Nebankové pôžičky – najlepšia online, porovnanie

V súčasnej ekonomickej klíme sa stretávame s rôznymi finančnými potrebami a výzvami, ktoré môžu vyžadovať okamžitú finančnú podporu. Pri mnohých prípadoch sa môže stať, že tradičné bankové pôžičky nie sú pre niektorých jednotlivcov alebo podnikateľov dostupné alebo vhodné. V takýchto situáciách vstupujú do hry nebankové pôžičky, čím ponúkajú alternatívnu cestu k získaniu finančných prostriedkov bez formálnych bankových postupov a prísnych podmienok.

Nebankové pôžičky sa v súčasnej dobe stávajú dôležitou súčasťou finančného trhu, ponúkajúc flexibilné možnosti financovania pre jednotlivcov aj podniky. S nárastom dopytu po rýchlych a prístupných finančných prostriedkoch sa tieto alternatívne formy pôžičiek stávajú stále populárnejšími.


Článok pojíma o týchto témach

 • Nebankové pôžičky ako alternatíva
 • Charakteristika nebankových pôžičiek
 • Typy nebankových úverov
 • Významné nebankové spoločnosti
 • Porovnanie nebankových pôžičiek
 • Dôležitosť preštudovania podmienok

Nebankové pôžičky

Nebanková pôžička je finančný produkt, ktorý poskytuje finančná inštitúcia alebo súkromná osoba mimo tradičných bankových inštitúcií. Na rozdiel od tradičných bankových pôžičiek, nebankové pôžičky často nemusia podliehať prísnym reguláciám a štandardným bankovým postupom, čo môže umožniť väčšiu flexibilitu pri schvaľovaní a poskytovaní pôžičiek.

Typicky sa nebankové pôžičky poskytujú na kratšiu dobu a môžu byť dostupné aj pre jednotlivcov s menej dokonalou finančnou históriou. Podmienky nebankových pôžičiek sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa, pričom úrokové sadzby a poplatky môžu byť vyššie ako u bankových pôžičiek. Napriek tomu môžu byť nebankové pôžičky atraktívnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú rýchle a prístupné financovanie a nemajú prístup k tradičným bankovým produktom.

Nebankový úver

Nebankový úver je druh finančného produktu, ktorý je poskytovaný mimo tradičných bankových inštitúcií. Podobne ako nebankové pôžičky, aj nebankové úvery často ponúkajú alternatívnu možnosť získania osobných finančných prostriedkov pre jednotlivcov alebo podniky, ktoré nemôžu získať úver od tradičnej banky z rôznych dôvodov, vrátane nedostatočnej kreditnej histórie alebo nedostatku zábezpeky.

Nebankové úvery môžu byť poskytované rôznymi subjektmi, ako sú finančné spoločnosti, súkromné osoby alebo investori. Charakteristickými rysmi nebankových úverov sú ich flexibilita a menej formálne podmienky oproti tradičným bankovým úverom. To môže zahŕňať rýchlejšie schvaľovacie procesy, menšie požiadavky na dokumentáciu a možnosť poskytnutia úveru aj tým, ktorí by inak mali ťažkosti so získaním úveru od banky.

Nebankové úvery môžu byť dostupné vo forme rôznych produktov, vrátane krátkodobých úverov, osobných úverov, hypoték alebo podnikateľských úverov. Avšak je dôležité si uvedomiť, že úrokové sadzby a poplatky spojené s nebankovými úvermi môžu byť zvyčajne vyššie ako u tradičných bankových úverov

S nárastom dopytu po rýchlych a prístupných finančných prostriedkoch sa nebankové pôžičky stávajú stále populárnejšími.

Nebankové spoločnosti poskytujúce pôžičky

Na Slovensku existuje niekoľko nebankových spoločností, ktoré poskytujú pôžičky a úvery mimo tradičných bankových inštitúcií. Nebankovky na Slovensku často ponúkajú alternatívne možnosti financovania pre tých, ktorí nemajú prístup k bankovým pôžičkám alebo potrebujú rýchlejšie schválenie a vyplatenie finančných prostriedkov. Niektoré z nebankových spoločností poskytujúcich pôžičky na Slovensku zahŕňajú:

Je dôležité si uvedomiť, že každá nebanková spoločnosť má svoje vlastné podmienky, úrokové sadzby a poplatky, a preto je dôležité dôkladne preskúmať a porovnať tieto aspekty pred uzatvorením akéhokoľvek úveru alebo pôžičky.

Silverside – rozumná pôžička

Pomerne nové pôžičky je možno získať od nováčika na slovenskom finančnom trhu – Silverside. Ide o nebankovú spoločnosť, ktorá si aj napriek svojim prísnejším podmienkam na posudzovanie bonity klienta, získala svojich klientov. Aj keď sa na bonitu klienta prihliada prísnejšie, úrokové sadzby sú menšie ako býva zvykom pri pôžičkách od nebankoviek.

Ponúkaná pôžička je k dispozícii v rozsahu od 500 do 5 000 € a má možnosť splácania v časovom období od 12 do 60 mesiacov. Žiadosť o túto pôžičku je možné podať online, cez telefón alebo osobnou návštevou pobočky. Pri podpise zmluvy je však vždy potrebná osobná prítomnosť na pracovisku.

Pôžičku od nebankovky Silverside je možné splácať troma spôsobmi:

 • trvalý príkaz na úhradu – najlepšia a najjednoduchšia možnosť. Klientovi sa tak nemôže stať, že zabudne zaplatiť splátku.
 • jednorazový príkaz na úhradu – vždy najneskôr v deň splatnosti splátky.
 • vklad na účet – klient musí zájsť na pobočky banky, kde má Silverside účet a peniaze vloží na tento účet.

