Laryngitída – prejavy, liečba, prevencia

Laryngitída je stav, ktorý postihuje milióny jedincov na celom svete a spôsobuje nepohodlie a narúša každodenný život. Pochopenie príčin, symptómov a možností liečby laryngitídy je nevyhnutné pre účinnú liečbu a zotavenie. Je laryngitída prenosná? Ako dlho trvá laryngitída u detí?

Laryngitída je bežný stav charakterizovaný zápalom hrtana, ktorý vedie k zmenám hlasu, nepríjemným pocitom v hrdle a kašľu. Aj keď je to zvyčajne dočasné a vyrieši sa opatreniami na sebaobsluhu, závažné alebo pretrvávajúce prípady môžu vyžadovať lekársku pomoc.


Hlavné myšlienky článku

 • Laryngitída je častý stav spôsobujúci zápal hrtana, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí po celom svete a môže mať vážne dôsledky na každodenný život.
 • Tento stav môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane vírusových alebo bakteriálnych infekcií, nadmerného používania hlasu, expozície dráždivým látkam a ďalších.
 • Symptómy laryngitídy môžu zahŕňať zachrípnutie, bolesť hrdla, suchý kašeľ a ťažkosti s prehĺtaním.
 • Laryngitída samotná nie je bežne nákazlivá, ale infekcie, ktoré ju spôsobujú, ako sú vírusové alebo bakteriálne infekcie, môžu byť.

Čo je laryngitída

Laryngitída je stav charakterizovaný zápalom hrtana, v ktorom sú uložené hlasivky. Môže byť akútna alebo chronická a často je spôsobená vírusovými infekciami, ako je bežné prechladnutie alebo chrípka, alebo nadmerným používaním alebo namáhaním hlasu.

Tento zápal môže viesť k zmenám v kvalite hlasu, od mierneho zachrípnutia až po úplnú stratu hlasu. Zatiaľ čo akútna laryngitída je často krátkodobá a ustúpi v priebehu niekoľkých dní, chronická laryngitída môže pretrvávať týždne alebo mesiace, čo si vyžaduje lekársky zásah.

Príčiny laryngitídy

Najčastejšou príčinou laryngitídy sú vírusové infekcie, najmä tie, ktoré sú zodpovedné za prechladnutie alebo chrípku. Bakteriálne infekcie, ako je streptokok, môžu tiež viesť k laryngitíde, aj keď je to menej časté. 

Ďalšie faktory, ktoré môžu prispieť k laryngitíde, zahŕňajú nadmerné používanie alebo napätie hlasiviek, vystavenie dráždivým látkam, ako je cigaretový dym alebo znečistenie ovzdušia, gastroezofageálny reflux (GERD), alergie av zriedkavých prípadoch určité autoimunitné stavy.

K rozvoju laryngitídy môže prispieť niekoľko faktorov:

 • Vírusové infekcie: Najčastejšou príčinou akútnej laryngitídy sú vírusové infekcie, ako je prechladnutie alebo chrípka. Tieto vírusy infikujú dýchacie cesty, čo vedie k zápalu hrtana a hlasiviek.
 • Bakteriálne infekcie: V niektorých prípadoch môžu laryngitídu spôsobiť aj bakteriálne infekcie, ako sú streptokokové baktérie. Tieto infekcie môžu viesť k závažnejším príznakom a vyžadujú si antibiotickú liečbu.
 • Nadmerné používanie alebo namáhanie: Nadmerné používanie hlasu, ako je kričanie alebo spievanie po dlhšiu dobu, môže namáhať hlasivky a prispievať k laryngitíde. Toto je bežné najmä medzi jednotlivcami, ktorí používajú svoj hlas profesionálne, ako sú speváci alebo verejní rečníci.
 • Environmentálne dráždivé látky: Vystavenie dráždivým látkam, ako je cigaretový dym, znečistenie ovzdušia alebo alergény, môže podráždiť hrtan a vyvolať zápal. Vyhýbanie sa týmto dráždidlám môže pomôcť zabrániť laryngitíde alebo znížiť jej závažnosť.
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD): Kyslý reflux, stav, pri ktorom žalúdočná kyselina prúdi späť do pažeráka, môže dráždiť hrtan a viesť k laryngitíde, najmä ak sa vyskytuje často. Riadenie GERD prostredníctvom zmien životného štýlu a liekov môže pomôcť predchádzať laryngitíde spojenej s týmto stavom.

Pochopením príčin, symptómov a možností liečby môžu jednotlivci účinne zvládnuť laryngitídu a podporiť rýchle zotavenie.

Príznaky laryngitídy

Príznaky laryngitídy sa môžu líšiť v závislosti od základnej príčiny a závažnosti zápalu. Bežné príznaky zahŕňajú:

 • Zachrípnutie alebo strata hlasu
 • Bolesť alebo nepohodlie v krku
 • Suchý kašeľ
 • Ťažkosti s prehĺtaním
 • Bolesť hrdla
 • Horúčka nízkeho stupňa (v niektorých prípadoch)

Liečba laryngitídy sa zameriava na zmiernenie symptómov a riešenie základnej príčiny.

Deti s laryngitídou môžu vykazovať príznaky ako chrapot, ťažkosti s prehĺtaním, bolesť hrdla a niekedy mierna horúčka. 

Začínajúca laryngitída

Začínajúca laryngitída sa vzťahuje na skoré štádium laryngitídy, kde príznaky môžu byť jemné a mierne, ale naznačujú začiatok zápalu v hrtane. Počas tejto fázy si jednotlivci môžu všimnúť mierny chrapot alebo škriabanie hrdla, často sprevádzané miernym nepohodlím alebo podráždením. 

