Ekonomika bolesti chrbta

Rovnako ako každá postavená budova musí mať sebe vlastnú opornú konštrukciu, aj ľudské telo, ktoré je svojím komplikovaným materiálovým i stavebným zložením skutočne ojedinelým útvarom, má základný oporný stĺp – chrbticu.

Asi 80 percent populácie zažije v priebehu svojho života bolesti pohybového systému (aparátu) najrozličnejšieho pôvodu.

Výskyt bolestí pohybového aparátu

Bolesti pohybového aparátu patria medzi najfrekventovanejšie civilizačné ochorenia a prejavujú sa najmä ako bolesti chrbta. Chrbtica zabezpečuje vzpriamený ľudský postoj a plní rôzne zložité funkcie:

 • statické
 • dynamické
 • ochranné (chráni svoju „dreň“ – miechu a nervové korene).

Bolesti chrbta sú aktuálnym problémom najmä preto, lebo sa podieľajú vysokým percentom na vzniku a dlhom trvaní doby práceneschopnosti (v priemere o dva dni viac ako je priemerná dĺžka práceneschopnosti všetkých ochorení).

Bolesť chrbta je častým príznakom a môže byť spôsobená mnohými rôznymi faktormi vrátane zranení, zlého držania tela, obezity a zdravotných ťažkostí. Liečba bolesti chrbta môže zahŕňať odpočinok, fyzikálnu terapiu, lieky alebo operáciu. Ak bolesť chrbta pretrváva alebo sa zhoršuje, je dôležité poradiť sa s lekárom.

V praxi všeobecného lekára predstavujú bolesti chrbtice viac ako polovicu ošetrených pacientov. V ortopedických ambulanciách je to viac ako jedna štvrtina ošetrení. Telovýchovní lekári konštatujú, že osem z desiatich športujúcich detí po 12. roku života má problémy s chrbticou.

Celkovo postihuje problém postihnutia pohybového systému a najmä chrbtice 120 miliónov ľudí – v rámci Európskej únie, čo predstavuje v priamych nákladoch na liečbu takmer štvrť biliónu eur ročne.

Postihnutia pohybového systému sú zároveň celosvetovo druhou najčastejšou príčinou invalidity, spôsobujú polovicu všetkých absencií a tri pätiny dlhodobých pracovných neschopností. To len v EÚ spôsobuje náklady 650 miliárd eur, spôsobených stratou produktivity postihnutých.

Ako uľaviť od bolesti chrbta

Bolesti chrbta a pohybového aparátu môžu byť vyčerpávajúce, ale našťastie existujú spôsoby, ako znížiť nepríjemné pocity a zlepšiť kvalitu života.

Príčiny bolesti chrbta a pohybového aparátu môžu byť rôzne, od zlého držania tela až po zdravotné ťažkosti, ako je artritída a fibromyalgia.

Medzi bežné príznaky patrí stuhnutosť, bolestivosť a bolesti kĺbov alebo svalov. Ak sa tento typ bolesti nelieči, môže sa zhoršiť, čo vedie k zníženiu pohyblivosti a k zníženiu celkovej kvality života.

Našťastie existuje niekoľko liečebných postupov pre tých, ktorí trpia bolesťou chrbta a pohybového aparátu.

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako sú ibuprofén a naproxén, môžu pomôcť zmierniť zápal, zatiaľ čo paracetamol môže pomôcť zmierniť bolesť.
 • V závažnejších prípadoch môže lekár predpísať silnejšie lieky alebo odporučiť fyzikálnu terapiu či steroidné injekcie.
 • Okrem liekov môže k zníženiu bolesti a zlepšeniu pohyblivosti prispieť aj fyzikálna terapia a cvičenie. Cvičenia s nízkou záťažou, ako je chôdza, plávanie a bicyklovanie, sú skvelými spôsobmi na posilnenie sily a flexibility. Strečing a joga môžu tiež pomôcť znížiť zápal a zlepšiť rozsah pohybu.
 • Aj zmena životného štýlu môže mať veľký význam, pokiaľ ide o zníženie bolesti chrbta a pohybového aparátu. Prijatie zdravej stravy, pravidelný spánok a vyhýbanie sa fajčeniu a alkoholu môžu pomôcť znížiť zápal a zlepšiť celkové zdravie.

