Alkoholizmus – prejavy, liečba, abstinenčné príznaky a posledné štádium

Alkoholizmus postihuje mnohé rodiny po celom svete. Je to totiž choroba, ktorá ničí nielen telo postihnutého, ale aj jeho vzťahy a celkovú kvalitu života. Ako rozpoznať, že môj blízky trpí alkoholizmom? Prvé známky sa môžu objaviť až v neskorších štádiách, keď pitie alkoholu prerastie do závislosti a postupne zasiahne celú rodinu. Existuje rad možností, ako podporiť človeka v boji s alkoholizmom, či už ide o podporu pri hľadaní liečby alebo prostredníctvom psychologickej pomoci.


Obsah článku


Liečba alkoholizmu je proces, ktorý vyžaduje od postihnutého veľkú odvahu a odhodlanie. Základom je podpora, empatia a neustála ochota počúvať.

Alkoholizmus ako tichý zabijak

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každoročne alkohol spôsobí smrť 3,3 milióna ľuďom po celom svete. Alkoholizmus je dnes považovaný za závažnú poruchu vyvolanú užívaním alkoholu, prejavujúcu sa potrebou konzumovať ho napriek negatívnym následkom.

Osoby trpiace touto poruchou sú niekedy označované ako alkoholici, hoci tento termín často nesie negatívne konotácie. Odborníci radšej hovoria o jednotlivcoch s problematickým užívaním alkoholu.

Problémy s alkoholom, ako ich opisuje Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus, zahŕňajú stratu schopnosti kontrolovať alebo zastaviť pitie alkoholu, aj napriek škodlivým sociálnym, pracovným a zdravotným dôsledkom.

Pre tých, ktorí sú závislí od alkoholu, je obtiažne prestať piť a mať kontrolu nad množstvom vypitého alkoholu. Táto závislosť ovplyvňuje ich každodenný život, pracovné prostredie a finančnú stabilitu. Aj keď mierne pitie alkoholu nemusí viesť k závislosti, pravidelné nadmerné pitie môže zvýšiť riziko vzniku tejto závažnej choroby.

Kto je tajný alkoholik?

Tajní alkoholici sú ľudia, ktorí majú skrytú alkoholovú závislosť a udržiavajú ju pred svojím okolím. Títo jedinci často maskujú svoje pitie alkoholu a snažia sa udržať svoju závislosť v tajnosti. Môžu vyvíjať rôzne stratégie, aby prikrývali svoje pitie, ako napríklad skrývanie alkoholu v rôznych nádobách alebo fľašiach, pitie v tajnosti alebo vyhýbanie sa spoločenským podujatiam, kde by mohli byť konfrontovaní so svojím problémom.

Tajný alkoholik často trpí vnútorným konfliktom a hanbou kvôli svojej závislosti, čo môže spôsobovať ďalšie psychické problémy.

Príznaky alkoholizmu – aké sú varovné prejavy?

Alkoholizmus môže byť ťažké rozpoznať, no jeho príznaky zvyknú byť zreteľné. Pokiaľ má niekto podozrenie, že jeho blízky bojuje s touto závislosťou, tu je niekoľko varovných príznakov alkoholizmu, na ktoré treba dávať pozor:

 • Pitie osamote alebo potajomky: Skladovanie alkoholu na nepravdepodobných miestach alebo popíjanie, keď si človek myslí, že ho nikto nevidí.
 • Strata kontroly nad množstvom alkoholu: Človek je neschopný obmedziť množstvo alkoholu, ktoré vypije.
 • Strata pamäti: Človek má medzery v spomienkach po konzumácii alkoholu.
 • Narušenie každodenných rutín: Postihnutý má určité rituály, týkajúce sa alkoholu a stáva sa podráždeným, ak sú tieto zvyklosti ohrozené.
 • Neschopnosť cítiť sa dobre bez alkoholu: Alkoholik musí piť, aby sa cítil lepšie.
 • Pracovné a finančné problémy: Alkohol spôsobil problémy v celkovom živote.
 • Zvýšená tolerancia na alkohol: Človek potrebuje viac alkoholu na dosiahnutie rovnakého účinku ako predtým.
 • Abstinenčné príznaky: Postihnutý má nevoľnosť, trasenie alebo potenie, keď nepije.

