Ján Pavol II. – atentát na pápeža

jan-pavol-II

Dňa 13. mája 1981 bol pápež Ján Pavol II. štyrikrát postrelený na Námestí svätého Petra, keď vítal dav pútnikov a turistov. Pokus o atentát na pápeža Jána Pavla II. šokoval svet a vyvolal rozsiahle vyšetrovanie pokusu o jeho vraždu.

Ján Pavol II. bol jedným z najvplyvnejších vodcov dvadsiateho storočia. Zasadzoval sa za ľudské práva a vystupoval proti útlaku, chudobe a násiliu. Bol silným zástancom medzináboženského dialógu a podával priateľskú ruku ľuďom rôznych vierovyznaní a pôvodu.

Pápež Ján Pavol II.

Ján Pavol II. sa narodil ako Karol Józef Wojtyła v Poľsku v roku 1920. V roku 1978 bol zvolený za pápeža a túto funkciu vykonával až do svojej smrti v roku 2005. Počas svojho pontifikátu veľa cestoval, navštívil 129 krajín a zanechal nezmazateľnú stopu v Katolíckej cirkvi, ako aj vo svete.

Ján Pavol II. bol prvým netalianskym pápežom po viac ako 450 rokoch a prvým pápežom zo slovanskej krajiny. Zdôrazňoval dôležitosť pochopenia a rešpektovania rôznych kultúr a tradícií.

Bol presvedčeným obhajcom tradičných katolíckych hodnôt. Odsudzoval potraty, antikoncepciu a eutanáziu a veril, že ľudský život treba rešpektovať od počatia až po prirodzenú smrť. Vyslovil sa aj proti užívaniu drog, ktoré odmietal ako nemorálne a deštruktívne.

Ján Pavol II. bol neúnavným bojovníkom za mier. Usiloval sa o ukončenie studenej vojny a podporoval diplomatické úsilie medzi Izraelom a Palestínou. Naliehal tiež na svet, aby si pripomínal holokaust a odmietal rasizmus a predsudky.

Ján Pavol II. bol v roku 2014 kanonizovaný za svätého. Dnes je obdivovaný hlavne pre svoju pokoru a súcit, ako aj neochvejnú oddanosť katolíckej viere. Je považovaný za vzor pre ľudí všetkých vierovyznaní a pôvodu a jeho odkaz žije ďalej v životoch tých, ktorých sa dotkol.

Dopad Jána Pavla II. na svet

Pápež Ján Pavol II. bol inšpiratívnym vodcom, ktorý mal pozitívny vplyv na svet. Vykonal mnoho vecí, pre ktoré si budeme pamätať Sv. Jána Pavla II.

Bol zástancom mieru, spravodlivosti, ľudských práv a životného prostredia. Neúnavne pracoval pre chudobných, znevýhodnených a zraniteľných ľudí vo svete. Bol silným hlasom za sociálnu spravodlivosť a za podporu náboženského a kultúrneho porozumenia. Bol zástancom medzináboženského dialógu a zmierenia.

Ján Pavol II. bol silným zástancom ľudských práv, spravodlivosti a rovnosti. Často vystupoval proti nespravodlivosti, ako je rasizmus, chudoba a diskriminácia. Bol silným zástancom Organizácie Spojených národov a jej práce na podporu mieru a bezpečnosti.

Bol tiež vedúcou osobnosťou pri presadzovaní svetového mieru a zmierenia medzi rôznymi národmi a kultúrami. Ján Pavol II. sa usiloval aj o ochranu životného prostredia, vystupoval proti znečisťovaniu a ničeniu prírody. Podporoval využívanie obnoviteľných zdrojov a zasadzoval sa za zodpovedné využívanie technológií. Podporoval tiež dialóg o klimatických zmenách a trvalo udržateľnom rozvoji.

Ján Pavol II. bol veľkým podporovateľom umenia, literatúry a kultúry. Bol mecenášom umenia a počas svojho pontifikátu sponzoroval mnohé kultúrne podujatia. Bol tiež silným zástancom zachovania svetového kultúrneho dedičstva.

Predstavy pápeža Jána Pavla II.

