Cena diaľničnej známky – Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika

Diaľničné známky sú poplatky ukladané vodičom za používanie určitých úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest. Tieto poplatky slúžia ako prostriedok na financovanie výstavby, prevádzky a údržby cestnej infraštruktúry, čím sa zabezpečuje bezpečné a efektívne cestovanie pre motoristov. Ceny diaľničných známok sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú krajina, prejdená vzdialenosť, či typ vozidla. Aká je cena diaľničnej známky na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike?

V rôznych krajinách sa môžu systémy vyberania diaľničných poplatkov a cenové štruktúry výrazne líšiť. Niektoré krajiny majú rozsiahle spoplatnené siete, ktoré pokrývajú veľkú časť ich diaľničných systémov, zatiaľ čo iné môžu mať spoplatnené cesty len v obmedzenom rozsahu alebo vôbec.

Používané modely stanovovania cien môžu siahať od pevných poplatkov za používanie konkrétnych úsekov ciest až po dynamické systémy stanovovania cien, ktoré upravujú sadzby poplatkov na základe dopravných podmienok alebo denného času.

Je dôležité, aby boli vodiči informovaní o aktuálnych cenách diaľničných známok v ich krajinách alebo v krajinách, do ktorých cestujú. Sadzby sa môžu pravidelne meniť, preto sa odporúča, aby si aktuálne a presné informácie o cenách diaľničných známok vyhľadali v oficiálnych zdrojoch, ako sú webové stránky vlády alebo dopravných úradov. Tieto zdroje môžu poskytnúť podrobné informácie o platných diaľničných systémoch, spôsoboch platby, štruktúre cien a prípadných výnimkách alebo zľavách.

Pochopenie cien diaľničných známok a príslušných diaľničných systémov je pre motoristov veľmi dôležité, pretože im umožňuje efektívne plánovať svoje cesty, zvážiť alternatívne trasy a primerane rozvrhnúť svoje cestovné výdavky. Informovanosťou o diaľničných známkach a cenách si vodiči môžu zabezpečiť plynulé a bezproblémové cestovanie a zároveň prispieť k údržbe a rozvoju cestnej infraštruktúry.

Cena diaľničnej známky na Slovensku

Ak človek cestuje napríklad do Bratislavy, väčšinou využíva diaľnicu. Vtedy si treba zaplatiť diaľničnú známku. Diaľničné známky v Slovenskej republike sú elektronické. Ide o poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť alebo počet jázd.

Na Slovensku sa dajú zakúpiť štyri typy diaľničných známok:

 1. diaľničná známka s ročnou platnosťou 
  • platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
 2. diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou
  • platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest
 3. diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou
  • platná 30 dní vrátane dňa určeného
 4. diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou
  • platná 10 dní vrátane dňa určeného

Ak bola diaľničná známka s 30-dňovou alebo 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, platí aj v januári nasledujúceho roka až do konca jej platnosti.

Na Slovensku je cena diaľničnej známky pre všetky vozidlá bez ohľadu na typ rovnaká. Tu sú konkrétne ceny diaľničných známok Na Slovensku:

 • cena slovenskej diaľničnej známky s ročnou platnosťou je 60 eur
 • cena slovenskej diaľničnej známky s 365-dňovou platnosťou je 60 eur
 • cena slovenskej diaľničnej známky s 30-dňovou platnosťou je 17 eur
 • cena slovenskej diaľničnej známky s 10-dňovou platnosťou je 12 eur

Ako už bolo spomínané, ceny diaľničných známok sa môžu časom meniť.

Veľkou témou je 1-dňová dialničná známka, ktorá bude možno od roku 2024 platná len pre zahraničné vozidlá v rámci tranzitu cez Slovensko. Ak by však platila aj pre domácich motoristov, bola by to veľká pomoc napr. aj pri jednodňových výletoch na Slovensku.

Pri rekreáciách, ktoré trvajú minimálne dve noci sa dá podať u zamestnávateľa žiadosť o rekreačný poukaz. Tento príspevok vie pokryť náklady v maximálnej výške 275 eur, za splnenia určitých podmienok.

Cena diaľničnej známky v Českej republike

V Českej republike sa povinnosť kúpiť si elektronickú diaľničnú známku vzťahuje na motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony. Povinnosť sa nevzťahuje na prívesy a motocykle.

V Českej republike sú tri typy diaľničných známok:

 1. 10-dňová diaľničná známka platí 10 dní bez zohľadnenia víkendov a sviatkov
 2. 30-dňová diaľničná známka platí 30 dní bez ohľadu na kalendárny mesiac
 3. ročná diaľničná známka platí 365 dní bez ohľadu na kalendárny rok; je možné ju kúpiť kedykoľvek počas roka a bude platiť 365 dní

Začiatok platnosti sa dá pri kúpe známky vybrať.

