Výmena čelného skla – oprava autoskla, pripoistenie, cena

Čelné sklo vozidla je kľúčovou súčasťou automobilu, ktorá nie je len estetickým prvkom, ale aj dôležitým faktorom bezpečnosti. Je to jediná bariéra medzi vodičom a vonkajším prostredím, ktorá chráni pred vetrom, dažďom, hmyzom a najmä pred možnými nebezpečnými kolíziami. Ako každá iná časť vozidla, aj čelné sklo je vystavené opotrebovaniu, poškodeniu a vplyvu živlov počas času. Kto ponúka pripoistenie čelného skla? Sú najlacnejšie čelné sklá naozaj dobré?

V prípade akéhokoľvek poškodenia čelného skla je dôležité, aby vodiči pochopili dôsledky a bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť. Od malých trhlín a odštiepok až po vážne poškodenie, ktoré ovplyvňuje vodičovu výhľadnosť, správna údržba a prípadná výmena sú kľúčové.

Prasknuté čelné sklo

Autosklo môže poškodiť aj veľmi malý kamienok, ktorý do neho vo vysokej rýchlosti narazí. Niekedy si vodič prasklinu na svojom čelnom skle všimne hneď, inokedy si to všimne až po dlhšom čase.

 Podľa predpisu č. 134/2018 Z.z. je čelné sklo považované za technicky nevhodné, ak dochádza k veľmi výraznému zhoršeniu výhľadu z miesta vodiča cez oblasť, ktorú čistia stierače čelného skla. Toto sa vzťahuje na nasledujúce situácie:

 • Ak sa v oblasti, ktorú čistia stierače čelného skla, priamo pred vodičom vyskytuje akékoľvek poškodenie väčšie ako 20 mm.
 • Ak v iných častiach oblasti, ktorú čistia stierače čelného skla, existuje viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu s rozmermi od 20 mm do 50 mm, alebo ak je prítomné jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm.

V praxi to znamená, že žiadna prasklina na čelnom skle by sa nemala podceňovať. Pri cestnej kontrole môže vodič dostať vysokú pokutu. Okrem toho je možné, že na prasklinu na čelnom skle bude pôsobiť počasie a zväčší sa. Oprava čelného skla potom môže stáť nemastné peniaze.

Výmena čelného skla PZP

Niektorí vodiči sa môžu domnievať, že nebudú musieť ponúkať finančnú kompenzáciu za trhlinu na čelnom skle, pretože očakávajú, že to bude pokryté povinným zmluvným poistením. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že poisťovňa nemusí vždy uhradiť škodu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) môže pomôcť iba vtedy, ak vodič dokáže identifikovať osobu zodpovednú za vzniknutú škodu, ale ani to nemusí byť vždy postačujúce. Táto situácia platí aj v prípade, že sa vodič spojí s pôvodcom škody a on potvrdí, že škodu zapríčinil svojím vozidlom. Poisťovňa sa bude snažiť overiť vodičove aj viníkove tvrdenia.

Výmena čelného skla – havarijné poistenie

Ak chce mať majiteľ motorového vozidla istotu, že pri udalosti ako je prasklina na čelnom skle, bude suma za opravu čelného skla od kamienkov preplatená poisťovňou, je potrebné, aby uzatvoril havarijné poistenie

Toto poistenie poskytuje ochranu vo forme pokrytia škôd na zdraví a majetku. Ak je zaznamenaná prasklina na čelnom skle, je nevyhnutné informovať poisťovňu o tejto udalosti, zabezpečiť dôkladnú dokumentáciu a očakávať vyjadrenie poisťovne.

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla je doplnková možnosť, ktorú môžu vodiči zahrnúť do svojho poistenia vozidla. Táto forma poistenia sa zameriava na ochranu čelného skla vozidla pred poškodením a nákladmi spojenými s jeho opravou alebo výmenou.

Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne formy tohto pripoistenia. Medzi bežné možnosti patrí pokrytie nákladov na opravu alebo výmenu čelného skla v prípade poškodenia, ako sú trhliny, odštiepky alebo iné škody spôsobené vonkajšími vplyvmi. Toto pripoistenie môže byť súčasťou povinného zmluvného poistenia vozidla, alebo je možné ho zakúpiť ako samostatnú položku.

Pripoistiť svoje čelné sklo je možné vo všetkých komerčných poisťovniach:

 • Union
 • Allianz
 • Generali
 • Kooperativa
 • Wüstenrot
 • Uniqa

Pri výbere tohto pripoistenia je dôležité pozorne preskúmať podmienky a rozsah krytia, vrátane výšky spoluúčasti a možných výnimiek. Niektoré pripoistenia môžu zahŕňať aj ďalšie výhody, ako je asistencia na ceste v prípade poškodenia skla alebo rýchlejšie spracovanie poistných udalostí.

V prípade akéhokoľvek poškodenia čelného skla je dôležité, aby vodiči pochopili dôsledky a bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť.

Nové čelné sklo – cena

Cena nového čelného skla pre vozidlo na Slovensku môže závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane značky a modelu vozidla, typu skla (napríklad s funkciami ako tepelná izolácia, ochrana proti slnečnému žiareniu atď.), ako aj od poskytovateľa služieb a miesta, kde je výmena realizovaná.

Všeobecne platí, že cena nového čelného skla môže byť ovplyvnená týmito faktormi:

 • Značka a model vozidla: Sklo pre luxusné alebo špeciálne vozidlá môže byť drahšie ako pre bežné osobné autá.
 • Typ skla: Sklo s rôznymi funkciami, ako je napríklad ochrana proti slnečnému žiareniu, tepelná izolácia alebo iné špeciálne vlastnosti, môže mať vyššiu cenu.
 • Kvalita a typ materiálu: Niektoré sklenené výplne môžu byť vyrobené z rôznych typov skla alebo materiálov, ktoré môžu ovplyvniť ich cenu.
 • Práca a montáž: Cena môže zahŕňať aj náklady spojené s prácou a montážou nového skla.
 • Dostupnosť náhradných dielov: Ak je náhradné sklo ťažko dostupné alebo musí byť objednané zo zahraničia, môže to ovplyvniť jeho cenu.

V priemere sa cena čelného skla pohybuje okolo 200 € – 400 €. Treba však počítať aj s poplatkom za montáž, ktoré si pri výmene čelného skla alebo pri oprave autoskla účtujú.

Výmena čelného skla – cena 

Výmena čelného skla vozidla je dôležitým procesom, ktorý je potrebný v prípade poškodenia či iného opotrebenia existujúceho skla. Tu je postup výmeny čelného skla:

 • Hodnotenie poškodenia: Prvým krokom je zhodnotenie stavu existujúceho čelného skla. Technik alebo servisný pracovník posúdi rozsah poškodenia a rozhodne, či je potrebná výmena.
 • Príprava vozidla: Pred začatím výmeny sa vozidlo pripraví. To môže zahŕňať odstránenie výplní, stieračov a iných častí, ktoré by mohli brániť prístupu k čelnému sklu.
 • Demontáž starého skla: Staré čelné sklo sa odstráni s použitím špeciálnych nástrojov a techník. Tento proces sa vykonáva s maximálnou opatrnosťou, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia okolitých častí vozidla.
 • Čistenie povrchu: Po odstránení starého skla sa povrch dôkladne vyčistí, aby sa odstránili zvyšky lepidla a nečistôt. To je nevyhnutné pre správnu adhéziu nového skla.
 • Montáž nového skla: Nové čelné sklo sa starostlivo umiestni do správnej pozície a prichytí pomocou špeciálneho lepidla určeného pre tento účel.
 • Dokončenie montáže: Po montáži sa vozidlo skontroluje, či je nové sklo správne umiestnené a tesné. Ak je všetko v poriadku, môžu sa namontovať späť výplne, stierače a ďalšie súčasti.
 • Testovanie funkčnosti: Nakoniec sa skontroluje správna funkčnosť stieračov a iných prvkov, ktoré môžu byť ovplyvnené výmenou čelného skla.

