Diabetická diéta

Cukrovka je porucha látkovej premeny, pri ktorej nastáva zvýšenie hladiny glukózy v krvi. Hoci je v liečbe prvoradé podávanie inzulínu alebo liekov, hladinu glukózy pomáha upraviť aj správne zostavená strava. Koncentrácia glukózy v krvi stúpa najmä po konzumácii sacharidov. Vo výžive diabetika sa preto znižuje ich celkové množstvo v strave, zároveň sa upravuje aj zastúpenie jednotlivých druhov sacharidov.

Výrazne sa obmedzujú najmä potraviny bohaté na jednoduché cukry, ktoré sa v tráviacej sústave rýchlo rozkladajú a vstrebávajú, čím spôsobujú nežiadúci náhly rast hladiny glukózy v krvi. K nevhodným potravinám patrí cukor, sladkosti, zákusky, múčniky, sladké pokrmy, čokoláda, sladené nápoje, kompóty, med, kandizované ovocie.

Ak si diabetici nevedia zvyknúť na život bez sladkej chuti, môžu používať umelé sladidlá, ktoré hladinu cukru v krvi nezvyšujú. Zo sacharidov sú v odporúčanej strave zastúpené najmä komplexné sacharidy, ktoré nezvyšujú hladinu glukózy v krvi tak prudko ako jednoduché cukry. Zdrojom komplexných sacharidov je chlieb, pečivo a ďalšie výrobky z obilnín, strukoviny, zemiaky, ovocie a zelenina.

Množstvo cukrov, aké majú diabetici denne skonzumovať, závisí najmä od ich hmotnosti a typu diabetu a mal by ho určiť lekár. Pre jednoduchšie sledovanie príjmu cukrov sa zaviedli sacharidové výmenné jednotky. Jedna sacharidová jednotka je množstvo potraviny v gramoch, ktoré obsahuje 10 sacharidov, čo je napríklad pol krajca chleba, jeden pohár mlieka alebo jedno jablko.

V rámci povoleného počtu sacharidových jednotiek si diabetik môže do jedálneho lístka ľubovoľne zaraďovať rôzne potraviny podľa vlastnej chuti a stravovacích zvyklostí. Pri výbere potravín sa môže riadiť aj glykemickým indexom potravín, ktorý informuje, v akej miere sa po ich požití zvyšuje hladina hladina cukru v krvi.

Ľudia s cukrovkou sú ohrození zvýšeným rizikom aterosklerózy, pozornosť preto treba sústrediť i na tuky v strave. Ich celkový príjem by nemal prekračovať odporúčané množstvo. Do stravy treba zaradiť najmä rastlinné tuky a obmedziť tuky živočíšneho pôvodu. Výnimkou sú ryby, ktoré obsahujú zdraviu prospešné tuky.

Vo výžive ľudí s cukrovkou je dôležitý dostatočný príjem vlákniny, ktorá spomaľuje stúpanie hladiny glukózy v krvi. Zároveň pomáha upraviť hladinu cholesterolu a tým je účinná v prevencii aterosklerózy. Príjem vlákniny možno zvýšiť uprednostňovaním celozrnných obilninových výrobkov, stravou bohatou na zeleninu, zaraďovaním primeraného množstva ovocia a strukovín.

Mnohí diabetici majú nadmernú telesnú hmotnosť. Odporúča sa im dodržiavať redukčný režim a obmedziť prívod energie stravou. Znížením hmotnosti sa zväčša docieli i úprava metabolizmu cukrov a tukov. Diabetik má jedávať 4 až 6-krát denne v pravidelných časových odstupoch.

Ak je liečený inzulínom, musí prispôsobiť príjem potravy inzulínovému režimu. Človek s cukrovkou by si mal osvojiť základné vedomosti o zložení potravín a približne poznať ich obsah živín. Ako pomôcka, najmä na začiatku dodržiavania diéty, sa odporúča váženie potravín.

Neskôr sa zväčša naučí poznať hmotnosť potravín aj odhadom. Pre ľudí s cukrovkou sa vyrábajú špeciálne potraviny s označením dia. Sú pomôckou najmä v počiatočných fázach diéty, keď sa človek učí, ktoré potraviny môže a nemôže jedávať. Konzumácia dia potravín, podobne ani používanie umelých sladidiel, nie je pre diabetikov nevyhnutnosťou.

Klady a zápory

Diéta pomáha upraviť hladinu glukózy v krvi, je účinná i pri prevencii vzniku diabetických komplikácií, a tým zlepšuje zdravotnú perspektívu diabetikov. Diabetes je celoživotná choroba a vyžaduje si trvalé dodržiavanie diéty. Vylúčenie sladkostí, redukčnú diétu a ďalšie zmeny vo výžive títo ľudia nezriedka vnímajú ako obmedzenie, ťažko sa im prispôsobujú a dopúšťajú sa diétnych chýb.

Je vhodná pre vás?

Diéta je určená ľuďom s cukrovkou a mal by ju dodržiavať každý diabetik bez ohľadu na typ cukrovky. Moderná diabetická diéta je veľmi blízka bežným zásadám zdravej výživy, ktoré by mal dodržiavať každý, kto sa chce dožiť vysokého veku v dobrom zdraví a predísť civilizačným chorobám. Je plnohodnotná a poskytuje všetky živiny potrebné pre riadny chod organizmu.

Rovnaké jedlá môže preto konzumovať celá rodina. U diabetika je však potrebné starostlivo prihliadať i na množstvo jedla, zatiaľ čo zdravým členom možno podávať i väčšie porcie, prípadne pokrmy jemne prisladiť. Ak diabetikom zaraďujeme do stravy dia potraviny, zdraví členovia rodiny, najmä deti, by mali konzumovať ich varianty bez umelých sladidiel.

Zakázané jedlá a zmena životosprávy

V mnohých potravinách sa nachádzajú tuky v skrytej forme. Patria medzi ne údeniny, tukové pečivo, majonézové výrobky, smotanové a plnotučné mliečne výrobky. Tieto potraviny sa v strave diabetika obmedzujú alebo nahrádzajú alternatívami s nižším obsahom tuku.

Do životosprávy sa odporúča zaradiť pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov a sacharidov a je účinná aj pri znižovaní hmotnosti.