Hyponájom – čo to je, ako funguje, FinGO recenzie

Zaobstarať si vlastné bývanie môže byť komplikované vzhľadom na súčasné vysoké úrokové miery hypoték. Nová služba Hyponájom umožňuje odklad nákupu do doby výhodnejších podmienok s možnosťou zaplatiť kúpnu cenu kedykoľvek v priebehu dvoch rokov. Ako teda hyponájom funguje a aké sú jeho výhody?

Na prvý pohľad sa nájom zdá byť jednoduchým riešením pre tých, ktorí ešte nie sú pripravení alebo nemôžu investovať do vlastného bývania. Avšak, pre ekonomickú realitu, rastúce ceny nehnuteľností a zmeny na trhu práce sú nájomné byty často pre mnohých nedostupné. Oplatí sa viac nájom či hyponájom?

Kľúčové informácie článku

Hyponájom umožňuje ľuďom vybrať si byt, nasťahovať sa doň ako nájomcovia a v priebehu dvoch rokov riešiť hypotéku. Cena bytu je počas tejto doby zmluvne garantovaná na aktuálnu úroveň. Nájomníci môžu vďaka hyponájmu počkať na priaznivejšie obdobie na hypotéku.

Aj na Slovensku je možné získať hyponájom. Ponúka ho spoločnosť CRESCO REAL ESTATE v rámci projektu Slnečnice. Nájomníci v hyponájme platia mesačne nájomnú čiastku, akú by platili aj pri bežnom hypotekárnom úvere, ktorý je nastavený na približne 80 % kúpnej ceny s trvaním 30 rokov a úrokovou sadzbou 1 %.

Najvýhodnejšiu hypotéku pomôže nájsť spoločnosť FinGO. Táto firma porovnáva rôzne finančné produkty a vyberá pre zákazníkov tie najlepšie. Spolupracuje s poprednými bankami a poisťovacími spoločnosťami. FinGO recenzie obsahujú pozitívne reakcie klientov, ktorí našli, čo potrebovali.

Nájom v dnešnej dobe

Za posledné desaťročia dynamicky vzrástli cien nehnuteľností v mnohých mestách a oblastiach. Tento rast často prevyšuje tempo rastu miezd, čo spôsobuje, že pomer nájomného k nájomníkovej výplate sa zväčšuje. To znamená, že mnoho ľudí musí minúť významnú časť svojho príjmu len na zaplatenie nájomného.

S tým súvisí aj ďalší fenomén – nájomný bytový trh sa stáva konkurencieschopnejším. Keď je dopyt po nájomných bytoch vyšší než ponuka, majitelia bytov majú väčšiu kontrolu nad cenami, čo môže ďalej zvyšovať nájomné.

Okrem toho existuje aj sociálno-ekonomický aspekt. Niektorí ľudia nemajú stabilné zamestnanie alebo pracujú v odvetviach s nízkymi mzdami. V kombinácii s vysokými nájomnými a životnými nákladmi sa stáva bývanie v nájme obrovskou záťažou.

Sú tu samozrejme aj iné faktory, ako napríklad vysoké náklady na energie, neustále zvyšovanie cien služieb alebo zvyšovanie daní, ktoré môžu ľudí finančne zaťažiť.

Aj keď nájomné bývanie môže predstavovať flexibilné riešenie, pre niektorých sa stáva finančnou výzvou. Dôležité je hľadať riešenia a spôsoby, ako zabezpečiť, že každý, kto chce a potrebuje, môže nájsť adekvátne bývanie za primeranú cenu. Tu prichádza na scénu tzv. hyponájom.

Čo je to hyponájom?

Záujemcovia o hyponájom si môžu vybrať byt, nasťahovať sa doň ako nájomcovia a v priebehu dvoch rokov riešiť hypotéku. Cena bytu je počas tejto doby zmluvne garantovaná na aktuálnu úroveň.

Proces nákupu a následného zariadenia bytu je podobný bežnej kúpe. Jediným rozdielom je možnosť vyriešiť hypotéku v priebehu dvoch rokov s garantovanou cenou nehnuteľnosti, ktorá bola stanovená v čase podpisu zmluvy.

Platba za byt je porovnateľná s bežným hypotekárnym úverom vo výške 80% kúpnej ceny na 30 rokov s úrokovou sadzbou 1%.

Prečo hyponájom vznikol?

S touto službou prišiel na Slovensku ako prvý projekt Slnečnice, za ktorým stojí akciová spoločnosť CRESCO REAL ESTATE. V súčasnosti je veľkým problémom prístup k hypotékam pre vyššie úrokové sadzby, čo mnohým komplikuje nákup nového bytu. Ľudia čelia ťažkým rozhodnutiam, keď potrebujú nové bývanie v blízkej budúcnosti, no zároveň musia čakať na výhodnejšie podmienky.