Cena výmeny čelného skla pre vozidlo na Slovensku sa môže pohybovať v rozmedzí od približne 100 do 500 eur a viac v závislosti od vyššie uvedených faktorov.

Autosklo cenník

Ak je sklo poškodené len málo, nie je potreba hneď kupovať nové. Tu je prehľad cien za určité úkony spojené s čelným sklom a jeho opravou:

 • oprava čelného skla od kamienkov (prasklinky): od 35 € do 45 € podľa náročnosti max 50 € (90 % praskliniek stojí 35 €)
 • oprava prasklín čelného skla – dve prasklinky na jednom čelnom skle: 55 € (tri prasklinky: 75 €)
 • zaliatie malej štrbiny: 5 €
 • oprava krátera: 15 €
 • prasknuté sklo do 15 cm: 40 €  (nad 15 cm každý cm 1,30 €)
 • zastavenie praskliny: 15 €
 • nahrievanie čelného skla pred opravou: 5 € (pripočítava sa k oprave čelného skla ak je v prasklinke voda)

Tento cenník je len orientačný a ceny sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kde sa oprava vykonáva, a môžu dosiahnuť až 100 €.

Autosklo môže poškodiť aj veľmi malý kamienok, ktorý do neho vo vysokej rýchlosti narazí.

Oprava čelného skla Bratislava

V hlavnom meste Slovenska, Bratislave, sa nachádza hneď niekoľko autoservisov, ktoré opravujú sklá na aute. Tu je menný zoznam, niektorých z nich:

 • Autosklo H&D – najlacnejšie čelné sklá 
 • A.L.O. Autosklo – profesionálna výmena skla na všetky typy motorových vozidiel
 • Autosklo Jurišta – oprava skla na aute

Odborníci poskytujú rôzne služby vrátane opravy drobných prasklín, zaliatia štrbín, alebo dokonca výmeny celého skla. Ceny sa líšia v závislosti od rozsahu poškodenia a typu opravy, ale väčšina servisov ponúka cenovo dostupné možnosti, ktoré zohľadňujú potreby zákazníkov. Tieto autoservisy taktiež ponúkajú ďalšie služby ako je leštenie čelného skla, lepenie čelného skla alebo lepenie fólie na čelné sklo.

Dôležitosť fólie na čelné sklo 

Fólia na čelné sklo je ochranný film aplikovaný na vnútornú stranu skla vozidla. Tento film ponúka niekoľko výhod, vrátane zvýšenej odolnosti voči poškodeniu, ochrany pred UV žiarením a minimalizácie prenikania tepla do vozidla. 

Ďalšou výhodou je aj zlepšenie bezpečnosti, pretože fólia dokáže zadržať sklo v prípade jeho rozbitia, čím minimalizuje riziko zranenia. Fólia môže tiež poskytnúť ochranu pred nežiaducim pohľadom do vozidla a zvýšiť súkromie cestujúcich.

Leštenie čelného skla

Leštenie čelného skla je proces, ktorý sa používa na obnovenie jasného a čistého vzhľadu skla vozidla. Tento postup zahŕňa odstránenie jemných škrabancov, škvŕn a iných povrchových nečistôt, ktoré môžu ovplyvniť viditeľnosť vodiča. Používa sa špeciálna technika a leštiace prostriedky na dosiahnutie lesklého a bezchybného výsledku. Leštenie čelného skla nie len zlepšuje estetiku vozidla, ale tiež prispieva k bezpečnosti na cestách tým, že zabezpečuje jasný a nepretržitý výhľad vodiča.