Pôžičky s ručením – autom, nehnuteľnosťou, porovnanie

Pôžičky s ručením sa stali dôležitou súčasťou finančného trhu, ponúkajúc jedinečnú možnosť získania finančných prostriedkov s podporou záruk alebo ručenia. Ich popularita stúpa v dôsledku zvýšenej konkurencie medzi finančnými inštitúciami a zároveň aj vzhľadom na zmeny v hospodárskej situácii, ktorá zvyšuje dopyt po finančných službách. Čo je pôžička s ručením? Aké sú jej výhody prípadné nevýhody?

Pôžičky s ručením sa často poskytujú s nižšími úrokovými sadzbami alebo väčšími čiastkami. Záruky alebo ručenia znižujú riziko pre poskytovateľa pôžičky. Pre žiadateľov môže byť tento typ pôžičiek náročnejší z hľadiska splnenia podmienok a rizika spojeného s ručením majetkom alebo zárukami.


Článok pojíma o týchto témach:

 • Definícia a výhody pôžičky s ručením: Tieto pôžičky sa poskytujú s nižšími úrokovými sadzbami alebo väčšími čiastkami. Je to možné vďaka zárukám alebo ručeniu, ktoré znižujú riziko pre poskytovateľa.
 • Typy ručenia: Existujú rôzne formy ručenia, vrátane ručenia nehnuteľnosťou a ručenia autom, ktoré slúžia ako záruka pre poskytovateľa a zvyšujú šance na schválenie pôžičky.
 • Pôžičky s ručením autom: Tento typ pôžičky umožňuje žiadateľom využiť svoje vozidlo ako záruku, čo môže byť atraktívne pre tých, ktorí potrebujú rýchlo získať finančné prostriedky.

Pôžičky s ručením

Pôžička s ručením je typ pôžičky, pri ktorej žiadateľ musí poskytnúť určité záruky alebo ručiť za splatenie pôžičky. Tieto záruky alebo ručenia slúžia ako záväzok, že žiadateľ splatí pôžičku podľa dohodnutých podmienok. Účelom ručenia je zabezpečiť finančnú inštitúciu, ktorá poskytuje pôžičku, proti možnosti nedodržania platobných povinností zo strany žiadateľa.

Pôžičky s ručením sa často používajú v prípadoch, keď žiadateľ nemá dostatočné kreditné skóre alebo dostatok majetku na zabezpečenie pôžičky bez ručenia. Pre finančné inštitúcie predstavuje ručenie formu zabezpečenia, ktorá im umožňuje znížiť riziko neplatenia pôžičky zo strany žiadateľa.

Celkovo pôžičky s ručením predstavujú jednu z alternatív pre tých, ktorí potrebujú financovať svoje potreby alebo projekty, ale majú obmedzenú finančnú stabilitu alebo kreditnú históriu. Je však dôležité dôkladne zvážiť všetky podmienky a riziká spojené s takýmito pôžičkami pred ich uzavretím.

Rôzne typy ručenia

Existuje niekoľko typov ručenia, ktoré sa môžu použiť pri pôžičkách s ručením. Tieto formy ručenia slúžia ako záruka pre poskytovateľa pôžičky a môžu zvýšiť šance na schválenie pôžičky. Tu sú niektoré z najbežnejších typov ručenia:

Pôžičky s ručením môžu mať rôzne formy ručenia, vrátane ručenia nehnuteľnosťou a ručenia autom. Tu sú niektoré z najbežnejších typov ručenia:

 • Ručenie nehnuteľnosťou

Pri tejto forme ručenia žiadateľ poskytuje svoju nehnuteľnosť (napríklad dom, byt, pozemok) ako záruku za splatenie pôžičky. Finančná inštitúcia má právo na toto nehnuteľné imanie v prípade, že žiadateľ nedodrží svoje platobné povinnosti.

 • Ručenie autom

Pri tomto type ručenia žiadateľ ponúka svoje vozidlo ako záruku za pôžičku. Finančná inštitúcia môže zobrať vozidlo v prípade, že žiadateľ zlyhá v splnení svojich platobných záväzkov.

 • Ručenie majetkom

Okrem nehnuteľnosti a vozidla môže žiadateľ ponúknuť aj iný majetok, ako sú cennosti, drahocenné predmety alebo investície, ako záruku za pôžičku.

 • Ručenie tretou stranou

V niektorých prípadoch môže žiadateľ požiadať niekoho iného, aby ručil za neho. Táto tretia strana sa stáva zodpovedná za splatenie pôžičky v prípade, že žiadateľ nesplní svoje záväzky.

Každá forma ručenia má svoje výhody a nevýhody a môže ovplyvniť podmienky pôžičky, ako sú úrokové sadzby a výška pôžičky. Je dôležité dôkladne zvážiť všetky aspekty a možné riziká pred uzatvorením pôžičky s ručením.

