ZAMERAJTE svoju pozornosť SPRÁVNYM SMEROM

Utorok, 02. Apríl 2013, 23:11, Zverejnil

„Sústreďte sa na to, čo chcete dosiahnuť.

Neorientujte svoju pozornosť na negatívne stránky svojej situácie.

Zamerajte sa na jej riešenie.

(Donald Trump)

 images1-6717258

Akiste sa teraz pýtate, ktorý je ten správny, alebo čo je ten správny smer. Pozrite sa na to zdravým rozumom. Správny smer je ten, ktorý nás približuje k našim cieľom. Nesprávny smer je ten, ktorý nás od cieľov vzďaľuje. Vyzerá to veľmi jednoducho a ono to skutočne také jednoduché aj je. Správny smer je ten, pri ktorom sa hýbeme, postupujeme a napredujeme, nesprávny smer je ten, ktorý nás drží na mieste. Vnímate základný rozdiel v zameraní našej pozornosti?

Na to, kam zameriame našu pozornosť, má výrazný vplyv náš postoj. Osvojte si postoj aktívneho človeka, ktorý berie budúcnosť pevne do svojich rúk, ktorý si budúcnosť vytvára tým, že zameriava svoju pozornosť na dosahovanie cieľov, prekonávanie prekážok a zdolávanie výziev. A najmä má jasno v tom, že sa nevzdáva. Zbavte sa zamerania pozornosti pasívneho človeka, ktorý čaká, až sa mu nejaká budúcnosť prihodí a zo svojho neúspechu a nezdaru obviňuje všetko a všetkých.

Správny postoj môže vyzerať tak, že si budeme uvedomovať, že problémy sú jednoducho všade a každý z nás má nejaký problém. Ťažkostiam života sa nikto nevyhne. Čo však v konečnom dôsledku rozhodne o našom úspechu či neúspechu, je to, ako sa na problém pozeráme, nie problém samotný. To, ako sa na problémy pozeráme, ovplyvňuje to, ako k nim pristupujeme. Zameranie pozornosti správnym smerom, znamená nasledujúce postoje: problémy sú riešiteľné, sú normálnou súčasťou života a sú len dočasné, vďaka problémom sa zlepšujeme, rastieme a posúvame dopredu, problém je výzva).

Keď si od problému odstúpite (doslovne alebo obrazne), môžete o ňom získať lepší prehľad. Odosobníte sa od neho. Môžete si sami vybrať, ako sa k problémom postavíte. Môžete im dovoliť, aby vás oslabili, alebo ich môžete použiť k vytvoreniu niečoho užitočného. Všetko je len a len na vás.

To, čomu venujeme pozornosť a ako ju venujeme,

určuje obsah a kvalitu nášho života.

(Mihaly Csikszentmihalyi)

Ak vo vašom živote nastane situácia, ktorú označíte ako PROBLÉM, nezaoberajte sa tým, kto je za vznik problému zodpovedný, neobviňujte seba ani okolie, nerýpte sa v detailoch. Ak už vznikol problém, je to v tej chvíli niečo, na čo už nemáte vplyv. Na čo však vplyv máte je to, čo s tým urobíte ďalej a aké konkrétne kroky podniknete. Je nevyhnutné naučiť sa sústrediť svoje myslenie na riešenie problémov, nie na problémy samotné.

Zameranie na problémy nás vedie do minulosti, snažíme sa zmeniť to, čo sa už zmeniť nedá,  obviňujeme, vyhovárame sa a vymýšľame ospravedlnenia. Zameranie pozornosti na riešenie znamená pohľad do budúcnosti, pohľad na to, čo bude, viera v to, že sa s problémom dá niečo robiť, otvára to naše predstavy a možnosti.

Vaša schopnosť riešiť problémy, ale najmä rozpoznať čím sa skutočne zaoberať a čím nie, rozhodne o kvalite vášho života. Naučte sa riešiť iba to, čo riešiť dokážete. Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nieZaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi.  Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete.

Ponúkam tri typy problémov a ich možné riešenie:

1. Problémy, na ktoré máme vplyv (napr. naše chovanie), vyriešime tak, že „sa“ zmeníme, teda zmeníme svoje návyky, postoje, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia.

2. Problémy, na ktoré máme vplyv len čiastočne (chovanie iných ľudí) –vyriešiť ich dokážeme iba tak, že svoj vplyv začneme uplatňovať inak.

3. Problémy, na ktoré nemáme žiaden vplyv (napr. naša minulosť či momentálna situácia) – prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimizmierme a vnímajme ich ako fakt.  

V nasledujúcom príspevku vám poskytnem niekoľko konkrétnych krokov, ako sa popasovať s problémom užitočným spôsobom, teda spôsobom, z ktorého sa dozviete niečo o sebe a o svojom myslení.

 

 www.coach4you.sk.