Ceny českých diaľničných známok s hrubým prepočtom na eurá:

 • cena českej diaľničnej známky s platnosťou 10 dní: 310 CZK (13 eur)
 • cena českej diaľničnej známky s platnosťou 30 dní: 440 CZK (18 eur)
 • cena českej diaľničnej známky s platnosťou 1 rok: 1 500 CZK (63 eur)

Česká diaľničná známka je neprenosná. V praxi to znamená, že je viazaná na vozidlo, pre ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť pre iné vozidlo. Keď teda vozidlo kúpite alebo predáte, známka vždy zostáva s vozidlom.

Vodičovi, ktorého systém odhalí na spoplatnenom úseku diaľnice bez platnej elektronickej diaľničnej známky (a ak nie je oslobodený od platenia), môže byť uložená pokuta až do výšky 20 000 CZK (čo je asi 840 eur).

Vozidlá registrované mimo Českej republiky sú oslobodené od platenia diaľničných poplatkov len vtedy, ak ide o elektromobil, vodíkové alebo hybridné vozidlá a ich emisie CO2 sú nižšie ako 50 g/km.

Treba jazdiť zodpovedne.

Cena diaľničnej známky v Rakúsku

V Rakúsku musia mať všetky vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3,5 tony jazdiace po diaľnici alebo po spoplatnenej rýchlostnej ceste v Rakúsku platnú diaľničnú známku. Diaľničná známka v Rakúsku je buď samolepiaca, nalepená na určenom mieste, alebo digitálna. Ceny diaľničných známok sú pri oboch variantoch rovnaké.

Na výber je desaťdňová, dvojmesačná a ročná diaľničná známka. Tá je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, t. j. 14 mesiacov.

V Rakúsku sú zvlášť ceny diaľničných známok pre osobne automobily a pre motocykle.

Pre osobný automobil do 3,5t platia nasledujúce ceny:

 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 10 dní: 9,90 eur
 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 2 mesiace: 29 eur
 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 1 rok: 96,40 eur

Pre motocykel platia nasledujúce ceny:

 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 10 dní: 5,80 eur
 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 2 mesiace: 14,50 eur
 • cena rakúskej diaľničnej známky s platnosťou 1 rok: 38,20 eur

Ak vodiči jazdia v Rakúsku bez platnej známky, bude im pri kontrole účtované náhradné mýto vo výške 120 eur. Ak sa vodiči pokúsia o manipuláciu s diaľničnou známkou, pokuta sa môže vyšplhať až na 3 000 eur. Fyzická diaľničná známka, ktorá je na čelnom skle nalepená nesprávne, vodičov pred pokutou neochráni.

Cena diaľničnej známky v Maďarsku

Mnohí Slováci cestujú na Vianočné trhy do Budapešti. Pred cestou si však treba kúpiť diaľničnú známku. Tak ako na Slovensku, aj v Maďarsku sa dajú zakúpiť len elektronické diaľničné známky, ktoré však majú svoje špecifiká. Ceny maďarských diaľničných známok sa líšia v závislosti od kategórie vozidla.

V Maďarsku sa pri kúpe diaľničnej známky rozlišuje päť kategórií:

 1. D1 (osobné vozidlo)
  • vozidlá do 3,5 tony
  • maximálne sedem miest na sedenie vrátane vodiča
 2. D2 (dodávka) 
  • vozidlá do 3,5 tony
  • viac sedem miest na sedenie vrátane vodiča
 3. B2 (autobus)
  • o vozidlá určené na prepravu osôb s viac ako deviatimi miestami na sedenie vrátane vodiča
 4. D1m
  • motocykle
  • systém ráta s tým, že motocykle nie sú využívané celoročne
  • klasická ročná a ročná župná známka je v rovnakej cene ako pri D1
 5. U (príves)
  • prípojné vozidlá do 3,5 tony s vlastným evidenčným číslom

Ceny maďarských diaľničných známok podľa kategórií:

KATEGÓRIA10-DŇOVÁMESAČNÁROČNÁŽUPNÁ
D15 500 Ft8 900 Ft49 190 Ft5 720 Ft
D28 000 Ft12 600 Ft69 830 Ft11 450 Ft
B217 730 Ft25 150 Ft228 850 Ft22 890 Ft
U5 500 Ft8 900 Ft49 190 Ft5 720 Ft
D1M *2 750 Ft4 450 Ft

Zaujímavosťou je práve župná diaľničná známku. Tá umožňuje využívať všetky spoplatnené úseky v rámci danej župy. Župná maďarská diaľničná známka je zameraná na vodičov, ktorí využívajú iba istý úsek diaľnice v danom regióne.

Kontroly elektronických diaľničných známkach sú automatické podľa ŠPZ vozidla. Kontrolovať diaľničné známku môžu aj policajné autá vybavené kamerovým systémom. Pokuty za chýbajúcu diaľničnú známku sa pohybujú až do výšky 14,875 HUF (36,74 eur), ak sa zaplatí do 60 dní. Potom sa čiastka navýši na 59,500 HUF (146,95 eur).