Agorafóbia – čo to je, príznaky, panická porucha a sociálna úzkosť

agrofóbia

Prečo je pre mnohých zdrojom intenzívneho strachu a úzkosti? Agorafóbia, alebo strach z otvorených priestranstiev a situácií, kde je človek považovaný za bezbranného, môže zasiahnuť mnohých ľudí. Aké sú príznaky agrofóbie? Čo znamená bojovať s panickými záchvatmi, pocitom derealizácie a trasom rúk?


Obsah článku


Spolu s agorafóbiou prichádza množstvo ďalších súvisiacich tém, ako je panická porucha, sociálna fóbia a derealizácia. Ako tieto stavy ovplyvňujú každodenný život a aké testy využiť na ich diagnostikovanie?

Agorafóbia – čo to je?

Agorafóbia – to nie je len bežný strach. Je to boj, ktorý môže prekvapiť svojou intenzitou a obmedzujúcim vplyvom na život. Úplne prirodzené emócie, ako je úzkosť a strach, môžu niektorým ľuďom spôsobiť veľkú bolesť. Jednou z najzávažnejších úzkostných porúch je agorafóbia, ktorá si zaslúži pozornosť a pochopenie.

Čo to vlastne je agorafóbia? Patrí medzi úzkostné psychické poruchy a charakterizuje sa chorobným strachom z otvorených priestranstiev. Trpiaci touto poruchou čelia neustálemu strachu, že v takýchto situáciách zažijú panický záchvat. Preto sa často vyhýbajú aj bežným činnostiam, ako sú nákupy či cestovanie, pretože sa obávajú, že stratia kontrolu nad sebou a nebudú schopní nájsť pomoc.

Agorafóbia a jej príčiny

Hoci vedci stále intenzívne skúmajú agorafóbiu, presná príčina tohto stavu zostáva zatiaľ neznámou. Každý prípad sa musí posudzovať individuálne, pričom však existujú niektoré významné faktory, ktoré treba brať do úvahy.

PríčinaPopis
Genetický základExistuje teória, že agorafóbia môže mať genetický základ a je spojená s dedením určitých vlastností alebo správania od príbuzných. Ľudia s rodinnou anamnézou agorafóbie majú väčšiu pravdepodobnosť trpieť ňou aj sami.
Psychologické faktoryTakmer všetko, čo môže negatívne ovplyvniť duševné zdravie, môže prispieť k rozvoju agorafóbie. Medzi tieto faktory patrí drogová a alkoholová závislosť, ktorá môže zhoršiť stav, a iné psychologické faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko poruchy.
Traumatické zážitkyAgorafóbia sa môže vyvinúť aj v dôsledku traumatických skúseností, ako sú fyzické alebo psychické násilie. Ľudia, ktorí prežili tieto skúsenosti, si môžu neskôr vyvinúť agorafóbiu ako dôsledok ich traumy.
agorafóbia
Hoci príčiny agorafóbie nie sú úplne jasné, zdá sa, že genetické, psychologické a traumatické faktory môžu zohrávať dôležitú úlohu v jej vzniku.

Agorafóbia a jej príznaky

Je dôležité pochopiť príznaky agorafóbie, pretože včasné zistenie môže umožniť efektívnejšiu liečbu a zlepšenie kvality života.

Príznaky agorafóbie:

Úzkosť z otvorených priestorov: Osoba s agorafóbiou môže pociťovať silnú úzkosť a strach pri pobyte na otvorených miestach, ako sú ulice, námestia alebo parky.

Obava z preplnených miest: Strach sa môže prejaviť aj vo verejných priestoroch, ako sú nákupné centrá, kultúrne podujatia alebo verejná doprava kvôli množstvu ľudí.

Problémy s cestovaním: Agorafóbia môže spôsobiť ťažkosti s cestovaním, najmä vo verejnej doprave, kde môže pocit uväznenia alebo strata kontroly vyvolať panický záchvat.

