Sebavedomie nie je vlastnosť, s ktorou sa človek narodí

Ľudia často hodnotia situáciu alebo činnosť, do ktorej by sa radi vrhli, štýlom mám nato alebo nemám. Mnohí si povedia, že ich sebavedomie je tak nízke, že bude ľahšie upustiť od svojich snov, napriek tomu, že po nich celý život túžia. Avšak sebavedomie nie je vlastnosť, s ktorou človek narodí.

Sebavedomie znamená doslova „vedomie seba“. Sebaistota neprichádza zvnútra navonok človeka, pohybuje sa z vonka dovnútra. Mnohí s ním majú problém a často sa podceňujú. Je to však záležitosť, na ktorej sa dá v každom prípade popracovať.

Chýba najmä v momentoch, keď ho človek najviac potrebuje. Stretnutia, rozhodnutia aj banality bežného dňa ovplyvňuje práve táto vlastnosť. Čo je to vôbec sebavedomie a kde ho človek naberie?

Čo to znamená? A akú sebaistotu poznáme?

Sebaistota môže byť predstieraná, pramení z potláčania pochybností. Ďalej sa stretávame s prázdnou sebaistotou, pochádza z rodičovských fráz, kedy nás chvália bez akéhokoľvek nášho preukázateľného pozitívneho výsledku. Ale pravda je taká, že ľudia sa menej znepokojujú a sú sebaistejší vo vnútri, keď môžu poukázať na veci, ktoré spravili dobre vonku.

Sebavedomie je presvedčenie jednotlivca o vlastných schopnostiach a hodnote. Je to istota, vďaka ktorej má schopnosť myslieť a konať efektívne v akejkoľvek situácii. Je to pozitívny pohľad na seba samého a dôvera vo vlastný úsudok.

Psychologický pojem „sebaúčinnosť“ sa často používa zameniteľne, pretože ide o schopnosť správne posúdiť a ovplyvniť svoje okolie. Podľa vedeckých štúdií je sebaúčinnosť človeka založená na jeho predchádzajúcich výkonoch v podobných situáciách, na jeho vnímanom ovládaní príslušných zručností a na jeho duševnom postoji k úlohe.

Sebavedomie nie je len o viere v seba samého, ale aj o rozvíjaní a prejavovaní ochoty čeliť akejkoľvek situácii alebo výzve. Osoba s vysokým sebavedomím je taká, ktorá je ochotná aj riskovať a robiť zmeny na zlepšenie svojej situácie, aj keď to znamená čeliť svojim obavám.

Prečo potrebujeme sebadôveru

Ľudia, ktorým chýba sebadôvera, sa často cítia neschopní a bezmocní a môžu byť depresívni alebo úzkostní. Pre duševné zdravie je nevyhnutné rozvíjať sebadôveru, aby sa človek mohol tešiť zo života a prevziať zodpovednosť za svoj osud. Akcia a čelenie vlastným obavám môže posilniť sebadôveru a pomôcť prelomiť bariéry, ktoré si ľudia sami vytvárajú.

Sebavedomie je cenným prínosom v každom aspekte života. Dôvera v seba samého môže človeku pomôcť dosiahnuť jeho ciele, či už v spoločenskom, profesionálnom alebo akademickom kontexte.

Pravidelné aktivity na posilnenie sebadôvery môžu priniesť mnohé výhody, ako napríklad zlepšenie fyzického a duševného zdravia, pocit väčšej schopnosti a sebaistoty a lepšie sociálne a profesionálne vzťahy.

Je dôležité si uvedomiť, že sebadôvera nie je niečo, s čím sa človek narodí alebo čo môže získať zo dňa na deň. Je to niečo, čo si treba zaslúžiť tvrdou prácou a odhodlaním. Cvičením a vytrvalosťou je však možné vybudovať si sebadôveru a nájsť v živote viac úspechu a spokojnosti.

Ako precvičovať sebadôveru

Bez ohľadu na to, ako sebavedomo človek pôsobí, všetci potrebujú trochu pomôcť v oblasti sebadôvery. Či už niekto bojuje s nízkym sebavedomím, alebo sa jednoducho chce stať lepším v zvládaní životných výziev, existuje mnoho spôsobov, ako na svojom sebavedomí pracovať a získať ho.

V prvom rade si treba uvedomiť, ako myslíme a ako sa správame. Keď niekto čelí ťažkej situácii, je ľahké prepadnúť negatívnemu sebavedomiu a dostať sa do špirály neistoty a strachu. Namiesto toho sa treba snažiť svoje myšlienky obrátiť a myslieť pozitívne.

Človek si môže vizualizovať, ako dosahujete svoje ciele a prekonáva prekážky. Tento jednoduchý úkon môže mať obrovský vplyv na vlastnú sebadôveru.

Ďalším spôsobom, ako pracovať na sebadôvere, je stanoviť si realistické ciele a pracovať na ich dosiahnutí. Jednotlivec by nemal siahať po nesplniteľných úlohách. Namiesto toho by si mal ciele rozdeliť na zvládnuteľné kroky a vypracovať si akčný plán.

Ak sa chce napríklad vrátiť na vysokú školu a dokončiť si titul, môže najprv popremýšľať o kurzoch, ktoré môže absolvovať a ktoré mu pomôžu dosiahnuť cieľ.

Nakoniec netreba zabúdať na starostlivosť o seba a vyživovať svoju myseľ a telo. Dostatok spánku, zdravá strava a čas pre seba sú dôležité pre pocit sebavedomia a istoty. Človek by sa mal k sebe správať rovnako ako k dobrému priateľovi – láskavo, trpezlivo a súcitne.