Aj keď sa príznaky začínajúcej laryngitídy môžu na prvý pohľad zdať nepatrné, slúžia ako dôležité varovné signály, ktoré podnecujú včasnú intervenciu a preventívne opatrenia. Po rozpoznaní týchto počiatočných symptómov môžu jednotlivci podniknúť proaktívne kroky, ako je pokojný hlas, zostať hydratovaný a vyhnúť sa hlasovej námahe, aby potenciálne zmiernili ďalšiu progresiu laryngitídy.

Laryngitída u detí 

Laryngitída u detí sa prejavuje podobne ako u dospelých, ale môže mať odlišné črty v dôsledku rozdielov v anatómii a imunitnej odpovedi. Bežné príčiny zahŕňajú vírusové infekcie, ako je prechladnutie alebo chrípka, ktoré môžu viesť k zápalu hrtana. Deti s laryngitídou môžu vykazovať príznaky ako chrapot, ťažkosti s prehĺtaním, bolesť hrdla a niekedy mierna horúčka. 

Na rozdiel od dospelých však deti nemusia byť vždy schopné formulovať svoje nepohodlie, čo vedie k podráždenosti alebo zmenám v správaní. Navyše, pretože ich dýchacie cesty sú menšie, akýkoľvek opuch alebo zápal v hrtane môže spôsobiť výraznejšie príznaky, ako je hlučné alebo namáhavé dýchanie, známe ako stridor.

Ako dlho trvá laryngitída u detí

Trvanie laryngitídy u detí sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane základnej príčiny a závažnosti symptómov. V mnohých prípadoch sa laryngitída u detí spôsobená vírusovými infekciami vyrieši sama do týždňa alebo dvoch bez potreby lekárskeho zásahu. Niektoré prípady však môžu pretrvávať dlhšie, najmä ak je dieťa vystavené dráždivým látkam alebo ak sa vyskytnú komplikácie, ako sú sekundárne bakteriálne infekcie. 

Chronická laryngitída, ktorá trvá niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, je u detí menej častá, ale môže sa vyskytnúť, najmä ak existujú základné ochorenia, ako sú alergie alebo gastroezofageálna refluxná choroba (GERD).

Laryngitída pri dospelých – liečba

Laryngitída u dospelých je bežný stav charakterizovaný zápalom hrtana, ktorý zvyčajne vedie k zachrípnutiu alebo strate hlasu spolu s nepríjemnými pocitmi alebo bolesťou v krku.

Liečba laryngitídy u dospelých zvyčajne zahŕňa hlasový odpočinok, udržiavanie hydratácie, vyhýbanie sa dráždivým látkam a používanie voľnopredajných liekov proti bolesti alebo pastiliek do krku na zmiernenie symptómov. V niektorých prípadoch môžu byť antibiotiká predpísané, ak je príčina bakteriálna.

Je laryngitída prenosná – prenos

Samotná laryngitída nie je zvyčajne nákazlivá, pretože ide o zápal hrtana, ktorý je zvyčajne spôsobený faktormi, ako sú vírusové alebo bakteriálne infekcie, nadmerné používanie hlasu alebo dráždivé látky. 

Avšak vírusy alebo baktérie, ktoré môžu spôsobiť laryngitídu, môžu byť nákazlivé. Napríklad vírusy, ako sú tie, ktoré sú zodpovedné za bežné prechladnutie alebo chrípku, ako aj niektoré kmene vírusu chrípky, sú vysoko nákazlivé a môžu sa šíriť kvapôčkami z dýchacích ciest, keď infikovaná osoba kašle, kýcha alebo rozpráva. 

Bakteriálne infekcie, ktoré vedú k laryngitíde, ako je streptokok, môžu byť tiež nákazlivé, hoci sú menej častými príčinami laryngitídy v porovnaní s vírusovými infekciami.

Preto, zatiaľ čo laryngitída samotná nie je nákazlivá, základné infekcie, ktoré ju môžu spôsobiť, môžu byť nákazlivé. Je nevyhnutné dodržiavať hygienu, ako je časté umývanie rúk a vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými jedincami, aby sa zabránilo šíreniu infekcií, ktoré môžu viesť k laryngitíde a iným respiračným ochoreniam.

Liečba laryngitídy u dospelých zvyčajne zahŕňa hlasový odpočinok, udržiavanie hydratácie, vyhýbanie sa dráždivým látkam a používanie voľnopredajných liekov proti bolesti alebo pastiliek do krku na zmiernenie symptómov.

Prevencia pred laryngitídou

Prevencia laryngitídy zahŕňa prijatie proaktívnych opatrení na minimalizáciu rizika podráždenia a zápalu hrtana. Udržiavanie dobrej hlasovej hygieny je prvoradé; jednotlivci by sa mali vyvarovať kričania, kričania alebo hlasného rozprávania po dlhú dobu, aby sa predišlo namáhaniu hlasiviek. 

Hydratácia je rozhodujúca; pitie veľkého množstva vody udržuje hrdlo vlhké a znižuje náchylnosť na podráždenie. Okrem toho, vyhýbanie sa dráždivým látkam z prostredia, ako je cigaretový dym a znečisťujúce látky, môže pomôcť zabrániť zápalu hrtana. 

Dodržiavanie správnej hygieny rúk, najmä počas chladných a chrípkových období, znižuje riziko vírusových infekcií, ktoré môžu viesť k laryngitíde. 

Ak je gastroezofageálny reflux (GERD) problémom, zvládanie symptómov pomocou zmien životného štýlu a liekov môže tiež pomôcť pri prevencii.

V konečnom dôsledku udržiavanie zdravého životného štýlu vrátane pravidelného cvičenia, vyváženej stravy a primeraného odpočinku podporuje celkovú imunitnú funkciu a znižuje pravdepodobnosť vzniku laryngitídy.