Tieto otázky môžu pomôcť pri hodnotení vlastného vzťahu k alkoholu. Mám tieto príznaky a prejavy alkoholizmu?

 1. Som tajnostkársky?
 2. Som podráždenejší ako zvyčajne?
 3. Pijem v zvláštnych časoch?
 4. Popieram to?
 5. Mám medzery v spomienkach?
 6. Viac riskujem?
 7. Páchnem alkoholom?
 8. Strácam kontrolu?
 9. Pijem vo veľkom množstve?
 10. Mám v obľube predpíjanie?
 11. Vyhýbam sa spoločenským udalostiam?
 12. Spôsobuje mi alkohol problémy doma alebo v práci?
alkoholizmus
Ak sa aspoň niektoré z týchto príznakov a prejavov alkoholizmu vzťahujú na na človeka, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc a podporu. Alkoholizmus je vážnou chorobou, ale s vhodnou liečbou a podporou je možné dosiahnuť zlepšenie a znovunájdenie zdravia a stability.

Závislosť na alkohole a hľadanie pôvodu

Vnútorný svet človeka, ktorý zápasí s alkoholizmom, je komplexný a jeho cesta k závislosti je často dlhá a zložitá. Okrem individuálnych faktorov môžu rôzne príčiny a rizikové faktory ovplyvniť vývoj tejto závažnej poruchy:

 • Genetika: Niektorí jedinci majú genetickú predispozíciu k alkoholizmu, čo znamená, že ich riziko vyvinúť túto závislosť je vyššie.
 • Vek: Skorý kontakt s alkoholom, najmä pred 15. rokom života, môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku závislosti neskôr v živote.
 • Dostupnosť alkoholu: Ľahká dostupnosť a nízke ceny alkoholických nápojov môžu podporiť nadmernú konzumáciu a viesť k závislosti.
 • Stres a úzkosť: Osoby, ktoré sa snažia zvládnuť stres a úzkosť, môžu alkohol vnímať ako únik alebo riešenie svojich problémov.
 • Vplyv okolia: Partneri alebo skupiny priateľov, ktorí pravidelne konzumujú alkohol, môžu viesť k zvyšovaniu rizika závislosti u jednotlivca.
 • Psychologické faktory: Nízke sebavedomie, depresia a iné duševné stavy môžu viesť k hľadaniu úľavy v alkohole.
 • Vplyv médií a reklamy: Kultúrne normy a mediálne obrázky pitia alkoholu môžu normalizovať jeho konzumáciu a zvýšiť jeho atraktivitu.
 • Metabolizmus alkoholu: Individuálna schopnosť tela – spalovanie alkoholu – môže ovplyvniť riziko závislosti a zdravotné komplikácie spojené s nadmernou konzumáciou.

Zdôraznenie týchto faktorov a hlbšie porozumenie ich vplyvu môže pomôcť lepšie identifikovať a liečiť závislosť na alkohole.

Každodenné pitie alkoholu – nástrahy nadmerného pitia

Každodenné pitie alkoholu nie je spoločenským aktom, ale rozhodnutím, ktoré môže mať značné zdravotné dôsledky. Tu je detailnejší pohľad na konkrétne zdravotné ťažkosti spojené s nadmernou konzumáciou alkoholu, resp. každodenným pitím alkoholu:

