Národný pochod za život a Pro-life startupy

logo-pochodu-za-zivot-300x300-7405373Pro-life startupy. Možnosť získať malý grant na podporu nových pro-life projektov trvá do 12.10.2015.  

Organizátori Národného pochod za život ešte pred pochodom vyhlásili možnosť získať podporu na inovatívne projekty zamerané na ochranu života. O grant sa môže uchádzať ktokoľvek, stačí aby mal nápad a chuť pomôcť chrániť ľudský život. Žiadosť o grant treba zaslať do 12. októbra 2015, pričom plusom pri výbere víťazov bude to, ak je projekt zameraný na konkrétnu pomoc nenarodeným deťom a ich matkám, bude realizovaný v časti Slovenska s vysokou potratovosťou, ovplyvní alebo zaangažuje do činnosti mladých ľudí, prípadne ak bude mať dlhotrvajúci účinok alebo fungovanie. Najdôležitejšie však je, aby šlo o dobrý nápad. O ocenení projektov a výške pridelenej sumy rozhodne komisia zložená zo zástupcov organizátorov Národného pochod za život. Predpokladaná výška sumy určená spolu na všetky podporené projekty bude okolo 3 000 Eur. Financie na granty budú vyčlenené z verejnej zbierky na Národný pochod za život, ktorá trvá ešte do konca októbra 2015.

Dotazník k žiadosti o grant ako aj viac informácií o pro-life startupoch sú dostupné na stránke http://pochodzazivot.sk/.

„Dá sa povedať, že na Slovensku je už hnutie za život etablované, má za sebou pekné výsledky i projekty. Zároveň však je tu mnoho ľudí s novými nápadmi, ktorí môžu priniesť do zaužívaných aktivít nový pohľad i energiu. Tak ako sú v ekonomike startupy zdrojom nových myšlienok a postupov, myslím si, že o to viac treba vytvoriť možnosti na dobré nápady aj v oblasti ochrany ľudského života.“ – povedal Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Informoval Marek Michalčík