Hypotéka pre živnostníkov – podmienky 2024

Živnostníci a podnikatelia, ktorí túžia po vlastnom bývaní, čelia jedinečným výzvam pri získavaní hypotekárnych úverov. Tradičné úverové inštitúcie často zaraďujú týchto jednotlivcov do rizikovej kategórie, čo môže spôsobiť komplikácie pri financovaní ich bytových projektov. Aká je najlacnejšia hypotéka? kto ponúka hypotéku pre živnostníkov?

V posledných rokoch sa na trhu objavili nové možnosti, ktoré otvárajú dvere pre živnostníkov a podnikateľov, aby mohli dosiahnuť svoje bývacie sny. 


Obsah článku


Úver pre podnikateľov – rozdiel medzi TPP a živnosťou

Banky a finančné inštitúcie často prikladajú veľký význam tomu, či je žiadateľ zamestnaný na trvalý pracovný pomer alebo či podniká na živnosť. Rozdiely medzi týmito dvoma formami zamestnania môžu ovplyvniť schválenie úveru a jeho podmienky.

Pri žiadosti o hypotéku je dôležité poznať, že banky pri posudzovaní klientov nepristupujú k zamestnancom a podnikateľom úplne rovnako. Zatiaľ čo niektoré aspekty sú univerzálne, existujú aj výrazné rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť schválenie úveru a jeho podmienky.

Medzi oblasti, ktoré posudzujú rovnako, nezáležiac či ide o zamestnanca či podnikateľa (majiteľ s.r.o. alebo živnostník):

 • Platobná disciplína v Centrálnom úverovom registri – Bez ohľadu na zamestnanecký status banky sledujú platobnú disciplínu klientov v CÚR. Čistý záznam v registri posilňuje dôveru banky v schopnosť klienta splácať úver.
 • Maximálny LTV pomer – Maximálny LTV pomer stanovuje, koľko percent hodnoty nehnuteľnosti môže byť financované úverom. Banky sledujú tento parameter rovnako pre všetkých žiadateľov.
 • DTI (dlh k úveru) – DTI je ďalším dôležitým ukazovateľom a banky ho používajú na posúdenie úrovne zadlženosti klienta voči jeho príjmom. Maximálny DTI zvyčajne nesmie presiahnuť 8-násobok ročných príjmov žiadateľa.

Banky však hodnotia pri žiadosti hypotéky pre živnostníkov aj ďalšie faktory, na ktoré sa pozerajú odlišne:

 • Dĺžka zamestnania/podnikania – Banky môžu klásť väčší dôraz na dĺžku zamestnania u zamestnancov a dĺžku podnikania u podnikateľov. Trvalé zamestnanie môže byť vnímané pozitívnejšie ako nová živnosť.
 • Výška príjmu – Banky sa môžu líšiť vo svojom prístupe k hodnoteniu výšky príjmu zamestnancov a podnikateľov. Živnostníci často musia poskytnúť ďalšiu dokumentáciu na potvrdenie svojho príjmu.
 • Požadované doklady k žiadosti – Žiadatelia o úver môžu naraziť na odlišné požiadavky na dokumentáciu. Živnostníci sa často musia vysporiadať s viacerými daňovými dokladmi a obchodnými výkazmi.

Pri žiadosti o hypotéku je preto dôležité dôkladne porozumieť aktuálnym požiadavkám a prístupom banky a prípadne sa obrátiť na finančného poradcu pre profesionálnu pomoc a usmernenie.

Doba podnikania – živnostník

Pri žiadostiach o hypotéku je kľúčovým faktorom pre banky stabilný príjem a dĺžka podnikania žiadateľa. Tieto kritériá sa však líšia medzi zamestnancami a živnostníkmi. Zatiaľ čo zamestnanci musia demonštrovať pravidelný príjem po dobu minimálne 3 až 6 mesiacov, pre živnostníkov je rozhodujúca minimálna doba podnikania.

Stabilný Príjem Zamestnanca

Pre zamestnancov je kľúčové mať stabilný príjem, ktorý banky vyžadujú po dobu niekoľkých mesiacov. Tento časový rámec im umožňuje posúdiť spoľahlivosť príjmu a schopnosť klienta splácať hypotéku. Čím dlhšie zamestnanie a pravidelný príjem má žiadateľ, tým lepšie sú jeho šance na schválenie úveru.

