Odpustite a choďte ďalej

Streda, 11. Júl 2013, 00:01, Zverejnil

„Ten, kto je slabý, nikdy nedokáže odpustiť.
Odpustenie je znakom sily.“

 (Mahátmá Ghándí)

 21-5-9237072

Každý z nás už v priebehu života okúsil deštruktívnu kritiku, zlé zaobchádzanie, nevrlosť, drzosť, urážky, neférovosť, zradu, podraz a neúprimnosť od iných ľudí. Takéto situácie sú síce bolestivé, ale sú súčasťou našich životov. Podstatné teda je, ako dlho nám potrvá prekonať túto situáciu a vyrovnať sa s ňou. To je o nás, je to naše rozhodnutie, náš postoj.

Musíte uzavrieť minulosť na to, aby ste sa mohli venovať budúcnosti. Ak v sebe živíte hnev, nenávisť a túžbu po pomste, zabíjate v sebe energiu, ktorú by ste mohli zamerať na činnosti vedúce k naplneniu cieľa. Zotrvávanie v minulosti odčerpáva vašu energiu a okráda vás o silu. Navyše, je to minulosť a tú už nezmeníte. Jediné, čo môžete zmeniť sú vaše myšlienky o danej záležitosti a vás postoj k nej.

Odpúšťanie je výlučne sebecký čin. Nemá vôbec nič spoločné s tým druhým. Odpúšťate druhým, aby ste sa vy sám / sama emocionálne oslobodili a nemuseli už viac za sebou ťahať tú batožinu.  Tým, že niekomu neodpustíte, sa pre danú osobu nič nezmení, vy ste tou osobou, ktorá sa trápi. Pokiaľ v sebe budete živiť zlosť a nenávisť, nikdy sa vám nepodarí zabudnúť.  Odpustiť znamená prepustiť samého seba z väzenia. Je to nový spôsob videnia a cítenia.

Ak vás predsa len pochytia stavy, že nedokážete alebo nechcete odpustiť a vyhodiť to z hlavy prirodzene, urobte to umelo. Povedzte si, že to tak malo byť. Ten kto vám ublížil, vám vlastne pomohol. Niečo vám to o vás povedalo, niečo ste sa o sebe dozvedeli a máte z toho pre seba kľúčové ponaučenie. Uvedomte si, že ukrivdený človek nikdy nezvíťazí, pretože sa snaží zmeniť minulosť. Každý z nás pociťuje v živote bolesť, to je v poriadku, ale nie je v poriadku, ak v sebe živíte nenávisť a odpor. Pomsta totiž problémy nevyrieši, ale pridá do ohňa benzín.

„Odpustiť znamená skutočne sa vzdať pocitov nenávisti a odporu

– kvôli sebe, nie kvôli niekomu inému.“

Skutočné odpustenie znamená úplne zmazať minulosť. Ak niekomu odpustíte, ale nezabudnete, to nie je odpustenie. Pravé odpustenie znamená, že pokiaľ si na danú vec v budúcnosti spomeniete, už vám to bude ľahostajné. Ak odpustíte, ale nezabudnete, ste to vy, koho týrate. Odpustenie nie je pocit, ale rozhodnutie.

 21-2-6589558

„Neubližuje nám samotná záležitosť ale naša reakcia na ňu.“ 

  1. Odpustenie sa týka minulosti. Znamená to, že niekomu nepočítame nejaký dlh, hodíme za hlavu to, čo nám ten druhý spôsobil.  Na odpustenie stači JEDEN.
  2. Zmierenie sa týka prítomnosti. Dôjde k nemu, keď sa ten druhý ospravedlní a príjme odpustenie. Na zmierenie je treba DVOCH.
  3. Dôvera sa týka budúcnosti. Týka sa jednak toho, čo ste ochodtní znova riskovať, aj toho, čomu sa otvoríte.  Ten druhý vám musí svojim konaním dokázať, že si dôveru zaslúži, kým mu ju opäť dáte.

 „Pokiaľ dotyčnej osobe neodpustíte,

bude zaberať priestor vo vašej mysli“

(Isabelle Holland)

Teším sa na vašu spätnú väzbu: .