Pápež bol silným obhajcom náboženskej slobody a ľudských práv a podporoval dialóg medzi rôznymi náboženstvami. Snažil sa podporovať porozumenie medzi kresťanmi, židmi a moslimami, ako aj medzi rôznymi kresťanskými denomináciami.

Ján Pavol II. bol vodcom v boji proti chudobe a sociálnej nespravodlivosti. Bol silným zástancom práv chudobných a znevýhodnených a usiloval sa o podporu ekonomickej spravodlivosti, prístupu k vzdelaniu a lepšej zdravotnej starostlivosti. Bol tiež zástancom globálnych zdravotníckych iniciatív, ako je prevencia a liečba HIV/AIDS.

Ján Pavol II. bol vedúcim predstaviteľom kampane za ukončenie studenej vojny a bol prvým podporovateľom mierového procesu v Severnom Írsku. Usiloval sa tiež o podporu mieru na Blízkom východe a o ukončenie vojny v Bosne.

Ján Pavol II. bol inšpiratívnym vodcom, ktorého odkaz bude naďalej prispievať k tomu, aby bol svet lepším miestom. Každoročne v októbri mnohí ľudia slávia spomienku na Svätého Jána Pavla II.

Ján Pavol II. – atentát

Dňa 13. mája 1981 bol pápež Ján Pavol II. štyrikrát postrelený pri atentáte, keď sa nachádzal na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.

O 17.17 hod. vystrelil atentátnik na pápeža štyri výstrely, keď nastupoval do svojho auta, pričom ho dvakrát zasiahol do brucha, raz do ruky a raz do nohy. Pápeža Jána Pavla II. previezli po atentáte do nemocnice, kde sa podrobil urgentnej operácii a neskôr bol prepustený. Ako zázrakom útok prežil a po niekoľkých dňoch odpočinku sa vrátil do práce.

Atentát na pápeža Jána Pavla II.

Podozrivý z atentátu na pápeža Jána Pavla II. bol identifikovaný ako Mehmet Ali Ağca. Bol to turecký štátny príslušník, ktorý bol napojený na krajne pravicovú teroristickú skupinu známu ako Siví vlci. Ağca bol niekoľko mesiacov pred streľbou prepustený z tureckého väzenia a utiekol do Talianska. Pápeža prenasledoval niekoľko týždňov pred streľbou.

Atentátnik bol zadržaný krátko po streľbe a k pokusu o atentát na pápeža sa priznal. Tvrdil, že ho na vykonanie útoku najal Sovietsky zväz a bulharskí agenti. Tieto tvrdenia sa však nikdy nedokázali. Pápež bol vážne zranený, ale útok prežil.

Ján Pavol II. prežil len zázrakom, keď stratil tretinu krvi. Tento zázrak je pripisovaný Fatimskej Panne Márii, ktorej sviatok sa slávi v ten istý deň (13. mája). Proces jeho zotavovania bol dlhý a náročný a pápež sa nakoniec vrátil k svojim povinnostiam. Počas procesu zotavovania bol chválený za svoju pevnú vôľu a neochvejnú vieru.

Vyšetrovanie pokusu o atentát na pápeža Jána Pavla II. je dodnes otvorené a udalosti okolo útoku sú predmetom mnohých špekulácií. Niektorí sa domnievajú, že za útokom skutočne stál Sovietsky zväz a bulharskí agenti, iní sú presvedčení, že Ağca konal sám.

Reakcie na pokus o atentát na Jána Pavla II.

Pokus o atentát na Jána Pavla II. otriasol svetom a vyvolal vlnu medzinárodnej podpory pápežovi. Mnohí ľudia verili, že útok bol organizovaným sprisahaním Sovietskeho zväzu, hoci sa to nikdy nepotvrdilo.

Bez ohľadu na to, aká je pravda, pokus o atentát na pápeža Jána Pavla II. sa navždy zapíše do dejín ako šokujúca udalosť. Pápežova neuveriteľná odvaha a odolnosť tvárou v tvár takému ohavnému útoku je pre všetkých inšpiráciou.