Ochorenia pečene (napr. hepatitída):Trvalé užívanie, resp. každodenné pitie alkoholu môže spôsobiť vážne poškodenie pečene, vrátane cirhózy a hepatitídy, čo môže viesť k postupnému zlyhaniu pečene.
Problémy s trávením:Nadmerná konzumácia alkoholu môže dráždiť žalúdočnú sliznicu a spôsobiť zápal žalúdka, vredy alebo iné tráviace problémy.
Srdcové ochorenia:Pravidelná konzumácia alkoholu môže zvýšiť riziko vzniku srdcových chorôb, ako je hypertenzia, arytmia a koronárna choroba srdca.
Riziko rakoviny:Alkohol je spojený so zvýšeným rizikom vzniku niektorých typov rakoviny, vrátane rakoviny ústnej dutiny, hltana, pažeráka, pečene a hrubého čreva.
Problémy s nervovým systémom:Každodenné pitie alkoholu môže spôsobiť poškodenie nervového systému, čo vedie k necitlivosti končatín, demencii a iným neurologickým poruchám.
Úrazy a nehody:Osoby pod vplyvom alkoholu majú zvýšené riziko úrazov a nehôd, čo môže viesť k závažným zraneniam alebo dokonca k úmrtiu.
Problémy v partnerských vzťahoch:Nadmerné pitie alkoholu môže spôsobiť konflikty a problémy v partnerských vzťahoch, čo môže viesť až k domácemu násiliu.
Duševné zdravie:Nadmerné pitie alkoholu môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie, vrátane zvýšenia úzkosti, depresie a iných psychických problémov.
Porušenie zákona:Osoby s alkoholovou závislosťou majú často tendenciu k vykonávaniu nezákonných činov, či už pod vplyvom alkoholu alebo v súvislosti s ním.
každodenné pitie alkoholu
Tieto konkrétne zdravotné ťažkosti zdôrazňujú potrebu uváženého a zodpovedného prístupu k alkoholu, aby sa minimalizovali riziká spojené s jeho nadmernou konzumáciou.

Liečba alkoholizmu – cesta k uzdraveniu

Liečba alkoholizmu je proces, ktorý začína uznáním problému a požiadaním o pomoc. Základnými krokmi sú priznanie si závislosti a hľadanie podpory a liečby. Existuje niekoľko spôsobov liečby, ktoré môžu byť účinné pri prekonávaní alkoholizmu:

 • Samoliečba s podporou: Niektorí jednotlivci dokážu sami znížiť spotrebu alkoholu a postupne prestať piť bez profesionálnej pomoci. Dôležité je mať silnú vnútornú motiváciu a podporu blízkych.
 • Poradenstvo: Kvalifikovaný terapeut môže poskytnúť individuálnu pomoc pri vypracovaní stratégie na odvykanie od alkoholu. Metódy ako kognitívno-behaviorálna terapia môžu byť účinné pri riešení závislosti.
 • Liečba základných problémov: Pri liečbe alkoholizmu je dôležité zamerať sa nielen na samotnú závislosť, ale aj na identifikáciu a liečbu základných problémov alebo chorôb, ktoré môžu prispievať k užívaniu alkoholu.
 • Liečba liekmi: V niektorých prípadoch môže lekár predpísať lieky na liečbu alkoholizmu, ktoré môžu pomôcť zmierniť túžbu po alkohole a zmierniť abstinenčné príznaky.
 • Skupinová terapia: Účasť na skupinových terapiách alebo podpore zo strany ľudí, ktorí prešli podobným procesom, môže byť cenná pri liečbe alkoholizmu. Zdieľanie skúseností a podpora od ostatných môže posilniť odhodlanie a motiváciu na zmeny.

Tieto metódy liečby alkoholizmu môžu byť kombinované alebo prispôsobené individuálnym potrebám a situácii každého jednotlivca, aby sa dosiahol úspešný a trvalý výsledok.

