Portu – poplatky, služby, recenzie

Investovanie sa môže zdať pre mnohých ľudí, najmä pre tých, ktorí sú vo svete financií noví, ako náročná úloha. S toľkými investičnými platformami dostupnými na trhu môže byť zdrvujúce vybrať si tú správnu. Pre svoju inováciu a užívateľsky príjemný prístup si však rýchlo získava pozornosť nový hráč v tomto odvetví – Portu. Aké sú skúsenosti s Portu? Ako sa daní Portu?

Portu je investičná platforma novej generácie, ktorej cieľom je sprístupniť investovanie, transparentnosť a zisk pre každého. Platforma je navrhnutá tak, aby vyhovovala širokému spektru investorov, od začiatočníkov až po skúsených obchodníkov, a ponúka množstvo investičných možností, ktoré vyhovujú rôznym rizikovým profilom a finančným cieľom.

Portu.sk 

Spoločnosť Portu vznikla v susednom Česku a hneď sa stala poprednou investičnou platformou svojho druhu. Získala si k dnešnému dňu veľké množstvo priaznivcov a mnohí investori platformu Portu denne vyhľadávajú. O dobrom mene Portu je možné zistiť viac pomocou hesla Portu skúsenosti.

Portu predstavuje výnimočnú investičnú platformu,ktorá je dcérskou spoločnosťou WOOD and Company. Týmto si získala výborný základ s 30 – ročnou históriou v oblasti financií a investovania.

Platforma ponúka svojim klientom vybraný výber investičných možností prispôsobených individuálnej tolerancii rizika a investičným cieľom. Portu využíva systém robo-poradcov, ktorý využíva algoritmy na vytváranie investičných portfólií a ich správu v mene používateľov. 

Tento prístup poskytuje praktické skúsenosti s investovaním, čo z neho robí atraktívnu možnosť pre jednotlivcov, ktorí s investovaním začínajú alebo uprednostňujú automatizovanejší prístup.

Ďalšou významnou charakteristikou Portu je tím profesionálov, ktorí majú za úlohu dohliadať a pomáhať investorom so zvládaním celého procesu investovania; od vybranie portfólia alebo založenia vlastného portfólia cez samostatné spravovanie portfólia a pomoc s otázkami ohľadom investovania.

Tento profesionálny tím má za úlohu kombinovať znalosti a skúsenosti s modernými technológiami a procesmi, aby v konečnom dôsledku vytvoril globálne diverzifikované portfólia. Takto rozložené aktíva majú minimalizovať riziko a zabezpečuje, aby klienti neboli závislí len na výkone jedného aktíva. 

V Portu sa kladie dôraz na individuálny prístup, preto je často aj prvou možnosťou pre nových, ale aj skúsenejších investorov.

Investície Portu

Investičná platforma Portu používateľom poskytuje možnosť investovať svoje peniaze do rôznych aktív vrátane akcií, dlhopisov a fondov obchodovaných na burze (ETF). Platforma ponúkaja užívateľsky prívetivé rozhranie a celý rad investičných možností, vďaka čomu môžu jednotlivci ľahšie začať investovať a rozvíjať svoje bohatstvo.

Portu.sk ponúka možnosti investovania do nasledovných:

 • Portfólio na mieru
 • Detské účty
 • Vlastná stratégia

 Do uvedených je možno investovať automaticky v podobe pravidelných vkladov.

Klienti Portu.sk si môžu vybrať hneď z niekoľkých investičných stratégií.

Portfólio na mieru Portu

Investície Portu do portfolia ponúka možnosť investovať diverzifikovať si svoje portfólia bez ohľadu na ich výšku, keďže Portu.sk každý vklad rozloží na frakčné cenné papiere. Ako už bolo spomínané, o portfólia sa stará tím profesionálov, ktorí majú za úlohu dohliadať na portfólia, aby boli vyvážané a ak treba, tak rebalansované.

Investori sa nemusia teda o svoje portfólia nejak starať, na všetko dohliadnu profesionáli. Klienti majú len za úlohu posielať každý mesiac vklad. 

Investori si taktiež môžu vybrať z 10 hlavných portfolií; každé z nich sa líši len vo  výške rizika a časovým horizontom. Keďže je možnosť investovania do ETF, investičná možnosť ponúka možnosti bez vysokých poplatkov a s vyššími výnosmi.

Detský investičný účet Portu

Detské investičné účty Portu sú pre deti rodičov, ktorí myslia na budúcnosť svojich ratolestí. Môžu tak začať odkladať financie na detské Portu účty za zvýhodnených podmienok. Úspech týchto účtov spočíva v tom, že časový horizont je dlhý a to je pri investíciách veľmi dôležité. Finančné prostriedky, ktoré rodičia deťom na týchto účtoch odložia, môžu byť po dovŕšení určitého veku vybraté a použité na bývanie, financovanie školy či iné potreby.

