10 vecí, pre ktoré si budeme pamätať sv. Jána Pavla II.

jpiii-300x201-3352317

Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu urobil veľa rekordov. Ale okrem čísel, poľský pápež previedol Katolícku Cirkev cez množstvo problémov, ktoré prinesla moderná doba.

Boj za slobodu

“Nebojte sa!” Jednou z najväčších výziev, ktorým čelil, bola studená vojna a dva bloky, ktoré stáli proti sebe. Ján Pavol II. sám prežil utrpenie spôsobené útlakom nacistického a komunistického režimu. Neskôr zohral významnú úlohu pri páde komunizmu vo východnej európe. Jednou z jeho prvých ciest, bola cesta do rodného Poľska v roku 1979. Táto udalosť sa stala zlomovým okamihom, ktorý povzbudil Poliakov v boji za slobodu.

Globálny pápež

Ján Pavol II. bol ostrieľaný cestovateľ, navštívil skoro všetky kúty sveta. Vykonal 104 medzinárodných ciest a navštívil 130 krajín. Z hľadiska prejdenej vzdialenosti je to ako objísť zemeguľu 30 krát. Ale boli dve krajiny, ktoré nemohol navštíviť, Čína a Rusko.

Dialóg s Moslimami a Židmi

Ján Pavol II. sa odvolával na Židov, ako „starších bratov“ a stal sa prvým pápežom od čias Ježiša Krista, ktorý vstúpil do synagógy. Bol tiež prvým pápežom, ktorý sa modlil pred Múrom nárekov a tiež, ako prvý pápež pobozkal Korán a vstúpil do mešity.

Stretnutie v Assisi

Keď hovoríme o medzináboženskom dialógu, Ján Pavol II. bol priekopníkom vo volaní po spoločnej modlitbe v prospech mieru, ako to urobil v Assisi. Prvá spoločná modlitba sa konala v roku 1986. Viac ako 150 delegátov dvanástich rozličných náboženstiev sa pripojilo k jeho pozvaniu.

Nie vojne

Počas jeho ponifikátu sa odohralo niekoľko veľkých konfliktov: Rwanda, Kosovo, Sudán, Irak a balkánske vojny. Pápež, ktorý prežil druhú svetovú vojnu, neostal mlčať. Stal sa hlasom ľudskosti a aktívne sa zasadzoval proti násiliu. Po neúspešnom atentáte na Jána Pavla II. dokonca pápež prispel k ukončeniu studenej vojny.
“Vojna, už nikdy.”

Svätí

Keď išlo o vyhlasovanie svätých, poľský pápež sa riadil modernou dobou. Pozdvihol k oltáru stovky ľudí, ktorí viedli príkladný život pre dnešných kresťanov. Napríklad, po prvý krát spoločne blahorečil manželský pár: Luigiho a Mariu Beltramových.

List ženám

Ján Pavol II. mal špeciálnu starosť o ženy. Bol prvým pápežom, ktorý napísal apoštolský list určený ženám – Mulieris Dignitatem. V tomto liste ich vyzýval premýšľať o ich osobnej, kultúrnej, sociálnej a cirkevnej zodpovednosti.

Dôstojnosť chorých

Sám oslabený chorobou bol Ján Pavol II. aktívny až do jeho poslednej chvíle. Používal vlastnú životnú skúsenosť ako učebnú pomôcku pre svet pod vplyvom “márnivej” kultúry.

Odpustenie

V jubilejnom roku 2000 sa Ján Pavol II. formálne ospravedlnil za chyby cirkvi v minulosti. Bol to historický okamih, ktorý pápež definoval ako očistenie pamäte, ktoré umožnilo kresťanom vstúpiť do tretieho tisícročia otvorenejší Bohu.

Pápež pre mladých ľudí

Ján Pavol II. pochopil, že mladí ľudia potrebujú osobitnú pozornosť a opateru. On prišiel s nápadom stretnutia, ktoré bude venované výhradne mladým: Svetové dni mládeže. Pápež povedal, že cítil ako mladého človeka v tom dave. “Ak žijete s mládežou, musíte sa stať mladým.”

V priebehu jeho 27 roku pontifikátu Ján Pavol II. prekonal veľa prekážok a dosiahol mnoho cieľov. Ale predovšetkým sa mu podarilo osloviť milióny kresťanov, hovoriť s nimi jeden na jedného, od srdca k srdcu.