Obezita včera, dnes. A zajtra?

Preto nastala väčšia energetická nerovnováha medzi vydanou energiou a energiou spotrebovanou. Bol zaznamenaný zvýšený príjem energie potravín, najmä tých, ktoré obsahujú väčšie množstvo tuku a cukru, a taktiež zníženie fyzickej činnosti vzhľadom k dlhšiemu pretrvávaniu v sedavej polohe v zamestnaniach a dopravných prostriedkoch, kvôli priemyselnému rozvoju a urbanizácii.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je obezita definovaná ako

nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktorý predstavuje riziko pre zdravie.

Obezitu zaraďujeme medzi globálne, no neprenosné ochorenia. Je narastajúcim problémom tohto tisícročia a jej výskyt z roka na rok narastá. Od roku 1980 sa výskyt obezity viac než zdvojnásobil, v roku 2013 až 42 miliónov detí vo veku menšom než 5 rokov malo nadváhu alebo obezitu a v roku 2014 malo 1,9 miliardy ľudí nad 18 rokov nadváhu, čo je 39% dospelých (38% mužov a 40% žien), z toho 600 miliónov mali obezitu, čo je 13% dospelých (11% mužov a 15% žien). V roku 2008 bol výskyt obezity „len“ u 1,4 miliardy ľudí, čo je za 4 roky nárast až o 0,5 miliardy dospelých ľudí.

So stúpajúcou početnosťou ochorenia rastie aj počet úmrtí spôsobených práve nadváhou a obezitou. Každý rok v ich dôsledku zomrie minimálne 2,8 milióna dospelých, čím sa radia na piatu priečku rizika celosvetových úmrtí. Ani Slovensko „nezaostáva“ vo výskyte obezity až tak príliš. Bolo preukázané, že len 1 z 3 dospelých obyvateľov Slovenska má normálnu telesnú hmotnosť.

Nárast výskytu obezity je celosvetovým trendom ako u dospelých jedincov, tak aj u detí. Pri obezite treba brať do úvahy množstvo faktorov nutričného, či nenutričného pôvodu, nielen jedného. S pribúdajúcimi znalosťami v oblasti genetiky a genomiky sa čoraz častejšie pripisuje význam aj dedičnosti niektorých vlastností a faktorov práve aj v súvislosti s obezitou. Vplyv faktorov býva pri každom jedincovi rôzny. Obezita samotná nemusí mať pri danom jedincovi genetický základ, ale môže sa prejaviť vplyvom génov iných ochorení, ktorých pôsobením vzniká obezita.

Takisto však nemožno všetky súvislosti a prejavy spájať len s vrodenými vlastnosťami, nakoľko na obezitu vplýva množstvo faktorov, ktorými je možné genetické predispozície do veľkej miery ovplyvniť. Najväčším faktorov ovplyvňujúcim obezitu stále však zostáva strava a vonkajšie prostredie, ktoré zohráva veľkú úlohu pri našom rozhodovaní pri výbere stravy.

V dnešnej dobe sa rýchlo stupňuje dostupnosť stravy s vysokou energetickou hodnotou a v kombinácii s rýchlosťou doby a nie úplne zdravým spôsobom života prinášajúcim veľké množstvo stresových situácii sa mení životný štýl človeka, a s tým pribúdajú chronické ochorenia, akým je práve aj obezita.

Ako kritické obdobie sa ukazuje obdobie detstva, keď sa stravujeme na spôsob našich rodičov, ktorí si často neuvedomujú chyby v stravovaní a tie takto prenášajú na svoje deti, ktoré sa s nimi často stotožnia a tak prenášajú na ďalšie generácie. S tým sa spája celková energetická nerovnováha, zvýšený príjem energie a jej znížený výdaj, čo je zapríčinené zvýšením času stráveného sedavým spôsobom života a znížením akýchkoľvek pohybových aktivít už od detského veku.

Správnym prístupom a liečbou je možné nadváhe a obezite predchádzať a taktiež regulovať nadmernú telesnú hmotnosť. Problematiku každého jedinca treba vnímať individuálne, kvôli rozličnej genetickej výbave a iným nutričným zvyklostiam. Pre komplexné posudzovanie obezity nestačí iba poznanie samotnej hmotnosti človeka, ale ako veľmi užitočné sa javí súčasné zohľadnenie jednotlivých telesných mier človeka vo vzťahu k hmotnosti, jeho zdravotný stav a nutričná anamnéza.

Pri zvýšenej telesnej hmotnosti sa zvyšuje riziko výskytu ochorení ako sú srdcovocievne ochorenia, diabetes mellitus, poruchy pohybovej sústavy, či niektoré typy rakoviny. Preto je potrebné preskúmať vplyvy na ňu pôsobiace a snažiť sa znížiť ich negatívny dopad na človeka. Pretože správnym prístupom a práve s individuálnym zameraním je možné čiastočne obezite a nadváhe predchádzať a sčasti tak obmedziť jej výskyt a masívne šírenie ako je v súčasnosti.