Minimálna Doba Podnikania pre Živnostníkov

Pre živnostníkov je kľúčová minimálna doba podnikania, ktorú stanovuje každá banka. Vo väčšine prípadov sa žiadateľ môže uchádzať o hypotéku až po ukončení účtovného obdobia, čo obvykle trvá jeden kalendárny rok. Avšak, banky môžu mať rôzne požiadavky na minimálnu dĺžku podnikania, ktoré sa môžu pohybovať od 6 mesiacov až po 24 mesiacov.

Dĺžka podnikania je pre banky dôležitá, pretože im poskytuje istotu o stabilite podnikania a schopnosti živnostníka generovať pravidelný príjem na splácanie hypotéky.

Tu je tabuľka prehľadu bánk a minimálnych dôb podnikania, ktoré akceptujú:

Minimálna dĺžka podnikaniaBanky akceptujúce dĺžku podnikania
6 mesiacov v účtovnom obdobíSLSP, ČSOB
12 mesiacov v účtovnom obdobíPrima banka, Tatra banka, mbank
18 mesiacovVÚB
24 mesiacovPoštová banka, UniCredit

Je dôležité, aby živnostníci, ktorí uvažujú o žiadosti o hypotéku, skontrolovali požiadavky jednotlivých bánk a porozumeli ich politikám týkajúcim sa doby podnikania.

Pri žiadosti o hypotéku je dôležité poznať, že banky pri posudzovaní klientov nepristupujú k zamestnancom a podnikateľom úplne rovnako. Zatiaľ čo niektoré aspekty sú univerzálne, existujú aj výrazné rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť schválenie úveru.

Úver pre živnostníkov a optimalizácia dane

Ako už bolo načrtnuté, pri žiadosti o úver ako živnostník, banky prihliadajú na mnohé faktory. Tieto faktory môžu ovplyvniť schválenie žiadosti a podmienky úveru. Jedným zo spomínaných je optimalizácia daňového priznania. Zníženie dane môže byť viditeľné na príjme – na papieri bude mať živnostník nižší príjem. V takomto prípade môže byť banka menej ochotná poskytnúť úver alebo ho poskytne za menej výhodných podmienok.

Pri žiadosti o pôžičku či úver pre živnostníka, banky taktiež sledujú kontinuálnu funkčnosť podnikania. Zisťujú tak, či živnostník alebo podnikateľ nemá pozastavený príjem v dobe, kedy žiada o úver alebo už vo vyššie spomínanom časovom rámci.

Je nevyhnutné mať stabilný príjem a ukazovať zisk, aby bol živnostník atraktívnym klientom pre banky. Živnostník, ktorý si chce zobrať hypotéku by nemal mať žiadne dlhy voči inštitúciám ako Sociálna poisťovňa či zdravotná poisťovňa.

Pre živnostníkov je preto dôležité byť dôkladne pripravení pred podaním žiadosti o úver. Optimalizácia daňového priznania, udržiavanie stabilného príjmu a vyrovnaných pohľadávok môžu zvýšiť šance na úspech pri získavaní úveru.

Slovenská sporiteľňa hypotéka

SLSP hypotéka predstavuje výhodnú voľbu pre tých, ktorí hľadajú bezproblémové financovanie svojho bývania. S konkurencieschopnou úrokovou sadzbou od 4,79 % pri 1-ročnej fixácii s programom Výhodný súčet a ďalšími výhodami, ako je možnosť výberu fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5, 10 alebo 15 rokov, je tento produkt zaujímavou možnosťou.

Okrem toho, s možnosťou mimoriadnych splátok raz mesačne cez Georgea a rýchlym schválením úveru, kde môže prebehnúť schválenie aj do jedného pracovného dňa po predložení potrebných dokladov, klienti môžu mať istotu, že ich finančné záväzky budú rýchlo a efektívne spravované.

Navrhovaný poplatok za poskytnutie úveru vo výške len 400 eur pre každého a možnosť hypotéky do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti bez potreby preukazovania účelu úveru sú ďalšími výhodami.

Pôžička pre živnostníkov od SLSP

SLSP (Slovenská sporiteľňa) sa vyníma na trhu poskytovania finančných služieb pre živnostníkov prostredníctvom svojho širokého spektra financovania. Medzi tieto možnosti patrí aj splátkový podnikateľský úver, ktorý predstavuje výnimočnú príležitosť pre rozvoj podnikania. Ideálny je pre tých, ktorí potrebujú finančnú injekciu na pokrytie prevádzkových aj investičných nákladov. 

Výhody hypotéky od SLSP zahŕňajú nielen možnosť financovania bez nutnosti vlastných zdrojov, ale aj flexibilné nastavenie plánu čerpania úveru podľa individuálnych potrieb klienta. Banka tiež prispôsobuje výšku a frekvenciu splátok podľa finančných tokov firmy, čo umožňuje živnostníkom efektívne riadenie ich finančných prostriedkov.