Po útoku bol Ján Pavol II. chválený za svoju odvahu a vieru tvárou v tvár nebezpečenstvu. Neskôr navštívil Ağcu v jeho väzenskej cele a odpustil mu, čo mnohí považovali za dôkaz pápežovho neochvejného odhodlania podporovať mier a spravodlivosť.

Pokus o atentát bol významným momentom v pontifikáte Jána Pavla II. a v dejinách Katolíckej cirkvi. Ukázal pápežovu silu, odolnosť a neochvejnú oddanosť veci mieru.

Zakrvavená sutana s dierou od guľky z atentátu na Jána Pavla II.

Reverendu, ktorú mal oblečenú Ján Pavol II. počas atentátu 13. mája 1981, možno vidieť v Krakove. Zakrvavená sutana s dierou od guľky je vystavená v bočnej kaplnke Sanktuária sv. Jana Pavla II. v Krakove. Túto vzácnu relikviu daroval sanktuáriu kardinál Dziwisz.

reverenda-198x300-8990870

Na reverende je vidieť krv aj dieru od strely. Tento pohľad robí na mňa dodnes veľký dojem a pripomína mi deň, v ktorom, ako sám hovoril Ján Pavol II., zachránila ho Božia Matka Fatimská. Bol to deň veľkého nešťastia aj veľkej milosti,“ zaspomínal si kardinál Dziwisz.

„Keď som prvýkrát videl túto reverendu, cítil som veľké rozrušenie. Predo mnou bola celá udalosť z Námestia sv. Petra a potom aj z nemocnice. Nech táto reverenda bude svedkom atentátu, ale aj veľkosti sv. Jána Pavla II.,“ povedal krakovský arcibiskup.

Novú relikviu z atentátu na Jána Pavla II. sprístupnili verejnosti ešte 13. mája 2015, teda presne na 34. výročie atentátu. Prítomná bola aj rehoľná sestra Tobiana, ktorá po atentáte preniesla reverendu z nemocnice do Vatikánu. V Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. je relikviár s jeho krvou. Ctitelia svätca sa tiež môžu modliť pri náhrobnom kameni svätca, ktorý pochádza z hrobu Jána Pavla II.

V kaplnke sanktuária sú vystavené rôzne veci, ktoré poľský pápež používal, napríklad pápežský kríž, ornát a mitra, kríž zo súkromnej kaplnky pápeža, pri ktorom sa modlil pri jeho poslednej krížovej ceste z Kolosea v roku 2005. V spomínanom Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. sa počas Svetových dní mládeže v Poľsku uskutočnili v roku 2021 aj niektoré podujatia.

Život pápeža Jána Pavla II. po atentáte

Po pokuse o atentát na pápeža Jána Pavla II. v roku 1981 sa jeho život dramaticky zmenil. Bol odhodlaný pokračovať vo svojom poslaní napriek nebezpečenstvu a traume, ktorú zažil. Zvyšok svojho života zasvätil mieru, odpusteniu a zmiereniu medzi národmi, náboženstvami a kultúrami.

Začal intenzívne cestovať a počas svojho pontifikátu navštívil mnoho krajín. Stretával sa s ľuďmi všetkých vierovyznaní a kultúr a zdieľal svoje posolstvo mieru a porozumenia. Bol neúnavným obhajcom ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, často vystupoval proti utláčateľským režimom a represívnym politikám.

Usiloval sa aj o zlepšenie vzťahov medzi rôznymi náboženstvami vrátane judaizmu, islamu a protestantizmu. Ján Pavol II. bol aj naďalej silným hlasom chudobných a často navštevoval chudobné štvrte rôznych miest, ktoré navštívil. Bol tiež zástancom životného prostredia, často vystupoval proti odlesňovaniu a ničeniu planéty.

Ján Pavol II. tiež dôrazne vystupoval proti studenej vojne a jadrovým zbraniam. Usiloval sa o zlepšenie vzťahov medzi Východom a Západom a dokonca prispel k ukončeniu studenej vojny.

Počas celého svojho pontifikátu sa Ján Pavol II. zasadzoval za spravodlivosť a mier. Zomrel v roku 2005 vo veku 84 rokov a zanechal po sebe odkaz mieru a zmierenia.