Pôžička s ručením je typ pôžičky, pri ktorej žiadateľ musí poskytnúť určité záruky alebo ručiť za splatenie pôžičky.

Kto ponúka pôžičky s ručením 

Na Slovensku poskytujú pôžičky s ručením rôzne finančné inštitúcie, vrátane bankových inštitúcií a nebankových poskytovateľov pôžičiek. 

 • Banky: Tradičné banky sú často prvým miestom, kde ľudia hľadajú pôžičky. Mnohé banky ponúkajú rôzne druhy pôžičiek s rôznymi podmienkami, vrátane pôžičiek s ručením.
 • Nebankové finančné spoločnosti: Existuje množstvo nebankových finančných spoločností na Slovensku, ktoré ponúkajú pôžičky s ručením. Tieto spoločnosti môžu mať flexibilnejšie podmienky a môžu byť ochotnejšie poskytnúť pôžičku ľuďom s nižšou kreditnou hodnotou.

Pri výbere poskytovateľa pôžičky s ručením je dôležité porovnať podmienky a úrokové sadzby od rôznych inštitúcií a zvoliť takú, ktorá najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a finančnej situácii žiadateľa.

PÔŽIČKY S RUČENÍM S BANKY ALEBO Z NEBANKOVEJ SPOLOČNOSTI?

Rozhodnutie medzi pôžičkou s ručením od banky alebo od nebankovej spoločnosti závisí od osobných preferencií, finančnej situácie a potrieb.

Banky majú zvyčajne dlhú históriu a sú dobre známe svojou dôveryhodnosťou a stabilitou. Pre niektorých ľudí môže byť dôležité mať obchodné vzťahy s etablovanou bankou. Banky môžu mať prísnejšie požiadavky na schválenie pôžičky, vrátane kreditného skóre a príjmu. To môže znamenať, že niektorí ľudia budú mať obmedzený prístup k pôžičkám od bánk. Banky môžu ponúkať nižšie úrokové sadzby ako niektoré nebankové spoločnosti vzhľadom na ich nižšie riziko a lacnejšie financovanie.

Nebankové spoločnosti môžu byť flexibilnejšie pri schvaľovaní pôžičiek, čo umožňuje aj ľuďom so slabšou kreditnou históriou získať potrebné financie. Proces schvaľovania pôžičiek môže byť rýchlejší a menej náročný v porovnaní s bankami, čo je výhodné pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky čo najskôr. Okrem toho nebankové spoločnosti často ponúkajú širší sortiment produktov a môžu sa prispôsobiť individuálnym potrebám klientov, vrátane rôznych možností pôžičiek s ručením pre rozmanité typy majetku.

Pôžičky s ručením autom

Pôžička s ručením autom je typ pôžičky, pri ktorej žiadateľ ručí za splatenie pôžičky svojím vozidlom. Tento druh pôžičky je dostupný pre ľudí, ktorí vlastnia automobil a chcú ho využiť ako záruku na získanie finančných prostriedkov.

Pri pôžičke s ručením autom žiadateľ poskytuje vlastné vozidlo ako záruku pre poskytovateľa pôžičky. Ak žiadateľ nesplní svoje platobné povinnosti alebo prestane splácať pôžičku, poskytovateľ pôžičky má právo zobrať vozidlo a použiť ho na splatenie nezaplatených dlhov.

Tento typ pôžičky môže byť atraktívny pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky a majú vlastné auto, ale nemajú dostatočnú kreditnú hodnotu na získanie pôžičky bez záruky. Ručenie autom môže poskytovať istotu poskytovateľovi pôžičky a umožniť žiadateľovi získať pôžičku za prijateľné úrokové sadzby.

Dôležité aspekty pri výbere pôžičky s ručením autom

Pri výbere pôžičky s ručením autom je dôležité zvážiť niekoľko kľúčových aspektov, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie. Tu sú niektoré dôležité faktory, ktoré by ste mali zvážiť:

 • Úroková sadzba: Nižšia úroková sadzba znamená nižšie náklady na pôžičku a môže ušetriť peniaze v dlhodobom horizonte.
 • Poplatky a ďalšie náklady: Klient by mal zistiť všetky poplatky a ďalšie náklady spojené s pôžičkou, ako sú spracovateľské poplatky, poistné, poplatky za nesplnenie záväzkov atď. Tieto náklady môžu výrazne ovplyvniť celkové náklady na pôžičku.
 • Dĺžka splatnosti: Kratšia splatnosť môže znamenať vyššie mesačné splátky, ale celkové náklady na pôžičku budú nižšie v dôsledku nižšieho objemu zaplatených úrokov.
 • Podmienky pôžičky: Odporúča sa dôkladne si prečítať podmienky pôžičky, vrátane povinností a podmienok týkajúcich sa ručenia autom. Je potrebné zistiť, aké sú možnosti v prípade, že osoba bude mať problémy so splácaním pôžičky.
 • Reputácia poskytovateľa pôžičky: Dôveryhodný poskytovateľ pôžičky môže poskytnúť lepšie podmienky a služby.
 • Schopnosť splácať: Je potrebné realisticky zhodnotiť svoju finančnú situáciu a schopnosť splácať pôžičku. Predtým, ako sa človek zaviaže, mal by zistiť, či bude schopní pokryť mesačné splátky bez vážnych ťažkostí.

