Nikdy sa nevzdávaj

Fyzická starostlivosť o svoje telo pre zdravie a blaho nestačí. Tvoj citový a duševný stav je kľúčovým prispievajúcim faktorom. Bez ohľadu na to, ako dobre cvičíš a ješ, ak žiješ s nevôľou, hnevom či inými deštruktívnymi emóciami, budeš ničiť seba samého zvnútra. Pocit šťastia je životne dôležitou súčasťou telesného zdravia.

Vyrovnaj sa so životom

Vyrovnaj sa s udalosťami života, ktoré ti spôsobujú úzkosť. Podnikni kroky k zahojeniu starých rán radšej, ako ich nechať bolieť. Opusť minulosť, aby si bol schopný žiť spokojne v prítomnosti. A prijmi to, že niekedy je lepšie byť šťastný, ako mať pravdu.

Trvať na tom, aby si mal za každým pravdu, bude spôsobovať konflikty a veľký nepokoj. Všetci máme chyby a rovnako, ako musíme prijať svoju vlastnú nedokonalosť, musíme prijať aj nedokonalosť iných. Žijeme v reálnom svete, nie v ideálnom.

Pochop dôvody v pozadí udalostí. Uznaj to, že si zohrával úlohu v spore, ktorý ťa trápi. Buď tolerantný a súcitný k iným, aj k sebe. Nebuď na seba príliš tvrdý. Ak to všetko nebudeš robiť, budeš neustále mučený minulosťou. To spôsobuje duševný aj telesný nepokoj, ktorý vedie k pocitu nešťastia a chorobe bez ohľadu na to, aký si možno silný a v akej dobrej si kondícii.

Podnikni kroky k zlepšeniu svojich meziľudských vzťahov a svojich pracovných podmienok. Naozaj si váž to, čo sa ti v živote darí, to znamená, že si uvedomuj šťastie vo svojom živote radšej, ako sa neustále sústreďovať na to, čo je v tvojom živote zlé. A radšej, ako sa rozčuľovať nad tým, čo možno ide v tvojom živote zle, podnikni kroky k zlepšeniu svojich okolností. Samozrejme, že je to ľahšie hovoriť, ako urobiť. Avšak odporuj tomu iným klišé : Kde je vôľa, je i cesta.

Zameraj sa zakaždým len na jeden deň

Tu sú isté múdre slová, aby ti pomohli udržať úskalia života v perspektíve :

  • Dnes som sa zobudil zavčasu, rozrušený z toho všetkého, čo musím stihnúť predtým, ako hodiny odbijú polnoc. Mojou prácou je zvoliť si, aký deň dnes budem mať.
  • Dnes sa môžem ponosovať, pretože počasie je zapršané alebo môžem byť vďačný, že tráva bude poliata zadarmo.
  • Dnes môžem šomrať na svoje zdravie alebo sa môžem tešiť, že som nažive.
  • Dnes môžem lamentovať nad všetkým, čo mi rodičia neposkytli, keď som vyrastal alebo sa môžem cítiť vďačný, že mi dovolili narodiť sa.
  • Dnes môžem nariekať, pretože ruže majú tŕne alebo môžem oslavovať, že tŕne majú ruže.
  • Dnes môžem smútiť nad nedostatkom priateľov alebo môžem začať nadväzovať nové priateľstvá.
  • Dnes môžem nariekať, pretože musím ísť do práce alebo môžem kričať od radosti, že mám prácu.
  • Dnes sa môžem sťažovať, pretože musím ísť do školy alebo môžem otvoriť svoju myseľ a naplniť ju bohatými novými vedomosťami.
  • Dnes môžem deprimovane reptať, pretože musím vykonávať domáce práce alebo si môžem ctiť, že mám prístrešok pre svoju myseľ, telo i dušu.

Dnešok je predo mnou a čaká na svoje naplnenie. A tu som ja, ten, kto ho má naplniť. Ako bude dnešok vyzerať je na mne. Ja si musím zvoliť, aký deň dnes budem mať !