Index S&P 500 – čo to je, ako a kde investovať, akcie, graf

index-sp500

Indexové fondy patria medzi najlepšie dlhodobé investície. Pokiaľ ide o hlavné americké akciové indexy, žiadny z nich nie je považovaný za taký verný odraz celkovej výkonnosti akciového trhu ako index S&P 500. Ako investovať do indexu S&P 500, čo presne tento index meria, aký je jeho priemerný výnos a čo ukazuje graf S&P 500?

Index S&P 500 alebo Standard and Poor’s 500 je všeobecne uznávaný ako jeden z hlavných referenčných indexov amerického akciového trhu. Index sa široko používa ako referenčná hodnota pre vývoj na americkom akciovom trhu, ako aj na určovanie opcií na cenné papiere a termínovaných zmlúv.

Čo je to index S&P 500?

Index S&P 500 bol založený v 1957 a vypočítavá sa pomocou priemernej váženej hodnoty základných akcií, pričom akcie s vyšším trhovým hodnotením majú väčší vplyv na celkovú hodnotu indexu. V roku 2005 sa do výpočtu indexu začal zahŕňať aj počet voľne obchodovaných akcií.

S&P 500 je akciový index 500 najväčších spoločností z USA, ktoré sú kótované na burzách. Je to skratka pre „Standard and Poor’s 500“ a mnohí investori ho považujú za najspoľahlivejší indikátor amerického trhu s akciami.

Index S&P 500 zahŕňa 500 vedúcich spoločností, ktoré predstavujú približne 80 % trhovej kapitalizácie. Aj keď je v ňom zahrnutých mnoho kótovaných spoločností, len niektoré majú významnejší vplyv na jeho vývoj. Na konci júna 2021 sa desať najväčších akciových fondov v S&P 500 podieľalo na indexe asi 26,6 %.

Ako index akcií s veľkou kapitalizáciou zahŕňa dlhoročné blue-chip spoločnosti ako Apple, Microsoft a v najnovšom zozname aj Amazon. Je to index vážený kapitalizáciou, čo znamená, že zloženie indexu je vážené podľa trhovej kapitalizácie akcií v indexe. To pomáha, aby výkonnosť indexu presnejšie odrážala celkovú výkonnosť trhu.

Podmienky na zaradenie spoločností do indexu S&P 500

Na zaradenie do indexu musia spoločnosti spĺňať určité kritériá. Okrem iného musia spoločnosti:

 • mať trhovú kapitalizáciu, ktorá sa vzťahuje na celkovú hodnotu akcií spoločnosti v obehu, najmenej 8,2 miliardy USD
 • mať sídlo v USA
 • mať podnikovú štruktúru a ponúkať kmeňové akcie
 • byť kótované na oprávnenej americkej burze
 • mať kladný vykázaný zisk za posledný štvrťrok a za posledné štyri štvrťroky spolu

Tieto kritériá umožňujú zaradiť do akciového indexu S&P 500 len najväčšie a najstabilnejšie americké spoločnosti. Zoznam sa štvrťročne prehodnocuje a aktualizuje.

Podľa čoho sa vyberajú spoločnosti v indexe S&P 500?

Podstatným kritériom pri výbere spoločností je ich trhová kapitalizácia, ale zohľadňujú sa aj likvidita akcií, miera rastu a druh činnosti. Akcie z finančného sektora, informačných technológií a energetiky predstavujú takmer polovicu hodnoty indexu.

Ak spoločnosť nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, jej vymazanie z indexu nie je automatické. Jedným z hlavných faktorov vymazania je jej predaj alebo zlúčenie.

Zložky indexu sa môžu meniť, pretože akcie sa pridávajú alebo odstraňujú na základe výkonnosti a iných kritérií. Spoločnosti sa zvyčajne odstraňujú, keď ich trhová kapitalizácia klesne na úroveň, ktorá už nespĺňa podmienky na zaradenie do indexu. Podobne sa môžu pravidelne pridávať nové kótované akcie.

Najväčšie spoločnosti v indexe S&P 500

Prvých päť najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie v indexe sú technologickí a telekomunikační giganti a patria k najznámejším menám na svete:

 1. Apple Inc.
 2. Microsoft Corporation
 3. Amazon.com Inc.
 4. Alphabet Inc. – materská spoločnosť spoločnosti Google
 5. Berkshire Hathaway Inc. – americká nadnárodná konglomerátna holdingová spoločnosť, ktorá vlastní významné značky spotrebného tovaru, nehnuteľnosti, poisťovacie a železničné spoločnosti a ďalšie

Dlhodobé investovanie do týchto piatich spoločností predstavuje pre investora spôsob, ako získať expozíciu voči väčšine amerického hospodárstva v rámci jedného nákupu.

Na čo slúži index S&P 500?

Výkonnosť indexu S&P 500 sa často považuje za indikátor ekonomiky ako celku. Keďže index zahŕňa 500 najväčších spoločností kótovaných na amerických burzách, jeho výkonnosť odráža kolektívnu situáciu akcií v ňom. Preto je jedným z najsledovanejších indexov na svete.

Index sa bežne používa pre indexové fondy, ktorých akcie odrážajú index S&P 500. Ide o jednoduchý a cenovo výhodný spôsob, ako môžu investori získať expozíciu voči americkému akciovému trhu ako celku bez toho, aby museli kupovať jednotlivé akcie.

