Obklopujte sa kvalitnými ľuďmi

Streda, 23. Máj 2013, 00:11, Zverejnil

Sme priemerom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času.“

(Jim Rohn)

 friends-playing-on-the-beach-trinidad-and-tobago

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto sú tí piati ľudia, s ktorými trávite najviac času? A čo vám čas strávený s nimi dáva? Sú to ľudia, ktorí vás podporujú na ceste za vašimi cieľmi, alebo vás naopak odhovárajú a podkopávajú vám sebadôveru? Urobte si ihneď inventúru ľudí, ktorým venujete najviac svojho času a zistite, či sú to motory, ktoré vás poháňajú alebo naopak kotvy, ktoré vás ťahajú dole.

Je veľmi dôležité vytvoriť si kvalitný podporný tím, ktorý vám bude dodávať palivo a poskytne energiu potrebnú na dosiahnutie cieľov. Venujte svoj čas ľuďom, ktorí sú vám na ceste za cieľmi oporou a podporou, ľuďom, ktorí sú pozitívne zameraní a dobre naladení. Venujte ho ľuďom, ktorí pri vás budú stáťbudú ochotní zapojiť sa do vášho životanedovolia vám, aby ste sa vzdali. Ľuďom, ktorí si veria, ktorí veria vám, ktorí vás povzbudia dajú vám úprimnú spätnú väzbu.

Stávate sa podobným tým, s ktorými trávite časĽudia okolo vás majú mimoriadny vplyv na vašu osobnosť, názory, ciele a všetko, čo dosiahnete. Preto je veľmi dôležité, aby vašim prvoradým cieľom bola kvalita vzťahov a nie ich kvantita. Ak sa vznášate s orlami, budete sa cítiť a myslieť ako orol. Venujte čas bojovníkom a nie obetiam, venujte čas proaktívnym a nie reaktívnym ľuďom, venujte čas ľuďom, ktorí si vytvárajú svoju budúcnosť sami a nie tým, ktorí čakajú, až sa im nejaká budúcnosť prihodí. Musíte sa naučiť obklopiť sa pozitívne naladenými ľuďmi.

„Čím viac kvalitných vzťahov máte,

tým častejšie sa vám otvoria tie správne dvere.“

Iný okruh ľudí, ktorým by ste mali venovať svoj čas sú ľudia, ktorí sa podobajú vašim predstavám o tom, aký by ste vy chceli byť. Ak chcete byť úspešní, je najvyšší čas začať sa stýkať s úspešnými ľuďmi. Ujasnite si kde ich nájdete – profesionálne asociácie, konferencie, obchodné komory, rôzne združenia a organizácie. Trávte čas s osobami, ktoré sa dostali hore, s úspešnými ľuďmi, ktorí majú pozitívny postoj a prístup k životu. S ľuďmi, ktorí sa snažia vždy hľadať riešenia. Vzťahy tvoria základ.

Čím viac ľudí vás pozná a zmýšľa o vás pozitívne,

tým viac príležitostí na dosiahnutie vašich cieľov sa vám dostane.“

Napíšte si zoznam všetkých ľudí, s ktorými trávite čas pravidelne a často. Ku každému človeku, ktorý je optimistický, pozitívny a máte pocit, že vás obohacuje, povzbudzuje vo vašom raste a dodáva energiu, si napíšte písmeno P (pozitívny). K ľuďom, v ktorých spoločnosti sa necítite dobre, sú negatívni a otravní, neustále sa sťažujú, na všetko nadávajú, obviňujú iných zo svojej situácie, odsudzujú a hodnotia a šíria negatívnu klímu, si napíšte písmeno (negatívny). Zistite, koľko času trávite s osobami, pri ktorých je písmeno N a porozmýšľajte, ako znížiť tento čas na nevyhnutné minimum. A ak je to možné, prestaňte úplne tráviť čas s ľuďmi, pri ktorých mene je písmeno N. Nehovorím o niekom, kto má vážny problém a potrebuje pomoc. Mám na mysli chronických sťažovateľov, ktorí na vás s radosťou prenášajú to negatívne. Ak vás niekto neustále brzdí, utekajte od neho preč.

A na záver ešte jedna dôležitá vec. Tak ako si vy vytvárate podporný tím, vytvárajú si ho aj iní. Pozriete sa na svoje silné a slabé stránky a úprimne zhodnoťte samého seba. Čo môžete priniesť do vzťahu vy?

Barón De Rotschild raz povedal „Nevytvárajte si žiadne neužitočné známosti. Pokojne buďte sebeckí pokiaľ ide o ľudí, s ktorými budete pracovať a tráviť voľný čas.“

Teším sa na vašu spätnú väzbu: .