Citáty – motivačné a o prírode

Najväčším nebezpečenstvom pre väčšinu z nás nie je to, že náš cieľ je príliš vysoko a my ho minieme ale fakt, že je príliš nízko a my ho dosiahneme.

Michelangelo

Ak chcete žiť šťastný život, sústreďte sa na cieľ, nie na ľudí alebo veci.

Albert Einstein, preklad

Chvíľa keď sa už chceš vzdať nastane obvykle iba tesne predtým, ako sa stane zázrak.

Rachel Bermingham, preklad

Nečakaj, pretože nikdy nebude ten správny čas.

Napoleon Hill
Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa toho, či sa dokáže vyškriabať na strom, strávi celý život vo viere, že je neschopná.

Albert Einstein

V živote človeka príde chvíľa, keď sa vyberie tam, kam musí ísť – ak nenájde dvere ani okná, vojde aj cez stenu.

Bernard Malamud, preklad

Ľudia netušia, čo všetko sa dialo medzi časom, kým si bol osobou ktorou si bol a tým kým si sa stal. Tvoju zmenu nikto nezaznamenáva. Buď vyjdeš na druhej strane, alebo nie.

Stephen King, preklad

Rozumný človek sa prispôsobuje svetu okolo seba. Nerozumný sa vytrvalo snaží prispôsobovať svet sebe. Preto všetok pokrok závisí od nerozumných ľudí.

O prírode

Všetky zvieratá okrem človeka vedia, že cieľom života je tešiť sa z neho.

Samuel Butler, preklad

Neprejde jediný deň bez toho, aby si ovplyvnil svet okolo seba. Všetko čo robíš má nejaký účinok a je na tebe, čo chceš aby to bolo.

Jane Goodall, preklad

Neexistuje nič čo by viac odlišovalo vtáky od ľudí ako spôsob, akým dokážu žiť a pritom ponechať krajinu takou, aká bola predtým.

Robert Lynd, preklad

Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.

Henry Fielding

Mravný človek je len vtedy, ak mu je každý život – aj život zvieraťa a rastliny – posvätný. Etika spočíva v zodpovednosti voči všetkému, čo žije.

Albert Schweitzer

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.

Albert Einstein