Otestujte sa, či vás ohrozuje stres

Americký lekári zostavili zoznam 41 pozitívnych a negatívnych životných udalostí. Každá udalosť má vyčíslenú váhu, ktorú vyvoláva u bežnej osoby.

Treba si spomenúť na to, aké prelomové životné udalosti človeka postretli v posledných dvoch rokoch. Tiež si treba poznačiť jednotky závažnosti nachádzajúce sa v tabuľke pri rôznych životných udalostiach.

Negatívne životné situácie a stres vplávajú na imunitu

Negatívne životné situácie, Fear of Missing Out (strach zo zmeškania – FOMO) a stres môžu mať hlboký vplyv na fyzické a duševné zdravie človeka. Stresové životné situácie môžu viesť k rôznym fyzickým príznakom vrátane svalového napätia, bolestí hlavy, žalúdka, hrudníka a únavy.

Stres môže mať vplyv aj na duševné zdravie človeka a viesť k pocitom depresie, úzkosti, podráždenosti a ťažkostiam so sústredením. Spôsobiť ho môže každá negatívna skúsenosť – strata práce aj problémy v manželstve, ktoré môžu viesť až k stresujúcemu podávaniu žiadosti o rozvod.

 • Stres môže mať výrazný vplyv aj na imunitný systém človeka. V čase stresu sa v tele uvoľňujú chemické látky ako kortizol a adrenalín, ktoré môžu oslabiť imunitný systém a spôsobiť, že človek je náchylnejší na choroby, ako je bežné prechladnutie a iné infekcie. Chronický stres môže tiež zvýšiť riziko vzniku závažnejších ochorení, ako sú srdcové choroby, mŕtvica a rakovina.
 • Stres môže mať vplyv aj na správanie človeka. Stres môže viesť k nezdravému správaniu, ako je prejedanie sa, fajčenie a pitie alkoholu. Toto správanie môže ďalej oslabovať imunitný systém organizmu a zvyšovať riziko vzniku chronických ochorení.
 • Negatívne životné situácie a stres môžu mať výrazný vplyv aj na vzťahy človeka. Stres môže spôsobiť, že ľudia budú podráždení a uzavretí, čo sťažuje udržiavanie vzťahov s rodinou a priateľmi. Stres môže tiež sťažovať rozhodovanie a sústredenie, čo vedie k problémom doma a v práci.

Dobrou správou je, že existuje niekoľko spôsobov, ako stres zvládnuť a znížiť jeho vplyv na zdravie. Pravidelná fyzická aktivita, ako napríklad chôdza, bicyklovanie alebo šport, môže pomôcť znížiť hladinu stresu a zlepšiť celkové zdravie.

Zdravá strava, dostatok spánku a čas na relaxáciu môžu tiež pomôcť znížiť stres. Pri zvládaní stresu a jeho vplyvu na zdravie môže byť prospešné aj vyhľadanie odbornej pomoci, napríklad kognitívno-behaviorálnej terapie.

TIP: Moderný spôsob, ako efektívne spravovať pracovnú záťaž, čiže aj prípadný stres je tzv. virtuálna asistentka. Môže oslobodiť od záťaže každodenných úloh a pomôcť efektívnejšie využívať čas. Nie je to len trend pre veľké spoločnosti, ale takisto pre malé podniky a jednotlivcov.

Ako si vypočítať hladinu stresu?

Americký lekári zostavili zoznam 41 pozitívnych a negatívnych životných udalostí. Každá udalosť má vyčíslenú váhu, ktorú vyvoláva u bežnej osoby.

Ak sa takáto stresová situácia za posledné dva roky u vás viackrát zopakovala, treba si číslo „jednotky závažnosti“ znásobiť toľkokrát, koľkokrát človek túto udalosť za posledné dva roky prežil.

Smrť manžela (manželky)100
Rozvod73
Rozchod s partnerom65
Pobyt vo väzení63
Úmrtie v najbližšej rodine63
Vlastný úraz alebo choroba53
Vlastná svadba50
Strata zamestnania47
Uzmierenie s partnerom45
Odchod do dôchodku45
Choroba rodinného príslušníka44
Tehotenstvo40
Sexuálne problémy39
Príchod nového člena rodiny39
Zmena postavenia v zamestnaní39
Zmena vo vlastnej finančnej situácii38
Smrť blízkeho priateľa37
Zmena zamestnania36
Pribúdanie partnerských hádok35
Pôžička31
Väčšie dlhy30
Zmena zodpovednosti v zamestnaní29
Syn alebo dcéra opúšťa domov29
Nezhody so svokrou alebo svokrom29
Mimoriadny osobný úspech28
Manžel/ka vstúpil/a alebo odišiel/la zo zamestnania26
Začatie alebo ukončenie školy26
Zmena životných podmienok25
Zmena osobných zvyklostí24
Spory s nadriadeným23
Zmena životných podmienok25
Zmena osobných zvyklostí24
Spory s nadriadeným23
Zmena pracovných podmienok alebo doby20
Zmena bydliska20
Zmena školy20
Zmena trávenia voľného času19
Zmena činností v cirkevnej oblasti19
Zmena v spoločenskej činnosti18
Pôžička menej než 50 000 Sk17
Zmena návykov v spánku16
Zmena početnosti rodinných stretnutí15
Zmena návykov v jedle15
Dovolenka13
Vianoce12
Nepatrné priestupky zákona11
Zoznam pozitívnych a negatívnych životných udalostí

Teraz si treba spočítať všetky body, ich súčet sa dá označiť ako osobné bodové skóre. Výsledok nižšie naznačuje stupeň odolnosti človeka.