Fyziologické symptómy: K typickým príznakom patrí zrýchlený tep, potenie, závraty, mdloby, bolesti hlavy až srdcové palpitácie.

Obmedzenie voľnosti pohybu: Táto úzkostná porucha môže viesť k obmedzeniu schopnosti vykonávať bežné činnosti, ako je nákup potravín, návšteva lekára alebo zamestnanie, čo výrazne obmedzuje kvalitu života.

Agorafóbia môže mať veľmi negatívny dopad na život postihnutého, ovplyvňujúc nielen jeho schopnosť vykonávať bežné úlohy, ale aj jeho sociálne vzťahy a profesionálny život. Je preto dôležité vyhľadať pomoc a podporu, ak niekto pociťuje príznaky agrofóbie.

Liečba agorafóbie – kognitívno-behaviorálna terapia

Agorafóbia predstavuje závažný problém, ktorý vyžaduje individuálny prístup a odbornú pomoc. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa často považuje za najúčinnejšiu metódu liečby úzkostných porúch vrátane agorafóbie.

Vedeli ste, že… ?
Spojenie kognitívnych a behaviorálnych techník umožňuje pacientovi lepšie pochopenie podstaty jeho úzkosti a získanie nástrojov na zvládanie agrofóbie.

Terapia sa zvyčajne skladá z desiatich až pätnástich sedení, ktoré sa konajú raz týždenne:

 • Už na začiatku terapie pacient získava dôležité poznatky o svojich strachoch a ich mechanizmoch.
 • Učí sa rozpoznávať príznaky úzkosti a ich zdroje, čo mu umožňuje lepšie pochopiť svoj stav a účinne sa s ním vysporiadať.
 • Ďalšou dôležitou súčasťou terapie je zameranie sa na selektívnu pozornosť a vplyv myslenia na vnímanie somatických symptómov spojených so záchvatmi úzkosti.
 • Pacient sa učí identifikovať a upravovať myšlienkové vzory, čo mu pomáha zmierniť závažnosť úzkostných príznakov.

KBT zahŕňa aj realizáciu behaviorálnych experimentov, ktoré majú za cieľ vyvrátiť neopodstatnené myšlienky spojené so záchvatmi úzkosti. Tieto experimenty posilňujú presvedčenie pacienta, že jeho obavy sú nepodložené, a pomáhajú mu postupne obnoviť dôveru a kontrolu nad svojím životom.

Panická úzkostná porucha a test

Panická úzkostná porucha je závažné duševné ochorenie charakterizované opakujúcimi sa panickými záchvatmi, ktoré môžu mať vážny dopad na kvalitu života postihnutého jedinca. Pre mnohých ľudí môže byť diagnostikovanie tejto poruchy náročné, pretože symptómy môžu byť mätúce a variabilné.

Symptómy panickej poruchy

 • Náhly nárast úzkosti: Panické záchvaty sa často vyskytujú bez predchádzajúcich varovných signálov a sprevádzajú ich intenzívne pocity úzkosti a strachu.
 • Fyziologické symptómy: Medzi fyziologické prejavy patria zrýchlený tep, dýchavičnosť, pocit dusenia, bolesť na hrudníku, závraty, nevoľnosť a pocit mravčenia.
 • Psychologické symptómy: Pacienti sú často prenasledovaní myšlienkami na smrť, strachom zo straty kontroly alebo zo straty rozumu. Môžu mať pocit, že sa dusia alebo umierajú.
 • Zmeny správania: Počas záchvatu môže pacient prejaviť nevoľnosť, zvracanie, trasenie sa a záchvaty paniky.

Diagnostický test panickej poruchy

Pre diagnostiku panickej poruchy sa používa štandardizovaný diagnostický test nazvaný „Panic Disorder Severity Scale“ (PDSS). Tento test pomáha lekárom a psychológom posúdiť závažnosť príznakov a zistiť, či pacient trpí panickou úzkostnou poruchou. Na webe je možné nájsť rôzne online testy, ktoré môžu poskytnúť prvotnú indikáciu možnej poruchy.