Tento index sa používa aj ako referenčná hodnota pre mnohé ďalšie indexy, ako je napríklad index S&P/TSX Composite v Kanade, mexický index IPC a v mnohých ďalších krajinách na celom svete.

Ako investovať do indexu S&P 500?

Tento indexový fond, ktorý sleduje 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch, je atraktívnou možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú potenciál dlhodobého rastu a diverzifikácie. Tu je prehľad o tom, ako získať peniaze investovaním do fondu S&P 500.

 1. Poznať spoločnosti: Hoci sa presné zloženie indexu môže meniť, niektoré ťažké váhy, ako napríklad Microsoft, Apple, Amazon a Google, sa často dostávajú do výberu. Toto sa označuje ako váha trhovej kapitalizácie, čo znamená, že väčšie firmy majú väčší vplyv na pohyby.
 2. Výber investičného nástroja: Ak chce niekto investovať do indexu S&P 500, má niekoľko možností. Podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF) sú obľúbenou voľbou, pretože uľahčujú diverzifikáciu portfólia investora. Možno tiež priamo nakupovať jednotlivé akcie. Aplikácie na investovanie sú v súčasnosti stále populárnejšie, pretože ponúkajú jednoduchý a prístupný spôsob investovania, ktorý je dostupný pre širokú škálu investorov.
 3. Rozhodnúť sa pre svoju investičnú stratégiu: Niektorí investori sa rozhodnú pre pasívne investovanie, čo znamená, že si zvolia stratégiu „kúp a drž“ a spravidla nemusia svoje portfólio upravovať alebo vyvažovať. Iní sa rozhodnú pre častejšie obchodovanie a podľa potreby vykonávajú úpravy v závislosti od podmienok na trhu.
 4. Finančné poradenstvo: Skôr ako niekto začnete investovať do indexu S&P 500, je dôležité získať finančné poradenstvo. Je dôležité sa uistiť, že investície, ktoré človek realizuje, sú vhodné pre jeho situáciu a prospešné pre dosiahnutie jeho finančných cieľov.
 5. Monitorovanie investícií: To znamená skúmať a čítať správy o indexe S&P 500, ako aj sledovať správy týkajúce sa indexu a jednotlivých spoločností. Pomôže to byť informovaný o trendoch na trhu a vykonávať potrebné zmeny.

Investovanie do indexu S&P 500 môže byť užitočnou skúsenosťou a skvelým spôsobom diverzifikácie portfólia.

Finančné poradenstvo v oblasti investícií je veľmi dôležité.

Kde investovať do akcií S&P 500?

Existuje niekoľko spôsobov obchodovania s indexom S&P 500:

 • priamy nákup akcií ktorejkoľvek zo spoločností S&P 500 (relatívne drahý spôsob)
 • prostredníctvom fondov ETF
 • pomocou kontraktov CFD (vhodnejšie na krátkodobé špekulácie na rast alebo pokles indexu)

Investovanie do indexu S&P 500 je jednoduchšie a dostupnejšie prostredníctvom ETF, ktoré umožňujú relatívne ľahko investovať do širšieho spektra akcií. Riziko straty je relatívne malé vzhľadom na to, že investícia je diverzifikovaná medzi rôzne spoločnosti.

A kde investovať do indexu S&P 500? Všetko sa deje na online platformách, vďaka čomu je investovanie otázkou niekoľkých kliknutí. Medzi najväčšie patrí platforma Vanguard, konkrétne Vanguard S&P 500, ktorá kopíruje index S&P 500.

Index S&P 500 – graf

Graf indexu S&P 500 predstavuje vizuálne znázornenie jeho výkonnosti v priebehu času. Je to akoby snímka, ktorá ukazuje, ako sa index vyvíja, a možno ju použiť na monitorovanie jeho vývoja.

V grafe sa zvyčajne zobrazujú hodnoty indexu za posledných niekoľko mesiacov alebo rokov spolu s maximami a minimami. Tvar grafu naznačuje aktuálny vývoj na trhu. Ak má graf stúpajúci trend, znamená to, že trh sa vyvíja dobre. Naopak, ak má graf klesajúci trend, trh môže oslabovať.

Ak chcú byť investori plne informovaní o akciovom trhu, mali by sa pozrieť na graf indexu S&P 500, aby zistili, či má celkový trh stúpajúci alebo klesajúci trend. Tieto informácie sú užitočné aj pri hodnotení výkonnosti ich vlastných portfólií v porovnaní s väčším trhom. To im môže pomôcť prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia o tom, kam investovať peniaze.

Podľa tvaru grafu indexu S&P 500 možno posúdiť vývoj investícií na trhu.

Priemerný výnos indexu S&P 500

Za takmer šesťdesiattri rokov od začiatku obchodovania s indexom S&P 500 bol priemerný ročný výnos indexu približne 9,8 %. Od polovice osemdesiatych rokov sa táto hodnota udržiava na relatívne stabilnej úrovni, pričom priemerný ročný výnos od roku 1985 do súčasnosti je 9,8 %.

Priemerný výnos indexu S&P 500 je síce ovplyvnený trhovými podmienkami, ale aj jednotlivými zložkami indexu.

V priebehu posledného desaťročia sa technologické spoločnosti stali pre index S&P 500 čoraz dôležitejšími. Tieto technologické spoločnosti zaznamenali vyššie výnosy ako ostatné sektory indexu, čo prispelo k vyššiemu priemernému výnosu indexu S&P 500.