Ako mať zdravé sebavedomie a dobré vzťahy

Naše vzťahy s okolím sú často odrazom vzťahu samých k sebe. Preto je kľúčom k dobrým vzťahom práve naše sebavedomie. Ako popracovať na sebavedomí a ako zlepšiť naše vzťahy?

Možno už niekto počul, videl vtip, kde osoba ide za susedom si požičať kladivo. Skôr ako zaklope si predstaví, že sused mu kladivo nepožičia. Potom zaklope a rovno susedovi vrazí.

Presne takto je to s našimi vzťahmi, na základe toho, ako hodnotil pán vo vtipe seba, sa správal k susedovi. Možno zhodnotil, že nie je dosť dôležitý, aby mu sused požičal kladivo, možno zhodnotil, že sused je zlý človek.

Tieto postoje sú vzorce správania, ktoré si niekedy vytvoril, alebo prevzal. To, aby sme mali vyrovnané a dobré vzťahy a boli pripravení na budovanie vzťahov či profesionálny networking, najprv je potrebné zmeniť a vyrovnať vzťah sám k sebe. Kto nemá pocit lásky a tolerantnosti k sebe, nedokáže byť naozaj láskavý a tolerantný k okoliu. Kde a ako vznikajú vzorce správania?

Ako vznikajú vzorce správania

Náš mozog je veľmi dobrý systém, ktorý riadi naše telo, myslenie, ale aj emócie a tým pôsobí na všetko, na čom nám záleží. Vytvára a preberá si kvantum balíkov a vzorcov správania a podľa nich často reagujeme, konáme, cítime sa.

Áno, správame sa často podľa nejakých vlastných vzorcov. Aby sme mohli rýchlo reagovať, správame sa podobne ako počítač, riadime sa vzorcami. Náš mozog, alebo naša psychika, vždy úspešne vyberá taký, ktorý (na základe predošlých skúseností svojich alebo videných) zvolí ako najefektívnejší.

Najefektívnejší často však nie je ten, ktorý nám vytvára príjemné alebo dobré vzťahy. Niekedy sa doslova ľudia dostávajú do konfliktu sami so sebou. Ako je to možné? Jednoducho tieto vzorce si vytvárame a preberáme v období, keď sme ešte v bruchu a v útlom detstve. Vtedy nevieme ešte celkom zhodnotiť všetky súvislosti, alebo nemáme možnosť riešiť situáciu, lebo sme len deťmi.

Mnohé vzorce postojov, správania a emócií sú ovplyvnené daným spoločenským postojom, ktorý sa dávno zmenil. Mnohé sú len prevzaté ako hotové pravdy našich rodičov, učiteľov, spolužiakov, súrodencov a ovplyvňujú možnosť byť sám sebou.

Takto sa človek dostáva do konfliktu najprv so sebou. Nevie, prečo je výbušný, klame, prečo žiarli, prečo mu vadí ten kolega, prečo sa správa rovnako ako otec. Postupne prerastá vnútorné pnutie na vzťahy s okolím.

Obviňuje iných, že oni za to môžu, keď ma vytáča, keď mu nemôžem veriť, prečo mám stále rovnaké partnerky, prečo mi to robí partner. Alebo obviňuje sám seba, že nie je dosť dobrý, preto mi to robí, preto nemôžem ísť preč, preto nemôžem mať inú prácu.

Prečo sa správame tak, ako sa správame

Náš mozog, aby pracoval naozaj rýchlo, má schopnosť vnímanú realitu prispôsobiť nášmu postoju. Takto dotvára, prehliada, skresľuje, zaradí informácie akoby do kategórií, napr. všetci muži, všetky ženy a podobne.

Potom sa často udeje to, že konáme na základe starých vzorcov, aj keď realita sa dávno zmenila. Poprípade svojím postojom nedovolíme iným, aby sa správali k nám inak a priťahujeme stále rovnaký scenár.

