Pravda o sebavedomí a tipy na jeho zvýšenie

Nie je pravda, že väčšina ľudí má vysoké sebavedomie. Práve naopak, mnoho ľudí si neverí. Tí, ktorí vyzerajú sebavedomo, môžu byť vo vnútri neistí. Ti, ktorí sú sebavedomí v práci, môžu mať napríklad ťažkosti v randení.

Sebavedomie nie je niečo, s čím sa človek narodí alebo bez čoho sa narodí. Sebavedomie nie je vlastnosť, ktorá je daná a nemenná. Môže sa v priebehu života človeka meniť, zvyšovať, znižovať. Pre jeho rozvíjanie a zvyšovanie môže človek spraviť mnoho vecí, ale hlavne, čo si treba naozaj pamätať je, že každý má v sebe zdroje k zvýšeniu sebavedomia, ktoré sa dajú objaviť a pracovať s nimi.

O čom je vlastne sebavedomie?

Je sebavedomie o správaní sa? O tom, aký dojem zanechávame v ľuďoch? Môže to byť súčasťou sebavedomia, ale sebavedomie je hlavne, čo sa nám vďaka nemu podarí dosiahnuť.

Sebavedomie a sebadôvera neznamenajú, že sa stále musíme cítiť dobre. Sebavedomý človek je spokojný sám so sebou, ale občas sa bojí, bojí sa zlyhania a sklamania. Nejde o to, čo sa stane, ale o to, ako sa potom človek s tým vyrovnáva. Rozdiel medzi človekom, ktorý si verí, a tým, ktorý si verí málo, nespočíva v tom, aké veľké obavy alebo strach pociťujú, ale v tom, ako sa dokážu so svojimi pocitmi vyrovnať a zvládnuť ťažkosti.

Sebavedomie je pocit dôvery vo vlastné schopnosti, kvality a úsudok. Je to postoj mysle človeka, je to spôsob, akým o sebe zmýšľame. Je to výška dôvery vo svojich vlastných schopnostiach a sila odhodlania, ktorým si hájime svoje názory a presvedčenia.

Tipy pre zvýšenie sebavedomia

Nasledujúce tipy nám môžu pomôcť v zvýšení sebavedomia:

 1. Každý z nás má nejaký vzor, ktorý obdivujeme. Prestaňte len obdivovať, ale ani nezačnite napodobňovať. Len sa skúste zamyslieť nad tým, ako by sa v danej situácii zachoval váš vzor, váš motivátor. Takto začnete postupne premýšľať inak a zistíte, že čo bol kedysi problém, dnes nepredstavuje nič zložité. „Predstavivosť je oveľa dôležitejšia ako znalosti.“ Albert Einstein
 2. Spravte si chvíľku pre seba a napíšte si vaše dobré a zlé vlastnosti. Porozmýšľajte, či sa zlé nedajú odstrániť, či aspoň naučiť sa ich lepšie ovládať a začnite ťažiť z vašich dobrých vlastností! Zamyslite sa nad svojimi úspechmi v živote, zapíšte si ich. Vybudujte si odvahu z vašich úspechov a pozitívnych vlastností. Nie je odvážny ten, čo sa nebojí… Odvážny je ten, ktorý sa niečoho bojí, a je ochotný sa tomu postaviť.
 3. Stanovte si konkrétny cieľ, vytvorte plán na jeho dosiahnutie aj s časovým harmonogramom a priebežne hodnoťte, či ste na dobrej ceste. Začnite na sebe pracovať naozaj, nie len o tom snívať. Akonáhle opustíte svoju zónu komfortu, zistíte, že nebola ani zďaleka taká komfortná, ako ste si mysleli. ,,Najlepší spôsob ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť ju.” Peter Drucker
 4. Zbavte sa nereálnej predstavy, že vás musí mať každý rád, že musíte každému vyhovieť a vaše záujmy sú druhoradé, podriadené druhým. Nebojte sa povedať nie! Nerobte niečo len preto, lebo to robia ostatní. Dôležité je to, čo chcete vy, je to váš život. Ako hovoril slávny Bill Crosby: „Kľúč k úspechu nepoznám, ale viem, že kľúčom k neúspechu je snaha zapáčiť sa každému.“

Prílišné sebavedomie

Prílišné sebavedomie je stav, kedy sa človek preceňuje a má pocit, že dokáže úspešne vykonávať úlohy, ktorých sa skutočne nikdy nedotkol. Je to mierna forma narcizmu, pri ktorej sa človek preceňuje a verí, že je schopný vykonávať bezchybne všetko, čo si zaumieni.

Ľudia s prílišným sebavedomím vďaka tomu, že sú si istí svojimi schopnosťami, často podceňujú ďalších a premýšľajú iba o sebe samých – nie o druhých. Títo ľudia sa často správajú s nadradenosťou a odmietajú poslúchať príkazy. Užívajú si prehnane sebazdôverujúci prístup, pretože si užívajú zážitok byť vo vodcovskej pozícii.

Negatívne prejavy prílišného sebavedomia zahŕňajú ignorovanie rád odborníkov, nutnosť úspechu, časté preháňanie, usilovnú snahu urobiť ohromujúce veci, alebo túžbu dosiahnuť ciele, ktoré sú pre vás príliš vysoké.