Detské investičné účty taktiež prispievajú k finančnej vzdelanosti detí čiže majú aj vzdelávaciu funkciu. Rodičia si môžu svoje účty na Portu.sk prepojiť s účtami ich detí takže budú vedieť o všetkých pohyboch a taktiež môžu spravovať ich portfolio.

Vlastná stratégia Portu

Investovanie do vlastných stratégii cez Portu je služba, ktorá je primárne určená pre skúsených investorov, ktorý sa v investičnom prostredí pohybujú už nejaký ten piatok. Pri vlastnej stratégii si investori môžu sami vytvoriť a vystavať svoje portfólio z akcií a ETF. Investor si nastaví jednotlivé inštrumenty a ich váhu v portfóliu. Webová stránka ponúka klientom aj zoznam všetkých dostupných inštrumentov s informáciami o ich výkonnosti a rizikovosti. 

Tematické stratégie Portu

Výhodou Portu.sk je aj to, že ponúka možnosť investovania do tematických stratégií, ako sú nasledovné:

 • S&P 500
 • Technologický pokrok
 • Zlatý prístav
 • Zdravie predovšetkým 
 • Viera v hodnotu
 • Akciové nebo
 • Rastové sektory

Tematické stratégie sú určené pre tých, ktorí chcú investovať do konkrétnych inštrumentoch v sektoroch. Klienti tak vedia zhodnotiť, do ktorej stratégie je vhodné investovať prihliadnúc na ich záujmy.

Crypto Portu

Portu.sk má produkt aj pre tých, ktorí preferuju investovanie do kryptomien a to pod názvom Portu Crypto. Investovať do kryptomien je možné už od 20€. Kryptomeny sa dajú spravovať z jednej platformy ako aj ostatné portfólia. Klienti si môžu vybrať z týchto možností:

V prípade investovania do kryptomien sa odporúča len vtedy, ak má klient záujem o dlhodobé investovanie.

Dividendové ETF a vyplácanie dividend Portu 

Dividendový ETF alebo fond obchodovaný na burze je typ investičného fondu, ktorý sa zameriava na investovanie do akcií vyplácajúcich dividendy. Tieto fondy sú navrhnuté tak, aby poskytli investorom expozíciu voči portfóliu vysokokvalitných spoločností, ktoré majú skúsenosti s rozdeľovaním dividend svojim akcionárom.

Dividendové ETF zvyčajne ponúkajú investorom možnosť generovať pravidelný tok príjmov zo svojich investícií, pretože rozdeľujú dividendy získané z podkladových akcií svojim akcionárom.

Portu ponúka dividendové ETF pod názvom Globálne dividendové akcie s výnosom 3.5% ročne pre spoločnosti zamerané na vyplácanie vysokých dividendov; a dividendových ETF zložených z akcií rozvojových krajín, kde výnos môže dosiahnuť až 6,7 % ročne.

Poplatky Portu

Všetky poplatky Portu.sk sú transparentné a klient si ich vie nájsť na vlastnom Portu účte. Výška poplatkov závisí priamo na službe, ktorú klient využíva – akcie, stratégie, crypto.

Za  spracovanie portfólia si platforma účtuje 1% p.a. Tento poplatok je možné znížiť a to pri fixácii 15 rokov na 0.6% p.a. . Je dôležité podotknúť, že platforma si neúčtuje za vstupné ani výstupné poplatky, poplatky za nákup a predaj, poplatky za rebalancovanie. Služba Portu Crypto si účtuje jeden poplatok a to vo výške 1% p.a.. Portu stratégie, kedy si klient sám spravuje a nastavuje spôsob a model investovanie podľa vlastných preferencií, je poplatok len jeden. 

Klient môže svoje poplatky spravovať prostredníctvom svojho osobného účtu v záložke Peňaženka a transakcie. V záložke klient vidí prehľad všetkých transakcií, vrátane už zaúčtovaných poplatkov.

Portu taktiež odmeňuje svojich klientov až 40% zľavou, ktorá je určená pre dlhodobých investorov a používateľov Portu alebo 3 mesiace využívania platformy v prípade, že klient pozve na Portu aj svojich priateľov.

Tu je prehľad poplatkov na Portu.sk

Portu dane 

Pri podávaní daňového priznania musí osoba zahrnúť všetky svoje neoslobodené príjmy z predaja cenných papierov a príjmy z dividend. Pod oslobodené príjmy patria:

 • súhrnne 500 eur ziskov z predaja cenných papierov
 • príjmy za predané cenné papiere, ktoré investor držal viac ako 1 rok

Dane na Portu nie sú ničím zložitým, tím Portu sa stará o svojich klientov aj v tomto ohľade. Na začiatku roka pripraví Portu pre klientov podklady potrebné pre zdanenie cenných papierov a výnosov a daňové priznanie. Všetky dokumenty si môžu klienti nájsť aj sami a to v aplikácii Portu v sekcii Aktivita – Výpisy a potvrdenia.

