Ako vytvoriť úspešnú firmu?

Príbehy úspešných nezačínajú peniazmi, ale nápadom. Za ich úspechom je tvrdá práca, veľa trpezlivosti, systematickosti a hlavne odvahy. Hovorí sa a píše v mnohých článkoch a knihách, že vybudovať a viesť firmu je umenie, v ktorom sa treba správne rozhodovať už od začiatku pri jej zakladaní.

Človek môže urobiť, či vymyslieť čokoľvek skvelé, ale nebude to mať zmysel, ak nebude napredovať. Čo teda stojí za úspechom?

K založeniu úspešnej firmy treba dobrý marketingový plán a rozumnú stratégiu

Vytvorenie úspešného podniku si vyžaduje zameranie na niekoľko kľúčových oblastí. Úspešný podnikateľ musí v úvode mať schopnosť identifikovať životaschopný produkt alebo službu, vedieť navrhnúť účinný marketingový plán a vypracovať rozumnú finančnú stratégiu sú základnými zložkami receptu na úspech.

Pri vytváraní úspešného podniku treba zhodnotiť trh a určiť potreby zákazníkov, ktoré bude výrobok alebo služba uspokojovať. Dôkladné pochopenie odvetvia, potenciálnej konkurencie a preferencií zákazníkov je rozhodujúce pre schopnosť prísť s inovatívnou ponukou.

V ďalšom kroku treba vypracovať marketingový plán, ktorý zabezpečí, aby sa správne posolstvo dostalo k správnemu zákazníkovi. K úspechu v podnikaní treba vybudovať silnú, rozpoznateľnú značku a vypracovať marketingové kampane, ktoré strategicky zacielia na požadovanú zákaznícku základňu.

Rozvíjanie vzťahov s kľúčovými vplyvnými osobami a začlenenie digitálnych stratégií, ako sú SEO a kampane v sociálnych médiách, môžu pomôcť zvýšiť povedomie o výrobku alebo službe.

Pre úspech podniku treba vypracovať aj pevnú finančnú stratégiu. Pripraviť treba rozpočet, ktorý starostlivo zohľadňuje cieľových zákazníkov, cenové stratégie, úrokové sadzby a náklady na tovar.

Povedomie o tom, kedy a ako využiť formy financovania, ako sú rizikový kapitál, investori alebo bankové úvery, v závislosti od cieľov rastu, môže pomôcť poskytnúť potrebný kapitál, ktorý pomôže podniku dosiahnuť ďalšiu úroveň.

Podnikateľa by malo zaujímať aj priebežné hodnotenie výkonnosti podniku, aby vedel identifikovať nové príležitosti a našiel oblasti, ktoré treba zlepšiť. Neustále prehodnocovanie cieľov, stratégií a procesov môže pomôcť zabezpečiť, aby bola organizácia na ceste k dlhodobému úspechu.

Vytvorenie úspešného podniku sa začína už samotným názvom spoločnosti. Od začiatku si firma vyžaduje odhodlanie, tvrdú prácu a strategické plánovanie. Zameranie sa na niekoľko základných oblastí má potenciál odblokovať obrovský úspech.

10 pravidiel k úspešnej firme

Ako založiť a vybudovať úspešnú firmu zhrnuli do 10 pravidiel na základe svojich skúseností autori knihy Mission In a Botle – Seth Goldman a Barry Nalebuff. Autori založili firmu, ktorá vyrába ľadové čaje.

Autori radia ako uspieť v podnikaní:

 • Zostaviť niečo, v čo človek verí. To je prvý krok k vybudovaniu veľkej značky. Veriť v daný cieľ človeka celý čas posúva dopredu.
 • Nájsť niečo radikálne lepšie a niečo iné. Rozhodnutie vytvoriť niečo lepšie a odlišné znamená veľa úsilia a siahnuť hlboko do svojich možností.
 • Treba počítať s tým, že nápad môže niekto kopírovať. Nezačínať, ak človek nedokáže prekonať imitáciu. Pri nadčasovej myšlienke treba počítať s tým, že ju môže chcieť niekto kopírovať; kľúčom pre podnikateľa bude systém neustálych inovácií.
 • Vybudovať si zásoby energie a peňazí pre neúspech a chyby – často je to veľmi ťažké zabezpečiť. Podnikateľ musí znášať chyby aj neúspech na ceste budovania a fungovania firmy. Treba mať preto dobrú zásobu energie a kapitálu môže pomôcť zvládnuť tieto obdobia.
 • Nikdy sa nevzdať kontroly, kým sa produkt alebo služba predáva – niektoré firmy sa ľahko dostanú mimo kontrolu kvôli vysokému rastu. V takej situácii riskujete stratu podstaty a vízie vašej firmy, na ktorej ste stavali.
 • Nerobiť kompromisy na veľkých veciach, využiť kompromisy na všetko ostatné. Vízia, cieľ, základné hodnoty – flexibilita hodnôt má svoj účel a dôležitosť. Mnoho firiem neuspeje na trhu, pretože sa svojimi produktmi a službami nezameriavajú na potreby zákazníkov.
 • Zistiť možnosti, ako dosiahnuť svoje ciele s malým rozpočtom, potom znížiť toto číslo na polovicu. Cieľom je prežiť, kým človek dosiahne svoju myšlienku, svoj nápad na úspech. Mrhanie rozpočtom neznamená nič iné ako rýchly koniec.
 • Je to maratón, nie šprint. Budovanie firmy možno prirovnať k lezeniu na Mount Everest. Rozhodnutie, že to človek urobiť znamená vybudovať systém pre dlhodobú cestu a zameranie sa na aj malé postupné kroky.
 • Starať sa o svoju rodinu, fyzické a psychické zdravie. Ak sa človek neusmieva alebo nesmeje pravidelne, znovu potrebuje nájsť rovnováhu. Predstava, že cesta k úspechu je zanedbávanie rodinných vzťahov, zdravia a seba samého, je nesprávna. Ak dosiahne rovnováhu medzi osobným a pracovným životom, bude vyrovnaná osobnosť, a to ho posunie tam, kam sa chce dostať.
 • Zostaviť značku tak, ako by ju už mal vlastniť navždy. Treba budovať firmu s vášňou a určeným cieľom. Ak podnikateľ buduje firmu so zameraním dlhodobo uspokojovať potreby svojich zákazníkov, stavia oveľa hodnotnejšiu firmu. Tí, ktorí nemajú jasnú víziu budúcnosti a svoju činnosť zameriavajú na krátkodobé ciele, majú malú šancu uspieť. 

Seth Goldman a Barry Nalebuff sú spoluzakladateľmi spoločnosti, ktorá vyrába hotové ľadové čaje a limonády z čisto prírodných surovín. Dvojica je spoluautorom dvoch kníh Mission in a Bottle (Misia vo fľaši) a The Honest Life (Poctivý život). Knihy inšpirujú generácie podnikateľov, aby si verili, niečo riskovali a niečo zmenili.

Úspešná firma potrebuje správnych ľudí

Vytvorenie a udržanie úspešnej spoločnosti, ako je napríklad Arca Capital, si vyžaduje veľa času a úsilia. Na dosiahnutie úspechu začínajúci podnikateľ potrebuje správnych ľudí, zdroje a procesy.

Pri zakladaní a udržaní úspešnej a fungujúcej spoločnosti treba podniknúť niektoré užitočné kroky:

 • Podnikateľský plán – síce zdanlivo zdĺhavý, ale nevyhnutný krok na určenie súčasného a potenciálneho trhu pre tovar alebo služby spoločnosti. Môže tiež definovať zamýšľané ciele a zámery a stratégie na ich dosiahnutie.
 • Výber správnych ľudí na túto prácu – zamestnanci by mali mať potrebné skúsenosti, zručnosti a kvalifikáciu. Okrem toho, ak chce spoločnosť pôsobiť na globálnom trhu, treba pri výbere pracovníkov zohľadniť aj kultúrnu zdatnosť.
 • Treba získať potrebné zdroje – to zahŕňa obstaranie potrebných strojov, zriadenie kancelárskych priestorov, vytvorenie webovej stránky a ďalšieho potrebného vybavenia.
 • Treba budovať vzťahy s potenciálnymi investormi, dodávateľmi, zákazníkmi a partnermi – to možno dosiahnuť prostredníctvom nadväzovania kontaktov alebo účasti na konferenciách. Pomôcť môže aj oslovenie dôveryhodných kontaktov, rodiny a priateľov.
 • Podnikateľ by sa mal uistiť, že vytvoril systémy a procesy, ktoré zefektívňujú prevádzku a znižujú náklady. To zahŕňa nastavenie účtovných systémov, procesov pohľadávok a systémov peňažných tokov. Na zabezpečenie efektívneho fungovania systémov možno zaviesť softvér na samokontrolu.

Vytvorenie a riadenie úspešnej spoločnosti vyžaduje oveľa viac než len vyššie uvedené kroky. Na dosiahnutie úspechu treba dôsledné úsilie, stratégia, zdroje a motiváciu.

Prijatie uvedených krokov však pomôže zabezpečiť vytvorenie základov pre úspešné podnikanie. So správnymi ľuďmi a procesmi možno dosiahnuť a udržať ciele úspešnej spoločnosti.