Ako pomôcť alkoholikovi v rodine – mýty o závislosti na alkohole

Mýtus č. 1: Závislý pije každý deňPravda: Každodenné pitie nie je jediným ukazovateľom závislosti od alkoholu. Aj keď závislý môže občas prestať piť, vracia sa k alkoholu pod vplyvom rôznych faktorov.
Mýtus č. 2: Závislý sa vždy opíjaPravda: Množstvo alkoholu a úroveň intoxikácie nie sú jedinými znakmi závislosti od alkoholu. Existuje aj tzv. hladinový spôsob pitia, kde nie je nutné dosiahnuť stav opitosti. Závislý si často rozdeľuje pitie alkoholu počas dňa, aby udržal určitú hladinu alkoholu v krvi.
Mýtus č. 3: Liečba alkoholizmu zaručuje vyliečenie a možnosť pokračovať v pitíPravda: Závislosť je dlhodobé ochorenie, ktoré vyžaduje celoživotnú abstinenciu od alkoholu po liečbe.
Mýtus č. 4: Protialkoholická liečba zahŕňa drastické metódy, ako je použitie antabusuPravda: V súčasnosti sa lieky s averzívnymi účinkami nepoužívajú a nie sú ani registrované. Liečba sa zameriava predovšetkým na psychoterapiu.
Mýtus č. 5: Závislý nemá pevnú vôľuPravda: Závislosť je komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňuje fungovanie nervového systému. Aj keď je pevná vôľa dôležitá, nie je postačujúca na samotnú liečbu.
Mýtus č. 6: Môžem to zvládnuť sámPravda: Samoliečba bez odbornej pomoci nie je bezpečná. Abstinenčné príznaky môžu byť nebezpečné a život ohrozujúce. Liečba alkoholizmu by mala byť riadená lekármi a podporená terapeutickými metódami. Ignorovanie potreby odbornej pomoci môže viesť k recidíve a ďalším zdravotným problémom.
ako pomôcť alkoholikovi
Pri otázke ako pomôcť alkoholikovi, treba zvážiť rôzne mýty o tejto závislosti. Treba mať pevnú vôľu, no tá nie je postačujúca a bez odbornej pomoci nie je samoliečba bezpečná.

Abstinenčné príznaky a alkohol

Alkohol má depresívny účinok na organizmus. Spomaľuje činnosť mozgu a ovplyvňuje nervový systém, čo vedie k zmenám vo vnímaní a spracovaní informácií.

S priebehom času sa centrálny nervový systém prispôsobuje účinkom alkoholu, snažiac sa udržať rovnováhu. Keď hladina alkoholu v tele klesne, mozog zostáva v aktívnom stave, čo spôsobuje abstinenčné príznaky.

Psychická závislosť na alkohole sa často vyvíja postupne. Pôvodne môže človeku alkohol pomôcť uvoľniť sa a zabudnúť na problémy. Avšak časom potrebuje viac alkoholu na dosiahnutie rovnakého účinku.

Ak sa alkohol stane súčasťou každodenného života, abstinencia môže byť ťažká. Príznaky abstinencie sú rôznorodé a môžu zahŕňať úzkosť, zvracanie, insomnia a potenie.

Miernejšia závislosť môže spôsobiť prvotné abstinenčné príznaky spojené s alkoholom, ktoré sa objavia niekoľko hodín po poslednom pití. V prípade závažnejšej závislosti sa môžu vyskytnúť psychické stavy ako derealizácia a depersonalizácia.

Abstinenčné príznaky a alkohol
U ťažších prípadov alkoholizmu môže nastať stav známy ako delírium tremens, ktorý je život ohrozujúci. Tento stav, pre ktorý je charakteristické zmätok, búšenie srdca a silné potenie, si vyžaduje lekársku pomoc.

Abstinenčné príznaky – účinné spôsoby ako ich zmierniť

Ľudia s poruchou užívania alkoholu často trpia dehydratáciou a nevoľnosťou počas odvykania. Riešením môže byť pravidelné pitie veľkého množstva tekutín, najmä tekutín s elektrolytmi ako sodík, vápnik, draslík a horčík.

