Opatrovanie člena rodiny – opatrovateľský príspevok

Starostlivosť o člena rodiny môže byť obohacujúca, ale zároveň náročná skúsenosť. Či už človek pomáha staršiemu príbuznému s každodennými úlohami, alebo sa stará o chorého či zdravotne postihnutého člena rodiny, je to veľká zopovednosť.

Je dôležité porozumieť bežným problémom a vedieť, aké zdroje sú k dispozícii na podporu opatrovateľa. Tento článok poskytne prehľad kľúčových otázok pri starostlivosti o člena rodiny.

Čo všetko obnáša opatrovanie člena rodiny?

Starostlivosť o člena rodiny je poskytovanie fyzickej a emocionálnej podpory príbuznému v núdzi. Môže to zahŕňať poskytovanie lekárskej alebo zdravotnej starostlivosti, pomoc pri každodenných úlohách a poskytovanie emocionálnej a morálnej podpory. Môže tiež zahŕňať poskytovanie spoločnosti, obhajovanie rodinného príslušníka a poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov

Starostlivosť o člena rodiny staršieho ako 80 rokov je jedinečnou výzvou, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, pochopenie a ochotu prispôsobiť sa situácii.

Starostlivosť o člena rodiny nad 80 rokov môže zahŕňať poskytovanie fyzickej a emocionálnej podpory, ako aj pomoc pri zvládaní jeho každodenných potrieb. Môže to zahŕňať pomoc pri domácich prácach, osobnú starostlivosť, vybavovanie záležitostí a poskytovanie spoločnosti. Ak má člen rodiny problémy s komunikáciou, je dôležité venovať čas počúvaniu a snahe pochopiť jeho potreby.

Dôležité je tiež poznať všetky zdravotné ťažkosti, ktoré môže mať a zabezpečiť, aby sa mu dostávalo náležitej zdravotnej starostlivosti.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov môže byť pre opatrovateľa veľmi obohacujúca skúsenosť.

Výhody starostlivosti o člena rodiny staršieho ako 80 rokov

Starostlivosť o člena rodiny staršieho ako 80 rokov môže priniesť celý rad výhod. Nielenže poskytuje príležitosť posilniť puto medzi členmi rodiny, ale môže tiež poskytnúť príležitosť dozvedieť sa viac o histórii rodiny. Okrem toho môže poskytnúť pocit naplnenia života, ako aj možnosť ukázať svojmu blízkemu, že jeho život má stále zmysel. V neposlednom rade môže poskytnúť príležitosť získať väčšie pochopenie pre starších ľudí a ich skúsenosti.

Kroky pri podávaní žiadosti o opatrovanie člena rodiny

Toto sú kroky, ktoré by mal záujemca o opatrovanie člena rodiny podniknúť:

  1. Preskúmať požiadavky na oprávnenosť. Pred podaním žiadosti o starostlivosť pre rodinného príslušníka je dôležité preskúmať požiadavky na oprávnenosť. V závislosti od situácie môže byť pred podaním žiadosti potrebné splniť určité požiadavky.
  2. Zhromaždiť podpornú dokumentáciu. Po preskúmaní požiadaviek na oprávnenosť je nevyhnutné zhromaždiť dokumentáciu, ktorá je potrebná na podporu žiadosti. To môže zahŕňať lekárske záznamy, finančné informácie a akékoľvek iné informácie týkajúce sa konkrétneho stavu člena rodiny, ktoré pomôžu podporiť žiadosť.
  3. Podať žiadosť. Po zhromaždení potrebnej dokumentácie je možné podať žiadosť. V závislosti od programu to možno urobiť osobne, telefonicky alebo online.

Tieto tri kroky je dôležité urobiť v uvedenom poradí. Bez splnených požiadavok a podpornej dokumentácie nemá opatrovateľ nárok podať žiadosť o opatrovanie člena rodiny. Ako vybaviť opatrovateľský príspevok na rodiča?

Čo možno očakávať pri podávaní žiadosti?

Pri podávaní žiadosti o opatrovateľský príspevok je treba očakávať, že proces bude trvať od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov v závislosti od opatrovateľského zariadenia alebo agentúry:

  1. Čas spracovania. Po podaní žiadosti ju preskúma príslušný orgán a trvanie spracovania sa môže líšiť.
  2. Schválenie alebo zamietnutie. Po spracovaní žiadosti bude žiadateľovi oznámené rozhodnutie. Ak je žiadosť schválená, žiadateľ bude informovaný o ďalších krokoch, ktoré má podniknúť. Ak je žiadosť zamietnutá, žiadateľ dostane možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu.
  3. Priebežné požiadavky. V závislosti od programu môžu existovať priebežné požiadavky, ktoré je potrebné splniť, aby sa zachovala oprávnenosť. Tie môžu zahŕňať splnenie určitých zdravotných kritérií, predloženie dokumentácie alebo účasť na stretnutiach a/alebo kurzoch.

