Životné poistenie – na čo si dávať pozor pri podpise zmluvy?

Životné poistenie získava v posledných rokoch veľkú popularitu. Obrovský nápor v práci, stres a na krku vysoká hypotéka sú faktory, ktoré prijmú ľudí k tomu, aby sa poistili pre prípad neočakávaných životných udalostí. Široké spektrum rôznych poistných rizík je istotou, že vaša rodina či vy samotní nezostanete v núdzi bez príjmu. Pri uzatváraní životného poistenia dôkladne vyberte poistné riziká a informujte sa o výlukách. Na čo všetko si dávať pozor pri podpise poistnej zmluvy?

Životné poistenia – poistka vášho života

Existuje veľa typov poistenia, ale jedine životné poistenie vás zabezpečí v situáciách, kedy ťažko ochoriete, budete musieť ísť na operáciu alebo sa stanete invalidným dôchodcom. Prvým krokom pri uzatváraní životného poistenia je výber rizík, ktoré chcete poistiť. Medzi základné poistené riziká patria:

  • Poistenie pri prípad smrti – vaša rodina bude finančne chránená a bude jej vyplatená poistná suma podľa zmluvy.
  • Kritické ochorenie – vzťahuje sa na ťažké zdravotné diagnózy, kedy peniaze z poistenia môžete použiť na bežný chod domácnosti alebo splátku úverov.

Pripoistenie kritických ochorení má rozhodne zmysel dohodnúť v poistnej zmluve vždy, pretože v dostupnosti registrovaných onkologických liekov patrí Slovensko medzi najhoršie krajiny v EÚ. Naše verejné zdravotníctvo prepláca len 1 z 3 registrovaných liekov resp. len 1 zo 4 pri najčastejších formách rakoviny. Inými slovami, pri väčšine diagnostikovaných ochorení na rakovinu, slovenské verejné zdravotníctvo liečbu pacientom neprepláca. Preto je výhodnejšie platiť za poistenie, ako neskôr organizovať verejnú zbierku,“ odporúča Oliver Korbaš, špecialista na životné poistenie v Prosight Slovensko.

  • Invalidita – poistné krytie bude vyplácané na dorovnanie príjmov a pokrytie výdavkov na život.

Podľa Olivera Korbaša, aj toto pripoistenie dáva zmysel. „Avšak dajte pozor, aby bola pokrytá invalidita aj z dôvodu choroby. Práve invalidita spôsobená chorobou tvorí až 97% prípadov. Zvyšné 3% tvoria úrazy. Väčšina poistných zmlúv, ktoré klienti platia, však obsahuje len plnenie úrazovej invalidity, pozor na to,“ dopĺňa.

  • Práceneschopnosť – v prípade tohto poistného krytia vám bude súbežne s PN od sociálnej poisťovne vyplácaná aj renta zo životného poistenia
  • Trvalé následky úrazu – pri dlhšej rekonvalescencii získate od poisťovne peniaze na vykrytie liečby a bežných výdavkov

Do balíčka rizikového životného poistenia sa dajú pripoistiť i iné riziká, napríklad chirurgické zákroky alebo odškodné počas liečenia. Je len na vašom uvážení a prioritách, aké poistné riziká si vyberiete. Obvykle platí, že balíček služieb a poistenie všetkých členov rodiny sú v poisťovacích inštitúciách oveľa lacnejšie ako poistenie jednotlivých rizík.

Čo vám poisťovne zväčša nepovedia

Nie je všetko zlato, čo sa blyští a platí to aj pre rizikové životné poistenie. Ideálne je, keď oslovíte finančného poradcu (sprostredkovateľa), ktorý vám objasní všetky dôležité body zmluvy a vypracuje ponuku z viacerých poisťovacích inštitúcií. Ak sa pustíte do poistenia sami, dávajte si pozor na nasledujúce aspekty životného poistenia.

