Je tak náročné urobiť zmenu? Jednoduché kroky k zmenám v živote

Samotná zmienka o slove zmena môže spôsobiť, že sa človek cíti nesvoj. Urobiť zmenu v živote si vyžaduje čas a veľa ústupkov, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Často sa človek ocitne v situácii, keď zmenám odoláva, pretože ich vníma ako riziko a spôsobujú mu strach. Napriek tomu všetci chceme niečo zmeniť.

Ciele niekedy bývajú väčšie ako množstvo energie či odvahy. Môže sa zdať, že sú nedosiahnuteľné a je jednoduchšie a pohodlnejšie sa ich vzdať. Zmena však dáva príležitosť stlačiť tlačidlo reset v situáciách, v ktorých človek stratí kontrolu nad svojim životom.

Je prirodzené, že sa človek bráni zmene, avšak zmena má význam v osobnom i profesionálnom živote. Dáva väčšiu flexibilitu, vystavuje človeka novým skúsenostiam a ľuďom a otvára dvere k ďalším príležitostiam.

Ak človek začne premýšľať o svojich cieľoch a zmenách v živote a pozerať sa na nich v pozitívnom svetle, nastaví sa na cestu k úspechu od samého začiatku.

Identifikovať, pochopiť a nájsť zmysel v zmene

Zmena života môže byť náročný a zdrvujúci proces. Často si vyžaduje veľa premýšľania a plánovania, ako aj odhodlanie uskutočniť potrebné zmeny a dodržať ich.

Nemusí to však byť desivé a zastrašujúce úsilie – existuje niekoľko stratégií, ktoré človeka pripravia na úspech a uľahčia mu tento proces.

Treba začať tým, že si človek uvedomí, prečo chce urobiť zmenu. Identifikácia dôvodov, ktoré stoja za túžbou po zmene, pomôže určiť priority a dať smer. Človek by mal mať ujasnené, prečo chce zmenu a ako by mala táto zmena zlepšiť jeho život. Mať tak predstavuje o úspechu, ktorý chce dosiahnuť, aby sa mal o čo usilovať.

Keď má človek jasnú predstavu o dôvodoch a cieľoch, môže začať robiť potrebné zmeny. Môže napríklad začať tým, že sa bude sústrediť vždy na jednu oblasť. Zaoberanie sa príliš mnohými oblasťami naraz môže byť zdrvujúce, preto je dôležité rozdeliť si veci na zvládnuteľné kroky.

Lepšie je začať malými zmenami a sústrediť sa na nich, kým si človek vytvorí návyk. Pomôže zamerať sa postupne na jeden návyk, jednoduchšie sa tak prijímajú zmeny a človek si tak ľahšie na nich zvyká.

K životnej zmene stačí pár krokov

Zmena v živote môže byť náročná, najmä ak sa človek rozhodne pre niečo nové. Avšak tým, ktorí sa cítia byť pripravení na tento krok, môžu tieto prípravné kroky pomôcť dostať sa na správnu cestu.

 1. Inventarizácia – Pred prechodom do nového života je nevyhnutné preskúmať svoju súčasnú situáciu. Zaznamenať si treba všetky oblasti, ktoré je potrebné riešiť a vypracovať si plány na ich zlepšenie. Patrí sem inventúra fyzického, duševného a emocionálneho zdravia, finančnej situácie, vzťahov a ďalších oblastí.
 2. Stanoviť si ciele SMART – Dôležitou súčasťou akejkoľvek životnej zmeny je stanovenie dosiahnuteľných cieľov. Použitie rámca SMART (špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo obmedzené) môže pomôcť vytvoriť ciele, ktoré sú prispôsobené individuálnym cieľom.
 3. Vytvorenie plánu – Po stanovení jasných cieľov je dôležité vytvoriť plán, ako sa k nim dostať. To môže zahŕňať rozdelenie cesty na menšie kroky a sledovanie pokroku dosiahnutého na tejto ceste. Tiež môže byť potrebné vylúčiť činnosti, ktoré môžu odvádzať pozornosť od cieľa uskutočniť životnú zmenu.
 4. Nájsť si podporu – Zmeny sa často uskutočňujú ľahšie s podporou okolia. Preto môže byť prospešné vytvoriť si systém podpory pozostávajúci z rodiny, priateľov, odborníkov alebo iných kontaktov. Dôležité je tiež praktizovať starostlivosť o seba a vytvoriť si čas na riešenie potenciálnych zdrojov stresu.
 5. Zostať pozitívny – Počas obdobia zmien nie je nezvyčajné prežívať negatívne emócie. Hoci môže byť dôležité priznať si tieto znepokojujúce pocity, rovnako dôležité je zostať pozitívny a zamerať sa na prebiehajúci rast.

Uskutočnenie životnej zmeny sa môže spočiatku zdať zdrvujúce, hoci správne kroky prípravy môžu tento proces uľahčiť. S pomocou zdrojov, ako je stanovenie cieľov, vypracovanie akčných plánov, nájdenie podpory a zachovanie pozitívneho naladenia, môžu mať jednotlivci väčšiu šancu dopracovať sa k želanej životnej zmene.

Nastaviť si ciele na dosiahnutie zmien

Ak chce človek niečo zmeniť, zvyčajne ho k tomu vedú konkrétne dôvody. Dobré je opýtať sa sám seba: „Čo chcem touto zmenou dosiahnuť?“ Mať naozaj jasno v tom je veľmi dôležité pre úspech, pretože to bude kľúčovým motivačným faktorom, ktorý bude riadiť všetko, čo človek urobí a ako si nastaví svoje krátkodobé a dlhodobé ciele.