PDSS sa zameriava na rôzne oblasti, ako je:

 • frekvencia a závažnosť panických záchvatov
 • vplyv poruchy na každodenný život
 • závažnosť psychologických príznakov
 • efektívnosť liečby

Na základe výsledkov testu na panickú poruchu sa dá pochopiť rozsah a závažnosť poruchy a určiť vhodný terapeutický prístup.

Ako prebieha panický záchvat?

Panický záchvat je náhle vznikajúci a intenzívny nával extrémnej úzkosti a strachu, ktorý môže mať za následok rôzne fyziologické a psychologické symptómy. Pre tých, ktorí zažili panický záchvat, je to často veľmi desivá a vyčerpávajúca skúsenosť. Ako teda prebieha samotný panický záchvat?

 1. Náhly nástup: Panický záchvat sa často vyskytuje náhle a bez zjavného dôvodu. Pacienti môžu byť prekvapení a zmätení príchodom intenzívnych pocitov úzkosti.
 2. Vrcholná fáza: Úzkosť dosiahne vrchol v priebehu niekoľkých minút. Pacienti sa môžu cítiť zúfalí, stratení alebo bezmocní a môžu mať pocit, že sa dusia alebo umierajú.
 3. Klesajúca fáza: Po niekoľkých minútach môže intenzita úzkosti postupne klesať. Pacienti sa môžu cítiť vyčerpane a ešte nejakú dobu pociťujú pozostatky úzkosti.

Agorafóbia vs. panická porucha

Agorafóbia je často spájaná s panickou úzkostnou poruchou, pretože mnohí jedinci s touto fóbiou zažívajú panické záchvaty v situáciách, ktoré považujú za nebezpečné alebo nepredvídateľné.

Vedeli ste, že… ?
Nie každý s agorafóbiou trpí aj panickými záchvatmi, a naopak.

Medzi týmito dvomi poruchami existuje prepojenie, ale každá z nich má svoje vlastné charakteristiky a kritériá diagnostiky.

Pacienti s panickými záchvatmi môžu mať opakujúce sa ataky, ktoré majú značný vplyv na ich každodenný život a pohodu.

Sociálna fóbia a úzkosť – čo to je a ako ju rozpoznať

Sociálna fóbia, známa aj ako sociálna úzkosť, patrí medzi jednu z najrozšírenejších foriem fóbií, ktorými trpí množstvo ľudí po celom svete. Sociálna úzkostná porucha sa nelíši len v občasnej nervozite alebo pocitoch obmedzeného sebavedomia v určitých situáciách. Zahŕňa intenzívny strach spojený s určitými spoločenskými situáciami, kedy sa jedinec obáva, že bude súdený alebo hodnotený inými.

Príznaky sociálnej fóbie

Emocionálne príznaky:Fyzické príznaky:Príznaky správania:
Nadmerná hanblivosť a nízke sebavedomie v bežných sociálnych situáciách.Červenanie sa, búšenie srdca a zvýšené potenie.Vyhýbanie sa spoločenským situáciám a konvenciám, ktoré výrazne obmedzujú každodenný život.
Silný strach zo situácií, kde je jedinec v centre pozornosti alebo môže byť súdený.Dýchavičnosť alebo lapanie po dychu.Skrývanie sa v úzadí, aby sa človek vyhol pozornosti.
Obavy z toho, že si spôsobí hanbu alebo bude ponížený.Nevoľnosť a poruchy trávenia.Užívanie alkoholu pred spoločenskými udalosťami na utlmenie úzkosti.
Úzkosť z toho, že ostatní ľudia odhalia jeho vnútornú nervozitu.Trasúci sa hlas alebo ruky.