Dnes už vieme, že to, ako sa správame, je súbor viacerých činiteľov. Na jednej strane je to to, čo sme sami zažili. Každá naša prvá skúsenosť je pre mozog a náš impulz pre vytvorenie nového poznania – nového vzorca správania.

Potom s malými obmenami vždy, keď sa do podobnej situácie dostaneme, reagujeme viac-menej rovnako. Použijeme už vytvorený vzorec správania. Neuvedomíme si veľakrát, že situácia sa už mohla zmeniť a to, čo sme pomocou tohto vzorca kedysi získali, prestávame dosahovať.

Napríklad, keď sme malé deti, v určitom momente zistíme, že keď sa správame určitým spôsobom, mama nám dá väčší prejav lásky. Toto opakujeme celé roky a u mamy to funguje, možno spočiatku aj u priateľky. No zrazu sa stane, že okolie reaguje na prejav odmietavo, alebo sami sa v tomto prejave necítime dobre. Avšak mozog má vzorec správania tak zafixovaný, že ho stále opakuje.

Čo ovplyvňuje vzorce nášho správania

Behaviorálna veda sa zaoberá štúdiom správania ľudí a skúma rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú naše vzorce správania. Existuje mnoho faktorov, ktoré majú vplyv na to, ako sa správame, a niektoré z najvýznamnejších sú:

  1. Genetika: Naše genetické zloženie môže mať vplyv na určité aspekty našej osobnosti a správania. Napríklad niektoré vlastnosti, ako extroverzia alebo introverzia, môžu byť čiastočne ovplyvnené genetickými faktormi.
  2. Prostredie: Náš sociálny a fyzický kontext má veľký vplyv na naše správanie. Rodinné prostredie, vzdelanie, kultúra, priateľské vzťahy a pracovné prostredie sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť, ako sa správame.
  3. Skúsenosti: Skúsenosti, ktoré sme získali počas života, majú tiež vplyv na naše vzorce správania. Pozitívne aj negatívne skúsenosti, vzdelávanie, vzory správania, vzťahy a učenie sa z vlastných chýb sú všetko faktory, ktoré môžu formovať naše správanie.
  4. Motivácia a odmeny: Naše vzorce správania sú často ovplyvnené našimi motiváciami a očakávanými odmenami. Napríklad očakávame odmenu za dosiahnutie cieľa, a preto sa správame tak, aby sme ju dosiahli. Motivácia môže pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú vnútorná motivácia, vonkajšie odmeny alebo spoločenské očakávania.
  5. Kognitívne procesy: Naše myslenie, vnímanie, pamäť a rozhodovanie ovplyvňujú náš spôsob správania. Napríklad naše postoje, presvedčenia, hodnoty a emocionálny stav môžu vplývať na to, ako sa správame v rôznych situáciách.
  6. Socio-kultúrne faktory: Spoločnosť, v ktorej žijeme, a kultúrne normy a hodnoty, ktorým sme vystavení, majú tiež vplyv na naše správanie. Každá kultúra má svoje špecifické očakávania a pravidlá správania, ktoré môžu ovplyvniť naše vzorce správania.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto faktory sú vzájomne prepojené a komplexné. Naše správanie je výsledkom kombinácie týchto faktorov a môže sa meniť v rôznych situáciách a životných obdobiach. Behaviorálna veda nám pomáha lepšie porozumieť týmto faktorom a ich vplyvu na naše správanie.

Rodina, v ktorej vyrastáme

Ďalším z činiteľov je rodina, v ktorej vyrastáme. Ich hodnoty, vzorce správania, postoje, názory, toto všetko preberáme v útlom detstve a počas vývinu v brušku, ako vzorce pre život. Veľakrát v celých balíkoch s pocitom, myšlienkou, vzťahom, bolesťou. 

Preberáme celé balíky vzťahu rodičov k sebe navzájom, vzťah súrodencov k rodičom a opačne, vzťah k životu, pocite šťastia, prijatia, radosti, samoty. Pri rozoberaní vzťahov v dospelosti a porovnávaní z detstva toho, čo videli u rodičov, často sú to tie iste scenáre, alebo presný opak, či kombinácia rodičovských tém.