Za týmito rozhodnutiami často stoja osobné dôvody, ako napríklad návrat z rodičovskej dovolenky alebo predaj starej nehnuteľnosti pred presťahovaním sa do väčšieho bývania. Hyponájom má umožniť ľuďom zaujímajúcim sa o Slnečnice, aby mohli vyčkať na lepšie finančné podmienky.


Ako funguje hyponájom? S čím môže pomôcť spoločnosť FinGO a aké sú FinGO recenzie?


V kombinácii s vysokými nájomnými a životnými nákladmi sa stáva bývanie v nájme obrovskou záťažou.

Ako hyponájom funguje?

Je to jednoduché. Záujemca si môže vybrať byt, nasťahovať sa a zariadiť si ho podľa svojich predstáv. Avšak, financovanie bytu bude treba riešiť až po jednom alebo dvoch rokoch. V tomto období sa môže záujemcova finančná situácia zlepšiť.

Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k zmenám v podmienkach hypotekárneho trhu. Banky predpokladajú, že úrokové sadzby na úvery začnú klesať. Konkrétna úroveň je neistá, keďže predpovedanie budúcnosti je zložité. No táto možnosť dáva záujemcom šancu vyčkať dva roky na priaznivejšie podmienky financovania.

Počas celého tohto obdobia je zabezpečená aktuálna cena nehnuteľnosti, ktorú si záujemca zafixoval podpisom zmluvy. Aj keď v danom momente ešte nevlastní byt úplne, mesačná platba je približne rovnaká, ako by bola pri bežnom hypotekárnom úvere, ktorý je nastavený na približne 80 % kúpnej ceny s trvaním 30 rokov a úrokovou sadzbou 1 %. Napriek tomu si môže záujemca byt zariadiť podľa vlastného gusta, pričom sa očakáva, že byt sa stane jeho vlastníctvom o jeden alebo dva roky.

FinGO recenzie

Tie najvýhodnejšie hypotéky pomôže nájsť FinGO – platforma porovnávajúca finančné produkty z celého online trhu. Sú schopní nájsť a zabezpečiť akýkoľvek finančný produkt. Spolupracujú s poprednými bankami a poisťovacími spoločnosťami.

V ponuke majú široký sortiment produktov s priloženou online kalkulačkou pre každý z nich. V tejto kalkulačke je možné zadať rôzne parametre a na ich základe sa porovnajú všetky možnosti na trhu. K dispozícii je aj podrobný popis každého produktu.

FinGO ponúka tieto hypotéky:

 • hypotéky na kúpu
 • hypotéky na stavbu nehnuteľnosti
 • refinancovanie hypotéky
 • hypotéka na čokoľvek

Ľudia po celom Slovensku sú s FinGO veľmi spokojní, pretože im veľakrát vo veľkej miere pracovníci pomohli, vysvetlili fakty a nezavádzali. Vedeli poradiť a hlavne vedeli klientom priniesť tie najlepšie riešenia. FinGO recenzie sú vo veľkej miere kladné, aj keď vždy sa nájdu plusy a mínusy.

Ako hypotéky fungujú?

Hypotéky predstavujú dlhodobé úvery, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou a ich hlavným cieľom je umožniť jednotlivcom a podnikom kúpiť nehnuteľnosť bez potreby platiť celú sumu naraz. Miesto toho platia menšie splátky po dobu niekoľkých rokov, zvyčajne s pridaným úrokom.

Veriteľ je inštitúcia alebo jednotlivec, ktorý poskytuje hypotekárny úver. Väčšinou ide o banky, sporiteľne alebo iné finančné inštitúcie. Na druhej strane dlžník je osoba alebo organizácia, ktorá si berie hypotekárny úver s cieľom kúpiť nehnuteľnosť. Dlžník sa zaväzuje vrátiť požičanú sumu vrátane úrokov v stanovenom časovom rámci.

Záruka v kontexte hypotéky je samotná nehnuteľnosť, ktorú dlžník získava. Ak dlžník nesplní svoje záväzky voči veriteľovi, veriteľ má právo prevziať nehnuteľnosť a jej predajom pokryť dlžnú sumu. Okrem toho sa meno dlžníka objaví v registri dlžníkov.

Proces žiadosti o hypotéku zahŕňa niekoľko krokov. Najprv sa dlžník obráti na veriteľa s žiadosťou o úver. Veriteľ potom vykoná posúdenie dlžníka, aby určil, či spĺňa kritéria pre poskytnutie hypotéky. Toto posúdenie často zahŕňa kontrolu kreditnej histórie, aktuálnych príjmov a iných finančných informácií.