Výsledok

Vysoké skóre by sa malo stať varovným signálom a upozornením, že je potrebné zmeniť svoj životný štýl. Treba zlepšovať svoj zdravotný stav zvyšovaním odolnosti fyzickej, ktorá ovplyvňuj i výšku psychickej odolnosti. Človek s vysokým skóre by sa mal zamyslieť nad svojím hodnotovým systémom, viac relaxovať, a upraviť svoju životosprávu.

 • Skóre vyššie než 300 – je to fáza vyčerpanosti a hrozia ochorenia psychosomatického charakteru. Pravdepodobnosť ochorenia je 50 až 86 percent. Súčasne je to nabádanie na vytvorenie účinných protistresových zásahov.
 • Skóre 200 až 300 – ohrozenie je vážne. Pravdepodobnosť ochorenia je 30 až 52 percent.
 • Skóre 150 – 200 – znamená mierne ohrozenie stresovými vplyvmi. Pravdepodobnosť ochorenia je 9 až 33 percent.
 • Skóre menej ako 150 – dobré skóre, avšak to neznamená, že by človek nad svojim životným štýlom už nemusel vôbec uvažovať.

Dobrou správou je, že existuje niekoľko spôsobov, ako stres zvládnuť a znížiť jeho vplyv na zdravie. Pravidelná fyzická aktivita, ako napríklad chôdza, bicyklovanie alebo šport, môže pomôcť znížiť hladinu stresu a zlepšiť celkové zdravie.

Pre zvládanie stresu treba dodržiavať zdravý životný štýl

Stres je nevyhnutnou súčasťou života. Existuje však niekoľko praktických stratégií, ktoré môžu pomôcť znížiť stres a uľahčiť život.

 • Treba udržiavať zdravý životný štýl. Jedenie výživných potravín, pravidelný pohyb a dostatok spánku sú dôležité pre zvládanie stresu. Okrem toho pomáha obmedziť príjem kofeínu a alkoholu, ako aj vyhýbať sa fajčeniu.
 • Osvojiť si a praktizovať relaxačné techniky. Meditácia, joga a hlboké dýchacie cvičenia môžu pomôcť znížiť stres. Ak si každý deň vyhradíte niekoľko chvíľ na upokojenie mysle a tela, môže to byť veľmi užitočné.
 • Pomôže tiež stanoviť si priority úloh a činností a vytvoriť tak work-life balance. Vytvorenie zoznamu úloh a činností, ktoré je potrebné vykonať, môže pomôcť zvládnuť stres. Stanovenie priorít úloh môže pomôcť predísť pocitu preťaženia.
 • Treba si robiť prestávky. Ak si počas dňa vyhradíte niekoľko chvíľ na odpočinok a relaxáciu, môže to pomôcť znížiť stres. Prechádzka, počúvanie hudby alebo čítanie knihy môžu byť veľmi užitočné na zmiernenie stresu.
 • Nakoniec je dôležité zamerať sa na pozitívne myslenie. Zameranie sa na pozitívne myšlienky a postoje môže pomôcť znížiť stres. Ak si každý deň vyhradíte niekoľko chvíľ na to, aby ste sa sústredili na pozitívne veci v živote, môže to byť veľmi užitočné pri zvládaní stresu.

Dodržiavaním týchto tipov je možné znížiť stres a uľahčiť si život. Udržiavanie zdravého životného štýlu, praktizovanie relaxačných techník, stanovenie priorít úloh, prestávky a zameranie sa na pozitívne myslenie sú dôležité stratégie na zvládanie stresu.

Pri strese telo uvoľňuje kortizol a adrenalín

Dlhodobý stres môže mať výrazný negatívny vplyv na zdravie človeka. Je dôležité pochopiť účinky dlhodobého stresu a prijať opatrenia na zníženie jeho vplyvu.

Keď človek prežíva dlhodobý stres, ako je napríklad nekvalitný spánok spôsobený rušením nočného kľudu, jeho telo uvoľňuje hormóny kortizol a adrenalín. Tieto hormóny môžu zvýšiť srdcovú frekvenciu, krvný tlak, rýchlosť dýchania a môžu spôsobiť, že telo uvoľní energiu uloženú vo forme tuku a cukru. Tieto hormóny tiež potláčajú imunitný systém a môžu viesť k zníženiu účinnosti prirodzených obranných mechanizmov tela.

Dlhodobý stres môže viesť aj k nespavosti, tráviacim problémom a zníženiu fyzickej aktivity. To môže viesť k poklesu svalovej hmoty a oslabeniu imunitného systému. Okrem toho môže dlhodobý stres sťažovať sústredenie a môže viesť k depresii a úzkosti.

Človek, ktorý prežíva dlhodobo stres je náchylnejší aj na vznik chronických zdravotných ťažkostí ako srdcové choroby, cukrovka a obezita. Môže tiež viesť k zvýšenému zápalu, ktorý môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny.

Treba prijať opatrenia na zníženie dlhodobého stresu. To môže zahŕňať pravidelnú fyzickú aktivitu, dostatok spánku a riadenie úrovne stresu.

Okrem toho je dôležité podniknúť kroky na zlepšenie duševného zdravia, napríklad venovať sa činnostiam, ktoré prinášajú radosť, a obmedziť kontakt s negatívnymi ľuďmi alebo situáciami.

Na záver možno konštatovať, že dlhodobý stres môže mať výrazný negatívny vplyv na zdravie človeka. Je dôležité prijať opatrenia na zníženie stresu a udržanie dobrého duševného a fyzického zdravia.