Poznámka k referendu. GLOSA dominikána Romualda Štěpána Roba

“Kromě toho, že svatý a svátostný pohlavní styk je možný jen mezi mužem a ženou v manželství otevřeném životu, a kromě toho, že lidé s homosexuální orientací mají být přijímáni s jemnocitem a hříšníci mají být milováni, doznal církevní přístup k těmto bodům v poslední době značného vývoje. Především nemá jít o témata, která bychom měli považovat za ta nejdůležitější, nemáme se na ně neustále soustřeďovat.

Vysoké nároky evangelia na život mají být sdělovány se zdůrazněním Božího milosrdenství, které vidí lidskou slabost a ujímá se jí, které dává velké množství času k tomu, aby se člověk posílil a uzdravil.

Je třeba velmi zdůraznit, že bioetická témata, mezi něž homosexualita patří, nejsou primárně doménou katolíků nebo obecně křesťanů. Jsou záležitostí zdravého „selského“ rozumu, nebo jak se ve filozofii říká, „sensus communis“ – obecného lidského chápání. Víra jen vrhá na lidský život více světla a dává vidět tyto principy a přístupy ostřeji.

Stát jako lidské zřízení je bytostně závislý na své základní buňce, jíž je rodina založená na manželství muže a ženy. Jinak přestane existovat. Proto stát rodině uděluje privilegia a poskytuje jí zvláštní ochranu. Je velkou otázkou, zda jiné lidské vztahy mají být státem kladeny na roveň manželství muže a ženy, a je také otazník, jaký mají mít ve společnosti statut homosexuální nebo lesbická přátelství.

O těchto tématech je třeba se nejdříve naučit lidsky diskutovat, aby vysvitla ona obecná lidská pravda sama o sobě, a ne se uchylovat k autoritativnímu rozhodování nebo k urychleným hlasováním. Jsou to vůbec záležitosti, které můžeme vyřešit zvednutím palce nahoru, nebo dolů?

Autor je katolickým knězem dominikánského řádu. Od roku 2006 je externím spolupracovníkem České televize, kde kromě mnoha publicistických vystoupení a epizodních rolí je autorem scénářů exkluzivních rozhovorů kardinála Dominika Duky s Václavem Havlem a Jiřím Stránským. Od roku 2008 duchovně doprovázel prezidentský pár Václava a Dagmar Havlových.