Vďaka tomuto triku dokážete zistiť presnú povahu človeka za pár sekúnd.

Stačia len štyri jednoduché testy a budete človeka čítať ako otvorenú knihu.

Jediné, o čo musíte dotyčného požiadať, sú štyri nenáročné úkony. Test môžete vyskúšať aj na sebe.

Každý výsledok si zapíšte a vzápätí budete poznať celkové hodnotenie. Tak do toho!

1. Zopnite ruky.

Ktorý palec máte hore? Ak palec ľavej ruky, zapíšte 1, ak je to pravý palec, potom 2.

2. Zamierte na myslený cieľ – privrite jedno oko.

Ktoré oko ste nechali otvorené? Ak ľavej, zapíšte 1, ak pravé, 2.

3. Skrížte ruky cez prsia.

Ktorá z vašich rúk bola hore? Ľavá je za 1, pravá za 2.

4. Zatlieskajte.

Ktorú ruku máte pri tlieskanie hore? Ľavá – 1, pravá – 2.

Prehľad výsledkov:

2221 – veľmi nerozhodná povaha.

2212 – komunikatívnosť, dohovorí sa s každým.

2122 – opatrnosť, mäkká povaha, technický typ myslenia. K svojmu okoliu býva tento typ často trochu chladný.

1222 – nedostatok vytrvalosti a húževnatosti, emocionálne povaha. Ľahko podlieha cudzím vplyvom. Vie s ľuďmi nájsť spoločnú reč.

1122 – človek tohto typu je láskavý, máva veľké množstvo záujmov. Často ide o prostý, naivný charakter.

2211 – mäkká povaha. Vyznačuje sa veľkou schopnosťou komunikácie.

2111 – výrazným rysom tejto povahy je nestálosť. Najradšej spolieha na vlastné sily.

1211 – uzavretá povaha, málo priateľov. Avšak človek silného ducha, húževnatý pri napĺňaní stanovených cieľov.

1121 – tvorivý typ, mäkká povaha, dôverčivý.

1112 – energický, rozhodný, emocionálny.

2222 – absolútny pravák, konzervatívny typ, tendencia vyhýbať sa konfliktom.

1111 – absolútny ľavák. Tvorivý, emocionálny typ, individualista a egoista.

2121 – bezbrannosť, ľahko ovplyvniteľný.

1212 – vytrvalý, silný charakter. Ľahko zvláda stanovené ciele.

1221 – mäkká povaha. Naivný typ, ľahko sa vzdáva.

2112 – prirodzený, nenútený typ. Ľahko sa zoznamuje, často mení záľuby a záujmy.

Zdroj: pronaladu.cz