Daňové aspekty – odvody, výpočet paušálnych výdajov

Pri rozhodovaní sa pre živnostníkov, ktorí sa chystajú žiadať o hypotéku v roku 2024, je kritické mať prehľad o aktuálnych odvodoch a daňových povinnostiach. Tieto faktory môžu ovplyvniť nielen schválenie hypotéky, ale aj finančnú situáciu živnostníka v dlhodobom horizonte.

Aktuálne odvody v roku 2024

 • Mesačné odvody do sociálnej poisťovne: Minimálna mesačná suma odvodov do Sociálnej poisťovne pre živnostníkov je 216,13 eur.
 • Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne: Živnostníci platia mesačné preddavky vo výške 91,28 eur na zdravotné poistenie.
 • Sociálne odvody pre nových živnostníkov: Noví živnostníci neplatia sociálne odvody minimálne do 30. júna budúceho roku. Ak zarobili menej ako 7 824 eur v predchádzajúcom roku, môžu byť oslobodení od platby sociálnych odvodov až do konca júna 2025.

Je dôležité sledovať aktuálne legislatívne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť daňové povinnosti a odvody živnostníkov. Porozumieť týmto faktorom je kľúčom k riadnemu plánovaniu financií a úspešnému získaniu hypotéky. Pred podaním žiadosti o hypotéku by živnostníci mali zvážiť svoju finančnú situáciu a prípadne sa poradiť s finančným poradcom, aby získali komplexné usmernenie a využili výhody dostupných daňových úľav.

Výška hypotéky podľa príjmu – obraty živnostníkov

Jednou z hlavných výziev pri posudzovaní príjmu živnostníka je fakt, že meradlom nie je jednoducho hrubá mzda, ako u zamestnancov, ale skôr vymeriavací základ, ktorý nemusí presne odrážať skutočné príjmy zo živnosti. Tento základ môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako je daňová optimalizácia a uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Zatiaľ čo banky môžu jednoducho overiť príjem zamestnanca prostredníctvom Sociálnej poisťovne, príjem živnostníka sa posudzuje na základe obratu a zisku jeho živnosti. Banky sa snažia získať celkový obraz o finančnej situácii živnostníka a zohľadňujú aj vzťah medzi živnostníkom a jeho firmou.

Je dôležité tiež poznamenať, že príjem z podnikania v zahraničí sa pre banky často považuje za príliš rizikový, a preto nie je často braný do úvahy pri posudzovaní žiadostí o hypotéku.

Zatiaľ čo zamestnanci majú zvyčajne stanovený čistý príjem, z ktorého sa odpočítavajú životné náklady a úverové splátky, príjem živnostníka sa posudzuje pomocou obratu a zisku jeho živnosti.

Príjem živnostníka sa posudzuje na základe obratu a zisku jeho živnosti.

Maximálna výška hypotéky podľa príjmu – výpočet hypotéky

Výpočet maximálnej výšky hypotéky pre živnostníka môže byť komplexný a závisí od mnohých faktorov. Niektoré banky môžu mať stanovené špecifické vzorce na výpočet maximálnej výšky úveru, zatiaľ čo iné môžu poskytovať individuálny prístup každému žiadateľovi.

Banky pri výpočte maximálnej hypotéky pre živnostníkov zohľadňujú niekoľko ďalších kritických faktorov, ktoré môžu mať zásadný vplyv na schválenie a výšku poskytnutého úveru.

 • Súčasné zadlženie: Banky berú do úvahy súčasné zadlženie živnostníka pri posudzovaní jeho schopnosti splácať hypotéku.
 • Maximálna úroveň zadlženia: Banky stanovujú maximálnu úroveň zadlženia, čo je pomer medzi celkovými mesačnými splátkami úverov a príjmom.
 • Životné minimum: Ďalším dôležitým faktorom je životné minimum, teda minimálny mesačný výdavok na bežné životné náklady. Banky neberú do úvahy tento výdavok pri výpočte schopnosti splácať úver.
 • Finančná rezerva: Banky počítajú s finančnou rezervou, ktorá zabezpečuje, že živnostník má dostatok finančných prostriedkov na nečakané výdavky a splácanie úveru v prípade straty príjmu. Táto rezerva sa zvyčajne stanovuje na 40 % z čistého príjmu a musí zostať na účte ako záloha.

Tieto faktory spolu s politikami a požiadavkami konkrétnej banky ovplyvňujú schválenie a výšku hypotéky.