Na schválenie pôžičky je vyžadovaný občiansky preukaz a ďalší dokument totožnosti, ako aj výpis z bankového účtu, potvrdenie o príjme a ďalšie dokumenty, ktoré potvrdzujú finančnú situáciu klienta. V prípade potreby je možné požiadať o upravenie splátkového kalendára.

Home Credit – rýchla nebanková pôžička

Táto nebanková spoločnosť má v ponuke rýchlu pôžičku pod názvom Flexibilná pôžička na kartu. Najväčšou výhodou tejto pôžičky je možnosť vybavenia už do 15. minút. Na vybavenie tejto pôžičky sú potrebné len dva doklady a schopnosť dokladovať príjem.

Pôžičku možno získať v rozsahu od 400 € do 10 000 €, človek pritom nemusí dokladovať na čo peniaze použije. Ďalšou výhodou je aj to, že po schválení pôžičky klient obdrží peniaze do 24 hodín. O pôžičku možno požiadať telefonicky alebo prostredníctvom online formulára.

Ďalšie informácie o pôžičke:

 • pôžička je bez ručiteľa
 • možno si dobrovoľne poistiť pôžičku schopnosti splácať pôžičku
 • predčasné splatenie pôžičky bez dodatočných poplatkov
 • bez poplatku za poskytnutie
 • možnosť kontroly splátok na internete 

Aby človek získal pôžičky od nebankovky Home Credit, musí dovŕšiť vek 18 rokov a byť schopný dokladovať svoj príjem napríklad výpisom z účtu.

Podmienky nebankových pôžičiek sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa, pričom úrokové sadzby a poplatky môžu byť vyššie ako u bankových pôžičiek.

MoneyTU – nebanková pôžička bez dokladovania príjmu

Pôžička od spoločnosti MoneyTu umožňuje získať finančnú sumu v rozmedzí od 500 € do 5 000 € s možnosťou splácania v časovom období od 6 do 36 mesiacov. Poplatok vo výške 4 % z poskytnutej sumy sa účtuje za poskytnutie pôžičky a musí byť uhradený pred samotným získaním finančných prostriedkov. Na rozdiel od niektorých iných pôžičiek, nie je potrebné uviesť účel využitia pôžičky, takže je možné ju využiť na akékoľvek osobné potreby.

MoneyTU umožňuje získať pôžičku jednoduchým procesom cez internetovú platformu, kde žiadatelia vyplnia žiadosť a môžu byť schválené v pomerne krátkom čase. Tento produkt je vhodný pre tých, ktorí potrebujú rýchle financovanie na nečakané výdavky alebo naliehavé situácie, a zároveň preferujú diskrétnosť a jednoduché podmienky.

Profi Credit – nebanková pôžička online

Profi Credit poskytuje širokú škálu finančných produktov a služieb svojim klientom, medzi ktoré patria pôžičky a úvery pre jednotlivcov aj úvery pre podnikateľov.

Úver pre jednotlivcov je dostupný s možnosťou schválenia už do troch hodín a môže dosiahnuť maximálnu výšku 5 000 €. Získanie pôžičky od spoločnosti Profi Credit je jednoduché. 

Klient si vyberie požadovanú sumu a dobu splatnosti, následne vyplní online žiadosť. Súčasťou žiadosti je predloženie dokladu totožnosti a uhradenie poplatku za úver. V prípade schválenia úveru má klient finančné prostriedky na svojom účte do 24 hodín, pri online žiadosti môže mať peniaze k dispozícii dokonca do troch hodín.

Ahoj pôžička -nebanková pôžička ihneď

Pôžička Ahoj je moderná online finančná služba, ktorá je ľahko dostupná a ponúka rýchle finančné riešenia. Táto online pôžička umožňuje klientom požičať si sumu v rozmedzí od 400 do 10 000 € a splácať ju v časovom rozmedzí od 1 do 8 rokov. Vďaka svojej flexibilite si každý jednotlivec môže overiť svoju schopnosť splácať pôžičku od Ahoj.

Žiadosť o online pôžičku Ahoj je možné vyplniť na webovej stránke a klient obdrží výsledok do 5 minút. Po schválení pôžičky by mal klient dostať peniaze na svoj účet ešte tento deň.

Podmienky získania Ahoj pôžičky sú nasledovné: 

 • dosiahnutie veku minimálne 21 rokov
 • pravidelný príjem
 • klient nie je v exekúcii a nemá žiadne nedoplatky voči iným inštitúciám
 • ak je klient podnikateľ, musí podnikať aspoň 6 mesiacov pred žiadosťou o Ahoj pôžičku

Získanie pôžičky je rýchle a jednoduché prostredníctvom online formulára. Klient však musí predložiť doklady o svojom príjme za posledné tri mesiace, občiansky preukaz, číslo bankového účtu, e-mailovú adresu a telefónne číslo potrebné pre komunikáciu.

Najlepšia nebanková pôžička

Vyhodnotiť, ktorá nebanková pôžička je „najlepšia“, môže byť subjektívne a závisí od individuálnych potrieb a preferencií každého žiadateľa. Tu je tabuľka, ktorá slúži na porovnanie najlepšej nebankovej pôžičky:

NebankovkaVýška pôžičkySplatnosťPoplatok za poskytnutie
Silverside500 – 5000 €12 – 60 mesiacov0
Home Credit500 – 500 €12 – 60 mesiacov0
MoneyTu500 – 5 000 €6 – 36 mesiacov20 € 
Profi Creditmax 5 000 €max 36 mesiacov20 €
Ahoj pôžička400 – 10 000 €1 – 8 rokov0

Pred podpísaním zmluvy, by si mal klient vždy prečítať všetky podmienky, aby neostal prekvapený z úrokovej sadzby alebo iných poplatkov.