Bolesť chrbta a pohybového aparátu môže byť veľmi ťažko zvládnuteľný stav, ale so správnou liečbou sa dá účinne zvládnuť. Pomocou správnych liekov, fyzikálnej terapie, zmeny životného štýlu a cvičenia môžu jednotlivci zlepšiť kvalitu svojho života a zmierniť svoje príznaky.

Aké sú riešenia problémov s boľavým chrbtom?

Britskí experti položili v roku 2007 základy iniciatívy Fit For Work Europe (F4W), ktorej snahou je osveta o tejto problematike a hľadanie riešenia situácie rýchleho vzrastu nákladov, ktorý ešte akceleruje starnúca popularita.

Cieľom je upozorniť na vplyv ochorení pohybového systému s dominanciou problémov chrbtice na:

 • schopnosť práce
 • produktivitu
 • pracovný trh

Zároveň je cieľom zvýšiť zapojenie do prevencie pacientov v produktívnom veku.

Prvým krokom pri riešení bolesti chrbta je identifikácia zdroja problému. Ak je bolesť chrbta spôsobená zlým držaním tela, je dôležité prijať opatrenia na zlepšenie držania tela. To zahŕňa vyhýbanie sa hrbeniu a sedenie rovno s ramenami vzadu.

Taktiež treba venovať pozornosť tomu, ako človek stojí a chodí, a vyhýbať sa zhrbeným polohám. Okrem toho pri dlhom sedení môže pomôcť bedrová opierka.

Ďalším dôležitým faktorom pri riešení bolesti chrbta je cvičenie. Posilňovanie svalov jadra ako brušné svaly a svaly dolnej časti chrbta, môže pomôcť podporiť chrbticu a znížiť bolesti chrbta. Okrem toho môže strečing pomôcť znížiť svalové napätie a zlepšiť flexibilitu. Pohybovému aparátu prospievajú napríklad joga, pilates a silový tréning.

Osobám s chronickou bolesťou chrbta môže pomôcť fyzikálna terapia. Fyzioterapeut vie poskytnúť rady a cvičenia zamerané konkrétne na postihnutú oblasť. Okrem toho môžu pri zmierňovaní zápalu a zlepšovaní prietoku krvi prospievať aj procedúry ako masáže a akupunktúra.

Napokon, pri zvládaní bolesti chrbta treba udržiavať zdravý životný štýl. Vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatok spánku môžu pomôcť znížiť zápal a zlepšiť celkové zdravie. Okrem toho zníženie stresu môže pomôcť znížiť svalové napätie a zlepšiť celkovú pohodu.

Dodržiavaním týchto krokov možno zvládnuť a znížiť bolesť chrbta. Správnym prístupom možno zmierniť príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Dá sa to liečiť?

Systém liečby nie je stále optimálny a najväčším kameňom úrazu je neskorá diagnostika a terapeutická intervencia. Treba nastaviť systém tak, aby boli potenciálni pacienti podchytení skôr než ich aktuálny chorobný stav donúti k dlhodobej pracovnej neschopnosti.

Podľa rozsiahlych štúdií z Veľkej Británie a Španielska sa rýchlejší zásah jednoznačne ekonomicky vyplatí, hoci na začiatku potrebuje isté investície do komplexnej rehabilitácie a edukácie. Každé investované euro však prinesie o dva roky úsporu 12 eur.

Ešte dôležitejšia je však skorá diagnostika najzávažnejších a zároveň ekonomicky najnáročnejších chorôb. Bolesti chrbta patria do kategórie zápalových ochorení, typu reumatoidnej artritídy. Od praktického lekára sa preto vyžaduje veľmi dobrá spolupráca so špecialistami.

Ako chrbtica funguje?

Tak ako stĺpy bývajú postavené z tehál poukladaných na seba a spevnených maltou – aj stĺp chrbtice má svoje rôzne kombinované stavebné jednotky, ktoré tvoria tzv. funkčné články.

