Zvýšte si sebavedomie natrvalo

Sebavedomie je uznanie a prijatie vlastnej hodnoty a schopností. Je dôležitou súčasťou duševného zdravia, ktorá nám pomáha zvládať stres, budovať vzťahy a orientovať sa v ťažkých životných rozhodnutiach. Ako si zvýšiť sebavedomie natrvalo?

Sebavedomie nie je vlastnosť, s ktorou sa narodíme. Každý človek zažíva bežné výkyvy sebavedomia, ale ak je obzvlášť nízke, môže to negatívne ovplyvniť mnohé aspekty života. Existuje mnoho spôsobov a metód, ako si zvýšiť sebavedomie.

Čo tvorí ľudské sebavedomie?

Sebavedomie sa skladá z dvoch hlavných zložiek: sebaúcty a dôvery vo vlastné schopnosti. Sebaúcta či sebaláska odzrkadľuje celkové hodnotenie seba samého. Je to úsudok o sebe samom a zároveň aj postoj k sebe samému. Sebaúcta zahŕňa presvedčenia o sebe samom, (napríklad „som schopný“), ako aj emócie, napríklad víťazstvo, beznádej, hrdosť či hanba.

Kanadský psychológ Albert Bandura zaviedol pojem self-efficacy, ktorý by sa dal voľne preložiť ako dôvera vo vlastné schopnosti. Ľudia s vysokou dôverou v seba samého sa neboja riskovať, ľahšie zvládajú vyššie ciele, sú vytrvalejší a celkovo odolnejší voči neúspechu.

Naopak, ľudia s nízkou dôverou vo vlastné schopnosti majú tendenciu sa obviňovať, strácajú vieru v seba samého, pri prekážke sa ľahšie vzdajú. Žijú s pocitom beznádeje, stavajú sa do role obete, zameriavajú sa na pochybnosti, nevedia ako zarobiť peniaze.

Kroky na pozdvihnutie sebavedomia

Je prirodzené, že si všimneme, keď naše sebavedomie klesá. Možno sa prísne odsudzujeme po tom, čo sme urobili chybu, alebo porovnávame vlastné úspechy s úspechmi iných. Pokles sebaúcty môže viesť k pocitom izolácie, nízkej motivácie a depresii.

Nech je to akokoľvek náročné, môžeme podniknúť kroky na to, aby sme si sebavedomie opäť pozdvihli. Tu sú štyri tipy, ktoré pomôžu vybudovať si zdravé sebavedomie:

 • Prijmite sa. Buďte k sebe láskaví a uznajte jedinečné silné stránky a vlastnosti, ktoré vás robia tým, kým ste. To zahŕňa aj pochopenie a prijatie vašich slabých stránok – všetci ich máme!
 • Uznajte svoje úspechy. Oslavujte malé, každodenné úspechy a sústreďte sa na to, čo ste dosiahli, namiesto toho, aby ste sa zaoberali tým, čo ste nedosiahli.
 • Venujte sa starostlivosti o seba. Vyhraďte si čas na to, aby ste robili niečo, čo vás baví, a nezabudnite si robiť prestávky a odpočívať, keď to potrebujete. Aj také maličkosti, ako je trávenie času vonku alebo počúvanie hudby, môžu mať veľký význam.
 • Obklopte sa pozitívnymi ľuďmi. Trávte čas s podporujúcimi a starostlivými ľuďmi, ktorí sa k vám správajú láskavo a posilňujú vaše sebavedomie.

Dodržiavaním týchto tipov možno konečne skoncovať s tým zatrpknutým hlasom v hlave, ktorý nám hovorí, že nie sme dosť dobrí. Vlastným pričinením sa môžeme naučiť prijať a oceniť to, kým sme, a následne si vybudovať zdravé a trvalé sebavedomie.

Ako si zvýšiť sebavedomie natrvalo?

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je pracovať na sebe a dosiahnuť nové ciele – teda budovaním vlastných schopností. Ak nízke sebavedomie znamená, že neveríme vo vlastné schopnosti, tak toto je spôsob, ako si dokázať opak a zvýšiť si sebavedomie a zároveň zažiť pocit hrdosti a dobre vykonanej práce.

1. Pripravte sa

Začať treba inventúrou aktuálneho stavu. Porozmýšľajte o tom, kde sa práve nachádzate, kam sa chcete dostať, nastavte si správny prístup k nadchádzajúcej ceste za cieľom a sľúbte si, že za cieľom pôjdete a vydržíte. Pomôžu vám nasledovné aktivity:

 • pozrite sa na to, čo všetko ste už dokázali: neporovnávajte sa s ostatnými, porovnajte svoje minulé a aktuálne ja
 • urobte si zoznam vašich silných a slabých stránok: sústreďte sa najmä na tie silné stránky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť cieľ
 • porozmýšľajte o tom, čo je pre vás dôležité a kam sa chcete dostať: keď si stanovujete ciele, je veľmi dôležité, aby rezonovali s vašimi prioritami
 • nastavte správne svoju myseľ: naučte sa ignorovať negatívne myšlienky a stavte na pozitívne; každý deň si predstavujte, aké to bude, keď váš veľký cieľ dosiahnete

Po prvej fáze prípravy nasleduje ďalšia fáza, ktorá zahŕňa praktické kroky na ceste k vyššiemu sebavedomiu.

2. Vydajte sa na cestu

Rozdeľte svoj cieľ na menšie ciele a začnite ich, kúsok po kúsku, napĺňať. Začnite s malými, ľahko dosiahnuteľnými cieľmi, ktorých dosiahnutie vo vás vyvolá dobrý pocit zo seba samého – takto si pomaly začínate zvyšovať sebavedomie.