 • Pochopiť potenciálne prekážky a aktívne ich odstraňovať

Časté premýšľanie o minulosti je stratou času. Tú už človek zmeniť nedokáže, preto je lepšie takéto myšlienky nechať odísť.

Dôležité je to, čo sa deje tu a teraz, lebo len nad tým má človek kontrolu. Preto je dobré vytvoriť si plán na dosiahnutie zmien a prekonanie prekážok.

 • Zbaviť svoj život negativity

To, samozrejme, tiež nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ak je človek obklopený negativitou, je ťažko očakávať, že bude mať pozitívny a radostný život. Keď sa človek rozhodne urobiť zmenu k pozitívnemu, začne privolávať a stretávať sa so situáciami a ľuďmi, ktorí sú tiež pozitívni.

Zbaviť sa strachu

V živote môže byť ťažké zvládnuť zmenu a často sa v dôsledku toho môže objaviť strach. Strach z neznámeho môže byť zdrvujúci a môže človeku brániť v tom, aby podnikol potrebné kroky na to, aby sa v živote pohol vpred. Existuje však niekoľko jednoduchých stratégií, ktoré môžu pomôcť zmierniť strach a dodať nám sebadôveru, aby sme urobili ďalší krok.

Na začiatok je dôležité priznať si strach. Pomôže to identifikovať emócie spojené so strachom, čo môže pomôcť určiť naše osobné spúšťače. Po identifikácii týchto spúšťačov je možné začať hľadať spôsoby, ako ich znížiť.

To môže zahŕňať zmenu štýlu myslenia alebo rozvoj pozitívnejších mentálnych návykov. Prípadne môžeme začať preberať kontrolu nad vlastným osudom a uskutočňovať zmeny, ktoré si človek praje vidieť vo svojom živote. Dôležité je tiež postaviť sa strachu čelom, pretože vyhýbanie sa problému neprinesie riešenie.

Ciele možno dosiahnuť s vďačnosťou a úsmevom

Dôležité je robiť malé kroky, aby sa človek posunul vpred. Malé úspechy sú rovnako dôležité ako veľké víťazstvá, pokiaľ ide o prekonávanie strachu. Keď človek bude robiť malé pokroky a dosahovať ciele, ktoré si stanovil, strach bude prirodzene menej intenzívny.

Dôležité je tiež starať sa o seba. Ak si človek nájde čas na starostlivosť o seba, pomôže mu to stabilizovať emócie a dodá mu to silu čeliť svojmu strachu. Starostlivosť o seba môže zahŕňať čokoľvek od meditácie po cvičenie, správnu výživu a kvalitné vzťahy.

Zmena môže byť strašne desivá, avšak so správnym prístupom strach nemusí človeka zastaviť pred pozitívnymi a potrebnými životnými zmenami.

Svoje ciele môže človek dosiahnuť ak bude:

 • vďačný za všetko
 • viac sa usmievať
 • tiež pomáhať druhým
 • obklopovať sa pozitívnymi ľuďmi
 • preberať plnú zodpovednosť za svoje konanie
 • pristupovať pozitívne k riešeniu problémov
 • pristupovať k životu novým spôsobom

K úspechu pri životných zmenách môže človeku pomôcť aj obklopiť sa ľuďmi, ktorí ho podporia. Silná podpora a povzbudenie od iných môžu byť rozhodujúce a pomôžu dostať sa zo stresu počas ťažších období na ceste za zmenou. Rodina, priatelia, známi sú dôležití, pretože dodajú pocit spolupatričnosti, sebavedomia a bezpečia.

Dôslednosť a vytrvalosť vedie tiež k úspechu

Úspech sa dostaví aj z malých vecí. Vyžaduje si to veľké odhodlanie a veľa trpezlivosti. Dôležité je postupne si uvedomovať, čo už človek dosiahol a nevzdávať sa. Keď si uvedomíte všetky malé kroky, ktoré ste už urobili k dosiahnutiu želaného stavu, dostavia sa zmeny, ktoré vás pozitívne naplnia a to, čo robíte bude mať pre vás zmysel. 

Vytvorenie plánu je najdôležitejším faktorom pri uskutočňovaní zmeny. Stanovenie realistických cieľov je nevyhnutné na udržanie si motivácie a poskytuje náčrt zmeny, ktorú chce človek uskutočniť. Mať dosiahnuteľné míľniky môže byť počas tohto procesu tiež prospešné.

Pre zaujímavosť, v motivačnom liste do zamestnania je taktiež dôležité zdôrazniť svoju motiváciu a odhodlanie. Taktiež aké dosiahol človek úspechy a ako jeho schopnosti a zručnosti zodpovedajú požiadavkám pozície.

Veľký význam môže mať aj rozvíjanie pozitívneho prístupu. Ak si bude človek predstavovať konečné výsledky a zachová si postoj „dokážem to“, častejšie sa mu podarí dosiahnuť požadované výsledky.

Pomôže aj to, ak si človek priebežne vyhodnotí svoje úspechy a neúspechy. Zmysel má tiež naučiť sa prispôsobovať a flexibilne reagovať .

Zdravý, vyvážený životný štýl je voľbou, ktorá dodá pocity šťastia, spokojnosti a naplnenosti. Motivácia zmeniť život pochádza z túžby po takomto živote. Zaneprázdnenosť spôsobená činnosťami, ktoré človek denne vykonáva aj na úkor svojho šťastia, spôsobuje, že sa zo života vytráca radosť a prestávate skutočne žiť.