Ste schopní! Zmeňte svoje obmedzujúce myšlienky

Streda, 21. Marec 2013, 00:30, Zverejnil

Dnes ste tam, kam vás priviedli vaše myšlienky.

 Zajtra budete tam, kam vás vaše myšlienky dovedú.“ 

(James Allen) 

Mnohí z nás majú zakorenené presvedčenia, ktoré obmedzujú našu úspešnosť. Týkajú sa našich schopností, názorov na to, čo je nutné pri dosahovaní úspechu, presvedčení o tom, ako by sme sa mali chovať k iným ľuďom atď. Je dôležité, si tieto obmedzujúce myšlienky uvedomiť a prekonať ich.

Každý z nás o sebe premýšľa a rozpráva sa sám so sebou. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa sami so sebou rozprávate? Sabotujete sa vetami:To som nemal /a hovoriť…Nechcem to…Nemá ma rada…Nikdy to nedokážem…Nemám na to…Nie som dosť dobrý…Vždy chodím neskoro…? Tento typ obmedzujúcich myšlienok nás na ceste k úspechu brzdíVedomým riadením a nasmerovaním svojho vnútorného dialógu môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi a skutkami. V hociktorej chvíli sa môžete rozhodnúť, ženegatívnu myšlienku nahradíte pozitívnou. (Viem to urobiť…Som schopný…Mám na to…Keby som niečo nevedel, nájde sa niekto, kto mi poradí). O tom, či svoje myšlienky počúvate a budete s nimi súhlasiť totiž rozhodujete len VY.

Spôsob, akým k sebe hovoríte a vysvetľujete si veci, vo veľkej miere určuje, aký máte pocit z toho, čo sa deje okolo vás. Prinúťte sa vedome myslieť a hovoriť iba o veciach, ktoré vo svojom živote chcete a držte svoju myseľ mimo vecí, ktoré nechcete. Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som“ k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Je nutné posunúť sa od „nie som schopný“ k „schopnosti a zvládnutiu“. Očakávajte, že častejšie uspejete, ako zlyháte. Žečastejšie vyhráte, ako prehráte. Očakávajte, že z každej skúsenosti niečo získate. V každej situácii vedome hľadajte niečo, čo sa z nej môžete naučiť alebo dozvedieť o sebe. A potom s tým pracujte ako s cennou informáciou.

Zapíšte si každú negatívnu myšlienku a potom si položte tri otázky (ak si negatívne myšlienky neuvedomujete, poproste najbližších, aby vás na ne upozorňovali):- Pomáha mi táto myšlienka, alebo mi ubližuje?- Dostáva ma táto myšlienka bližšie k cieľu, alebo ma od neho vzďaľuje?

– Motivuje ma táto myšlienka k činu, alebo mi v ňom zabraňuje, pretože vo mne vyvoláva strach a pochybnosti o sebe?

V každej situácii sa sústreďte na to pozitívne, vyhľadávajte veci, ktoré je možné oceniť – naučte sa oceniť samého seba za každý, aj drobný úspech. 

Nahraďte vetu „Pravdepodobne ma odmietne, keď ho požiadam o pomoc“ vetou „Neviem, ako zareaguje, možno povie áno“.

Tvrdenia: Hnevá sa na mňa…Nemá ma rád…Povie nie…sú len domnienky. Overte si svoje predpoklady skôr, ako vo vás zasejú negatívne pocity.

Prestaňte sa obviňovať tým čo by ste mali alebo čo musíte, navodzujú stav, že niečo zanedbávate. Buď to chcete, alebo nie. Ak niečo chcete, urobte niečo.

Teším sa na vaše postrehy, názory či pripomienky: johny.dubnicka@gmail.com