Spúšťače sociálnej úzkosti

Spúšťačov sociálnej úzkosti môže byť mnoho, a preto sa všeobecne obmedzujú na bežné situácie, ktoré vyvolávajú úzkosť. Medzi najčastejšie patria:

 • Stretávanie nových ľudí.
 • Vystupovanie pred publikom.
 • Komunikácia s dôležitými osobami alebo autoritami.
 • Využívanie verejných toaliet.
 • Situácie, kde je jedinec v centre pozornosti.

Liečba sociálnej fóbie

Čeliť negatívnym myšlienkam a zamerať sa na pozitívne aspekty je kľúčom k zvládnutiu tohto problému. Okrem toho, zmena životného štýlu a lieky môžu pomôcť taktiež.

Existuje test na sociálnu fóbiu?

Áno, na internete je množstvo testov na laickú diagnostiku sociálnej fóbie vo forme dotazníkov. Avšak, diagnóza by mala byť potvrdená odborníkom. V testoch na sociálnu fóbiu sa zvyčajne vyskytujú rôzne otázky, ktoré sa zameriavajú na skúmanie reakcií a pocitov v rôznych sociálnych situáciách. Niektoré z týchto otázok môžu zahŕňať:

 • „Cítite sa nervózne alebo úzkostlivo v situáciách, keď ste v centre pozornosti?“
 • „Máte tendenciu vyhýbať sa spoločenským udalostiam alebo situáciám, kde by ste mali hovoriť pred väčším publikom?“
 • „Často sa obávate, že ostatní ľudia vás posudzujú?“
 • „Máte obavy z toho, že by ste mohli povedať alebo urobiť niečo, čo by vás urobilo nepríjemným v očiach ostatných?“
 • „Aká je vaša úroveň úzkosti, keď sa ocitnete v situáciách, kde by ste mali naviazať nové kontakty alebo sa zapojiť do spoločenských interakcií?“

Testy na sociálnu fóbiu by mali byť len súčasťou diagnostického procesu a konečná diagnóza by mala byť stanovená odborníkom.

Derealizácia – zo sna do reality

Derealizácia je psychický stav, ktorý spôsobuje, že sa pacient cíti oddelený od svojho okolia, pričom jeho vnímanie sveta je často prirovnávané k pocitom zo sna alebo z filmu. Napriek pocitu neskutočna si postihnutá osoba uvedomuje, že to, čo prežíva, nie je normálne.

Tento stav sa väčšinou začína v neskorom detstve alebo v skorej dospelosti, približne okolo 16 rokov, a jeho epizódy môžu trvať niekoľko minút alebo aj celé mesiace. Derealizácia sa takmer vždy vyskytuje spolu s depersonalizáciou, ktorá je ďalším psychickým stavom spôsobujúcim pocity odlúčenia, ale tentokrát nie od okolia, ale od vlastného tela, myšlienok a pocitov.

Vedeli ste, že… ?
Derealizácia môže byť samostatne diagnostikovaným syndrómom, ale aj symptómom inej psychickej poruchy. Najčastejšie sa vyskytuje pri ochoreniach ako je panická porucha, depresívna porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, sociálna fóbia, poruchy osobnosti a schizofrénia.

Príznaky derealizácie zahŕňajú:

 • pocity odcudzenia
 • neschopnosť rozpoznania blízkeho okolia
 • pocit, že svet sa javí ako vo sne, v hmle alebo vo filme
 • emocionálne odpojenie od blízkych ľudí
 • vnímanie okolia ako deformované, rozmazané, bezfarebné alebo umelé
 • strata schopnosti zažívať pocity z vonkajších podnetov
derealizácia
Liečba derealizácie zahŕňa psychoterapiu, najmä kognitívno-behaviorálnu terapiu, a v niektorých prípadoch aj farmakoterapiu, v rámci ktorej sa predpisujú antidepresíva.