Ak je žiadosť schválená, nasleduje fáza uzavretia zmluvy, kde obidve strany podpisujú formálne dokumenty. Po uzavretí zmluvy môže dlžník pristúpiť k nákupu nehnuteľnosti a začať s pravidelným splácaním úveru.


Aké druhy hypoték existujú? Aké má hypotéka výhody a nevýhody?


Hyponájom má umožniť ľuďom, aby mohli vyčkať na lepšie finančné podmienky.

Druhy hypoték

Existuje niekoľko druhov hypoték, ktoré sú dostupné na trhu a ponúkajú rôzne výhody a podmienky. Tieto druhy hypoték zahŕňajú napr.:

 • hypotéka s fixným úrokom – má konštantnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti; majiteľ nehnuteľnosti vie presne, koľko bude platiť každý mesiac, čo robí splácanie jednoduchým a stabilným
 • hypotéka s pohyblivým úrokom – úroková sadzba môže stúpať alebo klesať v závislosti od zmien na finančných trhoch; tento typ hypotéky môže byť spojený s nižšími úrokovými sadzbami na začiatku, no aj so zvýšeným rizikom nespoľahlivosti v budúcnosti
 • hypotéky s pevne stanoveným termínom splatnosti – majú určený pevný termín, po ktorom musí byť celý dlh splatený; môžu byť krátkodobé (napr. 15 alebo 30 rokov) alebo dlhodobé (napr. 40 rokov)
 • hypotéky s nízkym úverovým zaťažením – sú určené pre ľudí s nízkym príjmom alebo menej ako ideálnou úverovou históriou; zvyčajne majú nižšie požiadavky na vklad a prísnejšie podmienky; ide o druh hypotéky pre mladých ľudí
 • reverzné hypotéky – sú určené pre starších ľudí a umožňujú im získať peniaze na dôchodok tým, že využijú hodnotu svojej nehnuteľnosti; úhrada hypotéky sa vyžaduje až v prípade, keď majiteľ opustí nehnuteľnosť alebo zomrie
 • konvenčné vs. vládne hypotéky – konvenčné hypotéky sú financované súkromnými inštitúciami, zatiaľ čo vládne hypotéky sú zabezpečené vládou a majú špecifické podmienky a požiadavky
 • účelové hypotéky – sú určené na konkrétny účel, ako je financovanie stavebných prác alebo renovácie nehnuteľnosti

Výber správnej hypotéky závisí od individuálnych finančných cieľov, predpokladanej doby vlastníctva nehnuteľnosti a schopnosti splácať úverové záväzky.

Hypotéky – výhody a nevýhody

Hypotéka so sebou prináša niekoľko výhod a nevýhod, ktoré by mali byť dôkladne zvážené predtým, ako sa záujemca rozhodne pre túto formu dlhodobého financovania.

Výhody

 1. Prístup k nehnuteľnosti: Hypotéka umožňuje ľuďom dosiahnuť ich sen o vlastníctve domu alebo bytu, čo je často ťažké dosiahnuť zo šetrenia alebo iným spôsobom financovania.
 2. Dlhodobá splatnosť: Hypotéky majú obvykle dlhé splatnosti, ktoré umožňujú menšie mesačné platby, čo môže odľahčiť rozpočet.
 3. Zvýšenie majetku: Keďže nehnuteľnosť bude postupne splatená, majiteľ nadobudne majetok a môže z neho ťažiť v budúcnosti.

Nevýhody

 1. Úrokové náklady: Hypotéky môžu byť drahé pre úroky a poplatky, čo môže výrazne zvýšiť celkovú cenu nehnuteľnosti.
 2. Riziko straty majetku: Ak sa majiteľ nehnuteľnosti nedokáže vyrovnať so splátkami hypotéky, hrozí mu riziko straty domu alebo bytu prostredníctvom exekúcie.
 3. Variabilita úrokových sadzieb: Úrokové sadzby na hypotéky sa môžu meniť v závislosti od ekonomických podmienok, čo môže ovplyvniť výšku mesačných splátok niektorých druhov hypoték.
 4. Celková dlhodobá záväznosť: Hypotéka znamená dlhodobú finančnú záväznosť, ktorá môže trvať desaťročia, a to môže obmedziť flexibilitu pri rozhodnutiach o financiách.

Pri výbere hypotéky je dôležité zvážiť tieto výhody a nevýhody a zhodnotiť vlastnú finančnú situáciu a dlhodobé ciele. Treba si uvedomiť, že hypotéka je vážnym záväzkom, ktorý môže mať dlhodobý vplyv na financie.