Koniec fixácie hypotéky – zmeny v úrokových sadzbách, ako postupovať

Fixácia hypotéky, dlhodobo považovaná za istotu vo svete úverov a financií, sa stáva predmetom zvýšeného záujmu a diskusií. Pre mnohých jedincov je rozhodnutie o fixácii úrokovej sadzby kľúčové, keďže ovplyvňuje ich finančnú stabilitu a predvídateľnosť v dlhodobom horizonte. Čo je to refinancovanie hypotéky? Ako vypočítať hypotéku?

Avšak, s rastúcou variabilitou globálnych ekonomických faktorov a dynamikou trhov, ktorá môže dramaticky ovplyvniť úrokové sadzby, sa stáva otázka konca fixácie hypotéky stále relevantnejšou.


Obsah článku


Refinancovanie a zmeny v úrokových sadzbách hypotéky

Situácia na trhu s hypotékami sa v súčasnosti stáva čoraz dynamickou a zložitou, pričom podľa údajov Národnej banky Slovenska sa očakáva, že fixácia úrokov skončí na polovici aktuálne splácaných hypoték v roku 2023 a 2024. To predstavuje približne 47 % poskytnutých hypoték

Súčasne, najnovšie vyhlásenia Európskej centrálnej banky (ECB) naznačujú, že úroky na hypotékach sa v blízkej budúcnosti môžu pohybovať okolo 5 % – 5,5 %. S týmito zmenami na trhu sa stretne veľké množstvo klientov, ktorí majú hypotéky, a je preto kľúčové, aby boli dobre pripravení na prichádzajúcu refixáciu hypotéky a aby poznali všetky možnosti, ako sa s ňou vysporiadať.

V posledných mesiacoch sme svedkami zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré sú čiastočne ovplyvnené rastúcou infláciou a pokračujúcim tlakom na zvýšenie nákladov na financovanie. Preto sa odporúča konzultovať situáciu a novinky z bankovníctva s kvalitný finančným poradcom.

Koniec fixácie úroku a úrokovej sadzby

Vzhľadom na nadchádzajúci koniec fixácie úrokovej sadzby je dôležité, aby klienti zvážili rôzne možnosti, ako sa pripraviť na túto zmenu. Existuje niekoľko strategických krokov, ktoré môžu klienti zvážiť.

Reštart hypotéky 

Prvou možnosťou je reštart hypotéky, o ktorý môže klient požiadať svoju banku. Banka poskytne svojmu klientovi novú úrokovú sadzbu. Podľa aktuálnej ponuky banka poskytne klientovi za poplatok nové obdobie fixácie a s ním aj novú úrokovú sadzbu. 

Pri reštarte hypotéky nedochádza k schvaľovaciemu procesu a len sa prepočítava aktuálna hypotéka, pričom nové podmienky hypotéky sa uplatňujú od nasledujúcej splátky.

Refinancovanie hypotéky

Ďalšou možnosťou je refinancovanie aktuálnej hypotéky do inej banky, čo môže byť vhodné pre tých, ktorí nie sú spokojní s ponukou alebo službami súčasnej banky. Tento proces refinancovania môže trvať približne 6 až 12 mesiacov, pričom niektoré banky ponúkajú možnosť odložiť čerpanie hypotéky na tento časový úsek.

Výhodou refinancovania hypotéky je aj možnosť vyhnúť sa poplatku vo výške 1 % za predčasné splatenie hypotéky, pokiaľ fixačný termín končí v horizonte 6 až 12 mesiacov. V závislosti od času ukončenia fixácie môže klient taktiež zvážiť, či nová banka dokáže pokryť poplatok vo výške 1 % alebo poskytnúť finančnú kompenzáciu.

Okrem toho refinančná banka môže ponúknuť aj možnosť predĺženia lehoty splácania, čo môže pomôcť eliminovať prípadné zvýšenie mesačných splátok a zabezpečiť stabilnejšie finančné podmienky v dlhodobom horizonte. 

Je dôležité mať na pamäti, že nové podmienky hypotéky sa uplatňujú až po uplynutí obdobia 6 až 12 mesiacov, preto je dôležité plánovať svoje kroky primerane a zvážiť všetky dostupné možnosti.

Refinancovanie úveru a hypotéky 

V prípade, že má klient okrem hypotéky ďalší spotrebný úver alebo stavebný úver a hodnota jeho nehnuteľného majetku je dostatočná na ich spojenie, je vhodné zvážiť možnosť konsolidácie týchto úverov do jedného hypotekárneho úveru. Tento krok môže priniesť viaceré výhody, vrátane zjednodušenia financiálnej správy, možnosti získania lepších podmienok a úspory na poplatkoch. 