Systém, okolie, učiteľky vplývajú na dieťa viac hodín denne ako prirodzená rodina. Preberáme veľa vzorcov správania od tých, s ktorými sa stretávame. Ak má dieťa šťastie, tak pedagóg je vyzrelá a humánna osobnosť.

Pôsobí na dieťa tak, že mu zvyšuje sebavedomie a podporuje ho v láske k sebe a k okoliu. Zväčša je to však naopak. V škole je dieťa pod silným vzorcom učenia pomocou hľadania chýb. V prípade že sa nájdu v podstate na nevedomej úrovni utvrdené ako hlúpe, či menejcenné.

Deti sú často svedkom, alebo sami sa podieľajú na šikane a odmietaní. Najviac je pozitívne hodnotené dieťa, ktoré sa úplne podrobí a opakuje to, čo od neho systém, učiteľ, rodič chce.

Dieťa je schopné podvedome nasávať všetky vzorce, aj tie, ktoré dospelý úspešne tají. Príde dospelosť a z dieťaťa je dospelá osoba. Avšak aj ako dospelák sa nevedome riadi týmito vzorcami z detstva, nie je slobodný.

Často sa bojí hovoriť svoj názor, pracuje a možno nemá svoju prácu rád, neustále hľadá na sebe a iných chyby, bojí sa akejkoľvek zmeny, či vybočenia z bežných koľají, lebo istota a podobne. To, aké máme vzorce správania a ako myslíme, nám dovolí zamerať pozornosť vo svojom živote na určité veci, alebo nedovolí.

Ako mať zdravé sebavedomie

Či už niekto prechádza ťažkým obdobím, alebo jednoducho chce urobiť niekoľko zmien, budovanie zdravého sebavedomia je rozumný krok. Poznanie svojej hodnoty je prvým krokom k šťastiu, úspechu a naplneniu. Tu je niekoľko nápadov, ako si vybudovať zdravé sebavedomie a ako ho pestovať.

Vytvoriť si pozitívny vnútorný dialóg – naše postoje a rozhovory so sebou samým formujú spôsob, akým sa vnímame. Hoci to môže byť ťažké rozpoznať, každý z nás má vnútorný dialóg, ktorý nás buď vedie na temnú cestu, alebo nás pozdvihuje. Aby sme z tréningu sebadôvery vyťažili čo najviac, je dôležité zamerať sa na pozitívny vnútorný dialóg.

Identifikovať svoje silné stránky zdravé sebavedomie sa začína rozpoznaním našich silných stránok a zameraním sa na to, v čom sme dobrí. Nikto môže skúsiť urobiť si stručný zoznam vecí, v ktorých vyniká, a začne tak získavať dôveru vo svoje schopnosti. Tento typ cvičenia pomôže cítiť sa pozitívne a vybudovať si pevné základy zdravého sebavedomia.

Plánovať si úspech – úspech sa nedostaví zo dňa na deň. S ohľadom na to je dôležité plánovať úspechy. Vytvorme si dosiahnuteľné ciele, ktoré sú konkrétne, a dajme si realistické očakávania. Nezabudnime oslavovať svoje úspechy bez ohľadu na to, aké malé sa môžu zdať.

Pestovanie zdravého sebavedomia zahŕňa aj to, že budeme dbať na to, ako vyzeráme a ako sa cítime. Dbajme na to, aby sme jedli výživné potraviny, pravidelne cvičili a oddýchli si od každodenného stresu. Ak niekto potrebuje pomoc, nemal by sa báť vyhľadať zdroje a podporu, ktoré sú mu k dispozícii.

Pochopením svojej hodnoty a starostlivosťou o svoje duševné zdravie si môžeme vypestovať zdravé sebavedomie. Toto sebavedomie nám umožní prijímať životné výzvy s posilnením a pozitívnym prístupom.