Hlavnou stavebnou jednotkou chrbtice, akousi „prstencovou tehlou“, je stavec z kostného tkaniva. Ten má v strede okrúhlu dutinu (je „deravý“) a cez tento otvor prechádza nervový „prút“ – miecha, tvorená zložitým nervovým tkanivom priamo spojeným s „centrálou“ – mozgom.

Stavce naukladané na seba sú akoby navlečené na miechu (podobne ako keď sú na povrázok navlečené korálky). Medzi stavcami sa nachádza „tesnenie“ – medzistavcová platnička. Cez otvor, ktorý je „tesnený“ touto platničkou, z miechy vychádzajú nervy s určitým cieľovým zakončením.

Stavce sú do stĺpcového usporiadania pospájané korzetom tvoreným bohatým systémom väzov a svalov. Spojenie má rôznu pohyblivosť, pružnosť a pevnosť. Pre správnu funkciu chrbtice má zásadný význam dokonalá súhra:

 • svalových vzpriamovačov
 • ohýbačov
 • otáčačov článkov chrbtice

To všetko je naviazané na ďalšie kĺbové spojenia ľudského tela.

Zaťaženie chrbtice

Chrbtica je neustále preťažovaná. Jej najmenšie zaťaženie je v ľahu – asi 25 kg na plochu medzistavcových platničiek. Zaťaženie pri stoji je do 100 kg, avšak pri sede až do 175 kg. Ako je to možné?

Počas státia sa časť zaťaženia platničiek prenáša na medzistavcové „spojky“ šľachové úpony a svaly. Avšak počas sedenia, svaly a medzistavcové úpony natoľko nepracujú. Nesprávnou polohou pri sedení, napríklad s prekríženými nohami, sa preto tlak na platničky ešte zvyšuje.

Typy bolestí chrbta

Mechanická bolesť sa väčšinou prejavuje iba na jednej strane chrbtice a prakticky pri akomkoľvek pohybe jej intenzita obvykle narastá. Počas pokojového režimu a v spánku zvykne odznieť a nastupuje úľava.

Naproti tomu bolesť, ktorú spôsobuje zápal, veľmi často vznikajúci pri „zachladnutí chrbta“, napríklad pri športe a následnom dlhšom sedení v zvlhnutom odeve, je výraznejšia v noci a nadránom a jej lokalizácia býva premenlivá. Ak pretrváva a je dlhšia ako dva mesiace, môže signalizovať vážnejšie chronické ochorenie a degeneratívne poškodenie.

 • na bolesti v krčnej a hrudnej chrbtici sa sťažujú najmä ženy – vyskytujú sa často pri sedavom zamestnaní
 • bolesťami v krížoch sú častejšie postihnutí muži
 • bolesti bedrovej chrbtice majú častejšie manuálne pracujúci ľudia.

Bolesti chrbta sú často viazané na dýchacie pohyby, ktoré majú „na svedomí“ – aj pohyb hrudníka a hrudnej chrbtice. Môžu vyžarovať z chrbtice do strán po obvode hrudníka a niekedy napodobňovať podráždenie obalov pľúc – popľúcnice a pohrudnice.

Nezriedka sa porucha postavenia hrudných stavcov premieta do bolesti na prednú stranu hrudníka a imituje ťažkosti pri ischemickej chorobe srdca.

Iba dobrá kondícia svalstva, ktoré tvorí pre chrbticu a hrudník akýsi korzet, môže udržať správne postavenie stavcov a zabrániť tzv. guľatému chrbtu, ktorý je zdrojom chronických bolestí. To je taktiež jeden z dôvodov snahy správneho rozloženia váhy pri nesení bremena na chrbte.

Bolesť v krížoch

Pravdepodobne najvyššie percento ľudí trpí bolesťami „v krížoch“. Telá piatich bedrových stavcov sú zo všetkých stavcov chrbtice najväčšie, šesť stavcov krížových splýva druhotne v jednotnú krížovú kosť a štyri až päť stavcov kostrče zodpovedá akémusi zakrnutému „chvostovému“ oddielu chrbtice.