V prípade úzkosti, nespavosti alebo náladových zmien môžu byť užitočné upokojujúce lieky alebo doplnky stravy. Medzi vhodné možnosti patria bylinné čaje a tinktúry, ktoré pomáhajú zmierniť abstinenčné príznaky.

Okrem toho je dôležité pri abstinenčných príznakoch:

 • Dopĺňať vitamíny, ktoré sa strácajú pri konzumácii alkoholu, najmä vitamíny skupiny B.
 • Dodržiavať zdravý životný štýl s vyváženou stravou a pravidelným cvičením.
 • Využívať studené sprchy na zmiernenie horúčav a potenia.
 • Zvážiť terapeutické sedenia alebo účasť v skupinách vzájomnej podpory.
 • V prípade ťažkých príznakov lekár môže predpísať lieky na zmiernenie trasenia, záchvatov a halucinácií.

Depresia po alkohole

Mnoho ľudí čelí po alkohole nepriaznivým psychickým stavom, medzi ktoré patrí aj depresia. Táto forma abstinenčnej reakcie je často podceňovaná, no môže mať vážne dôsledky na fyzické aj duševné zdravie jednotlivca.

Ako sa prejavuje depresia po alkohole?

 • Znížená nálada: Depresia po alkohole sa môže prejaviť výrazným poklesom nálady. Postihnutý sa môže cítiť bezvýznamný, smutný a bez záujmu o bežné aktivity.
 • Úzkosť a podráždenosť: Často sú sprevádzané pocity úzkosti a podráždenosti, ktoré sú výsledkom zmeny chemických procesov v mozgu.
 • Zhoršený spánok: Ľudia trpiaci depresiou po alkohole majú často problémy so zaspávaním a udržiavaním spánku, čo môže ďalej zhoršiť ich emočný stav.
 • Strata záujmu a energie: Postihnutí jednotlivci môžu stratiť záujem o svoje obľúbené aktivity a cítiť sa vyčerpane aj pri minimálnom úsilí.

Možné dôsledky depresie po alkohole

 • Zhoršenie závislosti: Depresívne stavy po alkohole môžu viesť k ďalšiemu užívaniu alkoholu ako prostriedku na zmiernenie emocionálnych ťažkostí.
 • Zvýšené riziko samovraždy: Depresia po alkohole sa spája so zvýšeným rizikom samovraždy a sebapoškodzovania.
 • Zhoršenie sociálnych vzťahov: Znížená nálada a úzkosť môžu mať negatívny vplyv na sociálne vzťahy a pracovnú výkonnosť.
depresia po alkohole
Ak je alkoholik v rodine, podpora zo strany najbližších a priateľov, ako aj účasť v podporných skupinách prispieva k zlepšeniu psychického stavu a prevencie depresie po alkohole.

Prejavy alkoholizmu na tvári

Alkoholizmus nie je len vnútorné ochorenie, taktiež môže mať aj zjavné prejavy na tvári. Tie sú zvyčajne dôsledkom dlhodobej závislosti od alkoholu. Tieto prejavy môžu byť dôsledkom priameho účinku alkoholu na pokožku, ako aj súvisiacich zdravotných problémov.

Začervenanie a teleangiektázie:

 • Začervenanie tváre: Chronické pitie alkoholu môže spôsobiť rozšírenie ciev na tvári a vedie k trvalému začervenaniu pokožky, najmä na lícach a nose. Tento stav je známy ako erytéma.
 • Teleangiektázie: Ďalším bežným prejavom sú jemné, červené alebo fialové cievky viditeľné na povrchu kože, známe ako teleangiektázie. Tieto vaskulárne lézie sú často spôsobené rozšírením ciev a sú typické pre alkoholický erytém.

Opuchy tváre a očí:

 • Opuchy tváre: Alkohol môže spôsobiť zadržiavanie vody v tkanivách tváre, čo vedie k opuchom a nadúvaniu.
 • Opuchy oči: Podráždenie očí je bežným javom u ľudí trpiacich alkoholizmom. Často sa prejavuje začervenaním bielok a podráždením spojiviek.

