoré je pre žiadateľa potrebné.

3. Prečítanie zmluvy

Po zúžení výberu je čas venovať sa podrobnej analýze. Je potrebné prečítať si podmienky poistenia a zabezpečiť, že sú všetky podmienky jasné a presne určené, čo je zahrnuté v poistnom krytí a čo nie. Je dôležité, aby žiadateľ bol informovaný o všetkých výlukách alebo obmedzeniach v poistnej zmluve, ktoré by mohli ovplyvniť poistné krytie.

Ak existujú nejasnosti alebo otázky týkajúce sa poistnej zmluvy alebo poskytovateľa, je dôležité ich vyriešiť pred uzavretím zmluvy. Tiež je vhodné preskúmať poskytovateľa, aby sa zistilo, či má dobrú povesť a skúsenosti so poskytovaním kvalitných služieb.

Poistenie nehnuteľnosti

Pri nákupe nehnuteľnosti je štandardom, že banka vyžaduje, aby bola táto nehnuteľnosť zabezpečená a zároveň poistená. Toto poistenie zahrňuje ochranu majetku – či už ide o dom, alebo byt. Je dôležité mať na pamäti, že keďže sa jedná o vlastný majetok klienta, mal by zvážiť rozsiahlejšie poistenie, než len to, ktoré vyžaduje banka.

Ideálne je zvoliť kombináciu poistení ako napríklad ochrana nehnuteľnosti pred živelnými udalosťami, poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s užívaním nehnuteľnosti. Výhodou komplexného poistenia na jednej zmluve môžu byť aj zľavy z poistného.

Poistenie úveru cez banku 

Ide o poistenie schopnosti splácať úver, čo je dôležité pri dlhodobých záväzkoch ako je hypotéka, ktorá môže trvať aj 20 alebo 30 rokov. Toto poistenie je nevyhnutné zabezpečiť pre prípad neočakávaných udalostí, ako je smrť, vážny úraz, dlhodobá pracovná neschopnosť, závažné choroby a invalidita, ktoré by mohli spôsobiť, že klient nebude schopný ďalej splácať úver.

Banky často ponúkajú k hypotékam tzv. bankové poistenie, avšak jeho hlavným cieľom je zabezpečiť úver a zabezpečiť spätné vrátenie peňazí banke.

Poistenie úveru cez životné poistenie

Životné poisťovne majú možnosť poskytovať rozsiahlejšie krytie pri poistení hypotéky. Tieto poistné produkty môžu zahŕňať poistenie v prípade úmrtia, invalidity, straty zamestnania, pracovnej neschopnosti a ďalších nepredvídaných udalostí, ako sú kritické choroby alebo dlhodobá starostlivosť. Aj keď môže byť poistné za tieto produkty vyššie ako pri poistení ponúkanom bankami, dlhodobo môžu byť cenovo výhodnejšie.

Kto ponúka poistenie hypotéky

Na Slovensku ponúka poistenie hypotéky viacero poisťovní a finančných inštitúcií. Medzi najväčších poskytovateľov patrí.

 • Všeobecná úverová banka (VÚB): Táto banka ponúka rôzne druhy poistenia vrátane poistenia hypotéky pre svojich klientov.
 • Tatra banka: Ďalšia banka, ktorá poskytuje širokú škálu poistných produktov vrátane poistenia hypotéky.
 • Slovenská sporiteľňa (SLSP): Spolu s bankovými produktmi SLSP tiež ponúka poistenie hypotéky pre svojich klientov.
 • Generali poisťovňa: Táto poisťovňa je známa svojimi produktmi poistenia majetku a životného poistenia, ale ponúka aj poistenie hypotéky.
 • Kooperativa poisťovňa: Ďalšia poisťovňa, ktorá poskytuje rôzne druhy poistných produktov vrátane poistenia hypotéky.

Je však dôležité porovnať ponuky rôznych poskytovateľov a zvážiť ich podmienky, ceny a rozsah krytia pred uzatvorením poistenia hypotéky.

Poistenie hypotéky je kľúčovým aspektom pri kúpe nehnuteľnosti a uzavretí hypotekárneho úveru.

Výhody poistenia hypotéky 

Poistenie hypotéky prináša niekoľko výhod, ktoré môžu vlastníkovi nehnuteľnosti poskytnúť pokojné spanie a ochranu jeho finančných investícií.

Medzi hlavné výhody patria:

 • Ochrana pred finančným rizikom: Poistenie hypotéky poskytuje ochranu v prípade nečakaných udalostí, ako sú strata zamestnania, vážna choroba, úraz alebo dokonca úmrtie. Tieto udalosti by mohli ovplyvniť schopnosť splácať hypotekárny úver a poistenie môže pomôcť minimalizovať finančné ťažkosti.
 • Pokojné spanie: Vedomie, že je osoba poistená, môže poskytnúť pokojné spanie a znížiť stres spojený s obavami o finančnú stabilitu a možnosť straty nehnuteľnosti v prípade nečakaných udalostí.
 • Ochrana majetku: Poistenie hypotéky chráni nehnuteľnosť ako majetok. V prípade poškodenia alebo stratenia nehnuteľnosti v dôsledku živelných pohrôm, požiaru alebo iných udalostí môže poistenie pokryť náklady na opravy alebo náhradu.
 • Ochrana rodiny: Niektoré formy poistenia hypotéky poskytujú ochranu pre rodinu v prípade úmrtia hypotekára. To znamená, že zostávajúca suma hypotéky bude splatená, čím sa rodine uľaví od finančných povinností a záťaže v prípade straty hlavného zárobku.
 • Možnosť prispôsobenia poistenia: Poistenie hypotéky môže byť prispôsobené individuálnym potrebám a preferenciám. Existujú rôzne formy a úrovne poistenia, ktoré môžu byť zvolené v závislosti od osobných okolností a finančnej situácie.

Z týchto dôvodov je poistenie hypotéky dôležitou súčasťou kúpy nehnuteľnosti a uzavretia hypotekárneho úveru, a môže poskytnúť vlastníkom domov istotu a ochranu ich investícií.