Tukov sa netreba báť – niektoré sú zdravé

Na začiatku roka si ľudia často dávajú predsavzatia, že zmenia životosprávu a urobia niečo pre svoje zdravie. Nie vždy však uchopia vec za správny koniec. Striktná diéta spravidla narobí viac škody ako osohu. Ak napríklad niekto zo stravy nadobro vylúči tuky, vystavuje sa riziku rapídneho poklesu IQ. Novoročné predsavzatia potom končia totálnou frustráciou.

Bez tuku ide mozog na nižší výkon

Význam tukov v strave je dlhodobo rozoberanou témou so všeobecným záverom, že sú škodlivé. Najnovšie štúdie však poukazujú na to, že úplné odstránenie tukov z jedálneho lístka je chybou. Odborníci sa zhodujú na tom, že úplné vylúčenie tukov zo stravy nemožno. Dôležité je však ustrážiť ich množstvo a výber.

Napríklad vlašský orech obsahuje mastné kyseliny, ktoré sú zdrojom výživy a energie pre činnosť mozgu. Sú dôležitými stavebnými prvkami tohto orgánu, predovšetkým v období rastu a dospievania. Významnú úlohu však zohrávajú počas celého života, pretože priamo vplývajú na výkonnosť mozgových činností a teda aj IQ. Možno aj preto vlašský orech pripomína mozgové hemisféry.

Potreba tukov vekom klesá, no závisí aj od fyzickej aktivity každého jednotlivca. Na dennej tvorbe energie by sa tuky mali podieľať 25 až 35 percentami.

Pozor si však treba dávať na skryté tuky prítomné v mliečnych, mäsových či obilninových výrobkoch, a samozrejme v sladkostiach. Tie často tvoria v príjme až 65 percent, čo je príliš veľa. Nadmerné užívanie zlých tukov zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi a tým aj riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

Smartfón ako strážca cholesterolu

Je všeobecne známe, že cholesterol spúšťa artériosklerotické procesy. To je síce pravda, avšak ani na cholesterol sa nemožno pozerať iba ako na nepriateľa.

V organizme totiž plní aj prospešné úlohy. Okrem hlavnej štrukturálnej funkcie je cholesterol prekurzorom, čiže stavebným materiálom steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v kôre nadobličiek. Je taktiež súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v črevách, ako aj prekurzorom vitamínu D.

Dôležité je udržať rovnováhu príjmu, spotrebyvylučovania mastných kyselín z organizmu. Nápomocná môže byť aj moderná technika. Smartfóny so špeciálnymi inteligentnými čítačkami dokážu v priebehu minúty diagnostikovať hladinu cholesterolu v krvi. Nie sú pritom potrebné žiadne komplikované meracie zariadenia.

Pomocou sofistikovanej snímacej technológie, ktorá bola vyvinutá na Cornell University, možno opticky detegovať rôzne biomarkery v kvapke krvi, potu alebo slín. Aplikácia v smartfóne následne vyhodnotí výsledky pomocou kolorimetrickej analýzy.

V súčasnosti je aplikácia schopná merať len celkový cholesterol, no výskumníci už pracujú na jej vylepšení, aby vedela rozlíšiť „zlý“ LDL a „dobrý“ HDL cholesterol.

Pre tuky platí tretinové pravidlo

Pre správnu životosprávu je dôležitá hlavne štruktúra prijatých tukov, pri ktorej sa odporúča dodržať tretinové pravidlo zastúpenia jednotlivých typov mastných kyselín.

Jednou tretinou by sa na tvorbe energie mali podieľať nasýtené mastné kyseliny zo živočíšnych zdrojov, akými sú:

  • maslo
  • masť
  • slanina
  • mäso
  • mlieko a mliečne výrobky

Pre organizmus sú dôležité, hoci zvyšujú hladinu „zlého“ LDL cholesterolu.

Druhú tretinu by mali tvoriť mononenasýtené mastné kyseliny, ktorých hlavným predstaviteľom je kyselina olejováradu n-9. Jej hlavným zdrojom sú rastlinné oleje, napríklad repkový alebo olivový, ako aj kvalitné rastlinné margaríny. Doplnkovým zdrojom sú potom semená a oriešky.

Z hľadiska cholesterolu sa chovajú neutrálne, resp. ho mierne znižujú.

Tretia tretina by mala pozostávať z polynenasýtených n-6 a n-3 mastných kyselín, ktoré sú pre zdravie mimoriadne významné. Nachádzajú sa hlavne v:

  • rastlinných olejoch (repkovom či slnečnicovom)
  • kvalitných rastlinných margarínoch
  • tuku rýb a morských živočíchov

Sú cenné najmä preto, že znižujú hladinu rizikového LDL cholesterolu v krvi a naopak zvyšujú hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu.

Ak človek bude často jedávať mastné jedlá, bohaté na cholesterol a nasýtené mastné kyseliny a pritom nepríjme dostatok potravín bohatých na vlákninu, jeho organizmus nestihne všetok nadbytočný cholesterol vylúčiť.

Výsledkom bude trvalo zvýšená hladina „zlého“ LDL cholesterolu v krvi a vyššie riziko aterosklerotického procesu so všetkými zdravotnými následkami.