Kapitálové a investičné životné poistenie radšej nie

Laikovi sa môže životné poistenie predražiť ihneď po príchode do pobočky poisťovne. Ponúknuté vám budú rôzne alternatívy poistenia. Zapamätajte si, že kombinácia životného poistenia so sporením alebo investovaním nie je výhodná. Jedine rizikové životné poistenie je transparentné a viete, za čo platíte. Ak chcete popri poistení peniaze aj zhodnocovať, investujte do iných finančných produktov.

Tip číslo 1: Oddeľte sporenie a investovanie od životného poistenia. Znamená to, že by ste sa mali vyhnúť uzatvoreniu kapitálového alebo investičného životného poistenia.

Správne nastavenie poistných súm

Ďalším dôležitým aspektom pri uzatváraní životného poistenia je správne nastavenie poistných súm. Zvážte, koľko peňazí by vaša rodina potrebovala na pokrytie bežných výdavkov, ak by sa vám niečo prihodilo. Pravidelne poistné sumy prehodnoťte z dôvodu inflácie.

Tip číslo 2: Rovnako dôležité ako poistné sumy sú tiež čakacie lehoty. Pri niektorých rizikách je poistné plnenie uskutočnené až po nejakom čase. V takomto prípade je na zváženie pripoistiť si ďalšie riziká. Výhodná je indexácia t.j. navyšovanie poistných súm bez zisťovania zdravotného stavu poisteného, ktoré pokryje infláciu.

Rozhodujúci je váš vek

S rizikovým životným poistením neváhajte. Každý rok starnete, čo pre poisťovne znamená vyššie riziko ochorenia či smrti. Preto sú u starších ľudí splátky poistenia oveľa vyššie ako u detí alebo mladých ľudí. Pozor si dávajte tiež na to, že dotazník o vašom zdravotnom stave musíte vyplniť pravdivo. V opačnom prípade nemusí byť poistné plnenie uskutočnené. Stať sa môže aj to, že vás poisťovňa z dôvodu zdravotného stavu odmietne poistiť.

Tip číslo 3: Myslite rozumne a vopred. Rizikové životné poistenia sa vyplatí uzatvoriť aj pre vaše deti. Finančná injekcia v prípade ich vážneho zdravotného stavu alebo úrazu pomôže pri liečbe a rekonvalescencii.

Poistné plnenie a čakacie doby

Ak sa pripoistíte pre prípad závažných ochorení, poisťovne vyplácajú poistné plnenie obvykle až po nejakej dobe. Čo to znamená?

Pri istých typoch chorôb dostanete peniaze z poistky iba vtedy, ak ste na vážnu chorobu ochoreli napríklad o pol roka po uzatvorení životného poistenia. Poisťovne sa tak chránia voči špekulatom, ktorí vedia, že v nich už nejaká choroba „drieme“ a chcú týmto spôsobom získať peniaze od poisťovne,“ objasňuje Oliver Korbaš.

Tip číslo 4: Informujte sa o možnostiach viacerých pripoistení alebo investujte peniaze, napríklad do fondov.

Výluky z poistného krytia

Posledným bodom, ktorý by ste mali pri uzatváraní poistenia preveriť, sú výluky z poistného krytia. Vo všeobecnosti ide vo všetkých poisťovniach o rovnaké výluky, ale preverte si radšej pravidlá konkrétnej poisťovacej inštitúcie. Niekedy poisťovne plnenie len krátia, ale môže sa stať, že výluka sa vzťahuje na celé plnenie. Ide o situácie ako vojnové udalosti, spáchanie trestného činu, vykonávanie rizikového povolania, alkohol a drogy, rizikové športy, samovražda, letecká katastrofa alebo vedomé porušenie poistnej zmluvy.

Tip číslo 5: Oplatí sa venovať čas preštudovaniu poistnej zmluvy. Ak vám nie sú jasné niektoré jej body, obráťte sa na poisťovňu alebo finančného poradcu, ktorý vám nezrovnalosti objasní. Uzatvorenie životného poistenia prostredníctvom poradcu vás nestojí viac a ušetrí vám čas i komplikácie, ktoré môžu pri poisťovaní nastať.

Zdroj foto: Nik Shuliahin / Unsplash