Suchá a šupinatá pokožka:

 • Dehydratácia: Nadmerná konzumácia alkoholu vedie k dehydratácii tela, čo môže spôsobiť suchú a šupinatú pokožku. Suchá pokožka sa tvorí na tvári, najmä na čele, lícach a brade.

Zhoršený tonus a elastickosť kože:

 • Strata tonusu: Chronické pitie alkoholu môže oslabiť štruktúru pokožky a spôsobiť stratu tonusu a pevnosti. To sa prejavuje vo forme zvislých záhybov a straty elasticity na tvári.
 • Vrásky: Vplyv alkoholu na kolagénové vlákna môže prispieť k vzniku vrások a hlbokých línií na tvári, čo vedie k rýchlejšiemu starnutiu kože.

Vypadávanie vlasov:

 • Vypadávanie vlasov: Alkohol môže narušiť normálny cyklus rastu vlasov a spôsobiť nadmerné vypadávanie vlasov, najmä u mužov.
 • Zmeny farby a textúry: Závislosť od alkoholu môže tiež ovplyvniť farbu a textúru vlasov, pričom môže spôsobiť ich zmeny, ako je strata lesku.

Prejavy alkoholizmu na tvári sú často zjavné a môžu byť dôsledkom nielen priameho účinku alkoholu na pokožku, ale aj súvisiacich zdravotných problémov. Ich spozorovanie môže byť kľúčom k identifikácii a liečbe alkoholizmu.

Posledné štádium ťažkého alkoholizmu

Ťažký alkoholizmus prechádza niekoľkými štádiami, pričom každé štádium predstavuje určité fázy vývoja závislosti od alkoholu.

Prvé štádiumExperimentovanie s alkoholom, často spojené s nárazovým pitím.
Druhé štádiumZvýšená konzumácia alkoholu, pravidelné pitie, často z dôvodu stresu, smútku alebo osamelosti.
Tretie štádiumProblémové pitie, začínajú sa prejavovať negatívne dôsledky, ako napríklad zhoršené vzťahy.
Štvrté štádiumAlkoholová závislosť, formuje sa silný návyk na alkohol, stratí sa kontrola nad konzumáciou.
Piate štádiumZávislosť a ťažký alkoholizmus, človek pije už len pre potrebu a nedá sa upokojiť bez alkoholu.

V poslednom štádiu alkoholizmu, známom ako závislosť, sa človek ocitá v hlbokom kolobehu fyzickej a psychologickej závislosti na alkohole. Toto štádiu sa vyznačuje nekontrolovaným a kompulzívnym konzumovaním alkoholu, často bez ohľadu na následky pre zdravie a sociálne vzťahy.

 • Fyzická závislosť sa prejavuje v komplikovaných abstinenčných príznakoch, ako sú nevoľnosť, triaška, zvýšený tep srdca a nespavosť, ktoré sa prejavujú pri pokuse o zastavenie pitia alkoholu.
 • Psychická závislosť vyvoláva kompulzívne túžby po alkohole, bez ktorého sa postihnutý cíti neúplný a neustále túži po ďalšej dávke.
 • Tolerancia na alkohol znamená, že jedinec potrebuje stále vyššie dávky alkoholu na dosiahnutie rovnakého efektu. Súčasne sa zvyšuje riziko vážnych komplikácií zdravotného stavu vrátane poškodenia pečene, srdcových problémov, neurologických porúch a dokonca aj potenciálneho ohrozenia života.
 • Kompulzívne správanie a strata kontroly: jedinec sa stáva neschopným kontrolovať svoje pitie alkoholu. Konzumácia alkoholu sa stáva nevyhnutnou súčasťou ich každodenného života, pričom ich životné rozhodnutia sa často riadia túžbou po ďalšom poháriku.

