Prečo mám svalovku

Svalová bolestivosť môže byť veľmi zavádzajúca. Niektoré svalové skupiny prejavujú bolesť oveľa ľahšie ako iné. To, že tvoje ramená, napríklad, nemusia nikdy veľmi bolieť neznamená, že nie sú precvičované. A to, že iný sval môže veľmi ľahko rozboľavieť, neznamená nevyhnutne, že bude rásť rýchlešie než sval, ktorý zriedka, ak vôbec niekedy, bolí.

Svalová bolestivosť je skutočnosťou života u každého, kto dvíha váhy. Je to jedna z odmien z tvrdého tréningu, dokazujúca dobre vykonanú prácu. Dobrá bolestivosť prichádza z intenzívnej námahy v cvikoch, vykonaných bezpečnou technikou, je čisto svalová a mizne po niekoľkých dňoch. Tá je odlišná od dlhotrvajúcej bolestivosti zo zranenia, kvôli nesprávnej cvičebnej technike, z príliš intenzívneho začatia cyklu alebo z prílišného natiahnutia.

Nesprávny výklad svalovej bolestivosti vytvoril skomoleniny cvikov, ktoré sa stali súčasťou kulturistických mýtov, a ktoré sú prameňom mnohých bolestí a zranení. Niektoré z výsledných cvikov sú škodlivé pre mnohých ľudí, napríklad, Hacken drepy a drepy na Smithovom stroje a mnoho cvikov s prehnanými úchopmi, postojmi a rozsahom pohybu.

Šľachy pripevňujú svaly ku kostiam cez svalové púzdro na konci každého svalu. Sval pod týmto púzdrom nemá tak veľa krvných ciev ako sval, ktorý je ďalej od tejto časti púzdra. Tie oblasti, kde je menej ciev, nedokážu odplaviť odpad zo svalovej práce tak dobre, ako oblasti, ktoré sú slušne zásobené krvnými cievami. To je dôvod, prečo koniec svalu bude bolieť pravdepodobnejšie než zvyšok svalu.

Kompresné podkolienky na behanie sú jednou z možností, ktorá podporuje odplavovanie odpadu zo svalov. So zvýšenou kompresiou prichádza aj zvýšený prietok krvi v žilách, čo celý proces regenerácie urýchľuje.

Avšak nemá to nič spoločné s väčšou svalovou stimuláciou pre daný koniec svalu. Túžba po bolestivosti v koncoch svalov, napríklad spodné kvadricepsy a spodný biceps, podporuje varianty cvikov, ktoré vytvárajú prehnanú záťaž na zapájané kĺby a spojivové tkanivo a vedú k zraneniu.

Na začiatku cyklu všeobecne a najmä, keď používaš nový cvik alebo taký, ktorý si nejaký čas nevykonával, začni zľahka. Intenzitu zvyšuj v priebehu niekoľkých týždňov, nikdy nerob žiadne veľké skoky v tréningovej intenzite, a vtedy sa vyhneš akejkoľvek zmrzačujúcej bolestivosti.

Keď si veľmi rozboľavený, môžeš byť náchylnejší na zranenie. Dopraj si odpočinku navyše predtým, ako budeš rozboľavenú oblasť opäť tvrdo trénovať. Môžeš odcvičiť plánovaný tréning, ktorý precvičuje iné oblasti tvojho tela, pokiaľ nie si vyčerpaný systematicky a v takom prípade sa budeš potrebovať zotaviť viac predtým, ako budeš znovu trénovať s váhami.

V dňoch odpočinku, aby si pomohol urýchliť uvoľnenie extrémnej bolestivosti, vykonávaj nejaké dodatočné nízkointenzívne kardiorespiračné cvičenie, spolu s opatrne vykonávaným strečingom. Masáž môže taktiež pomôcť urýchliť zotavovanie z bolestivosti, ako aj horúci kúpeľ.

Veľmi rozboľavený môžeš byť, keď veľké cviky trénuješ len raz za 7 až 10 dní, obzvlášť drepy, a keď ich trénuješ intenzívne. Urob svoje bežné zahrievacie série, ale bez vrcholných sérií. To by malo stačiť na značné zníženie akejkoľvek bolestivosti z tvojho nasledujúceho intenzívneho tréningu drepov.