Odomknite svoju mentálnu silu a vysmejte sa strachu do očí

Súčasní psychológovia identifikovali dva najdôležitejšie faktory, ktoré vyvolávajú obavy a podkopávajú sebavedomie.

1.)
Prvou brzdou vášho potenciálu je naučený pocit bezmocnosti. Je to pocit, že neexistuje nič, čo by ste mohli robiť aby ste zmenili alebo vylepšili svoju súčasnú situáciu. Cítite sa v pasci. Zaseknutí. Paralyzovaní. Kedykoľvek sa objaví príležitosť na zmenu, poviete si: “Nedokážem to.” To je aj dôvod, prečo sa radšej uspokojíte s málom. Samozrejme, že môžete dosiahnuť viac, ale podvedome ste prijali fakt, že nemôžete urobiť takmer nič preto, aby sa veci zmenili. Cítite sa bezmocní. Lenže to je hlúposť. Svoju budúcnosť si môžete vytvoriť. 

Uvedomte si jednu vec, už len fakt, že si dokážete jasne definovať cieľ, zapísať si ho a naplánovať, ako ho dosiahnuť znamená, že zrejme máte v sebe a okolo seba všetko, čo potrebujete k jeho naplneniu. Vaša schopnosť vyjadriť, čo presne chcete znamená, že máte v sebe aj schopnosť to dosiahnuť, pokiaľ to budete chcieť dostatočne dlhý čas a budete ochotní  tvrdo na tom pracovať. Jediným ozajstným obmedzením je intenzita vašej túžby.

2.)
Druhým faktorom, ktorý vačšine ľudí prekáža v dosiahnutí veľkého úspechu a spôsobuje, že sa boja siahnuť po vyšších cieľoch je to, že sa zasekli vo svojej zóne pohodlia (komfortnej zóne). Všetci sme otrokmi svojich zvykov. Naše zvyky ovládajú naše správanie. Pokiaľ sa nestane niečo, čo zmení naše smerovanie, budeme stále robiť to isté, čo robíme dnes. Nič sa nezmení pokiaľ neurobíme jasné rozhodnutia zmeniť svoju situáciu, alebo pokiaľ sa nestane niečo, čo nás k tomu donúti.

Čo môžete urobiť:

• Keď si pomyslíte na situáciu, ktorá vo vás z nejakého dôvodu vyvoláva strach, pokúste sa identifikovať, čo najhoršie by sa vám v dôsledku tejto situácie mohlo prihodiť

• Keď zidentifikujete najhoršiu vec, rozhodnite sa, že podniknete kroky, aby sa tá vec nestala, aby ste ju eliminovali alebo zmiernili. Napíšte si tieto kroky do Denníka odvahy a začnite sa nimi riadiť. Postarajte sa o to, aby sa to najhoršie nestalo.

• Keď identifikujete najhoršiu vec, ktorá sa vám v danej situácii môže stat, váš strach a obavy sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyparia. A vy môžete zamerať celú svoju energiu a nadšenie na dosiahnutie úspechu. Takže tretí krok je sústrediť 100% svojej energie na pohyb dopredu. Ak sa hýbete dopredu, prináša vám to výhodu, a to predstavujem rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

Zaoberajte sa odmenami a výhodami, ktoré si budete môcť užívať, keď prekonáte strach a dosiahnete úspech. Napíšte si ich. Neprestajne na ne myslite. Čím viac máte dôvodov na to, aby ste prekonali strach, tým viac budete motivovaní. Čím viac si viete predstaviť odmien, ktoré si budete môcť užívať po prekonaní prekážok na svojej ceste, tým viac sily a energie budete mať.

• Osvojte si dve výnimočné otázky, pomocou ktorých môžete prehru zmeniť na úspech.

1. “Čo som urobil/a správne?” – pozorne analyzujte každý jeden krok, ktorý ste v danej situácii urobili správne, aj vtedy, ak celá udalosť nakoniec dopadla katastrofálne

2. “Čo by som urobil/a inak, keby som mal/a znova prejsť celou situáciou?” – toto vás prinúti zamyslieť san ad cennými ponaučeniami, ktoré si z tejto situácie môžete zobrať

Aristoteles učil, že “ak chcete rozviť vlastnosť, ktorá vám chýba, čiňte tak, akoby ste tú vlastnosť už mali, v každej situácii, ktorá si ju vyžaduje.” Čiže inak povedané: “Oklam to a získaj to.” To znamená, že vždy keď budete čeliť strachu, môžete vedome zrušiť ten pocit, že to nedokážem. A to práve tým, že si predstavíte a presvedčíte sa, že to dokážete, že na to mate, že môžete.

Dajte si dovolenie v takých situáciách konať ako odvážny človek. Ak budete sámých seba vidieť ako ľudí, ktorí podávajú sebavedomý a kompetentný výkon v oblasti, v ktorej mávate strach, vaše podvedomie nakoniec príjme váš vizuálny obraz seba samého ako inštrukcie pre váš výkon.

Kŕmte svoju myseľ takýmito pozitívnymi mentálnymi obrazmi o sebe samom. Uvidíte, že váš sebaobraz, spôsob ako sa vidíte a ako o sebe uvažujete, sa zmení. Ako by to mohlo vyzerať v praxi? Budete chodiť, hovoriť a niesť sa presne tak, ako by ste to robili, ak by ste v danej situácii nepociťovali strach. Budete vystretý, usmiaty, rýchly a sebavedomý a v každom ohľade budete konať, ako by ste už mali tú odvahu, po ktorej tak túžite.

Toto je jeden z najväčších objavov v pozitívnej psychológii. Odvahu, po ktorej túžite, si vypestujete tak, že si prikážete opakovane robiť to, čoho sa bojíte, až kým strach nezmizne. A verte mi, že on zmizne. Vaša schopnosť čeliť strachu, vyrovnať sa s ním a navzdory nemu konať, je kľúčom k životu, po akom túžite.

Ak identifikujete svoj strach a urobíte všetko pre to, aby ste sa mu postavili, bude stále menší a ovládateľnejší. Naopak, ak budete ustupovať pred situáciou alebo osobou, ktorá vo vás strach vyvoláva, váš strach bude stále väčší a hrozivejší. 

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom. Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.