Zvládnutie posledného štádia alkoholizmu vyžaduje komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa odbornú pomoc, detoxikáciu a rehabilitáciu.

Alkoholická cirhóza pečene a jej štádiá

Alkoholická cirhóza pečene ako závažné ochorenie postupuje nenápadne a pomaly, niekedy až niekoľko rokov, kým sa prejavia príznaky. Tento stav charakterizuje poškodenie zdravých buniek pečene, nazývaných hepatocyty, ktoré sa postupne menia na jazvové tkanivo. Tým sa funkcia pečene postupne stráca. V priebehu cirhózy dochádza k nahradzovaniu zdravých buniek neaktívnym jazvovým tkanivom.

Príznaky cirhózy pečene alkoholika – ako sa prejavuje hepatopatia

Príznaky cirhózy pečene alkoholika sa líšia v závislosti od štádia ochorenia. V počiatočných fázach sú príznaky nejasné alebo nepostrehnuteľné, pretože sa podobajú iným ochoreniam. Patrí sem strata chuti do jedla, nevoľnosť, horúčka a výrazná únava.

S postupom choroby pečene alkoholika a ubúdaním zdravých buniek pečene sa zhoršuje jej funkcia, čo sa prejavuje ďalšími príznakmi cirhózy. Medzi to, ako sa prejavuje hepatopatia patrí aj úbytok hmotnosti a charakteristický „Chvostekov habitus“, kde sa voda hromadí v brušnej dutine, čo vedie ku chudým nohám a nafúknutému bruchu.

Ďalšie príznaky hepatopatie zahŕňajú vznik modrín a zvýšenú tendenciu krvácania pri poraneniach, žltkastú pokožku alebo očné bielka, svrbenie pokožky, opuchy končatín, hormonálne poruchy a začervenané dlane.

Cirhóza pečene stupeň 4 – posledné štádium

Normálne tkanivo pečene sa postupne mení na jazvové tkanivo, v procese známom ako progresívna fibróza. Existujú štyri rôzne štádiá fibrózy, pričom cirhóza nastáva v najpokročilejšom štádiu 4.

Stupeň 1Stredne ťažká fibróza
Stupeň 2 a 3Pokročilá fibróza
Stupeň 4Veľmi pokročilá fibróza s cirhózou

Čím pokročilejšia je fibróza, tým rýchlejšie sa pohybuje smerom k cirhóze. Lieky na ochranu pečene a určité vitamíny môžu spomaliť progresiu ochorenia. Cirhóza pečene sa podľa závažnosti môže deliť na kompenzovanú a dekompenzovanú.

Cirhóza pečene v poslednom štádiu, známa aj ako dekompenzovaná cirhóza, je život ohrozujúcim stavom, pri ktorom pečeň nedokáže vykonávať svoje dôležité funkcie. Toto môže viesť k vážnym komplikáciám, ako je ascites, hepatálna encefalopatia, gastrointestinálne krvácanie, infekcia a zlyhanie obličiek.

Ako sa dostať na protialkoholické liečenie?

Protialkoholické liečenie v špecializovaných zariadeniach zvyčajne rozdeľujú do troch mesačných cyklov. Počas tohto obdobia sa pacienti intenzívne zaoberajú procesom rehabilitácie a odvykania od alkoholu. Po skončení tejto inštitucionálnej liečby sa odporúča pokračovať v abstinencii po dobu minimálne ďalších 12 mesiacov.

Proces liečenia a ambulantná liečba alkoholizmu

Komplexný prístup k protialkoholickej liečbe zahŕňa tri základné aspekty:

 • farmakoterapiu
 • psychoterapiu
 • režimovú liečbu

Tieto formy terapie sa poskytujú buď ambulantnou liečbou alkoholizmu, alebo kombináciou lôžkovej liečby a následnej ambulantnej starostlivosti. Pacienti majú možnosť vybrať si medzi ambulantnou starostlivosťou a hospitalizáciou podľa závažnosti ich stavu.