V prípade schválenia je možné pokračovať v realizácii plánu starostlivosti o príbuzného.

Opatrovateľský príspevok 2023

Príspevok na opatrovanie je forma finančnej pomoci dostupná rodinným príslušníkom na Slovensku, ktorí poskytujú neplatenú starostlivosť o príbuzného. Príspevok poskytuje slovenská vláda a každoročne sa upravuje podľa životných nákladov. V roku 2023 sa má príspevok na opatrovanie zvýšiť o 6,5 %

Tento príspevok je k dispozícii osobám, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie starostlivosti príbuznému v núdzi, napríklad staršiemu alebo zdravotne postihnutému členovi rodiny. Príspevok sa poskytuje mesačne a je určený na kompenzáciu niektorých nákladov spojených so starostlivosťou o člena rodiny. 

Príspevok na opatrovanie je dostupný všetkým osobám, ktoré naň majú nárok, bez ohľadu na ich príjem. Je dostupný aj pre osoby, ktoré sú na dôchodku, hoci výška príspevku závisí od výšky dôchodku jednotlivca. 

Ako vypočítať príspevok na opatrovanie do dôchodku

Opatrovateľský príspevok do dôchodku sa počíta na základe množstva poskytovanej starostlivosti a stupňa potrieb opatrovaného príbuzného. Napríklad tí, ktorí poskytujú starostlivosť na plný úväzok príbuznému s vysokým stupňom potreby, dostanú vyšší príspevok ako tí, ktorí poskytujú starostlivosť na čiastočný úväzok príbuznému s nízkym stupňom potreby. 

Príspevok na opatrovanie sa vypočítava aj na základe veku jednotlivca, čiže osoby staršie ako 65 rokov dostanú vyšší príspevok ako osoby mladšie. Okrem toho sa výška príspevku každoročne upravuje s ohľadom na infláciu

V prípade osôb, ktoré ešte pracujú, sa príspevok na opatrovanie vypočítava na základe ich príjmu. Výška príspevku sa potom odpočítava z ich mzdy do určitej výšky. V prípade dôchodcov sa príspevok na opatrovanie vypočítava na základe dôchodku. Príspevok sa potom odpočítava od dôchodku jednotlivca do určitej výšky.

Nevyhnutná rovnováha potrieb opatrovateľa

Starostlivosť o blízkeho človeka je náročná skúsenosť. Vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, pochopenia a flexibility. Môže to byť práca na plný úväzok a vyžaduje si obete, preto je dôležité, aby si opatrovatelia našli čas na starostlivosť o seba.

Starostlivosť o seba je nevyhnutná na udržanie rovnováhy a pohody. Opatrovatelia si musia pamätať na to, aby si našli čas pre seba, aj keby to malo byť len pár okamihov v náročnom dni, aby urobili niečo, čo ich baví. Môže to byť prechádzka, počúvanie hudby alebo zdriemnutie.

Opatrovatelia musia dbať na to, aby zostali zdraví a dodržiavali pravidelné preventívne prehliadky. Zdravie môže pomôcť znížiť stres a zabezpečiť, aby sa opatrovatelia mohli čo najlepšie starať o svojho rodinného príslušníka.

Opatrovatelia by si mali nájsť čas aj na vzťahy s priateľmi a rodinou. Silná podporná sieť môže opatrovateľom poskytnúť potrebný oddych a umožniť im zbaviť sa starostí.

Je dôležité, aby sa opatrovatelia starali aj o svoje duševné zdravie. Rozhovor s odborníkom alebo návšteva podpornej skupiny môže opatrovateľom pomôcť ventilovať svoje pocity a získať potrebnú podporu.

Napokon, ak si opatrovatelia môžu od svojich povinností oddýchnuť, mali by tak urobiť. Prestávka môže pomôcť obnoviť rovnováhu a umožniť opatrovateľom vrátiť sa k svojim povinnostiam oddýchnutí a plní energie.

Ak si opatrovatelia nájdu čas na starostlivosť o vlastné potreby, môžu si zabezpečiť rovnováhu a schopnosť poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť o svojho blízkeho.

Zvýšenie opatrovateľského príspevku v roku 2023

Zvýšenie príspevku na opatrovanie v roku 2023 predstavuje veľmi potrebnú podporu pre tých, ktorí sa starajú o niekoho staršieho alebo zdravotne postihnutého. Vzhľadom na rastúce životné náklady pomôže zvýšenie príspevku na opatrovanie opatrovateľom zvládnuť finančné náklady spojené so starostlivosťou o ich rodinných príslušníkov.

V konečnom dôsledku je nevyhnutné zvážiť, ako možno čo najlepšie zabezpečiť starostlivosť o svojho rodinného príslušníka, ako aj to, aký vplyv to môže mať na život opatrovateľa. Je dôležité, aby sa opatrovateľ straral nielen o blízku osobu, ale aj o seba a v prípade potreby vyhľadal pomoc.