Prílišné sebavedomie je dosť poškodzujúce, pretože ľudia s týmto chovaním často prehliadajú obchodné riziká, a preto sa dostávajú do problémov. Aby sa predišlo tomuto zlému správaniu, je potrebné naučiť sa odhadzovať hranice a obmedziť svoje sebapresvedčenie.

Každý by mal využívať správnym spôsobom svoje sebavedomie, aby dosiahol svoje ciele bez toho, aby utrpel úder na svoje zdravie alebo ohrozil zdravie iných.

Ako mať zdravé sebavedomie

Máte nízke sebavedomie? Nie je to nič, čo by vás nemohlo postretnúť. Mnoho ľudí bojuje s nízkym sebavedomím. Našťastie existuje veľa spôsobov, ako si zvýšiť sebavedomie a pozitívny prístup k sebe samému. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi a postupujte kontinuálnym zdravým rozvojom sebavedomia.

 1. Prijať samého seba: Nové sebavedomie začína s prijatím samého seba. Pokúste sa akceptovať všetko, od nepriaznivých vlastností po pozitívne. Vždy sa snažte vidieť to dobré.
 2. Dôverovať sebe: Nezabúdajte dôverovať svojim schopnostiam, obzvlášť ak ste uspeli s niečím, na čom ste pracovali. Ak zistíte, že sa v niečom zlepšujete, je to veľký krok smerom k sebavedomej sebareflexii.
 3. Budujte vlastný pozitívny sebaobraz: Pozitívny sebaobraz sa buduje nielen externými komplimentmi, ale aj vnútornou sebaúctou. Myslite pozitívne o sebe samom a starostlivo si udržujte sebaobraz.
 4. Učte sa od svojich chýb: Keď sa vám niečo nepodarí, je to ideálna príležitosť na to, aby ste sa niečo naučili. Nadobudnite znalosti a uvedomte si, že sa učením a zrýchlením môžete zlepšiť.
 5. Buďte trpezliví: Nie vždy sa očakávané veci stanú. Prípadne môžete zažiť neúspech. V týchto situáciách je potrebné vedieť byť trpezlivý a analyzovať svoje skutky.
 6. Učte sa vyjadrovať svoje pocity: Správne vyjadrovanie emócií je veľmi dôležité pre zdravé sebavedomie. Nemali by ste sa báť vyjadrovať pozitívne a negatívne emócie a vytvárať vecnú diskusiu, namiesto toho, aby ste svoje pocity schovávali do seba.
 7. Pochváľte sa: Prijmite to, aký ste, a nezabúdajte pochváliť seba samého. Uvedomte si, že ste úžasní, a nemali by ste klásť príliš veľký tlak na seba. Byť zdravý a sebavedomý nie je ľahké, ale ak sa budete držať týchto tipov, začnete sa cítiť pozitívne a vaše sebavedomie môže stúpať. Uvidíte, že ak sú postavené dobré základy, budú mať pozitívny dopad aj na ostatné oblasti vášho života.

Ako sa rozvíja sebavedomie od detstva

Sebavedomie je dôležitým aspektom vo vývoji osobnosti. Je to daný stupeň vnímania seba samého ako osoby silnej a dostatočne kompetentnej na to, aby prekonávala prekážky, emócie a požiadavky zvonka. Keďže sebavedomie je vo vývoji osobnosti také dôležité, je nesmierne dôležité, aby sme mali na pamäti faktor detstva, kedy sa vo veľkej miere rozvíja.

V detstve, rodičia, učitelia, priatelia a iní, ktorí sa starajú o dieťa, pomôžu vytvoriť vnútorné presvedčenie o vlastnej hodnote a schopnostiach. Udomácnenie je kľúčové pre všetky typy sociálnych vzťahov, ktoré dieťa bude mať. Všetky úspešné interakcie s okolím pomôžu dieťaťu vyvinúť silné sebavedomie.

Učitelia a iné dospelé osoby v živote dieťaťa môžu do veľkej miery ovplyvniť rozvoj sebavedomia. Mali by podporovať ich pokusy a odmietnuť nútiť ich preberať určité kompetencie.

Učiteľ môže podporiť dieťa postavením dôvery vo vlastné schopnosti a možnosti vykonávania náročných úloh. Podľa toho, ako učiteľ pristupuje k deťom, budú deti mať silnejšie alebo slabšie sebavedomie.

Deťom sa tiež odporúča, aby sa učili úspešnému riešeniu konfliktov. Stretnutie ďalších detí a zúčastnenie sa rozmanitých aktivít, ako sú športy alebo umelecké činnosti, môže tiež prispieť k rozvoju sebavedomia.

Pomocou týchto aktivít môžu deti rozvíjať nové vedomosti a uspokojenie dôležitých cieľov. Snažiť sa rozvíjať sebavedomie je pre deti nevyhnutnosťou. Je to základ pre zdravú a produktívnu budúcnosť. Pomocou pochopenia dôležitosti sebavedomia môžu rodičia, učitelia a priatelia zaistiť, aby ich deti získali potrebnú podporu na to, aby sa učili o sebe a prekonávali budúce výzvy.