Pôžička po platobnej neschopnosti – čo je potrebné vedieť

Pôžičky po splatnosti sa stávajú čoraz obľúbenejšou a potrebnejšou možnosťou pre mnohých slovenských spotrebiteľov. Keďže hospodárstvo na Slovensku je naďalej ovplyvňované celosvetovou recesiou, čoraz viac ľudí sa obracia na pôžičky po platobnej neschopnosti, aby dokázali vyjsť s peniazmi. Pôžičky po platobnej neschopnosti môžu poskytnúť veľmi potrebnú finančnú záchranu v čase finančných ťažkostí a môžu pomôcť zabezpečiť, aby sa ľudia v núdzi stále mohli dostať k peniazom, ktoré potrebujú na prežitie.

Najbežnejšími typmi pôžičiek po platobnej neschopnosti na Slovensku sú nezabezpečené pôžičky, zabezpečené pôžičky a konsolidačné pôžičky.

Nezabezpečené pôžičky sú pôžičky, ktoré nie sú kryté zábezpekou, čo znamená, že veriteľ nemá nárok na váš majetok, ak nebudete splácať. Tieto typy pôžičiek sa často ľahšie získavajú a môžu byť skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú rýchle finančné riešenie. Najjednoduchšie sú rýchle pôžičky do 350 eur.

Zabezpečené úvery vyžadujú nejakú formu zábezpeky, napríklad auto alebo dom. Tieto typy pôžičiek je zvyčajne ťažšie získať a môžu mať aj vyššie úrokové sadzby.

Konsolidačné úvery sú ďalšou možnosťou pre tých, ktorí chcú svoje dlhy konsolidovať do jedného úveru s jednou mesačnou splátkou.

TIP: Jednou z možností ako sa pripraviť na budúcnosť a predísť finančným ťažkostiam je investičné sporenie, ktoré ponúkala v minulosti Prvá penzijná, dnes známa ako 365.invest.

Požiadavky

Na to, aby bola schválená pôžička po vyhlásení platobnej neschopnosti, musí človek spĺňať určité kritériá. Po prvé, musí mať stály zdroj príjmu, ktorý sa dá použiť na splácanie úveru. To platí aj pri službách, cez ktoré je možné požičať peniaze súkromne.

Po druhé, musí mať dobrý úverový rating, čo znamená, že v minulosti nemal žiadne závažné nesplácanie úveru. A napokon musí mať platný slovenský občiansky preukaz a predložiť doklad o pobyte.

Riziká

Tak ako pri každom type úveru, aj pri pôžičke po platobnej neschopnosti existujú určité riziká. Po prvé, môže sa stať, že úroková sadzba pôžičky bude vyššia, ako by človek očakával, pretože veritelia často účtujú vyššie úrokové sadzby dlžníkom so zlým úverom.

Okrem toho môže byť človek požiadaný o poskytnutie zábezpeky za úver, čo znamená, že ak nebude splácať, veriteľ môže prevziať vlastníctvo majetku, ktorý klient použil ako zábezpeku. A napokon, ak nebude klient splácať, veriteľ môže podniknúť právne kroky s cieľom získať späť peniaze, ktoré mu dlhuje. V prípade veľkých finančných problémov to môže viesť až k osobnému bankrotu.

Osobný bankrot je síce cesta ako sa dostať z toho najhoršieho, ale je to už v podstate posledná možnosť, ako sa zbaviť dlhov.

Ten si vyžaduje súdne riešenie a je krajnou možnosťou, ako sa zbaviť dlhov. Okrem toho znižuje úverové skóre a tým sa osoba dostáva na čiernu listinu pri potvrdzovaní úverov v budúcnosti.

Pozor si treba dávať aj pri poskytovateľoch, ktorí ponúkajú peniaze na ruku. Také pôžičky sa považujú sa za rizikové a nezákonné. V prípade takejto formy vyplácania sú zo zákona bezúročné.

Najlepšie postupy

Keď si človek berie pôžičku po vyhlásení platobnej neschopnosti, je dôležité uistiť sa, že podniká správne kroky, aby zaistil, že pôžička je bezpečná a zabezpečená.

Po prvé, je dôležité uistiť sa, že klient spolupracuje s renomovaným veriteľom. Môžno to urobiť tak, že si klient preštuduje históriu veriteľa a skontroluje, či je registrovaný na Slovensku. Okrem toho by sa klient mal oboznámiť so všetkými podmienkami pôžičky, ako aj s prípadnými ďalšími poplatkami alebo platbami, ktoré môžu byť zahrnuté. Sledovať svoje financie môže pomôcť aj bezplatná aplikácia Správca financií Home Credit.

Nakoniec je potrebné, aby boli všetky splátky zaplatené včas, pretože oneskorené platby môžu viesť k ďalším sankciám a vyšším úrokovým sadzbám.

Záver

Pôžičky po platobnej neschopnosti môžu byť skvelou možnosťou pre tých, ktorí potrebujú finančné záchranné lano. Je však je potrebné, aby si žiadateľ pred podpisom zmluvy zistil všetky podmienky úveru vrátane poplatkov, ktoré si stanovujú komerčné banky na Slovensku.

Treba mať na pamäti aj to, že ak klient nespláca splátky, môže sa dostať do veľkých problémov, čo môže mať najmä po predchádzajúcej platobnej neschopnosti katastrofálne následky.