Pravidelný tanec a postava snov?

pravidelny-tanec

S novým rokom prichádzajú aj nové predsavzatia. K tým častejším býva aj predsavzatie už konečne niečo urobiť so svojou postavou. No povedzte, nenapadlo to aj Vás?

Potom prichádza uvažovanie nad tým, ako sa k postave do bikín čo najrýchlejšie dopracovať. Niekto si zvolí beh, niekto posilňovanie. Čoraz populárnejšie sú však tanečné kurzy. Dá sa jednoducho pretancovať k postave snov, alebo čas strávený na parkete nie je úmerný vynaloženému úsiliu?

Srdce hovorí áno

Každá fyzická aktivita, od ktorej očakávate, že vám prispeje k lepšej postave, vás musí baviť. Pokiaľ vás nebaví behať ani cvičiť, dlho pri tom nevydržíte. Všetko by ste mali robiť srdcom – i cvičenie.

Z tohoto pohľadu sa javí tanec ako to správne riešenie. Veď takmer každá z nás ho miluje, no nemám pravdu? Ako efektívny je však tanec v porovnaní s podobnými – modernými i tradičnými možnosťami formovania postavy?

Aké sú fakty?

Brazílski a portugalskí vedci sa vo svojej štúdii zhostili neľahkej úlohy a zhodnotili príspevok tanca k lepšej postave – vyjadrenej zníženým zastúpením tuku a väčšej svalovej hmote. Počas 16-tich týždňov skúmali, aký efekt bude mať rôzny typ cvičenia – tanec, aqua aerobik a silový tréning – na skladbu tela a telesné miery u dospelých žien.

Skupina 89 žien vo veku 25-55 rokov bola náhodne rozdelená do 4 skupín. Všetky boli zvyknuté na pravidelné cvičenie aspoň 3-krát do týždňa. Jedna skupina (kontrolná) počas experimentu necvičila vôbec a jej fyzická aktivita bola úplne pasívna.

Aktivity ostatných 3 skupín v experimente boli rozdelené na tieto činnosti:

  • silový tréning
  • tanec
  • aqua aerobik

Vo všetkých 3 skupinách bolo celkové trvanie ako i intenzita cvikov veľmi podobná.

Silový tréning: Pod dohľadom kvalifikovaného trénera dámy cvičili 3-krát do týždňa 3 série s 8-12 opakovaniami s 2-3 minútami oddychu medzi opakovaniami. Dohromady bolo použitých 50-60 rôznych cvikov, ktoré precvičili všetky svalové partie tela.

Tanec: Dámy v tejto skupine trénovali 3-krát do týždňa v strednom až rýchlom tempe, vyjadrenom ako 60-85 % maximálnej tepovej frekvencie. Boli vybrané také druhy pohybu, ktoré aktivovali všetky svalové partie. Tance zahŕňali základné kroky a aspoň 3 variácie moderných tanečných štýlov a aerobik pri rýchlej tanečnej hudbe.

Aqua aerobik: Podobne ako v predchádzajúcej skupine, ženy cvičili v stredne až rýchlom tempe (60-85 % maximálnej tepovej frekvencie) 3-krát do týždňa. Všetky použité cviky zabezpečili precvičenie hlavných svalových partií tela.

Hlavný dôraz bol kladený na kardiorespiračné cviky a kondičné svalové cviky s pomôckami, ako sú plávacie dosky, závažia, podložky, atď. Každé cvičenie trvalo približne 2-3 minúty a celkový čas cvičenia dosiahol 45-55 minút na jeden raz.

Aké boli výsledky?

Z pohľadu telesných mier a proporcií (obvod pásu, pomer pásu k bokom, brucho) bol výrazne najúspešnejší aqua aerobik, ktorý prispel k najväčšiemu úbytku tukových vankúšikov a zlepšeniu proporcií. Na druhom mieste sa umiestnil silový tréning a až na treťom to bol tanec. Kontrolná skupina, ktorá necvičila vôbec, sa umiestnila, podľa očakávania, na chvoste.

Pri skúmaní ako sa po 16-tich týždňoch zmenilo zastúpenie svalov a tuku v tele dám v jednotlivých skupinách, vedci dospeli k mierne odlišným výsledkom. Svalová hmota narástla vo všetkých troch cvičiacich skupinách približne rovnako, avšak zásoby tuku poklesli najmä v skupine so silovým tréningom a aqua aerobiku. Aj v tomto prípade je teda tanec až na treťom mieste.

Záver

Ak budete sedieť na gauči a zaradíte sa teda do kontrolnej skupiny v experimente, je jasné, že nemôžete očakávať postavu snov. Pre vás ostatné, ktorým sa nelení ísť aspoň 3-krát do týždňa si zacvičiť, platí nasledovné.

Najviac tuku spálite silovým cvičením (buď v posilňovni alebo s vlastnou váhou tela cvičením doma) alebo pri aqua aerobiku. Bohužiaľ tanec je menej účinný. Postavu do bikín s ideálnymi mierami taktiež skôr dosiahnete pri aqua aerobiku a silovom tréningu ako pri tanci.

A aké sú vaše skúsenosti s tancom, aqua aerobikom a cvičením?