Povzneste sa nad negatívne poznámky

Nedeľa, 15. September 2013, 21:51, Zverejnil

Stáva sa to často. Hlavu máme plnú myšlienok o našej neschopnosti. Rezonujú nám tam slová, ktoré sme práve počuli od niektorého z našich kolegov alebo od nášho nadriadeného. A to dokáže s nami niekedy poriadne zamávať, rozhodiť našu sebadôveru a udupať naše sebavedomie. Čo s tým robiť? Aký k tomu zaujať postoj? Ste skutočne taký neschopný, ako ste to práve počuli? Hľadajte v tom viac ako len snahu kolegu zneistieť vás.

 1.    Jedná sa o konštruktívnu kritiku alebo nekonkrétne obviňovanie?

Ak niekto hovorí o nás niečo nepekné, čo sa nás dotýka, čo nám ubližuje a zraňuje nás to, zamyslime sa najskôr nad tým, čo nám tým chce tá druhá strana skutočne povedať. V prvom rade je dôležité rozpoznať, či sa jedná o konštruktívnu spätnú väzbu, aj keď v podobe kritiky, alebo je to len volanie o pomoc, uľavenie si, či zbavenie sa stresu a napätia v podobe výkriku do ticha, teda nekonkrétneho obviňovania.

Ak sa jedná o konštruktívnu spätnú väzbu, zamyslite sa nad tým, čo ste sa práve dozvedeli a hľadajte v nej ponaučenie, kľúčovú myšlienku do budúcnosti. Na konci článku uvádzam niekoľko tipov, ako vyťažiť maximum zo spätnej väzby.

Ak sa jedná o obviňovanie, prestaňte hľadať chybu v sebe, je to problém toho, kto vás obviňuje. Možno volá o pomoc a vy ste ten, kto je práve nablízku a padli ste mu do rany.

 2.    Dostaňte pod kontrolu svoju reakciu

Vždy keď započujete akúkoľvek poznámku ktorá vám ubližuje, alebo obviňovanie či ponižujúce slová, v prvom rade napočítajte aspoň do 100, kým zareagujete. Časový odstup je veľmi dôležitý práve na to, aby ste nekonali pod vplyvom emócií. Reakcia v emócii totiž vyvolá ďalšiu partnerovu emočnú reakciu, a tá zas vašu, a tak to pôjde dokola a bude sa to len nabaľovať a stupňovať, a tento kolotoč ani jednej zo zúčastnených strán neprinesie nič užitočné.

V prvom rade to „predýchajte“ a snažte sa na to pozrieť z viacerých možných uhlov pohľadu. Aká môže byť motivácia človeka, ktorý vás práve slovne napadol? Čo tým sleduje, aký je jeho cieľ?  Povedzte tomu, kto sa vo vás týmto spôsobom snaží vyvolať emóciu, že ak vám chce povedať niečo konštruktívne, užitočné a konkrétne, že si ho radi vypočujete. Postačí na to jednoduchá otázka: „Čo mi chceš skutočne povedať?“. Táto jednoduchá, ale veľmi jasne a konkrétne položená otázka, by mala vyvolať partnerov odchod zo sveta emócií do sveta premýšľania, v ktorom buď bude schopný jasne pomenovať, čo vám vyčíta, alebo zistí, že si len na vás vybil svoj vlastný bôľ.

Rozhodne sa nebojte takto reagujúceho človeka upozorniť na to, že vám prekážajú jeho emočné výbuchy smerom k vám, pokiaľ nemajú konkrétnu príčinu, ktorú dokáže pomenovať.

 3.    Zamyslite sa nad sebou

Položte si otázku: „Čo mi vlastne ubližuje?“, pretože samotné negatívne poznámky vám neublížia. Neubližuje nám to, že niekto na nás zaútočí, ale to, aký postoj k tomu zaujmeme, teda ako s danou poznámkou budeme zaobchádzať vo svojej mysli. Skúste sa v takýchto situáciách sledovať, ako štandardne reagujete, hľadať vzorce myslenia a zaujímania postojov voči takýmto útokom a na základe toho hľadať vedome iné možnosti spracovania takýchto emočných výlevov.

4.    Nepremýšľajte o pomste

Rozhodne najneužitočnejším riešením danej situácie, je premýšľať o pomste. Jednak vám to zaberie veľa času a jednak je to začiatok kolotoča vzájomných hrubostí. Nebojte sa však asertívne zareagovať a dať partnerovi jasne najavo, že sa vám jeho správanie nepáči. Teda pokiaľ sa jedná o všeobecné obvinenie.

 5.    Ako vyťažiť maximum z konštruktívnej spätnej väzby:

–       Naučte sa vnímať konštruktívnu spätnú väzbu ako informáciu. Prestaňte ju brať osobne. Naučte sa nevnímať ju ako kritiku, ale ako informáciu, ktorá vám má pomôcť upravovať svoju cestu k cieľu a dosiahnuť ho.

–       Nereagujte na spätnú väzbu hneď, a najmä nie hnevom a zápornou emóciou na niekoho, kto vám ju poskytol.

–       Premýšľajte o tom, čo ste počuli. Overte si čo je na kritike pravdivé aj u iných ľudí, na ktorých vám záleží.

–       Ak nerozumiete, čo „kritizujúci“ spätnou väzbou presne myslel, vyjasnite si to, požiadajte o vysvetlenie. Ujasnite si, čo kritikou partner sleduje, resp. čo chce dosiahnuť.

–       Spýtajte sa presne, čo by malo byť inak. Ako si „kritizujúci“ predstavuje zlepšenie.

–       Rozhodne sa netvárte, že ste žiadnu spätnú väzbu nepočuli, neignorujte ju, táto reakcia vás k cieľu nedovedie.

–       Vyhnite sa argumentácii. Nezamietajte ponúkané, ani sa neospravedlňujte.

–       Vnímajte spätnú väzbu ako niečo veľmi cenné, čo vám môže zmeniť život.

–       Poďakujte za spätnú väzbu, za to, že „kritizujúci“ vám venoval čas a povedal vám, ako niečo vidí alebo cíti, za to, že sa s vami podelil o názor.

–       Hľadajte v spätnej väzbe svoje vlastné vzorce chovania. Najmä ak rovnakú spätnú väzbe dostávate od viacerých ľudí.

–       Či je kritika neoprávnená, môžete rozhodnúť až vtedy, keď ste si ju vypočuli a pochopili, čo mal „kritizujúci“ na mysli. Pokojne odmietnite to, čo z vášho hľadiska nie je pravda, odvolávajte sa na fakty.

–       Ak je spätná väzba nekonštruktívna, neoprávnená a nevecná, rozhodnite sa, či budete vôbec na ňu reagovať. Nestrácajte čas. Pod vplyvom emócií nič nevyriešite.

Teším sa na vašu spätnú väzbu na mailovej adrese