So sebavedomím príde pocit oslobodenia. Človek sa vďaka nemu zbaví bariéry, ktorú si sám postavil.

Sebavedomie v práci

Mnohí z nás často bojujú s pocitmi nedostatočnosti a pochybnosťami na pracovisku, čo sťažuje prijímanie výziev a dosahovanie našich cieľov.

Našťastie, sebadôvera sa dá vypestovať a zvýšiť a pomocou niekoľkých jednoduchých krokov sa môžeme naučiť, ako byť v práci sebavedomejší:

  1. uprednostniť starostlivosť o seba
  2. identifikovať svoje silné stránky
  3. spoznať svojich spolupracovníkov
  4. oslavovať malé víťazstvá
  5. zvládnuť svoje slabé stránky

Starostlivosť o seba po fyzickej a psychickej stránke je kľúčová pre každú úspešnú kariéru. Dbať treba na dobrú stravu, dostatočný spánok a dostatok relaxácie. Tieto kroky dodajú energiu a jasnosť myslenia. Človek tak môže sebavedomo riešiť všetky problémy súvisiace s prácou a vytvoriť si pocit sebaúcty.

Keď sa bude jednotlivec cítiť svieži a plný energie, mal by si nájsť čas na identifikáciu a oslavu svojich silných stránok a úspechov. Zameranie sa na oblasti svojich odborných znalostí a úspechov je skvelý spôsob, ako si zvýšiť sebadôveru a zvýšiť motiváciu vykonávať skvelú prácu.

Oslavovanie vlastných úspechov, bez ohľadu na to, aké malé sú, je skvelý spôsob, ako si udržať motiváciu a zvýšiť sebadôveru. Každý môže venovať zopár okamihov svojmu pokroku, stačí si vyraziť s kolegami a osláviť aj ten najmenší úspech. Alebo sa môže zaň odmeniť aj sám.

Samozrejme, nikto nie je dokonalý a je dôležité uznať a riešiť oblasti, v ktorých by sa mohol zlepšiť. Úprimnosť a otvorenosť voči spätnej väzbe pomôže rozvíjať a pracovať na svojich slabých stránkach a premeniť ich na silné stránky.

Sebavedomie vo vzťahoch

Keď nám chýba sebadôvera, môžeme sa vyhýbať vyjadreniu svojich skutočných pocitov alebo podľahnúť tlaku, ktorý nám neslúži. Preto je dôležité vedieť, ako si vybudovať sebadôveru v srdcových záležitostiach, aby sme vytvorili také vzťahy, aké chceme.

Pre niekoho to môže znieť zvláštne, ale napríklad taká samomluva je spôsob, ako si uvedomiť slová, ktoré používame. V kontexte vzťahov a lásky nám pozitívna samomluva môže pomôcť zostať pozitívne naladení a uzemnení v tom, kým sme a čo chceme.

Každý by mal venovať pozornosť dialógu, ktorý mu prebieha v hlave, a začať rozpoznávať negatívne vzorce a vedome ich nahrádzať pozitívnymi mantrami.

Keď sa cítime nízko alebo si nie sme istí v srdcových záležitostiach, je nevyhnutné osloviť svoj podporný systém. Spojenie s dôveryhodnými priateľmi a mentormi nám môže poskytnúť emocionálnu vzpruhu, ktorú potrebujeme, aby sme zostali sústredení a verili si.

Všetci zažívame chvíle neistoty, ale s akčným plánom a niekoľkými nástrojmi sebareflexie sa môže každý naučiť, ako si vybudovať sebadôveru vo vzťahoch a láske.

Pri sebavedomí netreba zabúdať na pokoru

Sebavedomie je jedným zo základných kameňov úspešného života, pretože nám umožňuje riskovať, byť asertívny, keď je to potrebné, a usilovať sa o dosiahnutie svojich cieľov. Prílišné sebavedomie však môže viesť k sebectvu alebo nepríjemnostiam.

Jedným z najlepších spôsobov, ako zostať pri zemi a pokorný, je uvedomovať si svoje úspechy. Naučiť sa rozpoznať svoje úspechy a pochváliť sa za tvrdú prácu nám môže dodať sebadôveru, aby sme pokračovali v konaní dobra, a udrží nás v úprimnosti voči sebe samým.

Okrem toho je dôležité pamätať na to, že každý má problémy a neúspechy bez ohľadu na to, aký je úspešný, takže objektívne posúdenie našich slabých stránok a práca na nich nám môže pomôcť zostať k sebe úprimní a zostať verní svojmu potenciálu.

Je dôležité naučiť sa prijať neúspech. Ísť ďalej je kľúčovou zložkou sebadôvery. Mali by sme sa snažiť pochopiť svoje chyby bez toho, aby sme sa za ne bili, a brať ich s nadhľadom namiesto toho, aby sme uviazli v nekonečnom kruhu viny a výčitiek. A čo je ešte dôležitejšie, musíme byť spokojní s tým, že robíme chyby, pretože len tak sa môžeme učiť a zlepšovať.

A napokon je dôležité praktizovať súcit so sebou samým a byť veľkorysý a láskavý v interakcii s ľuďmi okolo nás. Vďačnosť a ocenenie úspechov druhých nám môžu pomôcť zvýšiť náš vlastný pocit sebadôvery a zároveň nás urobiť príjemnejšími v našej spoločnosti.