Ak na dosiahnutie cieľa potrebujete nejaké externé zdroje – veci či vedomosti – nebojte sa ich zaobstarať. Investujete predsa do kvality svojho života. Začnite jednoduchými, základnými úlohami a stanovte si dosiahnuteľné ciele. Nezabudnite na pozitívne myslenie, vizualizáciu vášho úspechu a oslávte každý pokrok, ktorý urobíte.

3. Zrýchlite a dosiahnite cieľ

Teraz, keď ste sa už vydali na cestu a darí sa vám postupne napĺňať čiastkové ciele, nebojte sa pridať tempo a vyjsť z vašej komfortnej zóny. Splnením cieľov si postupne zvyšujete vaše sebavedomie a už máte za sebou aj pár úspechov, na ktoré môžete byť hrdí.

Tak naberte odvahu a dajte si o trochu odvážnejšie ciele a nebojte sa trochu väčších výziev. Vaše medzičasom nadobudnuté schopnosti a sebavedomie vám pomôžu pri ich naplnení a zrýchlia tak postup k vášmu hlavnému cieľu. A keď ho dosiahnete, začnete si seba samého viac vážiť a dôverovať si, že dokážete zdolať čokoľvek, čo si zaumienite!

Prečo je sebavedomie také dôležité?

Sebavedomie je jednou z najdôležitejších vlastností človeka. Môže vám otvoriť svet príležitostí a pomôcť dosiahnuť vaše životné ciele. Prečo je však sebadôvera taká dôležitá?

Sebavedomie je dôležité, pretože vám dodáva odvahu riešiť ťažké úlohy. Keď si veríte, je pravdepodobnejšie, že budete skúšať nové veci a prekračovať hranice svojej komfortnej zóny. Okrem toho je oveľa pravdepodobnejšie, že budete vyhľadávať spätnú väzbu na svoju prácu, čo vám umožní neustále zlepšovať svoje zručnosti a schopnosti.

Sebavedomie vám tiež môže pomôcť robiť lepšie rozhodnutia. Keď dôverujete svojmu inštinktu, je pravdepodobnejšie, že budete robiť rozhodnutia, ktoré budú pre vás prínosom. Okrem toho, keď si veríte, je menej pravdepodobné, že sa necháte ovplyvniť názormi iných. Budete sa môcť rozhodnúť sami a stáť si za tým, čomu veríte.

Napokon, sebadôvera je nevyhnutná aj pre úspech v práci a vo vzťahoch. Keď máte silný pocit sebadôvery, dokážete efektívne komunikovať svoje myšlienky a vyjednávať s inými ľuďmi. Okrem toho vám sebadôvera pomôže vyžarovať auru úspechu, ktorá vám pomôže budovať pevné vzťahy s ostatnými.

Celkovo je sebadôvera nevyhnutná pre úspešný a naplnený život. Môže vám pomôcť riskovať, robiť múdre rozhodnutia a budovať vzťahy.

Ako byť viac sebavedomý?

Sebavedomie predstavuje cennú devízu, ktorú môže mať každý. Pomôže vám cítiť sa pohodlnejšie v spoločenských situáciách a dodá vám odvahu, ktorú môžete potrebovať pri nových aktivitách. Či už dúfate, že si zlepšíte sebadôveru, alebo si do života vybudujete nové sebavedomie, existuje niekoľko kľúčových krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste boli sebavedomejší.

 1. Pamätajte na svoju hodnotu: Je dôležité zamerať sa na to, čo je na vás jedinečné a cenné. Dobrým spôsobom, ako prijať svoju sebahodnotu a budovať si sebadôveru, je zapísať si charakterové vlastnosti a úspechy, ktoré si ceníte. Každý deň alebo vždy, keď sa budete cítiť skleslo, si zoznam nahlas prečítajte, aby ste si pripomenuli svoju hodnotu.
 2. Riskujte: Prijímanie nových výziev vám môže pomôcť posilniť sebadôveru, pretože sa naučíte nové zručnosti, spoznáte nových ľudí a celkovo sa posuniete zo svojej komfortnej zóny.
 3. Prekonajte strach zo zlyhania: Nikto nemá rád zlyhanie, ale strach zo zlyhania môže byť vyčerpávajúci. Nájdite spôsob, ako oddeliť rozpaky a strach od zlyhania. Pripomeňte si, že každý zažíva neúspech a že je to príležitosť učiť sa a rásť.
 4. Hovorte nahlas: Sebavedome vyjadrujte svoj názor a myšlienky. Pýtajte sa, ak niečomu nerozumiete, a buďte ochotní podeliť sa o svoje nápady. Rozprávanie s ostatnými vám pomôže prekonať prípadný strach z verejného vystupovania a vašich rozhovorov. Prineste niečo originálne a nebojte sa mýliť.
 5. Buďte pozitívni: Začnite sa na veci pozerať pozitívne. Dajte si za cieľ používať vo svojich pozorovaniach a rozhovoroch pozitívny jazyk. Vyzdvihujte sa a ignorujte akékoľvek pochybnosti alebo negatívne názory, ktoré sa vám dostanú do cesty.

Váš život sa môže zásadne zmeniť k lepšiemu vďaka posilneniu sebadôvery. Pomocou týchto piatich krokov môžete toto zvýšenie dosiahnuť. Nezabudnite byť k sebe láskaví a užívajte si proces sebazdokonaľovania.