Je to lokalita, ktorá vzhľadom k nosnosti tela, patrí asi k najviac zaťažovaným oblastiam a veľmi citlivo reaguje na teplotné zmeny. Na popisovanú časť chrbta sa prenášajú najväčšie tlaky pri:

 • zdvíhaní bremien
 • skákaní
 • dopadoch
 • dlhodobom sedení (napríklad za počítačom alebo pri šoférovaní na dlhé trasy)

Bolesti krížov ľudí často trápia ráno po zlom vyspaní na nevhodnom lôžku (príliš mäkké, „preležané“). Tiež môžu bolesť krížov pociťovať športovci, ktorí nesprávne a nadmerne cvičia s veľkými váhami.

Neraz nie je bolesť umiestnená iba v oblasti chrbta, ale premieta sa dopredu do slabín alebo sa prenáša po zadnej strane stehna až do lýtka alebo prstov nôh. Bolesti tejto časti chrbta nezriedka súvisia aj s:

 • chybami chodidiel (ploché nohy, „kladivkové“ prsty)
 • nekvalitným obutím
 • nesprávnym postavením kolenného či bedrového kĺbu

Na prevenciu bolestí chrbta, najmä kvôli jednostrannému nadmernému zaťažovaniu sedením, sa využíva napríklad vytrvalostné plávanie (najlepšie znak). Vhodných je však viacero cvičení podľa nariadenia fyzioterapeuta či rehabilitačného lekára. Cviky zároveň napomáhajú k spevňovaniu brušného svalstva, spoluúčinkujúceho na správnom držaní tela.

Príklady cvikov na boľavý chrbát

 1. Prvý cvik posilňuje sedacie svalstvo. Začína vo vzpriamenom stoji. Sedacie svalstvo sa stiahne k sebe na 5 – 7 sekúnd a potom sa uvoľní. Opakuje sa 30-krát.
 2. Druhý cvik uvoľňuje kostrč. Osoba sa posadí na okraj stoličky. Pri nádychu stiahne sedacie svalstvo, pri výdychu ho uvoľní. Opakuje sa 20-krát.
 3. Tretí cvik posilňuje sedacie svalstvo. Znovu je vo vzpriamenom stoji. Osoba sa rukami pridŕža stola a zanoží ľavou nohou. V tejto polohe vydrží 4 až 5 sekúnd. To isté cvičí aj pravou nohou. Opakuje sa 20-krát.
 4. Štvrtý cvik zlepšuje prekrvenie dolných končatín: Vo vzpriamenom stoji sa prešľapáva bosými nohami zo špičky na päty. Opakuje sa 30-krát.
 5. Piaty cvik je z kategórie cievnej gymnastiky a tiež zlepšuje prekrvenie dolných končatín. V sede na stoličke osoba mierne dvihne nohy nad podlahu. Vystrú sa v kolenách. Potom krúži súčasne oboma nohami v členkoch na pravú, potom na ľavú stranu. Opakuje sa to 10 – 15-krát. V tej istej polohe sa neskôr pokračuje a 30-krát priťahujú špičky k sebe súčasne s vystieraním chodidiel. Po malej prestávke opakujeme ešte 3 až 4 krát.
 6. Šiesty cvik posilňuje brušné svalstvo. Sadne sa na stoličku a oprie sa o ňu rukami. Nohy sa zodvihnú a pomaly sa priťahujú k bruchu. Opakuje sa 20-krát.

Bolesť chrbtice sa však mnohokrát vyskytuje aj v prípadoch, keď ide o ochorenie s chrbticou zdanlivo nesúvisiace (ochorenia pľúcne, brušné, gynekologické, urologické, cievne a podobne).

Bolestiam chrbta sa však dá predchádzať ešte skôr ako vzniknú, avšak aj potom, keď sa už hlásia a treba ich odstrániť. Stačí k tomu, okrem správnej životosprávy a pravidelnej pohybovej aktivity, správne sedenie a pravidelné cvičenia chrbtice, ktoré svojou komplexnosťou zahŕňajú jej všetky stavebné časti.

Bolesti chrbta netreba podceňovať, pretože sú diagnózy, ktoré môžu viesť aj k nároku na invalidný dôchodok. Ani začínajúce či mierne bolesti preto netreba zanedbať.