Rozdiely medzi agorafóbiou, panickou poruchou, sociálnou fóbiou a derealizáciou

KritériumAgorafóbiaPanická poruchaSociálna fóbiaDerealizácia
DefiníciaObava z miest alebo situácií, v ktorých únik môže byť ťažký alebo pomoc nedostupnáOpakujúce sa neočakávané panické záchvatyIntenzívny strach z určitých spoločenských situáciíPsychický stav, keď sa pacient cíti oddelený od okolia
Hlavný príznakObava z miest ako námestia, verejné dopravné prostriedky alebo obchodyOpakujúce sa neočakávané záchvaty panikySilný strach z hodnotenia alebo súdenia inýmiPocit neskutočnosti, oddelenia od okolia
SpúšťačePreplnené miesta, verejná doprava, opustené miestaStresujúce situácie, napätie, fyzická úzkosťSociálne interakcie, verejné vystupovanie, hodnotenie inýmiStres, strach, drogová závislosť, traumy
Fyzické príznakyZávraty, bušenie srdca, dýchavičnosťBúšenie srdca, dýchavičnosť, potenieČervenanie sa, dýchavičnosť, nevoľnosťPocity odcudzenia, rozmazané videnie
LiečbaTerapia, expozičné metódy, antidepresívaKognitívno-behaviorálna terapia, lieky (antidepresíva, benzodiazepíny)Psychoterapia, skupinové terapie, lieky (antidepresíva, betablokátory)Psychoterapia, antidepresíva, kognitívno-behaviorálna terapia
PrognózaMôže sa zmierniť liečbou a správnou podporouMôže sa zlepšiť liečbou, ale môže byť aj chronickáLiečba môže viesť k zlepšeniu, ale môže byť ťažké ju prekonaťMôže sa zmierniť s liečbou a porozumením príčin

Tras rúk – fyzický prejav psychickej poruchy

Tras rúk, známy aj ako tremor, je fyzický prejav, ktorý sa často spája s rôznymi psychickými poruchami. Tento jav môže mať rôzne príčiny a prejavy, čo ho robí zaujímavým zo zdravotného a psychologického hľadiska. Tu je niekoľko zaujímavostí o trase rúk v súvislosti s psychickými poruchami:

 • Prepojenie s úzkosťou: Tras rúk je často spojený s úzkosťou a nervozitou. Ľudia trpiaci úzkosťou môžu mať tras rúk, keď sú v strese alebo sa cítia nervózne.
 • Dôsledok depresie: Trase rúk môže byť aj dôsledkom depresie. Depresia môže mať fyzické prejavy, ako je zvýšené napätie svalov alebo zvýšená citlivosť na stres, čo môže viesť k traseniu.
 • Vplyv liečby: Niektoré lieky používané na liečbu psychických porúch, ako sú antidepresíva alebo antipsychotiká, môžu mať vedľajší účinok trasenia rúk.
 • Reakcia na stres: Tras rúk môže byť aj reakciou na stresové situácie alebo traumatické udalosti. Tento fyzický prejav môže byť reakciou tela na vnímanú hrozbu alebo nebezpečenstvo.
 • Psychoterapia a cvičenia na uvoľnenie: Pre mnohých jedincov s psychickými poruchami môže byť prospešné zapojiť sa do psychoterapie alebo cvičení na uvoľnenie, ktoré pomáhajú zvládať stres a zlepšovať emocionálnu pohodu. Tieto techniky môžu pomôcť aj pri redukcii trasenia rúk.
 • Indikátor emocionálneho stavu: Tras rúk môže byť tiež indikátorom emocionálneho stavu. Priamo odráža intenzitu stresu, úzkosti alebo iných psychických ťažkostí, ktorým jedinec čelí.
 • Výzva v sociálnych situáciách: Pre niektorých ľudí môže trasenie rúk predstavovať výzvu v sociálnych situáciách, čo môže ešte viac zvyšovať úzkosť a nervozitu.

Tras rúk je teda komplexný jav, ktorý môže mať rôzne príčiny a prejavy v súvislosti s psychickými poruchami. Je dôležité pochopiť, že trasenie rúk je len jedným z mnohých možných fyzických prejavov psychických ťažkostí a že každý prípad je individuálny.