Je dôležité mať na pamäti, že pri akomkoľvek type pôžičky s ručením existuje riziko, že ak dlžník nesplní svoje záväzky, ručenie alebo záruka môže byť konfiškovaná.

Pri výbere poskytovateľa pôžičky s ručením je dôležité porovnať podmienky a úrokové sadzby od rôznych inštitúcií a zvoliť takú, ktorá najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a finančnej situácii žiadateľa.

Pôžičky s ručením nehnuteľnosťou

Pôžička s ručením nehnuteľnosťou je druh pôžičky, pri ktorej žiadateľ poskytuje svoju nehnuteľnosť ako záruku alebo ručenie za splatenie pôžičky. Tento typ pôžičky sa často používa v prípadoch, keď žiadateľ potrebuje väčšiu sumu peňazí a je ochotný poskytnúť svoju nehnuteľnosť ako záruku pre poskytovateľa pôžičky.

Pri pôžičke s ručením nehnuteľnosťou poskytuje žiadateľ informácie o svojej nehnuteľnosti, ako je dom, byt, alebo pozemok, ktorý sa stáva zárukou pre pôžičku. Ak žiadateľ nedodrží svoje platobné povinnosti alebo prestane splácať pôžičku, poskytovateľ pôžičky má právo prebrať kontrolu nad touto nehnuteľnosťou a použiť ju na splatenie nezaplatených dlhov.

Pôžičky s ručením nehnuteľnosťou môžu byť atraktívne pre žiadateľov, ktorí majú dostatočnú hodnotu nehnuteľnosti a zároveň potrebujú financovať väčšie projekty alebo potreby, ako sú napríklad konsolidácia dlhov, renovácia nehnuteľnosti, nákup domu alebo investovanie do podnikania. Je dôležité si však uvedomiť, že pôžička s ručením nehnuteľnosťou je spojená s rizikom straty nehnuteľnosti v prípade nesplnenia záväzkov zo strany žiadateľa.

Výhody a nevýhody pôžičky s ručením 

Pôžičky s ručením ponúkajú niekoľko výhod a nevýhod, ktoré je dôležité zvážiť pred uzatvorením takéhoto typu zmluvy:

Výhody

 • Väčšia šanca na schválenie: Pre ľudí so slabšou kreditnou históriou alebo nízkym kreditným skóre môže byť pôžička s ručením jednou z mála možností na získanie potrebných finančných prostriedkov.
 • Nižšie úrokové sadzby: Keďže poskytovateľ pôžičky má záruku v podobe ručenia, môže byť ochotnejší poskytnúť pôžičku za nižšie úrokové sadzby.
 • Vyššie sumy pôžičiek: Ručenie môže umožniť získať vyššiu sumu pôžičky, pretože poskytuje dodatočnú istotu pre poskytovateľa.
 • Možnosť lepších podmienok: Človek môže mať prístup k lepším podmienkam, ako sú dlhšia doba splatnosti alebo flexibilnejšie splátky, v porovnaní s inými typmi pôžičiek.

Nevýhody

 • Riziko straty majetku: Ak človek neplní svoje záväzky, môže prísť o ručený majetok, či už ide o nehnuteľnosť, vozidlo alebo iný majetok, ktorý poskytol ako záruku.
 • Obmedzená flexibilita: Niektoré poskytovatelia pôžičiek môžu mať prísnejšie podmienky a menej flexibility, keď ide o ručenie.
 • Vyššie riziko pre ručiteľa: Ak človek ručí za niekoho iného, ako je to často pri ručení treťou stranou, môže byť vystavení riziku, že sa stane zodpovedným za splatenie pôžičky, ak hlavný dlžník zlyhá.
 • Nemožnosť získania pôžičky bez majetku: Pre ľudí, ktorí nemajú žiadny majetok na ručenie, môže byť obtiažne alebo nemožné získať pôžičku s týmto typom záruky.

Pri výbere pôžičky s ručením je dôležité zvážiť tieto výhody a nevýhody. Je potrebné zhodnotiť, či sú finančné potreby a situácia vhodné pre tento typ zmluvy. Pred podpisom zmluvy je tiež dôležité dôkladne si preštudovať všetky podmienky a zabezpečiť, aby bol človek schopný splniť svoje záväzky.