Jedným z najznámejších ústavov na liečbu alkoholizmu je OLÚP, n.o. Predná hora, ktorý pravidelne prijíma pacientov do svojho liečebného programu podľa voľných kapacít lôžok. Počas trojmesačnej liečby, ktorú plne hradí zdravotná poisťovňa, pacienti podstúpia terapeutické aktivity a sú pod dohľadom odborníkov.

To, ako sa dostať na protialkoholické liečenie začína návštevou ambulantného psychiatra, ktorý odporučí protialkoholickú liečbu. Po schválení liečby zdravotnou poisťovňou pacienta „pozvú“ na liečbu a zaplatí len symbolický poplatok za vydanie pacientskej karty.

Protialkoholická liečba v zahraničí

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR môžu pacienti využiť aj liečbu v zahraničí cez cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, avšak vyžaduje sa predchádzajúci súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne. Týmto spôsobom sa môžu pacienti rozhodnúť pre alternatívne možnosti liečby, hoci v niektorých prípadoch musia niesť náklady sami.

Ako sa dostať na protialkoholické liečenie?
Pri tom, ako sa dostať na protialkoholické liečenie je dôležité, aby pacienti nemali dlhy na zdravotnom poistení, inak nebude schopná poskytnúť finančnú podporu na protialkoholickú liečbu. V takom prípade sa žiadosť o liečbu môže zamietnuť.

Lieky proti alkoholizmu

Farmakologická terapia alkoholovej závislosti neodstraňuje potrebu pitia alkoholu. Nejedná sa teda o prostriedok na úplné uzdravenie. Avšak lieky proti alkoholizmu pomáhajú zmierniť a eliminovať príznaky ochorenia, ako napríklad nezvládnutá túžba po alkohole, čo je častým problémom pri dlhodobej abstinencii.

Existuje niekoľko typov liekov proti alkoholizmu a každý z nich má svoje vlastné účinky a mechanizmy účinku.

Disulfiram (Antabus):Disulfiram je jeden z najznámejších liekov proti alkoholizmu. Jeho účinok spočíva v blokovaní enzýmov, ktoré pomáhajú štiepiť alkohol v tele. Keď sa disulfiram užíva a pacient konzumuje alkohol, môže sa vyskytnúť nepríjemná reakcia, ako sú zvracanie, bolesť hlavy a nevoľnosť. Tieto nepríjemné príznaky majú za účel odstrašiť pacienta od konzumácie alkoholu.
Naltrexón (Revia, Vivitrol):Naltrexón je liek, ktorý blokuje účinky alkoholu na mozog, čo môže znížiť túžbu po alkohole a prípadne zabrániť spúšťaniu intoxikačných epizód. Môže sa podávať v podobe piluliek alebo injekcií.
Acamprozát (Campral):Acamprozát je ďalší liek na liečbu alkoholizmu, ktorý sa používa na podporu udržania abstinencie. Predpokladá sa, že ovplyvňuje niektoré chemické procesy v mozgu spojené s túžbou po alkohole. Tento liek sa často používa počas obdobia abstinencie na podporu pacientov pri udržaní stavu bez alkoholu.
Topiramát (Topamax):Topiramát je liek schválený na liečbu epilepsie a migrény, ale aj niektorých príznakov alkoholizmu. Pomáha znížiť túžbu po alkohole.
Benzodiazepíny:Benzodiazepíny sú lieky, ktoré sa často používajú na liečbu úzkosti a súčasne môžu byť užitočné pri detoxikácii alkoholizmu. Pomáhajú zmierniť príznaky abstinenčného syndrómu a zabezpečiť bezpečný proces odvykania od alkoholu.

Lieky proti alkoholizmu by sa mali vždy používať v kombinácii so psychoterapiou a podporou, aby bola liečba alkoholizmu účinnejšia. Pacienti by mali mať prístup k lekárskej starostlivosti a podpore počas celého procesu liečby.