Portu pre svojich klientov má pripravený aj rad výhodných ponúk a akcií.

Ako investovať – prihlásenie Portu

Aby klient mohol investovať, musí si v prvom rade vytvoriť účet na Portu.sk. Následne prebehne vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť ako pomôcka pre vytvorenie individuálneho investičného plánu.

Po vyplnení dotazníka sa Portu vytvorí individuálne investičné portfólio na základe dotazníka, ktorý klient vyplnil. Skúsenejší investori si môžu svoje portfólia upraviť podľa vlastných preferencií a tí neskúsení sa môžu spoľahnúť na spomínaní tím profesionálov, ktorí im budú nápomocní. 

Poslednými a dôležitými bodmi, aby mohol človek investovať sú potvrdenie osobných údajov a následné prevedenie peňazí na Portu.

Portu diskusie – recenzie na Portu

Ako už bolo uvedené v úvode, platforma Portu je rozoberaná v mnohých diskusiách. Veľké množstvo investorov si zvolí práve Portu ako svoj investičný nástroj, keďže ponúka prívetivé užívateľské rozhranie a transparentné poplatky. Medzi ďalšie výhody, ktoré prispievajú k pozitívnym recenziám Portu je tím profesionálov, ktorí sa starajú o investičné portfólia klientov a sú vždy pripravení pomôcť.

Celkovo je Portu platforma skvelou možnosťou pre tých, ktorí majú dostupné finančné prostriedky či už na krátku alebo dlhú dobu. Ponúka množstvo služieb a možností investovania, čo z nej robí skvelú voľbu pre začínajúcich investorov, ale aj skúsených investorov.

Portu alebo Fondee

Fondee tak ako aj Portu, predstavuje investičnú platformu, ktorá sa teší obľube slovenského, ale aj českého finančného trhu. Fondee je český finančný start- up, ktorého cieľom je demokratizovať investičné prostredie v Českej republike sprístupnením investičných príležitostí širšiemu okruhu investorov.

S Fondee môžu jednotlivci všetkých úrovní skúseností ľahko vytvárať a spravovať svoje investičné portfóliá. Platforma ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, dlhopisov, podielových fondov a ETF, čo investorom umožňuje diverzifikovať svoje držby. 

Platforma Fondee ponúka svojim klientom 3 rôzne produkty:

 • Udržateľné investície – produkt umožňuje investovanie do ESG portfólia a zhodnotením financií. Fondee taktiež nechá na klientovi či chce investovať s nižším rizikom a tým pádom jeho výnos bude nižší, alebo je viac odvážny a chce investovať s vyšším rizikom s prísľubom väčšieho výnosu.
 • Investícia na mieru – Produkt umožňuje klientom investovanie do jedného zo siedmych klasických ETF portfólií a taktiež investovanie do stoviek akcií a dlhopisov z celého sveta. Investovanie je jednoduché a prináša možnosť zhodnotiť financie online bez vysokých poplatkov a s minimálnym vkladom 40€.
 • Detské investičné účty – Klienti môžu svojim deťom založiť portfólio online a so zníženým poplatkom. Klienti môžu potom cez trvalý príkaz ukladať svojim deťom peniaze prostredníctvom Fondee.sk

Poplatky Fondee

Poplatky na Fondee sú tak ako pri Portu transparentné. Fondee účtuje klientom jeden hlavný poplatok a to poplatok za správu ETF 0.9% ročne a zahŕňa kompletnú správu investícii; platí sa mesačne. Okrem toho si samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0.15% ročne.

Za investovanie do detských účtov si vo finále Fondee účtuje 0.35%.

Portu a Fondee porovnanie 

Portu a Fondee sú inovatívne investičné platformy, ktorých cieľom je poskytnúť používateľom jednoduchý prístup k širokej škále investičných príležitostí. Portu umožňuje užívateľom investovať do rozmanitej škály aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti, prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania. Ich platforma poskytuje používateľom prístup k odborným radám a personalizovaným investičným odporúčaniam. 

Fondee sa na druhej strane zameriava na sociálne zodpovedné investovanie, ktoré používateľom umožňuje investovať do spoločností a projektov, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Obe platformy ponúkajú jedinečné funkcie a služby, ktoré uspokoja rôzne typy investorov, čím jednotlivcom uľahčujú rast a správu ich investičných portfólií.