Senzácie verzus pravda o potravinách

Čím ďalej, tým viac platí, že netreba veriť všetkému, čo sa objaví na internete. Aj vedecké štúdie, ktoré mnohí zverejňujú ako senzácie, treba v prvom rade vedieť čítať a posúdiť zdravým rozumom.

Napríklad v niektorých štúdiách môžu byť preukázané negatívne účinky určitých potravín. Podobne ako to bolo v jednej štúdii britskej výskumnej organizácie BMJ Niektorí kváziodborníci sa toho rýchlo chytia a hneď to prezentujú ako dôkaz škodlivosti týchto potravín. Pravda pritom môže byť úplne inde.

Vplyv nasýtených mastných kyselín na organizmus

Skutočnosť, že nasýtené mastné kyseliny (NMK), ktorých obsah je vyšší predovšetkým v živočíšnych tukoch, zvyšujú výskyt srdcovo-cievnych ochorení, je známa už niekoľko desaťročí. Hoci dodnes sa o ich vplyve na riziko srdcovo-cievnych ochorení v odbornej tlači neustále diskutuje.

Viaceré epidemiologické a klinické štúdie potvrdili závery, že riziko srdcovo-cievnych ochorení sa zníži o 2 – 3 %, keď sa 1 % energetického príjmu z NMK nahradí polynenasýtenými mastnými kyselinami (PMK).

Preto sa aj v súčasnosti v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti radí „znížiť príjem NMK na najviac 10 % energetického príjmu ich nahradením PMK“.  Táto rada je stále aktuálna a dôležitá v prevencii srdcovo-cievnych ochorení.

Druhy polynasýtených mastných kyselín

Rovnako je už dlho známe, že nie je dôležitý len celkový príjem PMK, ale aj vzájomný pomer n-6 a n-3 PMK. Z n-6 PMK sa v organizme tvoria látky s prozápalovým a prozrážavým efektom. Z n-3 PMK sa tvoria podobné látky, ale s opačným, t.j. protizápalovým a protizrážavým účinkom.

Viaceré epidemiologické, klinické a experimentálne štúdie potvrdili poznatok, že n-3 PMK znižujú:

  • celkovú kardiovaskulárnu úmrtnosť
  • znižujú výskyt náhlej kardiálnej smrti
  • zlepšujú prognózu pacientov po infarkte so srdcovým zlyhávaním a arytmiami

Aj viaceré epidemiologické štúdie potvrdili súvislosť zvýšenej konzumácie n-3 PMK so znížením rizika srdcovo-cievnych ochorení a hypertenzie. N-3 PMK spomaľujú srdcovú frekvenciu, redukujú zápal, trombózu a potláčajú vývoj aterosklerózy.

Prehodnotenie štúdie

V práci uverejnenej v BMJ, spomínananej v úvode článku, autori znovu prehodnotili výsledky štúdie na 458 mužoch vo veku 30 – 59 rokov po prekonanej srdcovej príhode.

V experimentálnom súbore nahradili konzumáciu NMK zo živočíšnych zdrojov a bežných margarínov saflórovým (svetlicovým) olejom (a z neho vyrobeným margarínom). Tento olej má vysoký obsah n-6 PMK (75%) s nulovým obsahom n-3 PMK. Zvýšili tým príjem PMK až na 15 % energetického príjmu (súčasné odporúčania hovoria o 10% energetického príjmu).

Takéto jednostranné zvýšenie príjmu n-6 PMK zvýšilo riziko celkovej úmrtnosti a riziko srdcovo-cievnych ochorení napriek tomu, že pacientom sa významne znížila hladina cholesterolu v krvi. Samotní autori priznávajú, že v súčasnosti nie sú dôkazy o tom, že náhrada NMK n-6 PMK bez súčasného zvýšenia príjmu n-3 PMK by mohla znižovať riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Vzhľadom na špecifické zloženie skúmaného súboru autori upozorňujú, že výsledky nemožno generalizovať na ženy, mladších a starších mužov či na zdravú populáciu.

Súčasné diétne odporúčania hovoria nielen o celkovom príjme tukov, ale aj o vzájomnom pomere jednotlivých mastných kyselín: nasýtené, mononenasýtené a polynenasýtené mastné kyseliny by mali byť v pomere 1 : 1 : 1. Pomer n-6 : n-3 PMK by mali byť 4 – 6 : 1.

Z odbornej literatúry sú známe poznatky z viacerých epidemiologických štúdií. Z nich vyplýva, že v populáciách s nepriaznivým pomerom n-6 : n-3 PMK (30 : 1 až 50 : 1) je vysoká kardiovaskulárna úmrtnosť. Naopak, v populáciách s priaznivým pomerom (1 : 1 až 4 : 1) je mimoriadne nízka.

Zdroje PMK sú predovšetkým rastlinné oleje. Každý olej má svoje špecifické zloženie a odlišný obsah jednotlivých druhov mastných kyselín. V SR sa veľkej obľube teší najmä slnečnicový olej, ktorý má mimoriadne nepriaznivý pomer n-6 : n-3 PMK (68 : 1). O niečo priaznivejší pomer má sójový olej (7,7 : 1), podstatne priaznivejší pomer má repkový (2,2 : 1) a ľanový olej (1 : 3).

Súčasné margaríny

Výroba margarínov prešla v priebehu posledných desaťročí intenzívnym vývojom. Technológia ich výroby nasledovala výsledky vedeckých štúdií o účinkoch jednotlivých mastných kyselín na organizmus. Znižoval sa v nich obsah NMK, trans-MK a zvyšoval obsah PMK.

Treba upozorniť na skutočnosť, že v čase štúdie opisovanej v BMJ (1966-73) sa vyrábali celkom iné druhy margarínov. Navyše, u nás ani v súčasnosti nie sú na trhu margaríny vyrábané z kukurice či svetlice.

Kvalitné značkové margaríny majú optimálny pomer n-6 : n-3 PMK, ktorý sa pohybuje v jednotlivých druhoch od 3 : 1 po 7,8 : 1. Tieto výrobky majú obsah každej skupiny MK uvedený na obale, takže aj bežný spotrebiteľ sa môže orientovať a rozhodovať medzi jednotlivými značkami aj podľa pomeru n-6 : n-3 PMK.

Nanešťastie, niektoré portály sa chytili štúdie uverejnenej v BMJ. Uverejnili články so senzačnými nadpismi, ktoré však nezodpovedajú realite. Podobné články preto treba vždy brať s rezervou a overovať si informácie z viacerých zdrojov.