Avšak, rozhodnutie o spojení úverov by malo byť podložené dôkladnou analýzou aktuálnych splátok, úrokových sadzieb, doby splatnosti a poplatkov. Je nevyhnutné vyhodnotiť, či táto možnosť prináša skutočnú výhodnosť v zmysle úspory financií a zjednodušenia správy úverov.

Predĺženie lehoty splácania hypotéky 

Jednou z možností, ktorú majú jednotlivci na Slovensku pri zmene úrokových sadzieb, je predĺženie lehoty splácania hypotéky, napríklad na 30 rokov, alebo na maximálnu dobu podľa veku. Tento krok môže viesť k výraznému zníženiu mesačných splátok, čo môže byť pre mnohých jednotlivcov významnou úľavou. Takéto opatrenie je možné realizovať buď priamo v aktuálnej banke, ktorá poskytla hypotéku, alebo prostredníctvom refinancovania hypotéky v inej finančnej inštitúcii.

Týmto spôsobom môže nakoniec aj napriek predĺženiu lehoty splácania hypotéky splatiť svoj dlh v pôvodnom termíne alebo dokonca skôr, čím si ušetrí na celkových nákladoch spojených s úverom.

Nastavenie životného poistenia

Pre tých, ktorí majú životné poistenie zahrnuté priamo v splátke hypotéky, sa zvyšuje riziko zvýšenia celkových nákladov. Ak sa mesačná splátka hypotéky zvýši o 40 %, môže sa očakávať, že sa zvýši aj platba za poistenie o rovnaký percentuálny podiel. 

V súčasnej dobe sa preto mnohým odporúča zvážiť alternatívne možnosti, ako je uzatvorenie osobitného rizikového životného poistenia, čo môže ponúknuť nielen možnosť lacnejšieho poistenia, ale aj prispôsobiteľnejšie podmienky a lepšiu ochranu. Takýto prístup môže poskytnúť ďalšiu možnosť na zníženie celkového mesačného zaťaženia spojeného s hypotékou a poistením.

Mimoriadna splátka hypotéky

V prípade, že klinet disponuje určitou sumou financií, ktorú nevyužíva na železnú rezervu, investície do dôchodku alebo na investície pre deti, má možnosť využiť túto sumu na mimoriadnu splátku hypotéky. Takýmto krokom môže eliminovať potenciálne zvýšenie mesačnej splátky po skončení fixácie úrokovej sadzby. 

Banka zvyčajne zasiela informačný dokument 2 až 3 mesiace pred termínom skončenia fixácie, v ktorom uvádza nové úrokové podmienky a novú výšku mesačnej splátky. Na základe týchto údajov môže približne vypočítať, akým spôsobom sa prejaví zníženie mesačnej splátky po vykonaní mimoriadnej splátky.

Odkladanie splátky hypotéky 

Ak klient už dopredu vie, že splátky hypotéky sa zvýši o istú sumu, môže si peniaze na novú splátku odkladať na svoj sporiaci účet už teraz. V takomto prípade si vytvorí finančnú rezervu na pokrytie vyšších nákladov a bude pripravení na zmeny v mesačných výdavkoch.

Okrem toho, keď príde čas na zvýšenú splátku, bude mať možnosť urobiť aj mimoriadnu splátku z týchto nasporených finančných prostriedkov. Navyše, je dôležité si uvedomiť, že počas platenia hypotéky môžete aj aktívne investovať a zhodnocovať svoje financie s cieľom vyplatiť hypotéku predčasne.

Revízia aktuálnych zmlúv

Jednotlivci a podniky zvážili prehodnotenie a aktualizáciu svojich existujúcich zmlúv. Tento krok môže priniesť klientom významné úspory na poplatkoch a umožniť im nastaviť si výhodnejšie podmienky. Prehodnotenie zmlúv a ich prípadná úprava môže pomôcť klientom zmierniť náklady spojené s úvermi a hypotékami v kontexte zmeny úrokových sadzieb.

Odborník radí skúmať ponuky iných bánk s dostatočným predstihom, ideálne rok pred koncom fixácie.

Refinancovanie hypotéky v tej istej banke a navýšenie hypotéky

Refinancovanie hypotéky je stále populárnejším procesom, ktorým klient nahradí existujúci úver novým s cieľom dosiahnuť výhodnejšie podmienky. Hlavným cieľom tohto procesu je zväčša zníženie mesačnej splátky hypotéky. Často sa táto možnosť aktívne zvažuje v momente skončenia fixácie úrokovej sadzby.

