Ján Pavol II. : Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali

jc3a1npavol-ii-3134601Viera, nádej, láska. Na týchto troch pilieroch stojí život skutočného kresťana. Ten, kto tieto hodnoty odovzdáva ľuďom okolo seba, buduje prostredie radosti a pokoja. Presne taký bol
a v našich spomienkach zostáva dnes už svätý Ján Pavol II.  Z jeho života sa môžeme učiť všetci.

Ján Pavol II. bol naozaj človekom viery. To, čo hovoril, bolo v dokonalom súlade s tým, čo robil. Každému človeku bez rozdielu prejavoval veľkú úctu. Keď hovoril o tolerancii, nemal na mysli len zvyčajnú medziľudskú znášanlivosť, ale vnímanie blížneho ako skutočného brata. Aby nás to naučil, 27 rokov neúnavne cestoval a prešiel celý svet. Svoj život zasvätil službe druhým. Chudobným aj bohatým, malým i veľkým, vzdelaným i prostoduchým. Osobitnú pozornosť venoval mladým. Cestoval po celom svete a stretával sa s deťmi a mládežou. Videl v nich budúcnosť tohto sveta, a tak ich povzbudzoval a poúčal. Nie však zo svojho vysokého postu, hoci mohol. Stal sa jedným z nich. Bol autoritou pre všetkých ľudí, zvlášť pre mladých. Hoci to znie paradoxne, čím bol starší a chorľavejší, tým viac strhával mladých a bol pre nich príkladom a vodcom. Svoju verejnú činnosť dokonca viac zintenzívnil po neúspešnom pokuse o atentát na pápeža. Mladí ho počúvali a nasledovali. Vedel osloviť Európanov, Američanov, Afričanov, dokonca aj tých, ktorí o Bohu nikdy ani len nepočuli. Nikomu pritom svoje slová nevnucoval. Naopak. Bol pápežom tolerancie a obrovskej lásky. Odpustil človeku, ktorý sa ho pokúsil zabiť, v jeho srdci nemal miesto žiaden hnev. Na tvári sa mu zračil úsmev a už samotným pohľadom plným pochopenia a prijatia šíril vôkol seba Božie kráľovstvo.

Všetci sme odlišní, ale jedno nás spája- Každý z nás je človek, stvorený na obraz Boží

Ján Pavol II. bol človekom dialógu a jednoty. Spájal celý svet, pozýval vyznávačov iných náboženstiev na spoločné modlitby. Bol prvým pápežom, ktorý prekročil prah synagógy
a mešity. Zorganizoval ekumenické stretnutie v Assisi, kde na jeho pozvanie prišli a diskutovali vodcovia všetkých náboženstiev sveta. Hoci sa mu nepodarilo uskutočniť všetky ekumenické zámery, každý jeden významným spôsobom zanechal stopy v srdciach a mysliach veriacich. O jednotu vo svete sa pápež usiloval celý svoj pozemský život. Pred mesiacom, 2. apríla 2015, sme si pripomenuli už desať rokov od smrti tohto významného človeka. Aj keď jedno slovenské príslovie hovorí: “Zíde z očí, zíde z mysle,” o Jánovi Pavlovi II. to rozhodne neplatí. Ľudstvo si ho bude navždy pamätať ako pápeža rodiny, lásky a večne mladej duše. Dnes ho môžeme zaslúžene nazývať Svätý Ján Pavol Veľký.

autor:  Paula Beinsteinová

foto: flickr.com