Veriť v seba je voľba. Verte v seba a svoje schopnosti.

Väčšina ľudí neuspeje nie preto, že im chýbajú zručnosti a schopnosti dosiahnuť ciele,
ale jednoducho preto, že neveria, že ciele dosiahnu.“
(Tim Ferris)

Sebadôvera (iné názvy: sebavedomie, sebaistota) je dôvera v seba samého, vo vlastné schopnosti a sily. Sebadôvera môže byť vstupenkou k úspechu v osobnom aj pracovnom živote. Umožní vám, aby ste prijali nové výzvy, aby ste si verili v zložitých situáciách, aby ste sa vysporiadali s nečakanými úlohaminaplno využili svoj prirodzený talent, schopnosti a zručnosti.

Sebadôvera vám pomôže nebáť sa dôsledkov svojich omylov. Sebavedomí ľudia zameriavajú svoju pozornosť na to, čo môžu urobiť a aké pozitívne výsledky môžu dosiahnuť, a nerobia si starosti s tým, čo ovplyvniť nemôžu alebo nedokážu. Bez sebadôvery sa všetky životné ciele javia ako nedosiahnuteľné. Sebadôvera je však práve tá sila, ktorá vám pomôže vaše ciele dosiahnuť.

„Veriť v seba je voľba. Je to postoj.“ 

Ak máte byť úspešní vo vytváraní života svojich snov, musíte veriť, že ste schopní niečo dokázať. Musíte veriť, že máte správny materiál, že ste schopní uskutočniť to, čo chcete. Musíte veriť v seba a svoje schopnosti. Nezáleží na tom, či to nazývate sebadôverou, sebaistotou alebo sebavedomím, je to hlboko zakorenená viera, že máte to, čo je potrebné – schopnosti, vnútorné zdroje, talent a zručnosti, aby ste dospeli k žiaducim výsledkom.

Sebadôvera je: „dôvera v seba a svoje schopnosti, schopnosť urobiť vhodné a účinné opatrenia, aj keď sa to v danom okamžiku zdá byť náročné a nemožné.“ Čiže ochota vymeniť okamžitú odmenu za budúcu dlhodobú odmenu.

Existujú úlohy alebo situácie, ktoré môžu vzbudzovať obavy. Ale pokiaľ si človek verí, dokáže svoj strach alebo obavy prekonať v záujme dosiahnutia dlhodobejšieho cieľa. Čím častejšie sa budete ocitať v situáciách, ktorých sa obávate, tým viac si na ne zvyknete a prestanete z nich mať obavy. A to bude zvyšovať vašu sebadôveru a následne sebavedomie.

„Sebadôvera znamená schopnosť jednať, vziať svoj osud do vlastných rúk.“ 

Prevezmite zodpovednosť za svoje sebavedomie do vlastných rúk, začnite pracovať na jeho posilňovaní. A to znamená, vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk, vytvoriť si svoju budúcnosť, namiesto čakania, že sa vám nejaká budúcnosť prihodí sama alebo že vám niečo samé od seba padne do lona.

Zvyšovanie sebadôvery má za následok aj zvyšovanie sebavedomia. V mojom ponímaní ma sebavedomie troška iný odtieň ako sebadôvera. Sebavedomie je vedomie samého seba. Čo si o sebe myslíme, ako sa vnímame, ako sa prežívame, tým sa stávame. Sebavedomie súvisí so sebapoznaním, zbavením sa sebaklamov, uvedomením si svojich schopností, darov, ale aj toho, že nie sme dokonalí a preto nemôžeme mať talent na všetko. Tam kdeje sebavedomie, nie je miesto pre pochybnosti.

„Sebavedomie je o objavení a pochopení seba,
prijatí seba takého, aký som a o viere v seba, svoje schopnosti.“

Sebavedomý človek nie je ten, kto dáva pocítiť druhým, že je lepší ako sú oni, kto ponižuje iných, aby sám vynikol a jeho správanie je chladné, suverénne miestami až arogantné. Ani nie je pravda, že sebavedomí ľudia sú hluční, drzí a extrovertní a že akúkoľvek situáciu v osobnom a pracovnom živote dokážu zvládnuť s minimálnou nervozitou a s maximálnou istotou. Často je to maska, ktorú si nasadzujú zo strachu, že nevzbudia dojem sebavedomia.

„Sebavedomý človek je ten, kto vie čo môže ponúknuť tomuto svetu,
vie, že má hodnotu a tým pádom si môže dovoliť veriť v seba samého,
vie kto je, aký je jeho životný cieľ, ktorým smerom má kráčať,
pozná svoje skutočné JA.“

Nezmyselné postoje, ktoré znižujú vašu sebadôveru:

 • Myslíte si, že všetko je vaša chyba. Považujete za svoju vinu, keď sa veci nevyvíjajú dobre.
 • Očakávate, že nech urobíte čokoľvek, nikdy to nie je správne.
 • Neodvážite sa riskovať, lebo sa bojíte zlyhania.
 • Odkladáte rozhodnutia z obavy, že urobíte chybu.
 • Odsudzujete samých seba a sabotujete sa negatívnymi myšlienkami. Máte pocit, že nie ste dosť dobrí.
 • Kladiete na seba vysoké nároky len preto, aby ste potešili iných.
 • Prijímate rozhodnutia z pocitu, že by ste ich mali prijať, nie preto, že ich chcete prijať.
 • Neveríte si a myslíte si, že vaša hodnota závisí od toho, čo si myslia ostatní.
 • Pociťujete hnev a žiarlivosť, keď iní dostávajú príležitosť (napr. povýšenie) a vy nie.
 • Porovnávate sa s ostatnými.
 • Potrebujete, aby vás niekto stále uisťoval o vašich schopnostiach.
 • Chcete zapôsobiť na iných a vyslúžiť si ich chválu a uznanie.
 • Predpokladáte, že sa veci nepodaria, preto sa o nič nepokúsite.
 • Očakávate zradu a podrazy.
 • Obávate sa sklamania, preto nenadväzujete žiadne vzťahy.
 • Myslíte si, že nesmiete priznať chybu, aby ste nepôsobili ako neschopní..
 • Predpokladáte nesúhlas a máte z neho strach.

Začnite na zvyšovaní svojej sebadôvery pracovať ešte dnes:

 • Vyriešte nedokončené úlohy. Vyriešte všetko, s čím ste sa doteraz nevysporiadali, uzavrite nedokončené veci. Ak ich nevyriešite a necháte ich aj naďalej narastať, budú znižovať vašu sebadôveru a sebavedomie a nakoniec vás úplne pohltia. Postavte sa problémom tvárou v tvár. Priznajte si, že niečo nefunguje a začnite na tom pracovať. Urobte si zoznam všetkých nedokončených úloh alebo/a nefungujúcich vecí zo všetkých oblastí vášho života – váš fyzický stav, intímny život, rodina, vzťahy, kariéra, financie, zmysel života, domáce prostredie.. Opustite „zónu pohodlia“ a skočte do neznáma a strachu.
 • Pomenujte svoje najväčšie obavy. Položte si otázku: „Čo je to, čoho sa naozaj bojím?“, „Z čoho mám skutočne strach?“ Všetky odpovede, ktoré vám napadnú, si zapíšte. Počas tohto cvičenia spoznáte samých seba a zistíte prečo a ako sabotujete svoj úspech. Ujasníte si mnoho vecí. Akonáhle si pomenujete to, čoho sa bojíte, môžete začať pracovať na tom, ako váš strach zmierniť alebo odstrániť. „Čo môžem urobiť na to, aby som to prekonal/a alebo zmiernil/a?“

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom. Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.