Zodpovednosť voči sebe

Neodvolateľná ochota, záväzok, odhodlanie, nazvi to ako chceš, je veľkou súčasťou, ak má tréning priniesť výsledky. Musíš udržať smer a odolávať vnútornému tlaku a zvieracím inštinktom, ktoré ťa tlačia k prispôsobovaniu sa. A potrebuješ mať otvorenú myseľ na preskúmanie extrémov.

Zatiaľ, čo okolnosti života ovplyvňujú rozhodnutia a niekedy ťa to takmer donútia, skutočnosť je taká, že každý človek je zodpovedný za svoje výsledky z tréningu. Ty sa rozhoduješ, ktoré cviky použiješ, ako ich vykonávaš a ako často trénuješ.

Ty sa rozhoduješ, kedy skončíš sériu, kedy ideš spať, ako sa stravuješ a všeobecne, či všetko dodržuješ alebo nie. Hoci okolnosti v živote vplývajú na tieto rozhodnutia, a testujú tvoje predsavzatie a výdrž, ty sám si zodpovedný za pokrok v posilňovni. Všetko je na tebe.

Príjmi zodpovednosť za súčasný stav svojej postavy a telesnú kondíciu. Potom príjmi zodpovednosť za zmenu toho, čo sa ti nepáči.

Dovoľ svojej nespokojnosti so súčasnou postavou, aby ťa hnala do divoko motivovanej, odhodlanej a horlivej činnosti k zdokonaleniu sa.

Ale najprv potrebuješ mať otvorenú myseľ a ochotu robiť to, čo je potrebné, bez dopingu samozrejme. Nikdy sa nesmieš nechať odradiť zdanlivou prekážkou alebo ťažkosťami. Nepôjde to, ako po masle, ale ak to naozaj veľmi chceš, dostaneš sa tam. Zdoláš problémy a prekážky sa stanú výzvou. Vydrž a nakoniec sa tam dostaneš.

Sústredíme sa na oblasti, kde genetické obmedzenia majú veľký vplyv. Dávaj si ciele veľmi vyzývavé, ale realistické, dosiahni ich a potom si daj presnejšie a vyzývavejšie ciele.

Musíš byť ochotný robiť všetko, čo je nevyhnutné, či v tréningu, diéte a odpočinku a ignorovať negatívne vibrácie druhých. Ak sa vytratí čokoľvek z tejto ochoty, vytratí sa aj tvoj pokrok.