Keď sa klient rozhodne i refinancovanie hypotéky v tej istej banke, môže žiadať o navýšenie hypotéky bez potreby predkladania dokladov o výške príjmu. V istých prípadoch je možné predĺžiť dobu splácania až na 40 rokov.

Refinancovanie hypotéky v rovnakej banke zvyšuje šancu na uzatvorenie dohody vzhľadom na nižšie úrokové sadzby.

Premena podmienok hypotéky je legitímna a odporúčaná, nakoľko finančné trhy neustále podliehajú zmenám. Aj keď nie je vždy najvýhodnejšie ponechať si hypotéku v pôvodnej banke, je dôležité zvážiť všetky dostupné alternatívy.

Porovnanie hypotéky a najlepšia hypotéka

Refinancovanie úveru, či už sa týka hypotéky alebo iného typu úveru, je pre mnohých jednotlivcov a rodiny kľúčovým krokom pri správe ich financií. V prípade hypoték, najmä v kontexte skončenia fixácie úrokových sadzieb, tento proces získava ešte väčšiu dôležitosť.

Banky zvyčajne informujú svojich klientov o nových úrokových sadzbách približne dva mesiace pred skončením fixácie, čo poskytuje klientom čas na zhodnotenie ich finančnej situácie a rozhodnutie o ďalších krokoch. Buď môžu prijať novú sadzbu, ktorú im ponúka ich súčasná banka, alebo sa môžu rozhodnúť pre refinancovanie hypotéky u iného poskytovateľa, ktorý ponúka výhodnejšie podmienky.

BankaPôžičkaÚroky v bankáchMesačná splátkaPreplatená suma
FIO bankahypotéka na refinancovanie3,98 %362,96 €27 109,49 €
Prima Bankahypotéka na splatenie úverov4 %363,59 €27 261,17 €
365 bankhypotéka na refinancovanie4,05 %365,17 € 27 641,03 €
Unicredit BankHypoúver Invest na splatenie úveru4,19 %369,72 €28 709,58 €
ČSOBhypotéka na splatenie úverov4,29 %372,82 €29 477,29 €
VÚB VÚB Hypotéka refinančná 4,39 % 376.04 €30 248,70 €
Tatra Bankarefinančná hypotéka4,49 %379,27 €31 023,80 €
Slovenská sporiteľňahypotéka na refinancovanie4,99 %395,64 €34 954,10 €
mBankamHypotéka refinančná5,34 %407,33 €37 759,00 €

Vyššie je uvedené porovnanie hypoték na refinancovanie úveru od dostupných bánk, ktoré zohľadňuje rôzne faktory.

Pri refinancovaní hypotéky je potrebné zvážiť všetky výhody a nevýhody a preskúmať všetky ponjuky finančného trhu.

Tatra banka hypotéka

V Tatra banke klienti môžu v súčasnosti využiť výhodnú úrokovú sadzbu od 4,29 % p.a. s 5-ročnou fixáciou a súčasne sa zapojiť do Programu odmeňovania TB Hypotéka, ktorý ponúka až 100 % zľavu z poplatku za úver. 

Tieto výhody môžu byť atraktívnou ponukou pre tých, ktorí uvažujú o refinancovaní svojej existujúcej hypotéky. Okrem toho, Tatra banka poskytuje klientom možnosť online sledovať ich žiadosť o úver a rýchlo vybaviť zmeny až do 100 % hodnoty zabezpečenia.

Výhody Tatra banka refinančnej hypotéky

  • Výhodný úrok hypotéky: od 4,29 % p.a.
  • Fixácia úroku: 5-ročná fixácia
  • Zľava z poplatku na úver: zľava do výšky 100 % s Programom odmeňovania
  • Online sledovanie žiadosti: Prístup k informáciám o žiadosti

Tatra banka sleduje, či sú splnené podmienky pre uplatnenie zvýhodnených úrokových sadzieb počas obdobia troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov pred a po poskytnutí úveru.

Výpočet hypotéky

Vypočítať hypotéku je možné pomocou vzorca na výpočet mesačnej splátky, ktorý zahŕňa úrok, dobu splácania a výšku úveru. Najprv je potrebné získať informácie o úrokových sadzbách a dĺžke splácania. Potom sa použije vzorec na výpočet mesačnej splátky, ktorá sa skladá z úrokových nákladov a časti kapitálu. Tento proces je možné vykonať manuálne, ale existujú aj online kalkulačky, ktoré môžu pomôcť rýchlo a presne vypočítať mesačnú splátku hypotéky.